Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення виконавчого комітету Бершадської міської ради

«Про визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів від багатоповерхових житлових будинків як окремої комунальної послуги»

        1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

         

Проблема в необхідності визначення послуги з вивезення побутових відходів як окремої комунальної послуги, є неповний рівень охоплення послугами відносно збору і вивезення ТПВ, в першу чергу в приватному секторі, не контрольований рівень охоплення послугами відносно збору і вивезення ТПВ комерційних структур, відсутність контролюючої системи вивезення ремонтних і будівельних відходів, низький рівень оплати населенням за надані послуги, оскільки значна частина власників квартир не проживають і відповідно послугою з вивезення ТПВ не користуються, відсутність роздільного збору ТПВ.

 Крім того КУП « Бершадь-Сервіс» звернулися з  проханням  визначити послугу з вивезення твердих побутових відходів  від багатоповерхових житлових будинків м. Бершадь  як окрему комунальну послугу і затвердити тарифи по обслуговуванню будинків споруд та прибудинкових територій без урахування витрат на вивезення ТПВ.              

         Проект рішення виконавчого комітету Бершадської міської ради «Про визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів від багатоповерхових житлових будинків як окремої комунальної послуги» розроблений з метою впорядкування питань у сфері поводження з відходами та забезпечення утримання міста Бершадь в належному санітарному стані.

        Проект рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про відходи», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету міністрів від 01 червня 2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

2. Визначення цілей державного регулювання.

        Проект рішення є нормативно-правовим актом, спрямованим на впорядкування питань у сфері поводження з відходами та забезпечення утримання міста Бершадь в належному санітарному стані.

        Та сприятиме задоволенню потреб споживачів в якісному обслуговуванні житлового фонду м. Бершадь.

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про житлово-комунальні послуги» визначення виконавця житлово-комунальних послуг відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування і підлягає державному регулюванню.

   3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваг обраного способу.

Досягнення вирішення проблеми можливо шляхом:

1. Без вирішення питання визначення послуги з вивезення побутових відходів як окремої комунальної послуги,  мешканці міста залишаться без якісних послуг по вивезенню твердих побутових відходів;

2. Прийняття рішення про визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів від багатоповерхових житлових будинків як окремої комунальної послуги;

Аналіз вищевказаних альтернатив показує, що:

- перший спосіб не є прийнятним  у зв'язку з тим, що  мешканці міста залишаться без якісних послуг по вивезенню твердих побутових відходів;

- другий спосіб є прийнятним у зв'язку з тим, що при прийняті рішення стане можливим підвищення якості надання послуг щодо прибирання міста від сміття, зняття навантаження на навколишнє природне середовище і надасть можливість поліпшити санітарний стан території міста;

Отже, запровадження даного проекту регуляторного акта є обґрунтованим способом досягнення визначених цілей та таким, що забезпечить виконання органом місцевого самоврядування покладених на нього зобов’язань та повноважень.

4. Опис механізму та заходів, які пропонуються для розв’язання проблеми.

Вказану вище проблему планується розв’язати за допомогою реалізації наступного механізму, який передбачає виконання заходів:

         1. З метою отримання зауважень та пропозицій винести на громадське обговорення шляхом оприлюднення в засобах масової інформації даний проект регуляторного акта щодо визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів від багатоповерхових житлових будинків як окремої комунальної послуги.

        2. Виконавчий комітет міської ради, керуючись ст.21, ст.35-1 Закону України «Про відходи», ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абз.12п.9 порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869, враховуючи результати обговорення, приймає рішення щодо визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги яку надає КУП «Бершадь-Сервіс». Та надає дозвіл КУП «Бершадь-Сервіс» на укладання договорів з власниками квартир багатоповерхових житлових будинків на вивіз ТПВ

   3. Після прийняття рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Вжиті заходи позитивно вплинуть на підвищення якості надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта, а також запровадження системи контролю та моніторингу здійснюються відповідними державними органами контролю.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

У результаті прийняття даного регуляторного акту буде забезпечене: охоплення послугами відносно збору і вивозу ТПВ в приватному секторі, комерційних структурах, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг. Впровадження даного регуляторного акта не передбачає матеріальних витрат. Даний регуляторний акт стосується визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги. 

 

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

упорядкування вивезення ТПВ з території міста Бершадь

витрати, пов’язані з опублікуванням рішення

Суб’єкти господарювання

виконання комплексу послуг з вивезення твердих побутових відходів

не передбачає витрат

 

Громада

покращення якості надання послуг шляхом ефективної організації з вивезення ТПВ; поліпшення санітарного стану дворів, вулиць, парків на території міста Бершадь

не передбачає витрат

        7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.

Цей регуляторний акт набирає чинності з 01.04.2018року.

Акт приймається на необмежений строк і буде переглянутий у разі потреби.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

   8. Показники результативності регуляторного акта.

Основними показниками результативності регуляторного акту є збалансованість споживчого попиту з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, а також підвищення рівня задоволеності мешканців міста та якості надання послуг

         9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження.

         Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта.

         Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

10. Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу розробника проекту регуляторного акту:

поштова адреса: 24400, Вінницька обл.., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.

електрона адреса: bersh-miskrada@ukr.net

телефон: (04352) 2-19-64

Провідний спеціаліст з економічних питань                                        П.Цимбалістий