Időrendi táblázat

(Intézményünk életének fontosabb jogi állomásai)

 

1. 1959. augusztus 6-i Népszabadság P.M. cikke: Jogtalan a panasz,

    a Tanács szándéka helyes.

2. MSZMP XIX. kerületi Bizottsága hozott egy határozatot, mely szerint „az 1959/60-as tanévben létre kell hozni a kerületben egy egészhetes, bentlakásos napközi otthont. Az otthon feladata, hogy megoldja azon becsületes munkásszülők nehézségeit, akik nagy elfoglaltságuk és egyéb okok miatt gyermekeikkel nem tudnak megfelelően foglalkozni (több műszak, egyedül élő szülők stb.)”

3. Kerületi tanácsi határozat egy körzeti iskola átalakítására. (Wekerle-telepen a IV. számú iskola került átalakításra, melynek akkori és mai címe is Hungária út 36. Azok a szülők, akiknek gyermekei korábban ebbe az iskolába jártak, tiltakoztak az átalakítás ellen, de a kerületi tanács kitartott elhatározása mellett, és létrehozta a 150-180 gyermek elhelyezésére alkalmas gyermekvédelmi intézményt, melybe már az átadás előtt 350 gyermek felvételét kérték. Ez mutatja, hogy kezdettől fogva mekkora az igény, az ilyen intézmény iránt.)

4. Fővárosi Tanács VB 1967. november 8-i határozatában megfogalmazta, hogy a nem állami gondozásban lévő gyermekek elhelyezésére, ki kell alakítani a hetes nevelőotthonok rendszerét. (Meghatározták az elhelyezéshez szükséges iratokat, a szülők kötelességeit, a jogosultság idejét, a térítési díj megállapításának módját.)

5. 1975-től a főváros vezetése egységes irányítás alá vonta a bentlakásos intézményeket.

6. 1993-ban a Közoktatási törvény szabályozta a rendszerváltozás után, hogy miként működhetnek tovább a nevelőotthonok. (Pedagógusok kötelező óraszáma, intézményvezetői megbízás, pedagógus jogai, kötelességei, fenntartói irányítás, stb.)

7. 1997. XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Az új törvény az európai tapasztalatokat figyelembe véve igyekezett megfelelni a kor követelményeinek. Több helyen kiemeli a családban nevelkedés fontosságát, de mivel a hetes otthonok rendszere a gyermekvédelmi rendszer perifériáján helyezkedik el, a törvényalkotók valószínűleg nem gondoltak arra, hogy az új céloknak és feladatoknak tökéletesen megfelelve nem leépíteni, megszűntetni kellene, hanem fokozottan, kiemelten támogatni.

9. 2013. január 1-től a Kispesti Tankerület lett a működtetőnk.

10. 2017. január 1-től a Külső-Pest Tankerület lett a működtetőnk és a fenntartónk. (Az ingatlan tulajdonosa továbbra is Budapest Főváros Önkormányzata.)

 

· · (Intézményünk életének fontosabb, nem jogi állomásai)

 

1.  1959. szeptember 1-től megindult az első bentlakásos tanév

2.  1959. Megalakul az 1583. sz. Úttörőcsapat, mely később Chlepko Ede nevét veszi fel

3.  1962/63. Az óvodaépületet is az iskolához kapcsolták, a felső tagozatosok is a belső iskolába járhattak.

4.  1964. Filmhíradó felvétele az iskolánkban (a „Videók” oldalunkon megtekinthető!)

5.  1969. Nálunk forgatják az „Egy óra múlva itt vagyok” c. sorozat egyik epizódját

6.  1986. Az Iskola TV 1. felvételei, melyek azóta is folyamatosan újabbakkal egészülnek ki

7.  1987. Megalakul a Gémes Természetjáró Egyesület, melynek alapítói vagyunk.

