Звіт

про  виконання селищного бюджету за

2018 року

Виконання селищного бюджету у 2018 році здійснювалося головними розпорядниками коштів місцевого бюджету на підставі положень Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, рішення селищної ради від 15.12.2017 № 657-30/VII „Про селищний бюджет на 2018 рік” (з урахуванням внесених змін), відповідно до указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інструктивних матеріалів Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України, рішень селищної ради, розпоряджень голови виконавчого комітету з питань виконання селищного бюджету. З метою посилення контролю за ефективним витрачанням бюджетних коштів, підвищення рівня відповідальності керівників структурних підрозділів виконавчого комітету, відповідно до основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері, керуючись вимогами чинного законодавства прийнято рішення виконавчого комітету селищної ради від 23 березня 2018 року № 42 „Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо наповнення селищного бюджету, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни”, яким визначено основні заходи щодо зміцнення фінансової дисципліни, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та забезпечення виконання селищного бюджету.

 ДОХОДИ

Дохідну частину  бюджету Царичанської громади разом з офіційними трансфертами за 2018 рік виконано в сумі 130339,4 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду – 124353,9 тис. грн, спеціального фонду – 5985,5тис.гривень. 
          З інших бюджетів до бюджету громади надійшло дотацій та субвенцій на загальну суму 78227,1тис. грн, в тому числі:

з державного бюджету до бюджету громади надійшло 49409,2 тис. грн, з яких: базова дотація  - 4090,0 тис. грн, освітня субвенція – 23594,4 тис. грн, медична субвенція – 11472,9 тис. грн; субвенція на формування інфраструктури громади – 4646,2 тис.грн; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5605,7 тис. грн;

з обласного бюджету до селищного бюджету надійшло дотацій та субвенцій на загальну суму 15331,4 тис. грн, з яких:
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 3364,0 тис. грн; субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 98,0 тис. грн; субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 393,2 тис. грн; субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 495,7 тис. грн; дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я –2985,4 тис. грн; субвенція на надання державної підтримки особам з особовими освітніми потребами -227,5 тис. грн; інші субвенції з місцевого бюджету –1845,7 тис. грн; субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 1475,5 тис.грн; субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції – 319,0 тис. грн; субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету – 977,4 тис.грн; інші дотації з місцевого бюджету – 3150,00 тис. грн.

з бюджетів громад до селищного бюджету надійшло  9434,2   тис. грн, з яких: інші дотації з місцевого бюджету – 315,9 тис. грн (165,4 тис. грн -Ляшківська ОТГ),   (150,5 тис. грн. – Могилівська ОТГ),  субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 7025,4  тис. грн  ( Ляшківська ОТГ – 1655,0 тис. грн, Китайгородська ОТГ – 2573,1 тис. грн, Могилівська ОТГ – 2797,3 тис. грн); субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 198,1 тис. грн. (62,8 тис. грн –Могилівська ОТГ, 135,3 тис. грн – Ляшківська ОТГ), дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я –725,6 тис. грн (51,8 тис. грн – Могилівська ОТГ; 673,8 тис. грн – Китайгородська ОТГ),  інші субвенції з місцевого бюджету – 1169,2 тис. грн (Могилівська ОТГ – 429,4 тис. грн, Китайгородська ОТГ – 739,8 тис.грн);

з районного бюджету до селищного бюджету надійшло  4052,3  тис. грн, з яких: інші дотації з місцевого бюджету -503,4 тис.грн, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 1972,4 тис. грн; субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 842,3 тис. грн; дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я –597,2 тис. грн ;     інші субвенції з місцевого бюджету – 137,0 тис. гривень.


          Власних доходів загального фонду бюджету  об'єднаної територіальної громади надійшло в сумі 50433,7 тис. грн, або на 104,0 % до плану на січень-грудень звітного року. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року в співставних умовах 2018 року (далі в даному контексті всі порівняння з минулим роком) доходи збільшилися на 6990,2 тис. грн або на 16,1%.

У структурі власних доходів найбільшу питому вагу складає податок на доходи фізичних осіб (річний бюджет - 54,2%; факт на 01.01.19 – 54,9%), єдиний податок (річний бюджет – 22,1%; факт на 01.01.19 – 21,8%), плата за землю (річний бюджет – 12,6%; факт на 01.01.19 – 12,7%) та акцизний податок (річний бюджет – 6,9%; факт на 01.01.19 – 6,9%).          За основними бюджетоутворюючими джерелами виконання складає:


          Податку на доходи фізичних осіб до бюджету отг надійшло 27704,3 тис. грн, що становить 105,3% до плану на січень-грудень 2018 року, та більше на 4310,3 тис. грн або на 18,4% у порівнянні з 2017 роком;

Єдиного податку надійшло 10999,8 тис. грн, що складає 102,5% від планового показника на звітний період та на 2467,0 тис. грн (28,9%) більше за надходження 2017 року;

Плати за землю до бюджету громади надійшло в обсязі 6394,2 тис. грн, що становить 104,8% до плану на звітний період;


          Акцизного податку надійшло 3465,9 тис. грн, шо становить 102,5% до планового показника на звітний період 2018 року та менше на 344,9 тис. грн у порівнянні з 2017 роком.

 Доходи спеціального фонду  виконано в сумі 1678,6 тис. гривень. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року  надходження збільшилися на 855,9 тис. гривень. Наповнення дохідної частини спеціального фонду бюджету отг у січні-грудні 2018 року здійснювалося за рахунок наступних джерел:
екологічний податок – 25,4 тис. грн;неподаткові надходження – 1653,2 тис. грн, серед яких найбільшу питому вагу складають власні надходження бюджетних установ – 1612,2 тис. грн (97,5%) з них: (плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 1195,4 тис. грн; плата за оренду майна бюджетних установ – 241,0 тис. грн, кошти від реалізації майна – 13,4 тис. грн; інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 162,4 тис. гривень.

ВИДАТКИ

Видатки бюджету Царичанської ОТГ з офіційними трансфертами за            2018 рік виконано в обсязі 130935,0 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 107846,8 тис. грн та спеціального фонду – 23088,2 тис. гривень. 
          Видатки загального фонду бюджету ОТГ в 2018 році більші на 34755,5 тис. грн. в порівнянні з 2017 роком та на 1140,8  тис. грн. менші по спеціальному фонду.

Питома вага видатків у розрізі галузей складає: освіта – 44,9%, охорона здоров’я – 25,3 %, державне управління – 7,5 %, культура – 3,5 %, соціальний захист – 3,4 % та фізична культура – 1,3%.
          У порівнянні з 2017 роком видатки на утримання закладів соціально-культурної сфери збільшилися по освіті на  32976,8 тис.грн (у 2,3 рази), по охороні здоров’я на 33131,4 тис. грн, по соціальному захисту та соціальному забезпеченню на 4148,2 тис. грн (у 14,2 рази), по  культурі і мистецтву на 2223,2 тис. грн (у 1,9 разів ), по фізичній культурі і спорту на 862,2 тис. грн (у 2 рази), що пов’язано із збільшенням кількості бюджетних установ, що фінансувалися з селищного бюджету у 2018 році.

Так, у порівнянні з початком 2017 року у 2018 році кількість бюджетних установ зросла на 17 одиниць (по державному управлінню – на 1 од (створено відділ освіти виконавчого комітету), по освіті – на 9 од (прийнято 4 загальноосвітніх шкіл, 1 БДЮТ, 1 школу естетичного виховання, створено 1 централізовану бухгалтерію та 1 господарську групу, а також у липні 2018 року створено 1 інклюзивно-ресурсний центр), по охороні здоров’я – на 2 од, по соціальному захисту – на 1 од (прийнято територіальний центр), по культурі та мистецтву – на 3 од (1 будинок культури,  1 бібліотека, 1 музей), по фізичній культурі і спорту – на 1 од (ДЮСШ).

Станом на 01.01.2019 з селищного бюджету фінансується 36 бюджетних установ, в тому числі:

Державне управління – 2 од;

Освіта – 15 од  (6 ДНЗ, 4  ЗОШ, 1 БДЮТ, 1 школа естетичного виховання, 1 централізована бухгалтерія,1 господарча група, 1 ІРЦ);

Охорона здоров’я – 1 од (КЗ «Царичанська ЦРЛ»ДОР);

Соціальний захист – 1 од (територіальний центр );

Культура і мистецтво- 15 од (6 бібліотек, 1 музей, 8 будинків культури);

Фізична культура і спорт – 2 од (ДЮСШ, ФСК «МИР»).

 ОСВІТА

Виконання бюджету   за 12 місяців 2018 року по галузі «Освіта» складає 58791,7 тис. грн, що на 32976,8 тис. грн (у 2,3 рази) більше за видатки у   2017 році, що пояснюється збільшенням кількості бюджетних установ, що фінансуються з селищного бюджету у 2018 році. У тому числі видатки загального фонду становлять 53728,3 тис. грн, спеціального – 5063,4 тис. грн.

Видатки за функціональною класифікацією по галузі «Освіта» розподілені наступним чином:

на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами спрямовано 37132,4 тис. грн (63,2%);

на надання дошкільної освіти – 12717,2 тис. грн (21,6%);

на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (господарська група, централізована бухгалтерія, ІРЦ) – 4070,4 тис. грн (6,9%);

на надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти – 2725,5 тис. грн (4,6%);

на надання спеціальної освіти школами естетичного виховання – 2144,4 тис. грн (3,6%);

інші програми та заходи у сфері освіти – 1,8 тис. грн. (0,1%).

Обсяг видатків, які спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями склав 40147,5 тис.грн, що становить 68,3 % загальних видатків по освіті, з них по загальному фонду спрямовано 39970,2 тис.грн, по спеціальному фонду – 177,3 тис.гривень.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю спрямовано 2411,5 тис. грн, з яких:

по дошкільних навчальних закладах –  84,8 тис. грн

   1 квартал -  17,2 тис.грн. - бланочна продукція – 4,9 тис. грн, міжкімнатні двері для ДНЗ №1 – 2,7 тис. грн, меблі для ДНЗ№1 – 4,2 тис. грн, модем для Бабайківського ДНЗ – 5,4 тис. грн.

 2 квартал -    13,1 тис.грн -   водонагрівач (3,0 тис.грн) та ванна акрилова (2,5 тис.грн.) для Царичанської ДНЗ №5– 5,6 тис.грн;  передплата періодичного видання «Вісті Придніпров”я» - 1,0 тис.грн.; матеріали для поточного ремонту – 6,5 тис.грн.     

 3 квартал -    20,8 тис.грн  - прапори – 0,3 тис.грн.; матеріали для поточного ремонту – 20,5 тис.грн.  (ЗДО №1 – 5,0 тис.грн., ЗДО №4 – 5,5 тис.грн., ЗДО №5 – 5,0 тис.грн, Прядивський ЗДО – 5,0 тис.грн., )  .  

