16 Maart 2020

Ouers,

Corona-virus: Wat nou verder?

Eerstens: Baie dankie vir almal se samewerking vandag. Die kinders was vrolik en doelgerig is dit is tog waarheen ons werk. Op die manier sal ons wel die uitdagings wat voorlê kan oorkom!

Tweedens: Ons kinders kan beslis nie vir ń maand geen skoolwerk doen nie. Almal is op ń kritiese tyd waar nuwe konsepte aangeleer is maar nie noodwendig vasgelê is nie. Meer besonderhede volg hieronder, maar ons sit dinge in plek om te verseker dat die akademie voortgaan. Ons skool is in ń ideale posisie om wel te kan voortgaan.

Nou, kom ons hou eers vakansie tot en met 30 Maart 2020. Die geskeduleerde opening van die skool was 31 Maart 2020, dus hou ons dit so behalwe dat niemand steeds skool toe kom nie. Ons graad 10 en AS-klasse, hulle skryf einde van die jaar Cambridge-eksamens, gaan ongelukkig reg deur die vakansie moet werk. Tydens hierdie kritiese tydperk van hulle skoolloopbaan durf ons nie toelaat dat ń virus tussen hulle en hulle drome kom nie!

Nou ń paar spesifieke sake:

Laerskool Raslouw

 1. Kleuters tot graad 3 se rapporte sal môre (17 Maart 2020) beskikbaar wees van 08:30 tot 09:00. Rapporte wat nie afgehaal word nie sal per epos aangestuur word.
 2. Graad 1 tot 3 moet asseblief probeer om hulle PracMaths boeke by die huis te kry, ons gaan heelwat werk daaruit doen.
 3. Graad 4 tot 7 se rapporte word nog verwerk en sal dus later die week per epos aangestuur word.
 1. Bybelonderrig, Wetenskap en Aardrykskunde is nie tydens die huidige toetsreeks geskryf nie. Die evalueringspunte deur die loop van die eerste kwartaal sal toegepas word vir die doeleindes van die huidige rapport.
 2. Die drie vakke se vraestelle word steeds geskryf en wel op 15, 16 en 17 April 2020, in dieselfde volgorde as hierbo. Hierdie punte sal dan deel word van die tweede kwartaal se rapport.
 1. Soos reeds genoem, hou gerus julle posbusse dop, daar kom meer inligting oor hoe ons deur Classroom gaan saamwerk om die akademie steeds te laat voortgaan. Maak asseblief solank seker dat jou kind toegang het tot ń selfoon, tablet of rekenaar waarop lesse gevolg kan word. Natuurlik ook internettoegang.
 2. Genoeg werk sal gegee word dat kinders nuttig besig sal bly en steeds kan leer maar daar gaan beslis nie ń volledige rooster gevolg word nie. Ondersteun asseblief julle kinders en maak seker dat hulle wel by die werk uitkom. Ons almal kry nou juis weer tyd om as gesin tyd saam te spandeer, ook wat akademie betref.

Hoërskool Raslouw

 1. Soos reeds genoem gaan graad 10 en AS nie heeltemal kan ontspan nie maar intussen is die lewe wel bietjie rustiger.
 1. AS begin op 14 April 2020 met hulle midjaareksamen en dit gaan steeds voort. Die eksamenrooster volg binnekort.
 2. Klasse sal ook voortgaan per webkonferensie, soos julle verlede jaar daaraan gewoond geraak het. Huiswerk en opdragte word geskandeer en op Classroom ingehandig.
 3. Intussen is daar heelwat studietyd wat aangewend moet word.
 1. Graad 8 en 9 (asook die senior IGCSE-studente) begin weer op 31 Maart 2020 met klasse per webkonferensie al is dit nie ń volledige rooster nie. Ons gaan voort met die huidige rooster maar die onderwysers sal met julle bevestig watter periodes wel gehou sal word. Intussen gaan julle voort met julle huiswerk en opdragte en gee dit in op Classroom, net soos dit verlede jaar gebeur het tydens wiskunde.
 2. Rapporte sal uitgestuur word op 3 April 2020.

Intussen behou ons die geloof en doen die werk wat aan ons opgedra is. Baie sterkte vir almal en mag die seën van ons almagtige en getroue God elke dag met elkeen van ons wees. Stuur gerus enige vrae na navrae@raslouwskool.co.za.

Groete

Pieter van der Dussen
Skoolbestuurder / Hoërskoolhoof

Adri Peenz
Laerskoolhoof