8.  1990. Ideiglenesen szüneteltetni kezdi működését az 1583. sz. Chlepko Ede Úttörőcsapat

9.  1992. I.  Internationale Schulteater Festival 1. helyezés (Arany János: A Jóka ördöge)

10.  1993. Cikk a Látószög című helyi újságban (A drámapedagógiai tevékenységünkről)

11.  1994. Cikk a Látószög című helyi újságban (Interjú Feri bácsival az iskolánkról)

12.  1994. II. Internationale Schulteater Festival 1. helyezés (Petőfi Sándor: A helység kalapácsa)

13.  1995. A tetőtér átadása

14.  1997. MTV Deszkáspusztán (NAT-tól tartok c. módszertani műsor drámapedagógiai része)

15.  1999-ben ünnepeltük 40 éves évfordulónkat. Kiállításon, rendezvényeken, ünnepi műsoron emlékeztünk meg egykori dolgozóinkról, diákjainkról, büszkeségeinkről. Tanulmány készült a „hetes otthonok” működéséről a Főv. Önk. Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály megbízásából. A szerzők Laki László és Békés Zoltán szociológusok voltak. Megállapították, hogy „azok a társadalmi tények, amelyek annak idején szükségessé tették a hetes otthoni intézményrendszer létrehozását, az elmúlt évtizedek során számottevően átalakultak ugyan, de napjainkban is fennállnak.”

16.  2003. A tornaterem átadása

17.  2006. Nívódíj a Kókler színtársulat működéséért

18.  2009. június 19. Kiemelkedően pozitív értékelés az intézményünk átfogó ellenőrzésének végén.

19.  2009. október 16-án (pénteken 10 órakor) az 50 éves évfordulónk központi ünnepsége.

20.  2010. május 31. Pedagógusnapi műsorunk a Városházán osztatlan sikert aratott.

21.  2010. szeptember 17-én a Hungáriában megalakult a Hálózati Dráma és Média Munkaközösség

22.  2012. Törökországba kapott meghívást a színtársulatunk a 8. Nemzetközi Gyermek– és Ifjúsági Színházi Fesztiválra

23.  2013-ban Erdélybe, Svédországba is eljuthattunk az NTP pályázatokon nyert támogatásokkal

24.  2017-ben meghaladta a videóink nézettsége a 6 milliót a Youtube videómegosztó portálon a pzt4 csatornán

Táboraink 100-as listája:

1.     1960. 1. Parádsasvár

2.         1961. 1. Klastrompuszta

3.         1962. 1. Bakonybél

4.         1963. 2. Bakonybél

5.         1964. 1. Káptalanfüred

6.         1965. 1. Salgóbánya

7.         1966. 1. Várgesztes

8.         1967. 1. Szarvas

9.         1968. 1. Börzsönygyöngye (megtámadták a tábort az éjszaka)

10.         1969. 1. Bélapátfalva

11.         1970. 1. Felső Göd („Lekodogemecsivabákokotepalesubekome” forrás felfedezése)

12.         1971. 2. Börzsönygyöngye

13.         1972. 3. Börzsönygyöngye

14.         1973. 1. Bölcske

15.         1974. 2. Bölcske

16.         1975. 2. Bélapátfalva (2 hét, 360 Ft + 40 Ft utiköltség)

17.         1976. 3. Bélapátfalva (2 hét, 360 Ft + 40 Ft utiköltség)

18.         1977. 4. Bélapátfalva (2 hét, 360 Ft + 40 Ft utiköltség)

19.         1978. 1. Zebegény

20.         1979. 5. Bélapátfalva (Megalakul az Úttörő Honvéd Gárda Lehoczky János vezetésével)

21.         1980. 1. Zamárdi

22.         1981. 6. Bélapátfalva („Minden idők Lapátiája”)

23.         1982. 2. Zamárdi (lovarda)

24.         1983. 3. Zamárdi (Mókus utca)

25.         1983. 1. Vándor: Bükk II.

26.         1984. 4. Zamárdi

27.         1984. 2. Vándor: Bakony

28.         1985. 2. Zebegény

29.         1985. 3. Vándor: Fertőmenti

30.         1986. 5. Zamárdi

31.         1986. 4. Vándor: Vasi kék

32.         1987. 6. Zamárdi

33.         1987. 5. Vándor: Mecsek

34.         1988. 1. Deszkáspusztai táborunk a Gémes T. E. szervezésében

35.         1988. 3. Zebegény

36.         1988. 6. Vándor: Bükk I.