 4 квартал -   33,7 тис.грн  - підписка періодичних видань – 4,2 тис.грн, вода питна для Бабайківського ДНЗ – 2,1 тис.грн, штучна ялинка (для ЗДО№4, №5,  Бабайківський ЗДО)  – 5,0 тис.грн, насос циркуляційний для ЗДО№1 – 2,5 тис.грн, відшкодування за придбання труби профільної для ДНЗ №4 – 0,9 тис.грн, дитячі стульчики (30 шт.) для ДНЗ №1- 4,5 тис.грн;  дитяча шафа для одягу ДНЗ №1 – 1,1 тис.грн, матеріали для поточного ремонту – 8,5  тис.грн.  (ЗДО №1 – 1,3 тис.грн, ЗДО №5 – 1,1 тис.грн, Бабайківський ЗДО – 2,5 тис.грн,  Преображенський ЗДО – 3,7 тис.грн) посуд для Бабайківського ЗДО -2,6 тис.грн, мясорубки для Прядивського ЗДО (1,1 тис.грн) Бабайківського ЗДО (1,2 тис.грн) – 2,3 тис.гривень.

       

по загальноосвітніх навчальних закладах – 466,2 тис. грн

 1 квартал – 24,4 тис.грн;  2 автомати для Царичанської ЗОШ – 10,3 тис. грн, водонагрівач для Прядівської ЗОШ – 2,1 тис. грн, модеми для Михайлівської та Юр’ївської ЗОШ 1 ст. – 10,7 тис. грн, тонометр – 0,4 тис. грн, м’ячі – 0,9 тис. грн. для Бабайківської ЗОШ.

2 квартал – 57,0 тис.грн -     жалюзі для Лисківської філії – 4,0 тис.грн; світильники для Царичанської ЗОШ I-III ст. – 5,0 тис.грн; фарба для ремонту Царичанської ЗОШ I-III ст. – 15,4 тис.грн; для Лисківської філії – 6,0 тис. грн.; канцтовари для Царичанської ЗОШ – 2,0 тис.грн; класні журнали – 7,6 тис.грн.; водяний насос  та матеріали для системи водопостачання Юр’ївської ЗОШ 1 ст. – 10,9 тис. грн; матеріали для поточного ремонту Прядівської ЗОШ – 5,0 тис.грн., передплата періодичного видання «Вісті придніпров”я» - 1,0 тис.грн.

3 квартал – 203,1 тис.грн. – шкільна та спортивна форма для дітей сиріт та дітей підопічних (43 чол.) – 53,5 тис.грн.; воздушки для Царичанської ЗОШ (2од.) – 4,2 тис.грн.;мотокоса для Прядивської ЗОШ – 1,6 тис.грн.; бензокоси для Царичанської , Лисківської філій (2од.) – 4,0 тис.грн.; шведська стінка для Бабайківської ЗОШ – 3,2 тис.грн.; спортивний куточок для Царичанської ЗОШ – 7,1 тис.грн.; дошка для Преображенської ЗОШ – 3,2 тис.грн.; гелієві кульки для Царичанської ЗОШ – 1,5 тис.грн.; подарункові набори для першокласників (165*250 грн.) – 41,3 тис.грн.; єврорубероїд для Бабайківської  ЗОШ – 11,0 тис.грн.; змішувач  для Бабайківської  ЗОШ – 2,1 тис.грн.; вікна металопластикові для Царичанської філії (3од.) – 10,0 тис.грн.; матеріали для поточного ремонту Прядивської ЗОШ – 7,8 тис.грн; матеріали для поточного ремонту Царичанської філії – 10,0 тис.грн; прапори (7шт.) – 0,4 тис.грн.; водяний насос та матеріали для системи водопостачання Лисківської ЗОШ – 15,4 тис.грн. для Преображенської ЗОШ – 18,3 тис.грн.; світильники для Бабайківської ЗОШ – 3,5 тис.грн.; телевізор  для Бабайківської ЗОШ– 5,0 тис.грн

4 квартал – 181,8 тис.грн. - матеріали для системи водопостачання Царичанська філія – 1,9 тис.грн., Прядивська ЗОШ – 0,9 тис.грн.; водонагрівач для Царичанської філії – 3,0 тис.грн.; матеріали для ремонту системи опалення Преображенської ЗОШ – 65,8 тис.грн.; матеріали для ремонту актової зали Бабайківської ЗОШ – 43,2 тис.грн.; передплата періодичних видань – 1,4 тис.грн.; єврорубероїд для Бабайківської  ЗОШ – 8,3 тис.грн; пиломатеріали для Бабайківської  ЗОШ – 3,4 тис.грн; матеріали для поточного ремонту Бабайківської  ЗОШ – 3,5 тис.грн; матеріали для поточного ремонту Царичанської філії – 1,2 тис.грн; матеріали для поточного ремонту Царичанської ЗОШ– 9,5 тис.грн; матеріали для поточного ремонту Бабайківської ЗОШ– 0,7 тис.грн; дидактичні матеріали для дітей з особливими освітніми потребами – 21,4 тис.грн; радіатор опалення для Царичанської ЗОШ – 4,0 тис.грн.; штучні ялинки (2 шт.) – 3,1 тис.грн; підписка періодичних видань для Царичанської ЗОШ – 0,5 тис.грн.; умивальник та матеріали для ремонту Лисківської філії – 10,0 тис.грн.

 

по будинку дитячої та юнацької творчості – 14,1 тис.грн.

2 квартал – 9,4 тис. грн. – стенди – 0,5 тис.грн.; канцтовари для проведення Дня захисту дітей – 1,0 тис.грн.; канцтовари для проведення військово-патріотичної гри «СОКІЛ (Джура)» - 1,0 тис.грн; каналізаційний люк – 1,0 тис.грн.; журнали для обліку роботи гуртків – 0,4 тис.грн.; матеріали для поточного ремонту -4,0 тис.грн.; електротовари – 1,5 тис.грн.

4 квартал – 4,7 тис. грн. – підписка періодичних видань – 0,7 тис.грн.,   матеріали для поточного ремонту – 3,0 тис.грн., канцтовари для проведення ігрової програми «Святий Миколай» - 1,0 тис.грн.

по школі естетичного виховання – 292,6 тис. грн 

1 квартал – 117,1 тис.грн -скраплений газ – 15,7 тис. грн, запасні частини до газелі – 2,9 тис. грн, господарські товари – 77,0 тис. грн, бензин – 1,6 тис. грн, електротовари – 12,4 тис. грн, металопластикові вікна – 6,0 тис. грн, тканина – 1,5 тис. грн;

2 квартал – 92,2 тис.грн – папір ксероксний – 0,2 тис.грн, електротовари – 1,3 тис.грн.; скраплений газ  - 18,9 тис.грн.; господарчі матеріали – 62,3 тис.грн.; металопластикові вікна – 9,5 тис.грн. (3 од.)

3 квартал – 13,4 тис.грн – дошка для підлоги – 5,8 тис.грн.; прапор – 0,3 тис.грн.; запасні частини до автобуса – 7,3 тис.грн.

4 квартал – 69,9 тис.грн – скраплений газ – 15,6 тис.грн.; бензин – 3,9 тис.грн.; запасні частини до газелі – 4,4 тис.грн.; шини для газелі – 12,0 тис.грн ; меблі – 19,6 тис.грн. ; матеріали для поточного ремонту стелі – 2,6 тис.грн.;  господарчі матеріали – 2,2 тис. грн.; металопластикові вікна, стеклопакет  – 6,8 тис.грн; штучна ялинка та прикраси до неї  – 2,8 тис.грн.

по інших закладах (господарська група, централізована бухгалтерія, ІРЦ )– 1553,8 тис. грн

1 квартал -  689,1 тис.грн. -  засіб криптографічного захисту інформації – 2,9 тис. грн, печать, штамп, фарба – 1,0 тис. грн, запасні частини до комп’ютерної техніки – 2,2 тис. грн, подорожні листи – 0,8 тис. грн, телефонні апарати – 1,0 тис. грн, замок врізний – 0,3 тис. грн, канцтовари – 8,1 тис. грн, масла моторні – 60,0 тис. грн, газ для автобусів – 78,4 тис. грн, дизельне паливо для автобусів – 512,2 тис. грн, запасні частини для автобусів – 22,3 тис. грн;

2 квартал - 102,4 тис. грн. – подорожні листи – 0,4 тис.грн.; передплата періодичного видання – 0,2 тис.грн; конверти – 0,1 тис.грн.; принтер – 4,8 тис.грн; канцтовари- 1,4 тис.грн.; запасні частини для автобусів – 47,5 тис. грн; бензин А-92 для легкових автомобілів – 48,0 тис.грн.

3 квартал – 225,0 тис. грн. – печать ІРЦ – 0,6 тис.грн.; запчастини до комп’ютерної техніки – 2,0 тис.грн.; конверти – 0,2 тис.грн.; канцтовари – 1,6 тис.грн.; облаштування ІРЦ – 14,8 тис.грн.; дизельне паливо для автобусів – 179,8 тис.грн.; запасні частини для автобусів – 26,0 тис.грн.

4 квартал – 537,3 тис. грн- газ скраплений для автобусів – 121,5 тис.грн.; дизельне паливо для автобусів – 218,2 тис.грн.; запасні частини та аптечки для автобусів – 103,4 тис.грн.; масла моторні – 55,6 тис. грн; масла моторні для легкових автомобілів (32 л) – 4,0 тис.грн.; запчастини для легкових автомобілів – 0,8 тис.грн.; покриття для підлоги ІРЦ – 3,8 тис.грн.; меблі для ІРЦ – 13,4 тис.грн.; матеріали для облаштування ІРЦ – 0,8 тис.грн.; Wi-Fi роутер Tp-Link та електротовари для ІРЦ – 2,1 тис.грн., канцтовари – 3,1 тис.грн.; конвектор для господарчої групи – 1,0 тис.грн.; підписка періодичного видання – 3,2 тис.грн; подорожні листи – 0,8 тис.грн.; запчастини до комп’ютерної техніки – 5,6 тис.грн.;

На придбання медикаментів та перев”язувальних матеріалів спрямовано видатків в сумі 3,5 тис.грн. по дошкільних навчальних закладах та 14,2 тис.грн. по загальноосвітніх навчальних закладах.

На харчування вихованців закладів дошкільної освіти та учнів загальноосвітніх навчальних закладів спрямовано – 2998,5 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 2274,7 тис. грн, спеціальний фонд – 723,8 тис. грн. Згідно норм МОН України та моніторингу цін вартість харчування за 2018 рік становить для дошкільнят в ЗДО – 36,00 грн, для учнів 1-4 класів – 14,10 грн, для учнів 5-11 класів – 16,70 грн.

На оплату послуг (крім комунальних) використано 860,0 тис.грн., з яких:

по дошкільних навчальних закладах – 205,8 тис. грн

1 квартал – 15,7 тис.грн.; послуги зв’язку – 3,2 тис. грн, виготовлення техумов – 2,3 тис. грн, технічне обслуговування газопроводів – 1,3 тис. грн, вивіз твердих побутових відходів – 1,1 тис. грн, організація каналу дистанційної передачі даних – 7,8 тис. грн.

