Farnosť svätého Martina Horné Hámre

 Farské oznamy na 4. adventnú  nedeľu.

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok

Féria

Utorok

Slávnosť Narodenia Pána, sv.omša v noci

Streda

Slánosť Narodenia Pána

Štvrtok

Sviatok sv.Štefana, prvého mučeníka

Piatok

Sviatok sv.Jána, apoštola a evanjelistu

Sobota

Sviatok sv.Neviniatok, mučeníkov

Nedeľa

Sviatok sv.Rodiny- Ježiša,Márie a Jozefa


Kostol sv. Martina Horné Hámre

Pondelok

23.12.2019

 18:00

 za zdravie pre Margitu

 Utorok

24.12.2019

23:00

 za farnosť

Streda

25.12.2019

  9:00

+ Štefan a Mária Vicianová

Štvrtok

26.12.2019

  9:00

 na poďakovanie a prosba o pomoc Božiu pre syna Slavomíra-Cyrila

Piatok

27.12.2019

18:00

+ František Kováč

Sobota

28.12.2019

 8:15

za duchovné  uzdravenie rodín

Nedeľa

29.12.2019

9:00

+ Ján Mokrý a rodičia

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Župkov

Pondelok

23.12.2019

17:00

+ Mária a Ján

Utorok

Streda

25.12.2019

10:30

+ Vladimír Repiský

Štvrtok

26.12.2019

10:30

+ Štefan Kosťov a rodičia Štefan a Pavlína

Piatok

27.12.2019

17:00

 na úmysel

Sobota

Nedeľa

29.12.2019

10:30

+ rodina Gundová

 

Milodary : z pohrebu + Márie Hudecovej – 300 eur

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Farnosť sv. Martina Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre,  0911 838 519, horne.hamre@fara.sk

hornehamre.sk/farske-oznamy, IBAN: SK66 0900 0000 0000 7433 8063