RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - FARNOSŤ SV. RODINY

BARDEJOV – VINBARG

Námestie Sv. Rodiny 1, 085 01 Bardejov , 054/ 474 4443, 0903 420 508, www.pobavi.sk

LITURGICKÉ OZNAMY

Druhá adventná nedeľa

                        

                        

                        

                        

                

                        

                        

                        

spomienky

                        

sviatky                         a slávnosti

                

                        

                        

                        

                        

                        

bohoslužieb

                

                        

                        

                        

                        

                

                        

Po

                

                        

                        

                        

                        

                

                        

                        

                

                        

                        

                

                        

                        

                

                        

                        

                

                        

                        

                        

Ut

                

                        

                        

                

                        

18:00                                                  

                

                        

sv. spoveď                         

                

                        

18:30

                

                        

sv. omša

                

                        

St

                

                        

                                                 

                

                        

18:00

                

                        

                        

                

                        

18:30

                

                        

                

                        

                        

                        

Št

                

                        

Sv.                         Lucie, panny a mučenice, spomienka

                

                        

18:00

                

                        

                        

                

                        

18:30

                

                        

                        

                

                        

Pi

                

                        

Sv.                         Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

                

                        

18:00

                

                        

                        

                

                        

18:30

                

                        

                        

                

                        

So

                

                        

                        

                

                        

                        

                

                        

                        

                

                        

                        

                

                        

                        

                

                        

                        

                        

Ne

                

                        

Tretia                         adventná nedeľa                         

                        

                        

                

                        

                        8:00                                                  

                

                        

                        

                

                        

                        10:00

                

                        

                        

                

                        

                        18:30                                                  

                

                        

                        

                

Ohlášky :

- V zbierke na charitu sa vyzbieralo 223,93 Eur.

- Hudobná skupina SLNOVRAT Vás z príležitosti svojho 20 ročného účinkovania pozýva na koncert, ktorý sa uskutoční dnes o 18:00 hod. v Športovej hale v Bardejove.

- Po nedeľných sv. omšiach o 8:00 a 10:00 hod. bude v priestoroch oratória prebiehať predvianočný predaj náboženskej literatúry.

- V sakristii môžete nasledujúci týždeň nahlásiť mená a adresy vašich blízkych, ktorí by k vianočným sviatkom chceli prijať sviatosti doma. Ku chorým pôjdem v utorok 18.decembra dopoludnia. Ak by to niekomu nevyhovovalo, môžeme sa dohodnúť na inom termíne.

- V dňoch14.-15.12.2018 sa v obchodnej sieti Makos uskutoční charitatívna akcia „ Saleziánske kilo“. Potraviny ktoré sa vyzbierajú sa rozdelia do rodín, ktoré to najviac potrebujú.