Farnosť svätého Martina Horné Hámre

 Farské oznamy na 26.nedeľu v cezročnom období

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok

Féria

Utorok

Sviatok sv.Michala,Gabriela a Rafaela

Streda

Spomienka sv.Hieronyma,kňaza a učiteľa Cirkvi

Štvrtok

Spomienka sv.Terézie z Lisieux,panny a učiteľky Cirkvi

Piatok

Spomienka sv.Anjelov strážcov

Sobota

Féria

Nedeľa

27.nedeľa v cezročnom období


Kostol sv. Martina Horné Hámre

Pondelok

 28.9.2020

    8:15

Na úmysel

 Utorok

 29.9.2020

  18:00

Na úmysel

Streda

 30.9.2020

    8:15

Na úmysel

Štvrtok

 1.10.2020

  18:00

+ František Matonok,rodičia Albína a František

Piatok

 2.10.2020

  18:00

+ Anton Štefanča,rodičia a brat Jozef

Sobota

 3.10.2020

    8:15

Na úmysel

Nedeľa

 4.10.2020

    9:00

+ Helena Holubová,Ján a Jolana Holubová

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Župkov

Pondelok

Utorok

29.9.2020

17:00

Na úmysel

Streda

Štvrtok

1.10.2020

17:00

.+ Irena Barová

Piatok

2.10.2020

17:00

+ Viktor Hudec

Sobota

Nedeľa

 4.10.2020

10:30

Na poďakovanie za 45 rokov manželstva

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Farnosť sv. Martina Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre,  0911 838 519, horne.hamre@fara.sk

hornehamre.sk/farske-oznamy, IBAN: SK66 0900 0000 0000 7433 8063