Kurs        : Blender 3D Dizayn
Konu        : Çiçek Modelleyelim
Blender Versiyon : 2.6x
Seviye        : Amatör
Yazar        : Neal Hirsig (nhirsig@tufts.edu)

Çeviri        : Ömer ORUÇ

      (May 2012)

Çiçek

TAÇ YAPRAK(PETAL BASE):

Blender ‘ı açın. Varsayılan küb objesini kullanacağız. N TUŞU ile sağ özellikler paneli açık değilse açın. NUM-5 ile Ortografik Moda geçin.

Cube seçiliyken Transforms → Dimensions → X = 2.5 -- Y=8 ve Z=0.125 yapın.

TAB ile edit moda geçin. Z TUŞU ile telkafes moduna geçin. Kübe bir defa “Subdivide” uygulayın.

Sonra, Loop Cut(CTRL-R) aracı ile, aşağıdaki gibi 2 dikey ve 4 yatay döngü ekleyin.

Telkafes moda geçin. Önden görünüme geçin. Box seçim ile merkezdeki noktaları seçin. S TUŞU → Z TUŞU ile onları Z ekseni boyunca aşağıdaki gibi daraltın.

Box seçim ile dışardaki noktaları seçin. S TUŞU → Z TUŞU ile aşağıdaki gibi onları daraltın.

Üstten görünüme geçin. Box seçim ile üstteki noktaları seçin. S TUŞU → X TUŞU ile aynı şekilde X ekseni boyunca aşağıdaki gibi daraltın.

X ekseni boyunca aşağıdaki gibi noktaların devamını seçerek daraltmaya devam edin.

Merkez döngü noktalarını seçin(ALT-SAĞ TIK).

CTRL-E → Edges menüsü → Mark Sharp(Keskin olarak işaretle) ‘a tıklatın. Bu daha sonra objeye subsurf uyguladığımzda bu noktaların daha sert kalmasını sağlayacak.

Döngü seçim dışı. Edit modda iken, Modifier editöre gidin. Bir Edge Split(kenar ayrımı) modifiyeri ekleyin.(Bu modifier hakkında ayrıntılı bilgiyi BURADA bulabilirsiniz.Ömer ORUÇ)

Edge Angle chechbox’ı işaretsiz.

TAB ile edit moddan çıkın. Subdivision Surface Modifier’ı ekleyin. View ve Render = 2 ayarlayın.

“Apply Modifier to Editing Cage During Edit Mode(Kafes düzenlemesi için edit mod için uygula)” basın.

Z TUŞU ile katı görünüm moduna geçin. Sol taraftaki Araçlar Paneli → “Smooth” u seçin. Objeniz aşağıdaki gibi görünmelidir.

Sağdaki Properties paneli → Item = “PetalBase” adını verin.

Blend dosyanızı kaydedin.

Önden görünüme geçin. PetalBase objesinin üstüne bir NURBS eğrisi ekleyin.

NURBS eğrisi için Rotation → X=90 yapın.

TAB ile edit moda geçin.

Obje Data editörüne gidin. Shape Paneli → Stretch(Uzatmak) checkbox’ını işaretleyin.

Active Spline(şerit) Paneli → Endpoint checkbox’ını işaretleyin. Böylece NURBS eğrisinin uçları, bitiş noktalarına yapışır.

NURBS eğrisinin 2 bitiş noktasını seçin ve onları yukarı taşıyarak doğrusal bir forma getirin.

TAB ile obje moduna geçin. NURBS objesi seçiliyken, Sol taraftaki Araçlar Paneli → Origin → Origin to Geometry ‘e basın.

Orijin noktası, NURBS eğrisi objesinin fiziksel merkezine taşınır.

PetalBase’i seçin. SHIFT-S(Snap) → “Cursor to Selected” e basın. 3D Cursor’u PetalBase’in merkezine oturur.

NURBS eğrisini seçin. SHIFT-S → “Selection to Cursor” a basın. NURBS eğri objesi PetalBase objesinin merkezine oturur.

Sağdaki Properties Panelinde, bu eğrinin adı C1.

Üstten görünüme geçin. Telkafes moduna geçin.

PetalBase’i seçin. Modifier Editor’üne gidin ve bir Curve Modifier’ı seçin.

Object kutusunun içinde, C1 eğri objesini seçin.

“Use modifier in Edit Mode(Düzenleme modunda da değiştiriciyi kullan” a basın.

Sonra “Apply modifier to editing cage(Kafes düzenlemede de değiştiriciyi uygula” ya basın.

C1 nesnesini seçin. Object Data editörüne gidin. Shape Paneli → “Bounds Clamp”(sınır kelepçesi) checkbox’ını işaretleyin.

Bu, eğriyi deformasyona kenetleyecektir.