37.         1989. 2. Deszkáspuszta (tavaszi tábor)

38.         1989. 7. Zamárdi

39.         1989. 7. Vándor: Nógrádi partizán

40.         1989. 1. Lengyelország (Pobjelovo)

41.         1989. 3. Deszkáspuszta (nyári tábor)

42.         1989. 4. Deszkáspuszta (téli tábor)

43.         1989. 1. Zánka téli médiaisk. 5. o. (december)

44.         1990. 1. Erdély: Zabola

45.         1990. 8. Vándor: Zemplén

46.         1990. 5. Deszkáspuszta

47.         1991. 2. Zánka téli médiaisk. 6. o. (január)

48.         1991. 9. Vándor: Gerecse

49.         1991. 6. Deszkáspuszta

50.         1991. 1. Alsóbélatelep

51.         1992. 3. Zánka téli médiaisk. 7. o. (január)

52.    1992. 4. Zánka téli médiaisk. 8. o. (december)

53.         1992. 10. Vándor: Őrség

54.         19 92. 7. Deszkáspuszta

55.         1992. 2. Alsóbélatelep

56.         1993. 8. Deszkáspuszta

57.         1993. 11. Vándor: Mátra

58.         1994. 9. Deszkáspuszta

59.         1994. 12. Vándor: Krasznahorka

60.         1995. 10. Deszkáspuszta

61.         1995. 13. Vándor: Balaton felvidék

62.         1996. 11. Deszkáspuszta

63.         1996. 14. Vándor: Gaja - Cuha

64.         1997. 12. (utolsó) Deszkáspuszta (MTV felvétel)

65.         1997. 15. Vándor: Őrség - Vendvidék

66.         1998. 16. Vándor: Bükk II.

67.         1999. 17. Vándor: Bükk I.

68.         2000. 18. Vándor: Zemplén

69.         2001. 19. Vándor: Balatonfelvidék

70.         2002. 20. Vándor: Vasi kék

71.         2003. 21. Vándor: Aggteleki karszt

72.         2004. 22. Vándor: Mátra

73.    2005. Visegrád (erdei iskola alsósoknak)

74.    2005. Zamárdi (álló tábor alsósoknak)

75.         2005. 23. Vándor: Őrség

76.    2006. Klastrompuszta (erdei iskola alsósoknak)

77.    2006. Mónosbél (álló tábor alsósoknak)

78.         2006. 24. Vándor: Bakony

79.    2007. Visegrád (erdei iskola alsósoknak)

80.    2007. Zamárdi (álló tábor alsósoknak)

81.         2007. 25. Vándor: Mecsek (Pillanatképek az orfűi strandolásról a „video 4” oldalon.)

82.    2008. Klastrompuszta (erdei iskola alsósoknak)

83.    2008. Zamárdi (álló tábor alsósoknak)

84.         2008. 26. Vándor: Fertő - Hanság  (A „video 4” oldalon zenés összeállítás látható.)

85.    2009. Visegrád (erdei iskola alsósoknak)

86.    2009. Zamárdi (álló tábor alsósoknak)

87.         2009. 27. Vándor: Bükk (Istenmezején az egyik bázishely a Gémes T. E. kulcsosházában.)

88.    2010. Klastrompuszta (erdei iskola alsósoknak)

89.    2010. Zamárdi (álló tábor alsósoknak)

90.         2010. 28. Vándor: Velence-Balaton

91.    2011. Fadd-Dombori (erdei iskola alsósoknak)

92.    2011. 29. Vándor: Börzsöny

93.    2011. Zamárdi (álló tábor alsósoknak)

94.    2012. 30. Vándor: Istenmezeje

95.    2012. Zamárdi (álló tábor alsósoknak)

96.    2013.   31. Vándor: Istenmezeje

97.    2014.   32. Vándor: Istenmezeje

98.    2015.   33. Vándor: Istenmezeje

99.    2016.   34. Vándor: Istenmezeje

100.  2017.   35. Vándor: Istenmezeje

A Hungária Általános Iskola és Kollégium története újságokban, kiadványokban 

1338347.jpg

Kép (12).jpg

1351888.jpg

1338349.jpg

2994445.jpg

50 évf. 1.jpg

50 ÉVES ÉVF. CIKK 1.jpg

Wekerle Újság 2012 1.jpg

MI Magazin.jpg

Apu emlékére 001.jpg

Wekerle Újság 2013. dec 001.jpg

Wekerle Újság 2013. dec 002.jpg

Wekerle Újság 2014. 1. számában a Hungáriáról.jpg

Deák 17 plakát.jpg

Cikkem 20161102.jpg

Wekerle Újság 2016. 4. számában a Hungária.jpg

Wekerle Újság 2017. 1. számában a Hungáriáról írt cikkem.jpg

Wekerle Újság 2017 per 2. számban PZT cikk.jpg