 2 квартал – 52,2 тис.грн- послуги зв’язку – 1,4 тис. грн; експлуатація складових газорозподільної системи – 1,9 тис.грн.; вивіз твердих побутових відходів – 1,8 тис. грн.; розробка проекту та встановлення модемів для Преображенського та Прядивського ДНЗ – 17,2 тис.грн.; повірка сигналізаторів газу – 2,0 тис.грн.; дератизація та дезінфекція ЗДО – 0,8 тис.грн.; технічне обслуговування приладів вузлів обліку газу – 20,2 тис.грн.; вимірювання контурів заземлення -  6,9 тис.грн.

3 квартал – 122,2 тис.грн - послуги зв’язку – 3,7 тис. грн.; вивіз ТПВ – 2,6 тис.грн.; послуги з монтажу та налагодження обладнання вузлів обліку газу по Преображенському та Прядівському ЗДО – 78,0 тис.грн.; ремонт приладу вузла обліку газу в ЗДО № 5 – 5,8 тис.грн.; заправка картриджів (2 рази) – 0,3 тис.грн.; послуги по дослідженню ґрунту, мікроклімату та освітлення в ЗДО – 1,4 тис.грн.; видача техумов на газифікацію топкової ЗДО №4 – 1,2 тис.грн.; повірка і прочистка димових і вентиляційних каналів – 2,1 тис.грн.; розробка та узгодження ідентифікації суб'єкта господарювання – 17,0 тис.грн.; розробка проектної документації, складання кошторисів по об'єкту "Організація єдиного вузла обліку газу ДНЗ № 4 Берізка" – 10,1 тис.грн.

4 квартал – 15,7 тис.грн- послуги зв’язку – 2,5 тис. грн.; послуги по виготовленню техумов на внутрішнє газопостачання – 2,3 тис.грн., вивіз ТПВ – 2,2 тис.грн.; приймання в експлуатацію об’єктів газопостачання Преображенський, Прядівський ЗДО – 6,0 тис.грн.; послуги по відновленню газопостачання на газові прилади – 2,7 тис.грн.

по загальноосвітніх навчальних закладах – 250,4 тис. грн

1 квартал -  34,6 тис.грн. - послуги зв’язку – 2,7 тис. грн, послуги по підключенню до мереж газопостачання – 3,4 тис. грн, технічне обслуговування газопроводів – 1,5 тис. грн, вивіз твердих побутових відходів – 1,1 тис. грн, вивіз нечистот – 9,0 тис. грн, послуги бобкета – 1,0 тис. грн, організація каналу дистанційної передачі даних для Михайлівської та Юр’ївської ЗОШ – 15,7 тис. грн, розпломбування лічильника електроенергії по Бабайківській ЗОШ – 0,2 тис. грн.;

2 квартал - 110,2 тис.грн.-  послуги зв’язку – 4,6 тис. грн., експлуатація складових газорозподільної системи – 2,4 тис.грн., вивіз твердих побутових відходів – 1,4 тис. грн., вивіз нечистот – 8,1 тис.грн., послуги з технічної інвентаризації будівель Царичанської ЗОШ (50 тис.грн) та Бабайківська ЗОШ (27,0 тис.грн) – 77,0 тис.грн., вимірювання контурів заземлення – 8,4 тис.грн., технічне обслуговування приладів вузлів обліку газу – 3,3 тис.грн., повірка сигналізаторів газу – 1,2 тис.грн., перезарядка вогнегасників – 1,0 тис.грн., оголошення в газеті «Приорільська правда» - 0,4 тис.грн., видача техумов на газифікацію топкової Царичанської філії – 1,0 тис.грн., послуги автомашини АГП  «Вишка»  для Юр”ївської ЗОШ – 1,4 тис.грн.

3 квартал – 40,5 тис.грн.-  послуги зв’язку – 5,0 тис. грн., експлуатація складових газорозподільної системи – 1,0 тис.грн., вивіз ТПВ – 2,3 тис.грн., вивіз нечистот – 4,1 тис.грн., технічне обслуговування приладів вузлів обліку газу – 1,5 тис.грн., повірка і прочистка димових і вентиляційних каналів – 1,4 тис.грн., оголошення в газеті "Приорільська правда" – 2,3 тис.грн., послуги з надання ліцензій та сертифікатів – 0,9 тис.грн., послуги дератизації в харчоблоках – 0,9 тис.грн., розробка та узгоджння ідентифікації суб'єкта господарювання – 21,0 тис.грн., заправка картриджа – 0,1 тис.грн.

4 квартал – 65,1 тис.грн послуги зв’язку – 5,2 тис. грн.; послуги по підключенню до мереж газопостачання – 1,4 тис. грн; ., експлуатація складових газорозподільної системи – 0,5 тис.грн.; вивіз твердих побутових відходів – 2,0 тис. грн.; вивіз нечистот – 11,5 тис.грн., послуга трактора для Царичанської ЗОШ – 5,3 тис.грн.; послуга екскаватора для Царичанської ЗОШ – 7,6 тис.грн., поховання ТПВ для Царичанської ЗОШ – 3,0 тис.грн., послуги по виконанню інженерно-геодезичних вишукувань, виготовлення ПКД та її погодження для приєднання до газорозподільної системи  по Царичанській філії І-ІІ ст. – 25,1 тис.грн.; послуги оновлення програмного комплексу «Курс» - 2,9 тис.грн.; послуги з хімічного аналізу води у Бабайківській ЗОШ – 0,5 тис.грн.; послуги «Нової пошти» - 0,1 тис.грн.

по будинку дитячої та юнацької творчості – 23,4 тис. грн

1 квартал  1,8 тис.грн. - послуги зв’язку – 0,5 тис. грн, виготовлення технічного паспорта на захисну споруду – 1,3 тис. грн.;

2 квартал – 14,6 тис.грн. - послуги зв’язку – 0,6 тис. грн, послуги з технічної інвентаризації будівель – 13,5 тис.грн., перезарядка вогнегасників – 0,2 тис.грн., вивіз твердих побутових відходів – 0,2 тис.грн., поштові послуги – 0,1 тис.грн.

3 квартал – 2,8 тис.грн. - послуги зв’язку – 0,7 тис. грн., вивіз ТПВ – 0,1 тис.грн., послуги з технічної інвентаризаціїї будівель – 2,0 тис.грн.

4 квартал – 4,2 тис.грн. послуги зв’язку – 0,8 тис. грн., вивіз ТПВ – 0,9 тис.грн.; послуги трактора (вивіз сміття) – 1,2 тис.грн.; участь у виставці "Інноватика у сучасній освіті" (м. Київ) – 1,3 тис.грн.;

по школі естетичного виховання – 137,4  тис. грн

1 квартал – 4,6 тис.грн.- послуги зв’язку – 0,6 тис. грн, послуги з страхування автомобіля – 0,6 тис. грн, оренда приміщення – 2,1 тис. грн, друкування в газеті – 0,9 тис. грн, перевірка технічного стану транспортного засобу – 0,4 тис. грн;

2 квартал – 64,8  тис.грн. – телефон – 0,5 тис.грн.; ремонт та технічне обслуговування музичних інструментів, музичної апаратури – 63,6 тис.грн.; оренда приміщення – 0,7 тис.грн.

3 квартал – 6,7   тис.грн. – оренда приміщення – 2,9 тис.грн., телефон – 1,7 тис.грн., опублікування в газеті – 1,0 тис.грн., послуги з перевірки димоходів – 0,6 тис.грн., перевірка технічного стану транспортного засобу – 0,4 тис.грн., експлуатація складових газорозподільної системи – 0,1тис. гривень.

4 квартал – 61,3   тис.грн. – оренда приміщення – 2,8 тис.грн., послуги зв’язку – 0,9 тис.грн., страхування автомобіля – 0,6 тис.грн.; ремонт рояля – 56,0 тис.грн.; повірка сигналізатора – 0,2 тис.грн., послуги Національної поліції– 0,2 тис.грн., відновлення газопостачання  на газових приладах   – 0,6 тис. гривень.

по інших закладах (господарська група, централізована бухгалтерія, ІРЦ) – 242,9 тис.грн.

1 квартал – 31,4 тис.грн.- послуги зв’язку – 0,9 тис. грн, програмне забезпечення – 1,3 тис. грн, генерування особистих ключів – 0,2 тис. грн, заправка картриджів – 0,5 тис. грн, поштові послуги – 0,1 тис. грн, страхування легкового автомобіля – 0,6 тис. грн, перевірка технічного стану автомобіля – 0,4 тис. грн, страхування автобусів – 10,9 тис. грн, перевірка технічного стану автобусів – 3,6 тис. грн, оренда ангара – 12,9 тис. гривень.

2 квартал – 33,7  тис.грн. - послуги зв’язку – 0,3 тис. грн.; заправка картриджів – 0,4 тис. грн.; послуги шиномонтажу для автобусів – 2,2 тис.грн.; виготовлення статистичної довідки (ЄДРПОУ) – 0,02 тис.грн., дезінфекція автомобіля ЗАЗ – 0,1 тис.грн.; технічне обслуговування автобусів – 11,4 тис.грн.; оренда ангара – 19,3 тис. гривень.

3 квартал – 64,6  тис.грн. -  послуги зв’язку – 0,3 тис. грн; програмне забезпечення – 1,1 тис.грн. ; заправка картриджів – 0,2 тис. грн.; технічне обслуговування автобусів – 22,4 тис.грн.; страхування автобусів – 15,4 тис.грн.; оренда ангара  - 19,3 тис.грн.; плата за обслуговування доріг з виїздом поліції – 1,9 тис.грн.; перевірка технічного стану (діагностика) автобусів – 4,0 тис.грн.

4 квартал – 113,2  тис.грн- програма "АІС Місцеві бюджети" (1,3 тис. грн.); програма "Медок" (1,1 тис. грн.); програма "Дебет-плюс" (67,1 тис.грн.) – 69,5 тис.грн.; виготовлення статистичної довідки для ІРЦ (ЄДРПОУ) – 0,04 тис.грн; послуги держреєстратора для ІРЦ- 0,5 тис.грн. та централізованої бухгалтерії – 0,5 тис. грн., оголошення в газеті "Приорільська правда" (ІРЦ) – 0,3 тис.грн.; експлуатація складових газорозподільної системи – 1,1 тис.грн.; генерування особистих ключів – 0,6 тис.грн.; страхування автомобіля ЗАЗ – 0,6 тис.грн.; послуги шиномонтажу для автобусів – 2,3 тис.грн.; технічне обслуговування автобусів та ремонт – 12,9 тис.грн.; оренда ангара – 24,9 тис.грн.

Видатки на відрядження проведені в обсязі 89,4 тис. гривень.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 8188,1 тис. грн (13,9 % загальних видатків по освіті), з яких по  загальному фонду – 8128,7 тис.грн. в тому числі: теплова енергія – 5095,2 тис. грн, водопостачання та водовідведення – 365,5 тис. грн, електроенергія – 764,9 тис. грн, природний газ – 1903,1 тис. грн., по спеціальному фонду - 59,4 тис.грн: водопостачання та водовідведення – 1,8 тис. грн, електроенергія – 1,3 тис. грн, природний газ – 56,2 тис. грн .