C1 nesnesini seçin. SHIFT-D ardından sol tık ile onu çoğaltın.

Sağdaki properties paneli → Rotation → Z=90 yapın.

Properties Paneli → Item = “C2” yapın.

PetalBase’i seçin. Modifier Paneli → Curve modifiyeri ekleyin.

Object kutusunda, C2 ‘yi seçin.

“Use Modifier in Edit Mode” a ve “Apply modifier to editing cage” e basın.

PetalBase, biraz ezilmiş görünebilir ama biz onu düzelteceğiz.

PetalBase’i seçim dışı yapın. Telkafes ‘te iken, Box seçim ile PetalBase, C1 ve C2 ‘yi seçin.

3 nesne seçiliyken, SHIFT-D ile çoğaltın ve onları kenara taşıyın.

Nesneleri seçimdışı yapın. PetalBase’in kopyasını seçin ve adına “LeafBase” yazın.

2 yeni NURBS eğri objemizin C1.001 ve C2.001 adıyla oluşturulduğuna ve yeni leafBase için de aynı modifier yığınlarının atandığına dikkat edin.

Yeni LeafBase, C1.001, C2.001 ‘i seçin ve onları M TUŞU ile Layer 2’ye yerleştirin. Onları daha sonra kullanacağız.

Blend dosyanızı kaydedin.

MATERYAL 01:

Çiçeğimizin taç yapraklarının modellemesinden önce PetalBase ‘imize materyal eklemek iyi bir fikir olabilir.

Bunun için “TigerLily_Bump.png” ve “TigerLily_Petals.png” adında iki dosya kullanacağız.

PetalBase ‘i seçin. Materyal editörüne gidin. Mevcut ilk materyal kanalını seçin. Adını “Petals” olarak değiştirin.

Texture Editör’e gidin. İlk kanalı seçin ve adını “Tiger Lily Bump” olarak değiştirin.

Type = Image or Movie olmalıdır. Open’a basın. TigerLily_Bump.png dosyasını bilgisayarınızdan bulun ve onu açın.

Influence paneli → Diffuse → Color Chechbox ‘ı işaretsiz yapın. Geometry → Normal checkbox’ını işaretleyin ve değerini 12.3 yapın.

İkinci texture kanalını seçin. New’e basın adına “Clouds” yazın.

Type = Clouds olsun.

Mapping → Coordinate = “Generated”

   → Projection = “Flat” yapın.

Influence Paneli → Color işaretsiz, Normal işaretli ve değeri 4.67 yapın.

Clouds Paneli → Basis → Size = 0.15 ve Depth = 5 ayarlayın.

Üçüncü texture kanalını seçin. New’e basın ve adına “Petal Image” yazın.

Type = “Image or Movie” yapın. Open’a basın. TigerLily_Petals.png dosyasını bilgisayarınızdan bulun ve onu açın.

Tüm varsayılan ayarlarını olduğu gibi kabul edeceğiz.

Önden görünüme geçin. Kameranızı PetalBase’in üstüne aşağıda gösterildiği gibi taşıyın. Properties Paneli → Rotation → X, Y, Z = 0 yapın.

Üstten görünüme geçin ve kameranızı PetalBase ‘in merkezine yeniden taşıyın.

Uzayın üstündeki Render düğmesi → Render Image ‘a basın.

Blender UV Image Editöründe sahne rendırlanır.

ESC ile uzaya geri dönün.

Blend dosyanızı kaydedin.

PETALS(YAPRAKLAR):

C1 eğrisini seçin. Önden görünüme geçin. TAB ile edit moda geçin. Aşağıda gösterildiği gibi PetalBase ‘i Z ekseni boyunca yukarı bükmek için iki bitiş noktasını seçin ve taşıyın.

TAB ile edit moda geçin. Yandan görünüme geçin. C2 eğrisini seçin. TAB ile edit moda geçin.

Sol bitiş noktasını seçin. Y ekseni PetalBase boyunca aşağıda gösterildiği gibi sola taşıyın.

C2 eğri kontrol noktasını PetalBase eğrisi oluşturacak şekilde aşağıdaki gibi ayarlayın.

TAB ile edit moddan çıkın. Üstten görünüme geçin. C1 eğrisini seçin. TAB ile edit moda geçin. 2 dış kontrol noktasını seçin ve onları aşağıdaki gibi bir miktar ölçekleyin(Scale edin).

TAB ile edit moddan çıkın.

Outline editör penceresine gidin. Kamera ve varsayılan lamba objesi için sağ taraftaki “göz” ikonuna basarak bunları gizleyin.

Böylece kamera ve lamba objelerinin dışında diğer nesnelerin seçilmesi daha kolay hale gelir.

