Державна бібліотека України для юнацтва          Електронний каталог

СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЛЮТИЙ 2018 РОКУ

Innovations in Science and Technology [Текст] : IV Annual Students Conference; March 19, 2010 : Book of Abstracts. Part I. – Kyiv : NTU of Ukraine "KPI", 2010. – 224 p. – Англ. мовою.
        I-64

Айзексон, В.  Інноватори. Як група хакерів, геніїв та гіків здійснила цифрову революцію [Текст] / В. Айзексон ; пер. з англ. Д. Гломозда. – К. : Наш Формат, 2017. – 488 с. – ISBN 617-7279-81-4.
        А37

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві [Текст] : зб. наук. праць. Вип.№2(13) / [ред.рада: Г.О. Оборський та ін.]. – Херсон : Наука і техніка, 2016. – 304 с. – Укр., рос. та англ. мовами.
        І-74

Захист інформації і безпека інформаційних систем [Текст] : матер. VІ Міжнар. наук.-техн. конф.; 1-2 червня 2017 р. / [відп. за вип. В.Б. Дудикевич]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 178 с. – ISBN 966-941-059-7.
        З-38

Хабрейкен, Д.  Microsoft Power Point 2002 [Текст] : изучи за 10 минут : [пер. с англ.] / Д. Хабрейкен. – М.; С.Пб.; К. : Вильямс, 2004. – 192 с. – ISBN 5-8459-0254-1.
        Х12

Цвіркун, Л. І.  Розробка програмного забезпечення комп‘ютерних систем. Програмування [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Цвіркун, А. А. Євстігнєєва, Я. В. Панферова ; під заг. ред. Л.І. Цвіркуна. – Вид. 3-є, випр. – Д. : НГУ, 2016. – 223 с. – ISBN 966-350-595-4.
        Ц28

Бондарев, В. М.  Основы программирования.js [Текст] : учеб. пособ. / В. М. Бондарев. – Х. : ФОП Коряк С.Ф., 2015. – 182 с. – ISBN 966-97519-0-4.
        Б81

Свірневський, М. С.  Основи розробки графічних додатків [Текст] : [навч. посіб.] / М. С. Свірневський, С. С. Ковальчук. – Хмельницький : Монускрипт, 2015. – 259 с. – ISBN 966-97510-1-0.
        С24

Математичне моделювання в розподілених інформаційно-керуючих системах залізничного транспорту [Текст] : монографія / С.В. Лістровий, С.В. Панченко, В.І. Мойсеєнко, В.М. Бутенко. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 220 с. – ISBN 617-7256-88-4.
        М34

Почтовюк, С. І.  Комп‘ютерно-інформаційні технології в освіті та науці [Текст] : навч. посіб. / С. І. Почтовюк. – Горішні Плавні : СВД Олексієнко В.В., 2017. – 186 с. – ISBN 966-1698-25-2.
        П65

Форд, Г.  Моє життя та робота [Текст] / Г. Форд ; пер. з англ. У. Джаман. – 3-е вид. – К. : Наш формат, 2016. – 384 с. – ISBN 966-97425-5-1.
        Ф79

Саттон, Р.  Мудакам тут не місце. Як вижити в офісних джунглях [Текст] / Р. Саттон ; пер. з англ. Л. Пилаєва. – К. : Наш Формат, 2016. – 176 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7279-83-8.
        С21

Гаят, М.  Дивись уперед. Надійний шлях до омріяного життя [Текст] / М. Гаят, Д. Гаркаві ; пер. з англ. О. Кацанівська. – К. : Наш Формат, 2016. – 176 с. – (Художня література). – ISBN 617-7279-91-3.
        Г24

Коллінз, Д.  Від хорошого до величного [Текст] : Чому одні компанії прориваються, а інші - ні / Д. Коллінз ; пер. з англ. О. Савчин. – К. : Наш Формат, 2017. – 368 с. – ISBN 617-7279-13-5.
        К60

Алекперов, А. Ф.  Формула лидерства [Текст] / А. Ф. Алекперов. – К. : Изд. дом Д. Бураго, 2015. – 148 с. – ISBN 617-7349-49-4.
        А45

Конах, В. К.  Забезпечення безпекових імперативів у медіапросторі України: контентний вимір [Текст] : монографія / В. К. Конах. – К. : Фенікс, 2017. – 538 с. – ISBN 966-136-434-8.
        К64

Боднар, І. Р.  Міжнародна інформація [Текст] : підручник / І. Р. Боднар. – Львів : ЛТЕУ, 2016. – 344 с. – ISBN 617-602-184-1.
        Б75

Копієвська, О. Р.  Трансформаційні процеси в культурі сучасної України [Текст] : монографія / О. Р. Копієвська. – К. : НАКККіМ, 2014. – 296 с. – ISBN 966-452-184-7.
        К65

