Prøvebeskrivelse: Åbent Vand Underviserprøven          

                               

Afvikling

Forudsætninger

Prøvetager:

 

 1. Formprøve

 1. 200 m svømning
  Minimum 50 m polocrawl (hovedet over vandet, og viser overblik)

 2. To på hinanden følgende dykninger
  Minimum dybde 2 m opsamle let anker for enden af reb til bøje.

 1. Redningsdel

 1. Redning af panisk nødstedt ved hjælp af flydemiddel 
  Medie opholder sig 15 m fra land. Flydemiddel kan fx være redningskrans, torpedo eller board

 2. Redning af træt svømmer 50 m fra land ved hjælp af board
  Prøvetager guider mediet op på boardet, og der padles til land ved fælles hjælp. Prøvetager viser at denne har styringen..

 3. Redning af bevidstløs svømmer 50 m fra land
  Der benyttes et flydemiddel, fx. livreddertorpedo eller board

 4. Ophaling / nødflytning med hjælper,
  Prøvetager påbegynder HLR, øvelsen afsluttes med stabilt sideleje

 5. Håndtering af nakkeskade
  Et medie simulerer en skade på nakken ved at ligge livløst i vandoverfladen på lavt vand. Mediet er ved bevidsthed.

  Livredderen demonstrerer et nakke-hoved-hold på mediet eller stabiliserer, i samarbejde med hjælpere, mediet ved hjælp af spineboard.
  Håndtering af nakkeskader diskuteres.

 1. Mundtlig eksamination

 1. Mundtlig overhøring
  Prøvetager overhøres i strandforhold og sikkerhedsforanstaltninger ved aktiviteter i åbent-vand

info@livredderklubmidtjylland.dk | www.livredderklubmidtjylland.dk | facebook.com/livredderklubmidtjylland