Üstten görünüme geçin. Telkafes ‘e geçin. Box seçim ile PetalBase C1 ve C2 objelerini seçin.

SHIFT-D ile çoğaltın ve sol tık ile ayarlayın. Çoğaltılmış nesneleri kenara taşıyın ve onları seçimdışı yapın.

Box seçim ile PetalBase, C1 ve C2 ‘yi seçin. SHIFT-D ile çoğaltın ve onları kenara taşıyıp seçim dışı yapın.

Çoğaltılan objeleri seçin. R TUŞU → 120 yaz → Enter ile onları kolayca 120 derece döndürün.

diğer çoğaltılnış olan nesne gruplarını seçin. R TUŞU → -120 → Enter ile döndürün.

Her çoağltılmış diğer nesne gruplarını seçin ve benzer şekilde işlemleri aşağıdaki gibi tekrarlayın.

Objeleri seçimdışı. Z TUŞU ile katı görünüm moduna geçin.

Blend dosyanızı kaydedin.

Üstten görünüme geçin. 3D Cursor’u Petals ‘ın merkezine yerleştirin.

SHIFT-A ile bir Lattice nesnesi ekleyin.

Object Data editörüne gidin. U=3, V=3 ve W=3 yapın.

Properties Paneli → Item = “L1” yazın.

L1 ‘i ölçekleyin ve aşağıdaki gibi yerleştirin.

Her bir Petal nesnesini(her defasında bir tanesini) seçin ve Lattice modifier ekleyin.

Objeleri için L1 ‘i seçin(3 bireysel değiştirici, her petal için birer kez - sadece petal ‘e uygulandığından, eğri objelerine uygulanmadığından emin olun).

Önden görünüme geçin. L1 ‘i seçin. Telkafes ‘e geçin. TAB ile edit moda geçin.

Box seçim ile kontrol noktalarının merkezini seçin ve onları aşağıda gösterildiği şekilde daraltın.

Kontrol noktalarını seçim dışı yapın. Box seçim ile üstteki kontrol noktalarını seçin ve aşağıdaki gibi daraltın.

Üstten görünüme geçin. Üstteki 2 bitiş kontrol noktasını seçin ve onları bir miktar petal’in üstündeki ve altındaki genişlik kadar aşağıdaki gibi ölçekleyin.

Kontrol noktalarını seçim dışı yapın. TAB ile obje moduna geçin. Katı görünüm moduna geçin. Modeliniz şimdi aşağıdaki gibi görünmelidir.

Blend dosyanızı kaydedin.

Üstten görünüme geçin. Telkafes moduna geçin. Box seçim ile tüm objeleri(3 petal, 6 eğri ve bir latice) seçin.

SHIFT-D ‘ye basın. R TUŞU ile çoğaltılan nesneleri aşağıdaki gibi 60 derece döndürün.

Çoğaltılmış nesneler seçiliyken, önden görünüme geçin. Z TUŞU ile katı görünüme geçin.

Çoğaltılmış nesne kümelerini Z ekseni boyunca aşağıda gösterildiği gibi bir miktar yukarı alın. Daha iyi görebilmek için bakış açınızı döndürmek isteyebilirsiniz. Buradaki amaç, kopya kümeleri orijinal kümelerle kesişmeyecek şekilde yükseltmektir.

6 yaprağın PetalBase, PetalBase001 ile 005 olarak adlandırıldığını unutmayın.

C1 eğrileri

C1

C1.003 - C1.007

C2 eğrileri

C2

C2.003-C2.007 şeklinde isimlendirilmiştir.

Kafes nesneleri, L1 ve L1.001 olarak adlandırılır.

Yaprakları (veya taç yaprağı gruplarını) istediğiniz zaman ayarlayabilmemiz için bu nesneleri saklayacağız.

Blender dosyanızı kaydedin.

Tiger Lily çiçek kafasını daha sonra döndürebilmemiz için bir kontrol nesnesi oluşturmamız gerekiyor. Üst görünüme geç. Yaprakların ortasına bir UV küresi ekleyin. Küçültün ve aşağıda gösterildiği şekilde yerleştirin. Yaprakların dibinde ortalandığından emin olun.

Bu nesneye LilyHead adını verin.

Soldaki araçlar panelinde, LilyHead nesnesini düzgünleştirmek için Smooth düğmesini tıklatın.

Tüm nesneleri seçmek için A TUŞU ‘na basın. Şimdi SHIFT tuşunuzu basılı tutun ve LilyHead nesnesini seçin (bu, seçimden kaldırır).

Şimdi SHIFT’e tekrar basılı tutun ve LilyHead nesnesini seçin (seçime ekleyerek)

Şimdi CTRL-P (parent) ‘ye basın ve LilyHead nesnesini diğer tüm nesnelerin ebeveyni yapın. (LilyHead nesnesi üst öğedir, çünkü seçimde seçilen son nesneydi)

Artık LilyHead nesnesini döndürebilir veya ölçeklendirebiliriz, diğer tüm nesneler bunu izler.