На окремі заходи по реалізації державних (регіональних), програм , не віднесені до заходів розвитку спрямовано  9,1 тис. гривень (підвищення кваліфікації оператора – 0,3 тис.грн, навчання відповідальних за газове господарство – 2,1 тис.грн, навчання керівників з цивільного захисту (13 чол.* 512 грн.) – 6,7 тис.грн.

На інші виплати населенню спрямовано 16,8 тис. грн, з яких -1,8 тис.грн.  – допомога дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років ( 1чол. ), 5,6 тис. грн – премія випускникам-медалістам, 9,4 тис. грн – матеріальне заохочення переможців конкурсу «Зоряний олімп Приорілля-2018.

Капітальні видатки за  12 місяців  2018 року по галузі освіти склали 4051,9 тис. грн, в тому числі:  

14,9 тис.грн – придбання ноутбука для КПНЗ «Царичанська школа естетичного виховання» Царичанської селищної ради.

9,8 тис.грн – металопластикові двері для КПНЗ «Царичанська школа естетичного виховання» Царичанської селищної ради.

14,2 тис.грн. – придбання 2-х холодильників  (7,085 тис.грн.* 2 од.) для Царичанського ЗДО №4 та Прядівського ЗДО;

32,0 тис.грн. - пункт обліковий в комплекті з модемом - 2 од. для Прядівського та Преображенського ЗДО;

17,7 тис. грн. – придбання електроплити для Юр’ївської ЗОШ I ст;

8,0 тис.грн. – придбання холодильника для Царичанської ЗОШ I-III ст;

7,4 тис.грн. - підручники для 4-х та 7-х класів Царичанської  ЗОШ I-III ст., Лисківської філії, Бабайківської ЗОШ;

1,3 тис. грн – художня література Царичанської ЗОШ I-III ст;

13,9 тис.грн – циркуляційний насос для Преображенської ЗОШ;

198,0 тис.грн. – сценічна конструкція для БДЮТ;

1076,9 тис.грн. –капітальний ремонт покрівлі КЗ «Царичанський будинок дитячої та юнацької творчості» Царичанської селищної ради в смт Царичанка  Царичанського району Дніпропетровської області

77,5 тис.грн. ПКД та експертиза по об”єкту «Капітальний ремонт  - заміна віконних та дверних блоків КЗ «Царичанський будинок дитячої юнацької творчості» Царичанської селищної ради вул.Олійника, 9 смт Царичанка Царичанського району Дніпроперовської області (енергозберігаючі заходи)»;

125,9 тис.грн. – придбання ноутбуків для «НУШ» (субвенція з державного бюджету – 107,9 тис.грн, співфінансування – 18,0 тис.грн.);

188,7 тис.грн. – комплект шкільних меблів для «НУШ» (субвенція з державного бюджету – 169,8 тис.грн, співфінансування – 18,9 тис.грн.);

224,8 тис.грн – дидактичний матеріал для «НУШ» (субвенція з державного бюджету – 202,3 тис.грн, співфінансування – 22,5 тис.грн.);

151,2 тис.грн – навчальне обладнання для кабінетів початкової школи  (субвенція з обласного бюджету – 136,0 тис.грн, співфінансування – 15,1 тис.грн.);

198,0 тис.грн. – обладнання для СТЕМ – лабораторії Царичанської ЗОШ – 5 комплектів;

136,0 тис.грн. - комплекти мультимедійного обладнання (Бабайківська ЗОШ – 46,4 тис. грн.; Прядівська ЗОШ – 46,4 тис. грн.; Преображенська ЗОШ – 43,2 тис.грн.);

1339,5 тис.грн. - кабінети для опорної школи (5 од.);

          112,00 тис.грн. - комплект меблів для ІРЦ (субвенція з державного бюджету);

            51,1 тис.грн. - навчальне обладнання для оснащення кабінетів ІРЦ (субвенція з державного бюджету);

             43,0 тис.грн. - дидактичний матеріал для ІРЦ (субвенція з державного бюджету);

             10,0 тис.грн. - медбі для ІРЦ (диван).

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

На утримання закладів та виконання цільових заходів по охороні здоров’я у 2018 році спрямовано 33131,4 тис. гривень. У тому числі видатки загального фонду становлять 31716,9 тис. грн, спеціального – 1414,5 тис. грн.

У 2018 році на забезпечення функціонування КЗ „Царичанська центральна районна лікарня” Дніпропетровської обласної ради спрямовано  23364,5 тис.грн (70,5%), у т.ч. по загальному фонду спрямовано 23088,5 тис.грн, по спеціальному фонду – 276,0 тис.гривень.

Обсяг видатків, які спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями склав 17345,4 тис.грн, що становить 74,2 % загальних видатків по лікарні, з них по загальному фонду спрямовано 17259,2 тис.грн, по спеціальному – 86,2 тис.гривень.

      По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» видатки склали 444,3 тис.грн., у т.ч. по загальному фонду – 368,8 тис.грн., по спеціальному фонду – 75,4 тис.грн. Видатки було спрямовано на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин - 124,0 тис.грн, на вогнегасники – 5,7 тис.грн, на придбання канцелярських товарів – 67,5 тис.грн, на придбання господарчих товарів – 54,3 тис.грн, на придбання електротоварів – 19,8 тис.гривень, періодичні видання – 0,3 тис. грн, на комп’ютерну техніку – 54,9 тис.грн., на пральні машини – 17,8 тис.грн., та м’який інвентар – 13,4 тис.грн., на медичні бланки – 10,1 тис.грн, водяна баня – 1,0 тис.гривень. По спеціальному фонду витрачено на придбання періодичних видань – 1,3 тис.грн., на медичні бланки – 6,3 тис.грн., на канцелярські товари – 48,9 тис.грн., на господарчі товари – 13,2 тис.грн., на комп’ютерне обладнання – 5,7 тис.гривень.

       По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» видатки становлять 1230,6 тис.грн., що становить 100% до уточненого бюджету у т.ч. по загальному фонду - 1145,6 тис.грн., по спеціальному фонду – 85,0 тис.гривень.      Видатки було спрямовано на придбання лікарських та наркотичних засобів, лабораторних реактивів, медичних виробів, перев’язувальних матеріалів, дезинфікуючих засобів, медичних інструментів, рентгенплівки, вакцини, фармацевтичної продукції, медобладнання. Фактична вартість медикаментозного забезпечення 1 ліжко-дня становить - 24,60 грн, у т.ч.: звичайне стаціонарне ліжко 23,88 грн, ліжка для ветеранів війни – 64,30 гривень.

        Видатки на харчування по загальному фонду у 2018 році проведені в сумі 372,7 тис. гривень, по спеціальному фонду видатки не проводились.  Фактична вартість харчування 1 ліжко-дня становить 16,50 грн, у т.ч.: звичайне стаціонарне ліжко 15,46 грн, ліжка для ветеранів війни – 54,83 гривень.

       По КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» проведені на суму 476,5 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду -465,6 тис.грн., по спеціальному 10,9 тис.гривень. Кошти було  спрямовано на вивіз сміття – 15,6 тис.грн.,  послуги зв’язку – 43,2 тис.грн., , обслуговування ліфтів – 16,6 тис.грн., послуги рентген устаткування 30,2 тис.грн., перезарядка вогнегасників 3,0тис.грн., на ремонт медичного обладнання – 35,0 тис.грн., на програмне забезпечення – 9,2 тис.грн., на проектно-кошторисну документацію – 216,5 тис.грн., виготовлення технічного паспорту – 78,8 тис.грн., метрологічні послуги – 16,1 тис.грн., інші послуги – 1,4 тис.грн.,  по спеціальному фонду – 10,9 тис.гривень (проведено поточний ремонт електромереж та оргтехніки).      

      По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»  медичним працівникам по загальному фонду у 2018 році витрачено 76,7 тис.гривень.

     Обсяг видатків, які спрямовано на розрахунки за енергоносії у 2018 році  склав 3212,1 тис.грн., з них: по загальному фонду склав 3203,0 тис.грн, у тому числі: теплопостачання – 2188,6 тис.грн, електроенергія – 637,8 тис.грн., вода і водовідведення 376,6 тис.грн., по спеціальному фонду спрямовано 9,1 тис.грн. у т.ч теплопостачання – 3,4 тис.грн., вода і водовідведення – 3,2 тис.грн., електроенергія – 2,5 тис.гривень.

      На окремі заходи спрямовано по загальному фонду – 8,5 тис.грн., ( навчання з електробезпеки – 1,1 тис.грн., охорона знань – 1,8 тис.грн., переатестація ліфтерів – 2,1 тис.грн., щорічна перевірка знань (кисневі балони) – 1,4 тис. грн., щорічна перевірка знань ( мед стерилізатори) – 2,1 тис.грн., по спеціальному фонду  – 9,4 тис.грн. ( сплачено судовий збір зг.рішення господарського суду № 904/2846/18).

На виплату пільгових пенсій у 2018 року спрямовано  187,7                        тис.гривень.

 На інші поточні видатки у 2018 році спрямовано 0,7 тис.грн. (сплачено пеню).

У 2018 році на забезпечення функціонування КНП „Царичанський  центр первинної медико-санітарної допомоги” Царичанської селищної ради спрямовано – 7095,9 тис.грн (21,4%) в т.ч. по загальному фонду  – 6934,8 тис.грн., по спеціальному фонду  - 161,1 тис. гривень.

       Обсяг видатків, які спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями у 2018 році склав – 4579,4 тис.грн, що становить 66,0 % загальних видатків по загальному фонду. З бюджету оплата праці з нарахуванями фінансувалася лише протягом 1 півріччя 2018 року, так як з липня 2018 року заклад заключив договір на медичне обслуговування та отримував кошти через НСЗУ.

На придбання паливно-мастильних матеріалів витрачено – 142,9 тис.грн., на господарчі товари, канцтовари, миючі засоби, запасні частини, штампи, печаті  –                                 195,1 тис.грн., побутова та комп’ютерна техніка – 101,9 тис.грн., меблі – 29,2 тис.гривень.

      У 2018 році  на придбання медикаментів спрямовано  - 185,9 тис.грн. в т.ч.  наркотичних засобів – 50,4 тис.грн., деззасобів 55,0 тис.грн., лабораторні реактиви -12,7 тис.грн, меблі та вироби медичного призначення – 67,8 тис.гривень.

На поточний ремонт ганку по загальному фонду спрямовано – 49,9 тис.грн., на   послуги зв’язку,  технічне обслуговування газопроводів, заправка та ремонт картриджів, страхування транспортних засобів та інші послуги – 114,4 тис.грн., на передпроектні та проектні  роботи спрямовано – 141,7 тис.гривень.  

      На виплату відряджувальних медичним працівникам у 2018 році спрямовано – 14,6 тис. гривень.

