Published using Google Docs
Bài tập thảo luận Hoạch định Thuế - Nhóm 6
Updated automatically every 5 minutes

BÀI THẢO LUẬN HOẠCH ĐỊNH THUẾ

NHÓM 6

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM:

STT

Tên thành viên

MSSV

1

Tạ Minh Đức

31221020705

2

Cấn Hoàng Anh Quân

31221026732

3

Trần Nhật Tâm

31221021157

4

Đỗ Nguyễn Trọng Vỹ

31221020399

BÀI THỰC HIỆN:

Câu 1: Ông A là chủ sở hữu khu nhà liên hợp đang cho khách hàng thuê. Năm nay, chính quyền tăng thuế bất động sản đánh vào nhà đất. Để bù đắp cho khoản thuế tăng thêm này, ông A đã giảm khoản tiền mà ông thường xuyên chi ra để bảo trì đường nội bộ và hệ thống chiếu sáng xung quanh tòa nhà. Hỏi: Ai là người phải gánh chịu phần thuế bất động sản tăng thêm này?

Trong trường hợp này, chính quyền đã áp thuế bất động sản đánh vào nhà đất cao hơn đối với khu nhà liên hợp mà ông A đang cho khách hàng thuê, đây là một chi phí mà ông A phải trả với tư cách là chủ sở hữu của bất động sản này. Tuy nhiên để giảm chi phí với mục đích giữ nguyên lợi nhuận của mình, ông A đã quyết định cắt giảm khoản tiền cho việc bảo trì đường nội bộ và hệ thống chiếu sáng xung quanh toà nhà, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng, hình thức của khu nhà và các quyền lợi của người đi thuê. Chính vì thế, quyết định cắt giảm chi phí bảo trì này của ông A có tác động như sau: người đi thuê sẽ là đối tượng phải gánh chịu phần thuế bất động sản tăng thêm này.

Câu 2: Chính quyền áp dụng sắc thuế mới với mức thu 2% trên doanh thu của doanh nghiệp. Công ty XYZ sản xuất xà bông phản ứng đối với thuế này bằng cách giảm kích cỡ các cục xà bông nhưng giá bán không đổi. Bằng cách thực hiện những thay đổi này, công ty XYZ vẫn bảo lưu được mức lợi nhuận như trước đây. Hỏi: Ai là người gánh chịu thuế mới này?

Chính quyền áp dụng sắc thuế mới với mức thu 2% trên doanh thu của doanh nghiệp. Công ty XYZ sản xuất xà bông phản ứng đối với thuế này bằng cách giảm kích cỡ các cục xà bông nhưng giá bán không đổi. Bằng cách thực hiện những thay đổi này, công ty XYZ vẫn bảo lưu được mức lợi nhuận như trước đây. Qua đó, ta có thể thấy chỉ có người sử dụng là người phải gánh chịu thuế. Họ bỏ ra một số tiền đúng như trước đây nhưng lại đổi lại là một cục xà bông với kích thước nhỏ hơn. Công ty XYZ đã chuyển giao gánh nặng thuế lên người tiêu dùng xà bông để phản ứng sắc thuế mới với mức thu 2% trên doanh thu, bằng việc giảm chi phí sản xuất nhưng giá bán hàng vẫn không thay đổi.

Câu 3: Sông Green thuộc bang SOS bị ô nhiễm nặng do chất thải công nghiệp, dọc theo bờ sông Green có 20 công ty đang hoạt động sản xuất. Mới đây bang SOS đã ban hành quy định yêu cầu mỗi công ty phải đóng khoản thuế là $50.000/năm để tạo lập một quỹ đặc biệt dùng để tài trợ cho việc làm sạch dòng sông Green. Hỏi: Khoản tiền thuế phải nộp này tương ứng với nhóm thuế nào trong các cách phân loại của thuế? Việt Nam có loại thuế nào tương ứng với loại thuế này không?

Khoản tiền thuế phải nộp này tương ứng với nhóm thuế chuyên dùng trong cách phân loại thuế theo mục đích sử dụng. Lý do là vì thuế sau khi thu được sẽ dùng tài trợ cho chương trình đã được chỉ định với mục tiêu làm sạch dòng sông Green. Tại Việt Nam, theo Luật Ngân sách nhà nước, các khoản thu từ thuế, phí… được thu vào ngân sách và sẽ chi theo dự toán được Quốc hội vì thế mục đích sử dụng thuế tại Việt Nam nên được xem là để thu ngân sách, từng loại thuế sẽ không có bất kỳ chức năng, mục đích cụ thể để đáp ứng các chương trình nào được chỉ định. Đối với thuế bảo vệ môi trường, tuy nguồn chi cho các chương trình bảo vệ môi trường bằng % cao so với với nguồn thu của thuế bảo vệ môi trường, nó không được xem là thuế chuyên dùng vì không có quy định nào cho thấy nó sẽ được dùng cho mục đích tài trợ các chương trình cụ thể nào. ⇒ VN chưa có loại thuế nào tương ứng với loại thuế này.

Câu 4: Chính quyền trong năm trước đang áp dụng mức thuế trên doanh thu là 1%, năm nay chính quyền tăng thuế doanh thu từ 1% lên 2% với hy vọng tiền thuế thu được tăng tương ứng với mức tăng thuế suất. Tuy nhiên, số tiền thuế doanh thu (thu được của chính quyền) chỉ tăng 30%. Hỏi: Giải thích nguyên nhân khiến cho số tiền thuế doanh thu chỉ tăng 30%?

Ta có công thức tính tiền thuế là:

Tiền thuế (T) = Thuế suất (r) x Cơ sở thuế (B)

Dựa vào công thức, ta có 2 biến để đánh giá và tính tiền thuế.

Khi chính quyền tăng thuế doanh thu từ 1% lên 2%, thuế suất đã tăng lên gấp đôi. Nếu doanh thu (cơ sở thuế) không đổi thì tiền thuế thu được sẽ tăng gấp đôi, ứng với mức thuế suất đã tăng. Tuy nhiên, số tiền thuế doanh thu thực thu chỉ tăng 30%, đồng nghĩa với việc doanh thu (cơ sở thuế) phải có sự thay đổi. Trong trường hợp này, cơ sở thuế sau khi thay đổi thuế suất chỉ bằng 65% cơ sở thuế trước khi thay đổi thuế suất. Nghĩa là cơ sở thuế đã thay đổi theo chiều giảm và đã giảm 35%.

Nguyên nhân chính dẫn đến số tiền thuế chỉ tăng 30% là do mức độ tiêu dùng của người dân giảm. Khi thuế suất tăng, giá cả của hàng hóa, dịch vụ sẽ tăng theo. Điều này khiến cho người dân chỉ muốn chi tiêu cho những mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, đồng thời giảm tiêu dùng cho những mặt hàng, dịch vụ không cần thiết. Điều này đã làm giảm doanh thu của doanh nghiệp, dẫn đến giảm số tiền thuế doanh thu thu được.