Yalnızca LilyHead nesnesini seçin. Sağdaki özellikler panelinde konumu(Location) X, Y, Z = 0 olarak ayarlayın.

Outliner penceresinde “kapalı göz” simgesine tıklayarak Kamera ve lamba nesnelerini açın.

Sahneyi rendırlayın. Aşağıdaki gibi bir sonuç elde etmiş olmalısınız.

Blend dosyanızı kaydedin.

ÇANAK YAPRAKLARI:

Tiger Lily'imizin artık çanak yapraklar(Sepals)'a ihtiyacı var. Bu yapraklar, henüz tomurcuk halindeyken çiçeği koruyan yapraklardır.

Katı gölgeleme modunda üstten görünüme gidin. 3 orijinal yaprağı seçin (ilgili eğri nesnelerini seçmek zorunda değilsiniz).

SHIFT-D'ye basın ve ayarlamak için sol tıklayın. Nesnelerin seçimini kaldırmak için A TUŞU’na basın.

Bu üç kopya kalıbın adı otomatik olarak PetalBase.006, 007 ve 008 olacaktır.

Outliner penceresine gidin ve LilyHead nesnesinin yanındaki artı işaretine tıklayın. Bu, tüm alt nesneleri gösterir. PetalBase .06 nesnesini seçin

Değiştirici panele gidin ve iki eğri değiştiriciyi ve kafes değiştirici için "Uygula(Apply)" ya basın.

Ön görünüme gidin ve bu PetalBase.006 nesnesini Z ekseni boyunca aşağıda gösterildiği gibi aşağı kaydırın.

PetalBase.007 nesnesi ve PetalBase.008 nesnesi için aynısını yapın.

Bu yaprakların her biri (PetalBase.006, 007 ve 008) mevcut uygulanmış olan orijinal materyale sahiptir.

PetalBase.006 nesnesini tek başına seçin. Malzeme(material) düğmelerine gidin. Malzemeyi nesneden ayıracak olan malzeme adının sağındaki “X” düğmesine tıklayın.

PetalBase.007 ve PetalBase.008 için de aynısını yapın

Sonra 3 PetalBase nesnesini seçin (.006, .007 ve .008). CTRL-J'ye basın (Join-birleştirme). Bu, nesneleri bir nesneye birleştirecektir. Bu nesneyi “Sepal” olarak adlandırın.

Sepal nesnesini seçin. Araçlar panelindeki Origin düğmesine basın ve Origin to Geometry'yi seçin.

Sepal nesnesi seçiliyken, S TUŞU ‘na basın ve nesneyi aşağıda gösterildiği gibi küçültün.

Sepal nesnesini, aşağıda gösterildiği gibi Petal nesnelerinin altına taşıyın

Üst görünüme git. Tel kafese git. Sepal nesnesini aşağıda gösterildiği gibi döndürün.

Blend dosyanızı kaydedin.

Listede ikinci sıradakine kadar nesneleri görmemize gerek yok. Outliner Penceresine gidin. LilyHead nesnesinin (üst) yanındaki artı işaretini tıklayın. Tüm kafes nesnelerini ve eğri nesnelerini “göz” simgesine tıklatarak gizleyin.

STIGMA(TEPECİK-DİŞİ ORGAN):

Tiger Lily’nin stigması, polenleri yakalayan ve altındaki yumurtalıklara veren tüp benzeri bir nesnedir. Üstten Görünüm'e git. Yaprakların ortasına bir UV küresi ekleyin. Yaprakların altındaki deliğe oturması için bunu aşağı doğru ölçeklendirin.

Yan görünüme git. Ölçeği ve konumu aşağıda gösterildiği gibi ayarlayın. Bu nesneyi “Ovary” olarak adlandırın. Araçlar panelinde Pürüzsüz(smooth)'e basın. ”

Ön Görünüme Git. 3D imlecinizi Tiger Lily'nin yanına getirin ve bir Bezier dairesi ekleyin.

Rotation X=90 yapın. Aşağıda gösterildiği gibi küçültün ve bu nesneye “S1” adını verin. Bu bizim stigma için profil dolgu nesnesi olarak görev yapacak.

3B imlecinizi S1 nesnesinin altına yerleştirin. Bir Bezier eğrisi ekleyin.

Rotation → X = 90 ve Y = 90 olarak ayarlayın.

Bu nesneyi “Stigma” olarak adlandırın. Bu bizim dolgu uzantı yolumuz olacak.