      Обсяг видатків  за енергоносії за 2018 рік склав – 1379,9 тис.грн.  у тому числі: теплопостачання – 600,5 тис.грн, електроенергія – 104,3 тис.грн, природний газ – 619,8 тис.грн, вода і водовідведення – 55,3 тис.гривень.

По спеціальному фонду за  2018 рік спрямовано 161,1 тис.грн. у тому числі: придбано обладнання для облаштування реєстратури металопластиковими конструкціями - 12,4 тис.грн., придбано вхідні двері для Царичанської АЗПСМ – 24,8 тис.грн.,  придбано крісло гінекологічне та обладнання для лабораторії Могилівської АЗПСМ на суму 123,9 тис.гривень.

На централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет КЗ «Царичанська ЦРЛ» ДОР спрямовано 989,7 тис. грн.

      На виконання програми державного бюджету «Доступні ліки»  у 2018 році спрямовано на відшкодування вартості  лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 393,1 тис.гривень.

На виконання заходів медичних програм та інших заходів у 2018 році спрямовано 1288,1 тис.грн. у т.ч. по загальному фонду 310,7 тис.грн., по спеціальному фонду 977,4 тис.гривень.

 по КЗ «Царичанська ЦРЛ «ДОР» проведено видатків по загальному фонду на суму 48,9 тис.грн. (придбано матеріали для обстеження хворих на туберкульоз та інші вірусні інфекції – 35,0 тис. грн., придбано тест-системи для надання допомоги пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями – 2,8 тис.грн., придбано тест-смужки для хворих на цукровий діабет – 1,7 тис.грн., придбано рентгенплівки для пільгових категорій населення – 1,4 тис.грн., проведено зубопротезування хворих пільгових категорій – 8,0 тис. гривень);

по КНП «Царичанський  центр первинної медико-санітарної допомоги” Царичанської селищної ради проведено видатків на суму 222,7 тис. грн, в т.ч. на забезпечення медичних працівників засобами індивідуального  захисту - 5,0 тис.грн., на забезпечення безкоштовними медикаментами для амбулаторного лікування хворих пільгових категорій – 149,5 тис.грн., на закупівлю контрацептивів для певних категорій населення – 11,5 тис.грн., на придбання туберкуліну ( придбано 2022 доз для проведення щеплень) – 55,0 тис.грн., створено умови щодо відповідності статусу «Лікарня доброзичлива до дитини» - 1,7 тис.гривень.

 По Царичанській селищній раді по загальному фонду сплачено збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі в суму 39,1 тис.грн.

По спеціальному фонду спрямовано 977,4 тис.грн. за субвенцією з обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, ( придбано два службових автомобілі).

КУЛЬТУРА

Видатки на утримання установ і закладів культури за рахунок загального фонду проведені в обсязі 4391,1 тис. грн., що на 1851,7 тис. грн. або на 57,8 % більше, ніж у січні-грудні 2017 року.

Видатки за функціональною класифікацією по галузі «Культура і мистецтво» розподілені наступним чином:

на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів та інших клубних закладів спрямовано  3128,9 тис. грн. (71,3%);

на забезпечення діяльності бібліотек спрямовано 1054,5 тис. грн. (24,0%);

на забезпечення діяльності музеїв і виставок – 127,7 тис. грн. (2,9%);

на інші заходи в галузі культури і мистецтва – 80,0 тис. грн. (1,8%).

          Обсяг видатків, які спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, склав 2492,6 тис. грн., що становить 56,8 % загальних видатків покультурі.
          Обсяг видатків, які спрямовано на розрахунки за енергоносії, склав 992,4 тис. грн., що становить 22,6 % загальних видатків по культурі.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, по загальному фонду спрямовано 286,6 тис. грн. (бензин – 20,2 тис. грн., запасні частини до автомобіля – 7,5 тис. грн., електротовари – 5,6 тис. грн., банери до свят – 13,4 тис. грн., господарчі матеріали – 28,6 тис. грн., канцтовари – 7,9 тис. грн., квіткова продукція до свят – 26,5 тис. грн., вітальна атрибутика – 0,9 тис. грн., підписка та бібліотечні матеріали – 32,8 тис. грн., вуличне шатро – 10,0 тис. грн., постер для біл-борду – 1,2 тис. грн., порт’єри для ККЗ «Бабайківський сільський будинок культури» та ККЗ «Новостроївський сільський клуб» - 5,5 тис. грн., ялинкові прикраси – 54,0 тис. грн., конвектори для КЗК «Комплексний музей історії», КЗК «Царичанська центральна бібліотека», ККЗ «Бабайківський сільський будинок культури» - 57,7 тис. грн., штучні ялинки – 3,7 тис. грн., коврова доріжка для КЗК «Царичанська центральна бібліотека» - 5,0 тис. грн., пилосос для КЗК «Царичанська центральна бібліотека» - 5,1 тис. грн., запасні частини до водопроводу – 1,0 тис. грн.), що становить 6,5 % загальних видатків по культурі,

на оплату послуг – 617,9 тис. грн. (послуги зв’язку – 10,0 тис. грн., поточний ремонт покрівлі ККЗ «Центр культури та дозвілля» Царичанської с/р – 397,3 тис. грн., поточний ремонт покрівлі та приміщення КЗК «Царичанська центральна бібліотека» Царичанської с/р – 158,7 тис. грн., опублікування у газеті – 2,0 тис. грн., видача технічних умов та технічне обслуговування газопроводів, котлів – 4,6 тис. грн., технічне забезпечення свят – 29,2 тис. грн., ремонт ноутбука та комп’ютерної техніки – 1,7 тис. грн., послуга з оформлення свята кульками – 9,3 тис. грн., страхування автомобіля – 0,5 тис. грн., заправка картриджа – 0,7 тис. грн., перевірка і прочистка димових вентиляційних каналів – 0,7 тис. грн., експлуатація складових газорозподільної системи – 0,2 тис. грн., відновлення газопостачання на газових приладах – 1,2 тис. грн., вимір заземлення – 1,4 тис. грн., повірка сигналізаторів – 0,4 тис. грн.), що становить 14,1 % загальних видатків по культурі,

видатки на відрядження – 1,6 тис. грн.

Видатки на утримання установ і закладів культури за рахунок спеціального фонду проведені в обсязі 179,4 тис. грн. (придбання комплекту музичного обладнання в с.Бабайківка та в с.Михайлівка – 58,2 тис. грн., придбання тенісного столу для ККЗ «Юр’ївський сільський будинок культури» - 7,0 тис. грн., теплолічильника для ККЗ «Центр культури та дозвілля» - 50,0 тис. грн., комплекту оргтехніки для ККЗ «Центр культури та дозвілля» - 28,0 тис. грн., комплекту новорічних костюмів для ККЗ «Центр культури та дозвілля» - 15,0 тис. грн., книг для КЗК «Царичанська центральна бібліотека» - 20,0 тис. грн., розрахунки за енергоносії – 1,2 тис. грн.).

 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

На утримання закладів фізичної культури і спорту (ДЮСШ, ФСК „Мир”) спрямовано 1724,6 тис. грн, що в 2 рази  більше видатків відповідного періоду 2017 року, що пояснюється прийняттям зі спільної власності територіальних громад сіл, селища Царичанського району у комунальну власність Царичанської селищної територіальної громади Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Царичанської районної ради».
 У тому числі видатки  на утримання КПНЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа»  склали 1188,4 тис. грн, та фізкультурно-спортивний клуб «Мир» - 536,2 тис.грн.  

Заробітна плата з нарахуваннями по  КПНЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа»  становить 834,2 тис.грн;

 предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 51,2 тис.грн (кубки, статуетки, грамоти , медалі – 7,8 тис.грн; енергозберігаючі лампи  – 1,0 тис.грн; матеріали для ремонту – 4,6 тис.грн, спорттовари -35,0 тис грн, водонагрівач – 2,4 тис.грн,  журнали для обліку роботи гуртків – 0,4 тис.грн);

 оплата послуг (крім комунальних) – 43,7 тис.грн. (послуги зв’язку –         2,3 тис.грн, публікація в газеті «Приорільська правда» - 0,3 тис.грн, послуги по підвозу спортсменів на змагання – 41,1 тис.грн.).

видатки на відрядження – 70,4 тис.грн, в тому числі одноденні відрядження (5 рази) – 0,8 тис.грн; змагання з футболу (35 раз) та волейболу (10 раз) – 69,6 тис.грн.

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 170,4 тис.грн., у тому числі на теплопостачання – 163,3 тис.грн; оплата водопостачання та водовідведення – 3,4 тис.грн; електроенергія – 3,7 тис.грн.

Видатки на окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесених до заходів розвитку 3,5 тис.грн., в тому числі навчання з питань цивільної безпеки становлять 0,5 тис.грн, внесок за участь у Чемпіонаті області 3- х команд – Федерація футболу – 3,0 тис.грн.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування- 15,0 тис. гривень (ноутбук).

Видатки на  фізкультурно-спортивний клуб «Мир» спрямовані у сумі    536,2 тис.грн. , у тому числі:

оплата праці з нарахуваннями – 300,3 тис.грн;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 75,9 тис.грн. ( медалі –             2,0 тис.грн; кубки – 0,5 тис.грн; господарчі матеріали – 2,9 тис.грн; посвідчення – 0,7 тис.грн; електротовари – 21,4 тис.грн; спортивний інвентар – 46,6 тис.грн; штучна ялинка – 1,8 тис.грн)

оплата послуг (крім комунальних) – 5,7 тис.грн. – ( установка інтернет обладнання -3,6 тис. грн; послуги публікації – 2,1 тис. грн;

видатки на відрядження -0,5 тис.грн;

          оплата електроенергії – 3,3 тис.грн;

          оплата теплопостачання – 14,8 тис.грн;

          оплата водопостачання – 0,2 тис.грн;

          придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 135,5 тис.грн – ( 7,9 тис.грн –вхідні двері; тренажери – 27,6 тис.грн; спортивний інвентар – 100,0 тис.грн.).


СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення  проведені на суму 4463,5 тис. гривень, що становить 98,7% уточненого плану на звітний період, в тому числі видатки загального фонду 4296,4 тис. гривень та спеціального фонду 167,1 тис. гривень з них:

видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 3591,4 тис. гривень, в тому числі видатки загального фонду 3484,2 тис. гривень та спеціального фонду 107,2 тис. гривень (виконавчим комітетом Царичанської селищної ради відповідно до рішень Царичанської районної ради та Царичанської селищної ради було прийнято зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Царичанського району у комунальну власність Царичанської об`єднаної територіальної громади Комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Царичанської районної ради з 01 січня 2018 року);

видатки на придбання солодощів 31,5 тис. гривень, в т.ч. для дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до Міжнародного дня захисту дітей склали 18,0 тис. гривень (кількість отримувачів: 90 осіб), для дітей-інвалідів до Дня інваліда склали 8,3 тис. гривень (кількість отримувачів: 55 осіб), для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до Дня Святого Миколая склали 5,2 тис. гривень (кількість отримувачів: 35 осіб);

видатки на матеріальне заохочення талановитим учням, обдарованій молоді склали 25,0 тис. гривень (кількість отримувачів: 10 осіб);

видатки на оздоровлення та відпочинок дітей склали 388,3 тис. гривень, в тому числі видатки загального фонду 384,3 тис. гривень та спеціального фонду 4,0 тис. гривень (оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у стаціонарних таборах - 85,2 тис. гривень (кількість отримувачів: 17 осіб (вартість путівки 5010 грн.)) та оздоровлення та відпочинок дітей у пришкільних таборах – 299,1 тис. гривень (кількість отримувачів: 815 осіб), а також придбання солодощів для оздоровлення дітей у пришкільному таборі Лисківської філії Царичанської ЗОШ – 4,0 тис. гривень);

видатки на соціальний захист  ветеранів війни та праці проведені в обсязі 35,2 тис. грн, з яких: на придбання продуктових наборів: для учасників бойових дій на території інших держав – 22,7 тис. гривень (кількість отримувачів: 73 воїни-інтернаціоналісти та 18 вдів воїнів-інтернаціоналістів); для учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни – 12,5 тис. гривень (кількість отримувачів: 25 осіб);

на надання матеріальної допомоги громадянам, які потрапили в складне становище та допомоги малозабезпеченим верствам населення, спрямовано 254,0 тис. гривень, (допомогу отримали 229 осіб, в т.ч. 24 особи за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році у сумі 50,0 тис. гривень);

на організацію та проведення громадських та суспільно-корисних робіт – 138,1 тис. гривень, в тому числі видатки загального фонду 82,2 тис. гривень та спеціального фонду 55,9 тис. гривень (фінансування заробітної плати та нарахувань на заробітну плату працівників з громадських робіт по благоустрою селища та сіл громади, в т.ч. за рахунок власних коштів 78,9 тис. гривень та коштів отриманих від Царичанського РЦЗ 55,9 тис. гривень та працівника з оплачуваних суспільно-корисних робіт 3,3 тис. гривень за рахунок власних коштів).

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

На протязі 2018 року на утримання виконавчого комітету селищної ради проведені видатки на суму 9242,6 тис грн, в тому числі видатки загального фонду- 9024,3 тис грн та спеціального фонду- 218,3 тис. гривень.

Видатки  загального фонду на 3123,8 тис. грн більші за 2018 рік в порівнянні з 2017 роком, та на 270,0 тис. грн. менші по спеціальному фонду в порівнянні з 2017 роком.

Видатки по виконавчому комітету селищної ради склали по загальному фонду 9024,3 тис. грн, а саме:

заробітна плата – 6270,9 тис грн,

нарахування на оплату праці -  1360,2 тис. грн,

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря -                              613,8 тис. грн (придбання бензина та солярки – 144,4 тис. грн, матеріалів для заправки катріджів – 9,3 тис. грн, господарчі матеріали – 78,6 тис. грн, меблі -  93,7 тис. грн, металопластикові вікна та двері – 26,1 тис. грн, придбання картриджів – 4,2 тис. грн, канцтоварів – 66,6 тис. грн, запасних частин до автомобілів – 27,7 тис. грн, передплата за періодичні видання -                             8,0 тис. грн, печатки та штампи для ЦНАП – 3,5 тис грн, придбання оргтехніки -69,5 тис. грн, придбання банера, нагороджувальної  атрибутики – 6,6 тис. грн, електротовари - 3,6 тис. гривень, прапори-14,3 тис. грн., тротуарна плитка для адмінбудівлі Юр»ївського старостинського округу-39,5 тис. грн., поручні для інвалідів-1,5 тис. грн., жалюзі-5,3 тис. грн., штучні ялинки-7,9 тис. грн., ключі електронні-3,5 тис. грн.);

оплата послуг -  344,8 тис. грн (послуги редакції, опублікування в газеті- 61,2 тис. грн, послуги по обслуговуванню оргтехніки – 58,2 тис. грн, обслуговування газопроводів – 8,4 тис. грн, видача техумов - 2,4 тис. грн, послуги зв’язку – 26,5 тис. грн, поточний ремонт адмінбудівель виконавчого комітету -  115,9 тис. грн, вивіз нечистот -  0,6 тис. грн, страховка автомобіля -    1,0 тис. грн, обслуговування автомобіля «Рено»  - 8,0 тис. грн. інформаційні послуги та програмне забезпечення- 41,6 тис. грн, інвентарізаційні послуги-19,8 тис. грн., повірка сигналізатора-1,2 тис. грн);

видатки на відрядження – 6,2 тис. грн;

оплата водопостачання та водовідведення – 3,9 тис. грн;

оплата електроенергії -  57,7 тис. грн,

оплата природного газу – 363,9 тис. грн;

інші поточні видатки – 3,0 тис. гривень.

По спеціальному фонду проведені видатки на суму 218,3 тис. грн                  (13,5 тис. грн - газовий котел для Юр»ївської адмінбудівлі, 114,8 тис. грн. - персональні комп»ютери для ЦНАП та виконавчого комітету,                              10,2 тис. грн - стенд ЦНАП, 35,5  тис. грн. - кондиціонери для ЦНАП та Царичанської адмінбудівлі, 6,8 тис. грн. –металева конструкція, 37,5 тис. грн-електронна система поіменного голосування).

Видатки на утримання відділу освіти виконавчого комітету селищної ради по загальному фонду склали 486,4 тис. грн, а саме:

оплата праці -  353,4 тис. грн;

нарахування на заробітну плату -  77,8 тис.грн;

предмети, матеріали обладнання та інвентар – 36,1 тис грн (1,0 тис. грн. - канцтовари, 27,2 тис. грн -  меблі, 7,9тис. грн -підписка);

оплата послуг- 3,5 тис. грн (1,2 тис. грн -заправка катріджа,ремонт принтера,  2,3 тис. грн -  послуги зв»язку);

видатки на відрядження - 0,9 тис. грн;

оплата теплопостачання -  5,7 тис. гривень.

оплата водопостачання – 0,5 тис. грн.

оплата електроенергії – 8,6 тис. грн.

Видатки по спеціальному фонду не проводилися.

На проведення місцевих виборів видатки склали 145,2 тис. грн.а саме:

заробітна плата – 97,9 тис. грн.;

нарахування на оплату праці – 21,5 тис. грн.;

придбання товарів – 21,3 тис. грн.;

оплата послуг – 4,5 тис. грн.;

 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Видатки на житлово-комунальне господарство за 2018 рік склали 2558,5 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду 1237,9 тис. гривень, що становить 88,8% уточненого плану на звітний період та на 1,1% більше ніж за 2017 рік, видатки спеціального фонду 1320,6 тис. гривень, що становить 99,4% уточненого плану на звітний період та на 40,7% менше ніж за 2017 рік.

Видатки на капітальний ремонт житлового фонду склали 235,9 тис. гривень, за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку (роботи по капітальному ремонту покрівлі та прибудинкової території житлового будинку по вул. Царичанська 46 смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області).

Видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства склали 139,6 тис. гривень, за рахунок коштів загального фонду (на оплату енергоносіїв та заробітної плати 2 охоронцям станції біологічної очистки побутових стічних вод).

Видатки на іншу діяльність, пов`язану з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства склали 15,7 тис. гривень, за рахунок коштів загального фонду (оплата за видачу технічних умов на підключення системи водопостачання 0,6 тис. гривень та оплата енергоносіїв і заробітної плати 2 працівникам на створених робочих місцях для збереження матеріальних цінностей по об`єкту незавершеного будівництва 15,1 тис. гривень).

Видатки з організації благоустрою населених пунктів склали 1848,3 тис. гривень, за рахунок коштів загального фонду – 1082,6 тис. гривень (придбано господарчі матеріали 61,1 тис. гривень, лічильник води 1,8 тис. гривень, паливо-мастильні матеріали 33,0 тис. гривень, мотокоси 5,5 тис. гривень та запасні частини до бензопил і бензокіс 19,3 тис. гривень, контейнери для сміття 15,0 тис. гривень, електротовари для вуличного освітлення 128,3 тис. гривень, розсаду квітів 6,5 тис. гривень, оплачено послуги вивезення ТПВ 8,8 тис. гривень та послуги асинізатора 0,8 тис. гривень, послуги трактора, екскаватора та бобкета по розгортанню снігу 136,1 тис. гривень та навантаженню і вивезенню стихійних сміттєзвалищ 242,2 тис. гривень, автовишки, що використовувалась під-час ремонту мереж вуличного освітлення 49,2 тис. гривень та обпилювання дерев 8,3 тис. гривень, заміни приладів обліку мереж зовнішнього освітлення 2,6 тис. гривень та послуги приєднання до електричних мереж 44,6 тис. гривень, оплачено витрати на електроенергію для забезпечення вуличного освітлення 314,4 тис. гривень, послуги технічного обслуговування газопроводів 0,6 тис. гривень та оплачено витрати на природний газ 4,5 тис. гривень для вічного вогню), за рахунок коштів спеціального фонду – 765,7 тис. гривень (придбано комплекти забору на кладовища смт. Царичанка пров. Зелений 74,7 тис. гривень, с. Селянівка вул. Степова 118,4 тис. гривень, с. Турове вул. Приорільська 46,6 тис. гривень, с. Новостроївка вул. Царичанська 59,5 тис. гривень, с. Гнатівка центр 83,7 тис. гривень, с. Юр`ївка 52,7 тис. гривень, с. Прядівка 56,1 тис. гривень, с. Преображенка 74,3 тис. гривень, комплект огорожі для паркової зони смт. Царичанка 45,2 тис. гривень, комплект дитячий ігровий майданчик с. Гнатівка 45,0 тис. гривень, автобусні зупинки 69,2 тис. гривень, оздоблювальні елементи до пам`ятника – скульптура «Герб Царичанської селищної ради» 16,5 тис. гривень, саджанці багаторічних насаджень 7,8 тис. гривень, велисопед триколісний вантажний 16,0 тис. гривень, в т.ч. за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році у сумі 12,5 тис. гривень)

Видатки на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа склали 319,0 тис. гривень за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (придбано квартиру за адресою смт. Царичанка вул. Мостова, 4б, кв.4 яку надано дитині-сироті Розановій Марії Григорівні 1997 року народження).

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Видатки на здійснення заходів із землеустрою за 2018 рік склали 50,6 тис. гривень (виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок за адресою Дніпропетровська область, Царичанський район, с. Прядівка, вул. Центральна, 41 – 12,0 тис. гривень, складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування за адресою Дніпропетровська область, Царичанський район, с. Бабайківка, вул. Центральна – 12,6 тис. гривень, складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування за адресою Дніпропетровська область, Царичанський район, с. Прядівка, вул. Центральна, 41Б – 12,0 тис. гривень та складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування за адресою Дніпропетровська область Царичанський район с. Прядівка вул Мечнікова, 4-А -14,0 тис. гривень).

ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

Видатки на ремонт доріг комунальної власності за 2018 рік склали 554,7 тис. гривень.

