Niedźwiadki –

podziękowania

Wszystkim rodzicom za materiały do zajęć plastycznych.

Rodzicom Leona R. za wzbogacenie kącików zabaw.

Wszystkim rodzicom za jesienne okazy przyrodnicze.

Babci Michała za cebule hiacyntów.

Mamie Kornela oraz mamie Jasia za udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom.

Mamie Kornela za wykonanie zdjęć z uroczystości z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.