Stigma nesnesi seçiliyken, Nesne Veri Düzenleyicisine(data object) gidin. Geometri panelinde, Eğim(Bevel) Nesnesi kutusuna tıklayın ve S1 daire nesnesini seçin. (NOT: Listenin en altına gitmek için kaydırma tekerleğinizi kullanmanız gerekebilir).

Bu Eğim (Loft) Stigma eğrisi nesnesi boyunca S1 dairesini gösterir.

TAB ile düzenleme moduna geçin. Bezier eğrisinin kontrol noktalarını ve kontrol kollarını(tutamaçlar) ayarlayarak Stigma nesnesinin şeklini ayarlayabileceğinizi unutmayın.

TAB ile edit moddan çıkın. Katı Gölge moduna geçin. Stigma nesnesini Ovary nesnesinin merkezine aşağıda gösterildiği gibi taşıyın.

S1 circle nesnesini seçin ve aşağıda gösterildiği gibi görünen bir Stigma nesnesi olana kadar bir miktar küçültün. (Stigma nesnesi kontrol noktalarını ilginç eğriler elde etmek için düzenlemeniz gerekebilir).

Güzel bir şekle ve uzunluğa sahip olduğunuzda, nesne modunda Stigma'yı seçin ve ALT-C ‘ye basın ve Stigma nesnesini bir eğri nesnesinden bir kafes nesnesine dönüştürün.

Smooth düğmesine basın. TAB ile düzenleme moduna geçin. Stigma nesnesinin üst halkasını aşağıda gösterildiği gibi seçin.

Köşeleri aşağıda gösterildiği gibi biraz dışarı ölçeklendirin.

Sonra, her ekstrüzyondan sonra bir miktar aşağı ölçekleyerek, köşeleri 3 kez aşağıdaki gibi ekstrüze edin.

TAB ile düzenleme modundan çıkın. Önce Stigma nesnesini seçip, ardından Ovary nesnesini seçime ekleyin. CTRL-P tuşlarına basın ve Stigma'yı overin üstüne ebevyn yapın.

Blend dosyanızı kaydedin.

STAMEN(Erkek Organı) ve DİĞERLERİ:

Tiger Lily'de çiçeğin polenini üreten 6 antere destek sağlayan 6 organ var. Stamenler Stigma nesnesiyle aynı şekilde yapılandırılmıştır ve aynı “S1” eğrisini profil olarak kullanacağız.

Ön görünüm, tel kafes gidin. 3B imlecinizi S1 eğrisi nesnesinin altına yerleştirin ve başka bir Bezier eğrisi nesnesi ekleyin.

X Döndürmesini 90 ve Y Döndürmesini 90 olarak ayarlayın.

Bu nesneyi “Stamen” olarak adlandırın. Nesne veri düzenleyicisine(data object) gidin ve Geometri panelinde / Eğim(bevel) Nesnesi kutusunda S1 eğrisi nesnesini seçin.

Bu, S1 nesnesini Stamen nesnesi boyunca eğimli hale gelmesini ve doldurulmasını sağlar.

TAB ile düzenleme moduna geçin ve Stamen nesnesine güzel bir eğri kümesi vermek için denetim tutamaçlarını ayarlayın.

TAB ile edit moddan çıkın. Telkafese geçin. Stamen objesini aşağıda gösterildiği gibi Ovary objesinin içine yerleştirin.

Smooth’a basın.

5 kopya çoğaltın(SHIFT-D) ve onları Ovary nesnesinin etrafına hizalayın. TAB ile edit moda geçin ve eğrileri değiştirerek, aşağıda gösterildiği gibi boyut veya şekil bakımından tek tip olmalarını ya da eğri olmalarını sağlayın.

Orijinal profil nesnesini seçin (S1). Çok ince Stamen üretmek için biraz aşağı ölçeklendirin. (Stamenlerin şimdi Stamen ve Stamen001 ile Stamen 005 arasında numaralandırıldığını unutmayın)

Stamen kafalarından birini yakınlaştırın. UV küresi oluşturun. Çok aşağı doğru ölçeklendirin, sonra Z ekseninde ölçeklendirin. Bu nesneye “Anthers” adını verin.

Anthers nesnesini, Stamen nesnelerinden birine yakın olacak şekilde taşıyın. O eksende de ezmek için Y ekseni üzerinde aşağı doğru ölçeklendirin.

Anthers nesnesini döndürün ve tüm görünümlerden kontrol edin, Anthers nesnesini aşağıda gösterildiği gibi Stamen nesnesinin içine yerleştirin.

Smooth düğmesine basın.

Şimdi Anthers nesnesinin 5 kopyasını (SHIFT-D) alın ve diğer 5 Stamene yerleştirin.