У січні-грудні 2018 року видатки на дорожнє господарство з поточного ремонту доріг комунальної власності склали 276,2 тис. гривень (ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарово, грейдерування доріг, улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піщано-гравійної суміші).

Видатки з капітального ремонту доріг комунальної власності здійснювалися за рахунок коштів бюджету розвитку.

Видатки за січень-грудень звітного року склали 278,5 тис. гривень (виготовлено проектно-кошторисну документації на капітальний ремонт доріг комунальної власності Царичанської селищної ради по трьох вулицях, які розташовані в с. Михайлівка, с. Юр`ївка та с. Преображенка).


ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ

За рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано видатки поточного року на загальну суму 21635,7 тис. гривень (власних коштів загального фонду переданих до спеціального фонду – 6215,9 тис. гривень та коштів субвенції з обласного бюджету: на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році 41,7 тис. гривень, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 206,1 тис. гривень, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 480,1 тис. гривень, на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 319,0 тис. гривень, коштів субвенції з державного бюджету: на формування інфрастуктури об`єднаних територіальних громад 4646,2 тис. гривень, на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 4055,6 тис. гривень, залишків коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 1364,3 тис. гривень, а також субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 1475,5 тис. гривень, субвенції з обласного бюджету на співфінансування органів місцевого самоврядування області – переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм), державних, міжнародних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування, - Швейцарсько-Український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO 1000,0 тис. гривень, субвенції на фінансування переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування 730,0 тис. гривень, субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року 977,4 тис. гривень та субвенції Могилівської ОТГ на придбання медичного обладнання 123,9 тис. гривень), у тому числі:

видатки на житлово-комунальне господарство – 1320,6 тис. гривень (6,1%)  (виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі та прибудинкової території житлового будинку по вул. Царичанська, 46 в смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області 235,9 тис. гривень та придбано комплекти забору на кладовища смт. Царичанка пров. Зелений 74,7 тис. гривень, с. Селянівка вул. Степова 118,4 тис. гривень, с. Турове вул. Приорільська 46,6 тис. гривень, с. Новостроївка вул. Царичанська 59,5 тис. гривень, с. Гнатівка центр 83,7 тис. гривень, с. Юр`ївка 52,7 тис. гривень, с. Прядівка 56,1 тис. гривень, с. Преображенка 74,3 тис. гривень, комплект огорожі для паркової зони смт. Царичанка 45,2 тис. гривень, комплект дитячий ігровий майданчик с. Гнатівка 45,0 тис. гривень, автобусні зупинки 69,2 тис. гривень, оздоблювальні елементи до пам`ятника – скульптура «Герб Царичанської селищної ради» 16,5 тис. гривень, саджанці багаторічних насаджень 7,8 тис. гривень, велисопед триколісний вантажний 16,0 тис. гривень (в т.ч. за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році у сумі 12,5 тис. гривень), придбано квартиру за адресою смт. Царичанка вул. Мостова, 4б, кв.4 яку надано дитині-сироті Розановій Марії Григорівні 1997 року народження 319,0 тис. гривень (за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету);

видатки на будівництво об`єктів житлово-комунального господарства – 1547,2 тис. гривень (виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об`єктах: Реконструкція елементів благоустрою – мережі вуличного освітленння смт. Царичанка вул. 14 Гвардійської дивізії Царичанського району Дніпропетровської області 61,5 тис. гривень, Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області 60,0 тис. гривень, виконані роботи по об`єкту Реконструкція системи водопостачання від вул. Покровської до вул. Зоряної с. Прядівка Царичанського району Дніпропетровської області 1400,0 тис. гривень(в т. ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на співфінансування органів місцевого самоврядування області – переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм), державних, міжнародних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування, - Швейцарсько-Український проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO 1000,0 тис. гривень) та авторський нагляд 3,7 тис. гривень і технічний нагляд 22,0 тис. гривень);

видатки на будівництво освітніх установ та закладів – 2012,3 тис. гривень (виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єктах: Реконструкція системи теплопостачання в ГПІ Царичанської філії І-ІІ ступенів Комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а 50,0 тис. гривень (за рахунок залишків коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду), Реконструкція системи газопостачання з заміною вузла обліку газу по Преображенській ЗОШ 19,3 тис. гривень та інженерно-геодезичні вишукувальні роботи 5,5 тис. гривень (за рахунок залишків коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду), Реконструкція стадіону КЗ «Бабайкіська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Театральна, 16 в с. Бабайківка, Царичанського району Дніпропетровської області 49,9 тис. гривень, виконані роботи по об`єкту Реконструкція системи теплопостачання в ГПІ Царичанської філії І-ІІ ступенів Комунального закладу «Царичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради Дніпропетровської області по вул. Бутенка, 2а 1144,2 тис. гривень а також авторський нагляд 5,4 тис. гривень, технічний нагляд 22,7 тис. гривень та розробка програмного забезпечення 99,6 тис. гривень і коригування робочого проекту 3,7 тис. гривень (за рахунок залишків коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду), отримання технічних умов по об`єкту Реконструкція будівлі Прядівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів з облаштуванням прилеглої території 1,0 тис. гривень та виготовлення проектно-кошторисної документації 611,0 тис. гривень);

видатки на будівництво установ та закладів культури – 20,1 тис. гривень (виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єктах: Реконструкція вузла обліку газу об`єкту: «Виконавчий комітет Царичанської селищної ради, комунальний заклад культури «Царичанська центральна бібліотека» за адресою: вул. Театральна, 16г, смт. Царичанка, Царичанський район, Дніпропетровська область» 10,0 тис. гривень, Реконструкція вузла обліку газу об`єкту: «Виконавчий комітет Царичанської селищної ради, Дубівський сільський будинок культури за адресою: вул. Чкалова, 12, с. Дубове, Царичанський район, Дніпропетровська область» 10,1 тис. гривень);

видатки на будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності – 23,8 тис. гривень (коригування зведеного кошторисного розрахунку по об`єктах: Реконструкція системи газопостачання топкової адмінбудівлі Царичанської селищної ради смт. Царичанка вул. 14 Гвардійської дивізії, буд. №10 Царичанського району Дніпропетровської області 1,9 тис. гривень, Реконструкція системи газопостачання адмінбудинку в с. Михайлівка, вул. Вороного, будинок №2 1,8 тис. гривень, виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єктах: Реконструкція вузла обліку газу об`єкту: «Виконавчий комітет Царичанської селищної ради, адмінбудівля за адресою: вул. Центральна, 38а, с. Юр`ївка, Царичанський район, Дніпропетровська область» 10,0 тис. гривень, Реконструкція вузла обліку газу об`єкту: «Виконавчий комітет Царичанської селищної ради, адмінбудівля за адресою: вул. Центральна, 47, с. Прядівка, Царичанський район, Дніпропетровська область» 10,1 тис. гривень);

видатки на виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад – 5032,5 тис. гривень, в т. ч. за рахунок коштів субвенції на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад 4646,2 тис. гривень (виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єктах: Реконструкція елементів благоустрою – мережі вуличного освітлення по вул. Березівська с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області 57,5 тис. гривень, Реконструкція елементів благоустрою – мережі вуличного освітлення по вул. Чкалова с. Дубове Царичанського району Дніпропетровської області 66,9 тис. гривень, перерахунок, коригування та експертиза проектно-кошторисної документації по об`єкту Будівництво системи водопостачання с. Дубове Царичанського району Дніпропетровської області 54,8 тис. гривень, виконання робіт по об`єкту Реконструкція елементів благоустрою – мережі вуличного освітлення по вул. Чкалова с. Дубове Царичанського району Дніпропетровської області 587,9 тис. гривень (за рахунок коштів субвенції на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад), по об`єкту Реконструкція елементів благоустрою – мережі вуличного освітлення по вул. Березівська с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області 537,8 тис. гривень (в т. ч. за рахунок коштів субвенції на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад 341,6 тис. гривень) по об`єкту Будівництво системи водопостачання с. Дубове Царичанського району Дніпропетровської області 3644,5 тис. гривень (за рахунок коштів субвенції на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад), технічний нагляд 9,1 тис. гривень та авторський нагляд 3,7 тис. гривень по об`єкту Реконструкція елементів благоустрою – мережі вуличного освітлення по вул. Чкалова с. Дубове Царичанського району Дніпропетровської області (за рахунок коштів субвенції на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад), технічний нагляд 8,5 тис. гривень та авторський нагляд 3,7 тис. гривень по об`єкту Реконструкція елементів благоустрою – мережі вуличного освітлення по вул. Березівська с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області (в т.ч. за рахунок коштів субвенції на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад технічний нагляд 6,1 тис. гривень та авторський нагляд 1,8 тис. гривень), технічний нагляд 58,1 тис. гривень по об`єкту Будівництво системи водопостачання с. Дубове Царичанського району Дніпропетровської області ( в т. ч. за рахунок коштів субвенції на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад 51,5 тис. гривень);

видатки на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5514,1 тис. гривень, в т. ч. за рахунок коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 4055,6 тис. гривень (перерахунок, коригування проектно-кошторисної документації та експертиза по об`єктах: Реконстркуція системи водопостачання західної частини с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області 7,2 тис. гривень, Реконструкція системи водопостачання східної частини с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області 7,2 тис. гривень, Реконструкція будівлі під розміщення дошкільного навчального закладу по вул. Центральній, 22а в селі Лисківка Царичанського району Дніпропетровської області 66,3 тис. гривень, проведення експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту Капітальний ремонт утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків ДНЗ №4 «Берізка», вул. Кірова,89г, смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області 2,4 тис. гривень. Виконання робіт по об`єктах: Капітальний ремонт покрівлі та прибудинкової території житлового будинку по вул. Царичанська, 48 в смт. Царичанка, Царичанського району Дніпропетровської області 607,4 тис. гривень (в т.ч. 600,8 тис. гривень за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), Капітальний ремонт покрівлі та прибудинкової території житлового будинку за адресою квартал Слави, 2 в смт Царичанка, Царичанського району Дніпропетровської області 574,6 тис. гривень (в т.ч. 568,5 тис. гривень за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), Реконструкція будівлі під розміщення дошкільного навчального закладу по вул. Центральній, 22а в селі Лисківка Царичанського району Дніпропетровської області 635,4 тис. гривень (в т. ч. 629,1 тис. гривень за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), Капітальний ремонт утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків ДНЗ №4 «Берізка», вул. Кірова,89г, смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області 1566,4 тис. гривень (в т.ч. 244,0 тис. гривень за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій),  Реконстркуція системи водопостачання західної частини с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області 1170,3 тис. гривень (в т. ч. 1158,6 тис. гривень за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), Реконструкція системи водопостачання східної частини с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області 791,5 тис. гривень (в т.ч. 783,6 тис. гривень за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій). Технічний нагляд по об`єктах: Капітальний ремонт покрівлі та прибудинкової території житлового будинку по вул. Царичанська, 48 в смт. Царичанка, Царичанського району Дніпропетровської області 10,5 тис. гривень (в т.ч. 10,4 тис. гривень за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), Капітальний ремонт покрівлі та прибудинкової території житлового будинку за адресою квартал Слави, 2 в смт Царичанка, Царичанського району Дніпропетровської області 9,2 тис. гривень (в т.ч. 8,5 тис. гривень за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), Реконструкція будівлі під розміщення дошкільного навчального закладу по вул. Центральній, 22а в селі Лисківка Царичанського району Дніпропетровської області 11,0 тис. гривень (за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), Капітальний ремонт утеплення фасаду, заміна віконних та дверних блоків ДНЗ №4 «Берізка», вул. Кірова,89г, смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області 8,8 тис. гривень, Реконстркуція системи водопостачання західної частини с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області 18,3 тис. гривень (в т.ч. 18,1 тис. гривень за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), Реконструкція системи водопостачання східної частини с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області 14,7 тис. гривень (в т.ч. 14,6 тис. гривень за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій). Авторський нагляд по об`єктах: Капітальний ремонт покрівлі та прибудинкової території житлового будинку по вул. Царичанська, 48 в смт. Царичанка, Царичанського району Дніпропетровської області 1,8 тис. гривень (в т.ч. 1,4 тис. гривень за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), Капітальний ремонт покрівлі та прибудинкової території житлового будинку за адресою квартал Слави, 2 в смт Царичанка, Царичанського району Дніпропетровської області 1,8 тис. гривень (в т.ч. 1,6 тис. гривень за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), Реконструкція будівлі під розміщення дошкільного навчального закладу по вул. Центральній, 22а в селі Лисківка Царичанського району Дніпропетровської області 1,9 тис. гривень ( в т. ч. 1,7 тис. гривень за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), Реконстркуція системи водопостачання західної частини с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області 3,7 тис. гривень (в т.ч. 3,6 тис. гривень за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій), Реконструкція системи водопостачання східної частини с. Бабайківка Царичанського району Дніпропетровської області 3,7 тис. гривень (в т.ч. 0,1 тис. гривень за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій);