Anterler ve Stamenlerin yerleşiminden memnunsanız, her stamen nesne modunda seçebilir ve sonra ALT-C tuşlarına basıp bunları kafes nesnelerine dönüştürebilirsiniz.

Profil nesnesini (s1) kaydeder ve onu kök üzerinde kullanırız.

Dönüşümleri tamamladığınızda, her Stamen nesnesini yeniden seçin ve “Düzgün(smooth)” e basın.

Her Anther nesnesini seçin ve ilişkili Stamen'e (CTRL-P) yerleştirin.

Sonra tüm Stamen nesnelerini seçin ve bunları Ovary nesnesine yerleştirip ebevyn yapın.

Sonra Ovary nesnesini seçin ve onu LilyHead nesnesine yerleştirip ebevyn yapın.

LilyHead nesnesi şimdi bu katmandaki tüm Tiger Lily nesnelerinin ebeveynidir.

Blend dosyanızı kaydedin.

MALZEME 02:

Sepal, Over, Stigma, Stamen ve Anthers nesnelerine basit renkli malzemeler ekleyeceğiz.

Sepal nesnesini seçin. Malzeme editörüne gidin. Yeni düğmesine basın ve bu malzemeyi “Light Green” olarak adlandırın

Diffüz renk örneğini tıklayın ve renk kaydırıcılarını R = .4, G = 1 ve B = .4 olarak ayarlayın

Yumurtalık nesnesini seçin. Malzeme editörüne git. Yeni düğmesine basın ve bu malzemeyi “Reddish Orange” olarak adlandırın

Difüz renk örneğini tıklatın ve renk kaydırıcılarını R = .8, G = .2 ve B = 0 olarak ayarlayın.

Stigma nesnesini seçin. Malzeme editörüne gidin ve Yeni düğmesine tıklayın. Bu malzemeye “Cream” adını verin.

Difüz renk örneğini tıklayın ve renk kaydırıcılarını R = 1, G = 1 ve B = .6 olarak ayarlayın

Stamen nesnelerinden birini seçin. Malzeme editörüne gidin. Yeni düğmesine tıklayın ve bu malzemeyi “Yellow ” olarak adlandırın.

Difüz renk örneğini tıklatın ve renk kaydırıcılarını R = .9, G = .9 ve B = .06 olarak ayarlayın.

Farklı bir Stamen nesnesi seçin. Malzeme editörüne gidin. Yeni tıklatmayın. Bunun yerine, yeni düğmenin solundaki Dosyaya gözat düğmesine tıklayın ve Yellow malzemeyi seçin.

Stamen nesnelerinin geri kalanıyla aynı şeyi yapın.

Anthers nesnelerinden birini seçin. Malzeme editörüne gidin. Yeni düğmesine tıklayın ve bu malzemeyi “Black” olarak adlandırın.

Difüz renk örneğini tıklatın ve renk kaydırıcılarını R = 0, G = 0 ve B = 0 olarak ayarlayın.

Farklı bir Anthers nesnesi seçin. Malzeme editörüne gidin. Yeni tıklatmayın. Bunun yerine, yeni düğmenin solundaki Dosyaya gözat düğmesine tıklayın ve Black malzemeyi seçin.

Anthers nesnelerinin geri kalanına da aynısını yapın.

LilyHead nesnesini seçin (bunu Outliner Penceresinde yapmanız gerekebilir)

Yan görünüme git (NUMPAD-3). R TUŞU ile ve LilyHead nesnesini X ekseni etrafında yaklaşık 60 derece döndürün. Her şey LilyHead nesnesine ebeveynleştirildiği için, her şey onunla birlikte dönmelidir.

Blend dosyanızı kaydedin.

DAL:

Yan Görünüme Git. Bir Bezier Eğrisi nesnesi ekleyin. X, Y ve Z döndürme değerlerini 90'a ayarlayın.

Bu eğriyi “Stem” olarak adlandırın.

Nesne Veri Düzenleyicisine(object data) gidin. Geometri paneli →  Eğim(bevel) nesnesi kutusunda S1 eğrisi nesnesini seçin. (Not: Listenin altına ulaşmak için kaydırma tekerleğinizi kullanmanız gerekebilir.)

Bu, eğri boyunca S1 nesnesinin doldurulmasını sağlar.

TAB ile edit moda geçin. Bezier kontrol noktalarını ve tutamaçlarını, aşağıdaki gibi benzer bir eğri yapmak için kullanın.

TAB ile edit moddan çıkın. S1 eğrisi nesnesini seçin ve aşağıda gösterildiği gibi ölçeklendirin.

Yan görünümde, Stem nesnesini aşağıda gösterildiği gibi Tiger Lily yapraklarının altına yakın ayarlayın. Ön görünüme (ve diğer boyutsal görünümlere) gidin ve doğru hizalandığından emin olun.