видатки на розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) – 97,3 тис. гривень (розробка детального плану частини території щодо впорядкування містобудівних потрнб с. Бабайківка вул. Центральна Царичанського району Дніпропетровської області 34,6 тис. гривень, розробка детального плану територій, щодо впровадження містобудівних потреб с. Прядівка вул. Центральна Царичанський район Дніпропетровська область 45,1 тис. гривень, виконання ПВР детальний план території по об`єкту Реконструкція будівлі Прядівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини під загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів з облаштуванням прилеглої території 17,6 тис. гривень);

капітальні видатки на дорожнє господарство – 278,5 тис. гривень (виготовлено проектно-кошторисну документації на капітальний ремонт доріг комунальної власності Царичанської селищної ради по пров. 2-й Приорільський с. Михайлівка 46,7 тис. гривень, вул. Центральній с. Юр`ївка 133,3 тис. гривень та  вул. Гагаріна с. Преображенка 98,5 тис. гривень);

капітальні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по об`єктах: Капітальний ремонт покрівлі БДЮТ - 62,8 тис . гривень; Капітальний ремонт заміна віконних та дверних блоків – енергозберігаючі заходи БДЮТ - 77,6 тис. гривень та виконані роботи по об`єкту Капітальний ремонт покрівлі БДЮТ - 995,5 тис. гривень (в т. ч. 730,0 тис. гривень за рахунок субвенції на фінансування переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування) а також авторський та технічний нагляд 18,5 тис. гривень;

капітальні видатки на придбання сценічної конструкції (концертний павільйон на території БДЮТ) - 198,0 тис. гривень;

капітальні видатки на придбання службового автотранспорту по галузі «Охорона здоров`я» – 977,4 тис. гривень (за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року);

капітальні видатки на придбання комп’ютерної техніки – 184,7 тис. гривень (придбано системний блок по КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» ЦСР 12,0 тис. гривень, ноутбук по КПНЗ "Царичанська школа естетичного виховання" ЦСР 15,0 тис. гривень, ноутбук та багатофункціональний пристрій по ККЗ «Центр культури та дозвілля» ЦСР 28,0 тис. гривень, ноутбук для Комунального закладу "Дитяча юнацька спортивна школа" Царичанської селищної ради 15,0 тис. гривень, персональні комп`ютери в зборі, багатофункціональні пристрої та мережевий пристрій для резервного копіювання інформації по апарату управління 114,7 тис. гривень);

капітальні видатки на придбання комп`ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів – 125,9 тис. гривень (придбано ноутбуки) (в т.ч 108,0 тис. гривень кошти субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету);

капітальні видатки на оснащення освітніх закладів засобами навчання – 1339,5 тис. гривень (за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду);

капітальні видатки на оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів – 206,1 тис. гривень (за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету);

капітальні видатки на придбання меблів для інклюзивно-ресурсного центру – 10,0 тис. гривнь;

капітальні видатки на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи - 151,2 тис. гривень ( в т. ч. 136,0 тис. гривень за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду);

капітальні видатки на придбання дидактичних матеріалів для загальноосвітніх шкіл - 224,8 тис. гривень (в т.ч 202,3 тис. гривень кошти субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету);

капітальні видатки на придбання сучасних меблів для початкових класів -  188,7 тис. гривень (в т.ч 169,8 тис. гривень кошти субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету);

капітальні видатки на придбання наборів робототехніки  для СТЕМ освіти Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 318,0 тис. гривень;

капітальні видатки на придбання мультимедійного проектора для Комунального закладу "Преображенська загальноосвітня школа I-III ступенів" Царичанської селищної ради Дніпропетровської області – 16,0 тис. гривень;

капітальні видатки на придбання медичного обладнання – 123,9 тис. гривень (за рахунок коштів субвенції Могилівської ОТГ);

капітальні видатки на придбання вивіски на фасад будівлі Центру надання адміністративних послуг - 10,2 тис. гривень;

капітальні видатки на придбання звукопідсилюючої та світлової апаратури - 58,2 тис. гривень (ККЗ Бабайківський СБК 29,1 тис. гривень та ККЗ Михайлівський СБК 29,1 тис. гривень);

капітальні видатки на придбання спортивного інвентаря (тренажерів) для ФСК «Мир» - 127,6 тис. гривень та вхідних дверей -7,9 тис. гривень;

капітальні видатки на придбання спортивного інвентаря (тенісний стіл) для ККЗ Юр`ївський СБК – 7,0 тис. гривень (за рахунок окоштів субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році);

капітальні видатки на придбання металопластикових дверей для КПНЗ "Царичанська школа естетичного виховання" ЦСР – 9,9 тис. гривень;

капітальні видаткина на придбання книг для поповнення бібліотечного фонду бібліотек Царичанської ОТГ – 20,0 тис. гривень;

капітальні видатки на придбання новорічних костюмів для будинків культури Царичанскьої ОТГ -15,0 тис. гривень;

капітальні видатки на придбання побутової техніки по дошкільних навчальних закладах – 14,2 тис. гривень (придбано холодильники по КЗ Царичанський ДНЗ №4 «Берізка» та КЗ Прядівський ДНЗ «Сонечко» (за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році);

капітальні видатки на придбання побутової техніки по загальноосвітніх навчальних закладах – 25,7 тис. гривень (придбано електроплиту для Юр`ївської ЗОШ – 17,7 тис. гривень (власні кошти), холодильник для Царичанської ЗОШ – 8,0 тис. гривень (кошти субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році));

капітальні видатки на придбання пунктів облікових в комплекті з модемом для КЗ Прядівський ДНЗ «Сонечко» та КЗ Преображенський ДНЗ «Малятко» - 32,0 тис. гривень;

капітальні видатки на придбання обладнання для монтажу котлів по Комунальному закладу "Преображенська загальноосвітня школа I-III ступенів" Царичанської селищної ради Дніпропетровської області – 13,9 тис. гривень (за рахунок залишків коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду);

капітальні видатки на придбання металопластикової конструкції для облаштування реєстратури КНП «Царичанський ЦПМСД» ЦСР – 12,5 тис. гривень та вхідних дверей – 24,8 тис. гривень;

капітальні видатки на придбання ультразвукового приладу обліку теплової енергії по ККЗ «Центр культури та дозвілля» ЦСР – 49,9 тис. гривень;

капітальні видатки на придбання побутової техніки по адмінбудинку с. Юр`ївка – 13,5 тис. гривень (придбано газовий котел);

капітальні видатки на придбання побутової техніки по адмінбудинку смт. Царичанка – 35,5 тис. грн. (придбано кондиціонери)

капітальні видатки на придбання конструкції металевої для банеру – 6,8 тис. гривень та електронної системи поіменного голосування – 37,5 тис. гривен. (актова зала адмінбудинку)

іншої субвенції до районного бюджету перераховано - 48,6 тис. гривень (для придбання обладнання для актової зали районної ради).

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Протягом 2018 року з селищного бюджету до районного бюджету перераховано дотацію на загальну суму 443,4 тис. грн, в тому числі:

на утримання  ФСТ «Колос» - 168,1 тис. грн;

на утримання трудового архіву – 146,1 тис. грн;

на виконання заходів районної програми соціального захисту населення – 121,2 тис. грн;

на оплату соціальних послуг – 8,0 тис. гривень.

Також до районного бюджету перераховано субвенцій на загальну суму 275,5 тис. грн, в  тому числі:

на поліпшення фінансового стану КП «Царичанське ВОЖКГ» ЦРР – 190,0 тис. гривень;

на поліпшення фінансового стану КП «Царичанська друкарня» ЦРР – 25,0 тис. гривень;

на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків та іменних запрошень – 1,9 тис. грн.

на фінансування заходів програми розвитку місцевого самоврядування (на енергозберігаючі заходи для адмінбудівлі районної ради)- 58,6 тис. грн.

На виконання заходів Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Царичанській ОТГ на 2018-2020 роки передано субвенцію обласному бюджету на створення обласного матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у сумі 15,1 тис. гривень.

На виконання заходів програми профілактики правопорушень Царичанської селищної ради на  2017-2020 роки передано субвенцію державному бюджету на придбання ПММ  для поліції у сумі 70,0 тис. грн .

На виконання програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру , забезпечення пожежної безпеки на території Царичанської селищної ради на 2017-2020 роки передано субвенцію державному бюджету на придбання паливно –мастильних матеріалів для 24 ДПРЧ у сумі 20,0 тис. грн.

На виконання  заходів програми «Виконання вимог чинного законодавства щодо підготовки громадян до військової служби на 2018-2020 р.» передано субвенцію державному бюджету для Царичанського об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у сумі 4,0 тис. грн для придбання паливно-мастильних мватеріалів.

ФІНАНСУВАННЯ

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01 січня 2019 року відсутня. 

Дебіторська заборгованість за видатками станом на 01 січня 2019 року становить по загальному фонду 36,8 тис.грн, по спеціальному фонду – 0,5 тис. грн та обліковується за проведеними видатками на підписку періодичних видань.