TAB ile edit moda geçin. Üst kontrol noktasını seçin (tutma noktaları değil) ve ALT-S (kontrol noktaları ölçeği) üzerine basın ve aşağıda gösterildiği gibi biraz yukarı ölçeklendirin.

TAB ile edit moddan çıkın. Stem nesnesini Tiger Lily yapraklarının alt kısmına yerleştirin.

TAB ile düzenleme moduna geri dönün ve alt kontrol noktasını seçin ve ALT-S (kontrol noktası ölçeği) tuşuna basın ve aşağı doğru daraltın.

Amacımız, aşağıda gösterilen şekilde nesneyi modellemektir.

Bunu tüm görünümlerden kontrol ettiğinizden emin olun.

Yan görünümde biraz uzaklaştırın. Stem nesnesinin alt kontrol noktasını seçin (düzenleme modunda).

CTRL tuşunu basılı tutun ve aşağıda gösterildiği gibi gövdeyi oluşturan yeni kontrol noktalarına sol tıklayın.

Not: Stem nesnesinin istediğiniz şekilde bükülmesini sağlamak için kontrol noktalarından veya tutamaçlardan herhangi birini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca ALT-S (ölçek kontrol noktası) ve Stem nesne kalınlığını herhangi bir tek kontrol noktasında ölçekleyebilirsiniz.

TAB ile düzenleme modundan çıkın ve "Pürüzsüz(smooth)" e basın. Kökleri istediğiniz zaman ayarlayabilmeniz için bunu bir ağa(mesh) dönüştürmeyeceğiz.

Blend dosyanızı kaydedin.

Malzeme 03:

Stem nesnesine Koyu Yeşil bir renk ekleyeceğiz.

Kök seçiliyken, Malzeme Düzenleyicisine gidin. Yeni'ye tıklayın ve bu malzemeye “Dark Green” adını verin.

Difüz renk örneğini tıklatın ve renk kaydırıcılarını R = .05, G = .07 ve B = .05 olarak ayarlayın

Yapraklar:

2. katman düğmesine tıklayın. (Düğmeye tıklamak tek başına o katmanı seçer.)

Bu, LeafBase nesnesini ve C1.001 ve C2.001 eğrisi nesnelerini yerleştirdiğimiz katmandır.

Tiger Lily üssünde çok uzun ince yaprakları vardır. Ön görünüme git. Tel kafes moduna gidin. C1.001 eğrisi nesnesini seçin. (Ana pencerede seçmeniz gerekebilir.)

TAB ile düzenleme moduna geçin. Dış köşe tepe noktası kontrol noktalarını seçin ve bunları LeafBase nesnesine bir eğri vermek için aşağıda gösterildiği gibi Z ekseni boyunca yukarı doğru hareket ettirin.

TAB ile düzenleme modundan çıkın. Yan görünüme git. C2.001 eğrisi nesnesini seçin. TAB ile düzenleme moduna geçin. En sol köşe kontrol noktasını seçin ve aşağıda gösterildiği gibi Y ekseni boyunca sola kaydırın.

Kontrol noktalarını aşağıdaki gibi görünecek şekilde ayarlayın.

TAB ile düzenleme modundan çıkın. LeafBase nesnesini ve Eğri nesnelerinin HER İKİ öğesini seçin. Bunları Katman 1'e (M TUŞU) yerleştirin.

Katman 1'e gidin. LeafBase nesnesini, ilişkili eğri nesneleri ile birlikte, aşağıda gösterildiği gibi Stem nesnesinin altına taşıyın.

Üst görünüme gidin ve nesnelerin doğru hizalandığından emin olun.

Yan görünüme dönün. Katı gölge moduna (Z TUŞU) gidin. C2.001 eğrisi nesnesini seçin ve TAB ile düzenleme moduna geçin. Güzel bir yaprak şekli oluşturmak için tepe kontrol noktalarını ayarlayın.

TAB ile düzenleme modundan çıkın.

Malzeme 04:

LeafBase nesnesini seçin. Malzeme editörüne gidin. Hala kendisine bağlı Yapraklar(Petals) malzemesi var. Bu materyali nesneden çıkarmak için malzeme adının sağındaki “X” işaretine tıklayın. (not: benimkinden farklı bir numara alabilirsin)

Yeni'ye basın ve yeni malzemeyi “Tiger Lily Leaves” olarak adlandırın

Difüz renk örneğini tıklayın. Renk kaydırıcılarını R = .052, G = .107 ve B = .052 olarak ayarlayın.

Specular paneli → yoğunluğu(intencity) .153'e düşürün.

Doku düzenleyiciye gidin. Yeni'ye tıklayın ve bu dokuyu “Leaf Spots” olarak adlandırın

Türü Noise(Gürültü) olarak değiştirin.

Etki(influence) panelinde, “Mix” renk örneğini tıklayın. Renk kaydırıcılarını R = 0,016, G = 0,023 ve B = 0,016 olarak ayarlayın

Blend dosyanızı kaydedin.

Yan Görünüme Git. Tel kafes moduna gidin. C1.001 ve C2.001 ve LeafBase nesnelerini seçin.

SHIFT-D'ye basın (Dupliocate) ve kopyalanan nesne setini aşağıda gösterildiği gibi Z ekseni boyunca yukarı doğru hareket ettirin.

Yeni C2.002 eğrisi nesnesini ve TAB ile düzenleme moduna geçin. Köşe kontrol noktalarını, yinelenen LeafBase nesnesi aşağıda gösterildiği gibi görünecek şekilde ayarlayın.

TAB ile düzenleme modundan çıkın. İlk LeafBase nesnesini seçin. Modifier editörüne gidin. HER İKİ eğrinin değiştiricileri için “Apply” butonuna tıklayın.

Diğer LeafBase nesnesini seçin ve aynı şeyi yapın. Bu, mesh'lerini kurar ve bunları eğri nesnelerinden serbest bırakır. Artık Eğri nesnelerini Outliner panelinde gizleyebiliriz.

İlk Leafbase nesnesini seçin. Üst görünüme git. SHIFT-D (çoğalt) ve ardından R TUŞU(döndür) na basıp çoğaltılmış bir kopya oluşturun ve Stem nesnesi etrafında yaklaşık 120 derece döndürün.

Daha boyutlu bir görünüme gidin ve kopyayı aşağıda gösterildiği gibi gövdeye yaklaştırın.

İlk LeafBase nesnesini tekrar seçin. Üst görünüme git. SHIFT-D ve ardından R TUŞU na  basın ve aşağıda gösterildiği gibi yaklaşık 240 derece döndürülmüş başka bir kopya yaprak yapın.

Daha boyutlu bir görünüme gidin ve bu yeni yaprağı gövdeye yaklaştırın.

Küçük yaprak(leftbase) tabanı nesnesini seçin. Üst görünüme gidin ve R TUŞU na basın ve aşağıda gösterildiği gibi biraz çevirin.

Hayır, onları çoğaltan ve pozisyonları daha büyük yapraklarla değiştiren daha büyük yapraklar için yaptığımızın aynısını yapmayın, sonuç aşağıdaki gibi olmalıdır.

Not: Yaprakların hepsi tek tek nesnelerdir. Herhangi bir yönde hareket ettirilebilir, döndürülebilir ve ayrı ayrı ölçeklenebilirler.

Tüm yaprakları seçiniz (6). Sonra Stem nesnesini seçime ekleyin. CTRL-P (Üst) tuşuna basın ve yaprakları Stem nesnesine (Üst Öğeyi Nesneye Ayarla) ebeveyn olarak ayarlayın.

Blend dosyanızı kaydedin.

Işıklandırma:

Varsayılan Blender lambasının outliner panelinizde gizlenmediğinden emin olun.

Bu ders için bazı temel aydınlatmalar ekleyeceğiz. Varsayılan Blender nokta lambası nesnesini seçin ve silin

Ön görünüme gidin ve bir Sun lambası ekleyin ve aşağıda gösterildiği gibi çevirin.

Nesne veri düzenleyicisine gidin ve güneş lambasının enerji seviyesini 0,7'ye düşürün

Sahneye bir Hemi lambası ekleyin ve aşağıda gösterildiği gibi çevirin.

Nesne Verileri düzenleyicisine gidin ve Hemi lambasının enerji seviyesini 0,4'e düşürün

Kamera:

Camera nesnesinin Outliner Penceresinde gizli olmadığından emin olun.

Perspektif görünümüne gidin (NUMPAD-5). Görünümünüzü görünümün ortasında ve orta boyutta olacak şekilde döndürün.

CTRL-ALT-NUMPAD-0 düğmesine basın (Kamera görünümünü hizala). Bu, kamerayı görünümünüzle aynı hizaya getirecektir.

Not: İstediğiniz kamera görüntüsünü elde etmek için ekranınızı yakınlaştırmanız veya uzaklaştırmanız veya kaydırmanız veya ileri geri gitmeniz gerekebilir. NUMPAD-0 ile her zaman kamera görüntüsünü görebilirsiniz.

Sahneyi rendırlayın.

Blend dosyanızı kaydedin.

Burada kaplan zambağının bazı kopyalarını yaptım ve daha kümelenmiş bir etki vermek için onları biraz döndürdüm.

“TigerLily_Complete.blend” adlı bu eğitimin tamamlanmış bir kopyasını BURADAN indirebilirsiniz.