Фергюсон, Н.  Цивілізація [Текст] : Як Захід став успішним / Н. Фергюсон ; пер. з англ. В. Циба. – К. : Наш формат, 2017. – 488 с. – ISBN 617-7279-78-4.
        Ф43

ДЗ "Державна бібліотека України для юнацтва".  Путівник з економічної літератури для молоді [Текст] : бібліогр. покажч. Вип.5 / ДЗ "Державна бібліотека України для юнацтва" ; [уклад. Т. Буряк ; відп. за вип. Г.А. Саприкін]. – К. : ДЗ "ДБУ для юнацтва", 2011. – 65 с.
        Д43

Крижанівський, В. М.  Викладачі Глухівського інституту (1874-1924 рр.) [Текст] : біобібліографічний словник / В. М. Крижанівський. – Глухів; Кропивницький : ФОП Піскова М.А., 2017. – 96 с.
        К82

Сверстюк Євген: "Це - вибір" [Текст] : біобібліогр. нарис / [авт. нарису Л. Тарнашинська ; бібліограф-уклад. В. Патока]. – К. : НПБ України, 2002. – 124 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип.5).
        С24

Державна бібліотека України для юнацтва.  Бібліосвіт. № 2 (62)2017 [Текст] : інформ. вісник : Миколаївський випуск / Державна бібліотека України для юнацтва ; [редкол.: Г.А. Саприкін (голова) та ін.]. – К. : ДБУ для юнацтва, 2017. – 93 с.
        Д36

Міста України [Текст] : [інф.-стат. довідник / впоряд. О. Панасенко]. – К. : АВК-Росток, 2007. – 128 с. – (Корисний довідник). – ISBN 966-96784-1-6.
        М65

Вербицька, П. В.  Музей як комунікативний та освітній простір [Текст] : навч. посіб. / П. В. Вербицька, Р. Е. Пасічник. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 232 с. – ISBN 966-941-018-4.
        В31

Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького [Текст]. №10(15) / [відп. ред. О. Біла; відп. за вип. І. Кожан]. – Львів : Національний музей у Львові ім. А. Шептицького, 2014. – 192 с.
        Л64

Актуальні питання музейної та пам‘яткоохоронної діяльності [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.: О.М. Гончарова (голова редкол., голов. ред.) та ін.]. – К. : Логос, 2014. – 160 с. – ISBN 966-171-871-4.
        А43

Пятьдесят знаменитых телезвезд [Текст] / В.М. Скляренко, Я.А. Батий, О.Ю. Очкурова, М.Г. Щербак. – Х. : Фолио, 2006. – 509 с. – (100 знаменитых). – ISBN 966-03-2987-3.
        П99

Желіховська, Н. С.  Сучасна українська публіцистика: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Желіховська, В. В. Різун. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Київський ун-т, 2016. – 158 с.
        Ж51

Личковах, В. А.  Еніоестетика імені [Текст] : Акровірші. Статті. Есеї / В. А. Личковах. – Чернігів : Вид. Лозовий В.М., 2014. – 224 с. – ISBN 617-7223-30-5.
        Л66

Колесник, О. С.  Феномен інтерпретації в художній культурі [Текст] : монографія / О. С. Колесник. – К. : НАКККіМ, 2014. – 265 с. – ISBN 966-452-155-7.
        К60

Бичко, А. К.  Феномен української інтелігенції: спроба екзистенціального дослідження [Текст] / А. К. Бичко, І. В. Бичко. – К. : Освіта України, 2014. – 199 с. – ISBN 617-7111-42-8.
        Б67

Бичко, А. К.(А.К. Неліпович).  Українська ментальність. Джерела становлення [Текст] : [монографія] / А. К. Бичко. – К. : Освіта України, 2014. – 196 с. – ISBN 617-7111-36-7.
        Б67

Сінькевич, О. Б.  Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс [Текст] : монографія / О. Б. Сінькевич. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 360 с. – ISBN 617-10-0192-3.
        С38

Зима, Д.  Тайна имени. Как назвать вашего ребенка [Текст] : [мужские имена, женские имена] / Д. Зима, Н. Зима ; Дмитрий и Надежда Зима. – М. : Рипол классик, 2007. – 640 с. – ISBN 5-7905-0841-7.
        З-62

Войцеховский, А. И.  Тайны Атлантиды [Текст] / А. И. Войцеховский. – М. : Вече, 2000. – 480 с. – (Тайны древних цивилизаций). – ISBN 5-7838-0509-2.
        В65

Сафонова, М. В.  Возрождение пространства. Твердь. Мир животных [Текст]. Кн.6 / М. В. Сафонова, М. Н. Елиферова. – К. : Альфа Реклама, 2015. – 120 с. – (Роза мира). – ISBN 966-288-104-2.
        С21

Сафонова, М. В.  Возрождение пространства. Возвращение любви. Мир животных [Текст]. Кн. 5 / М. В. Сафонова, М. Н. Елиферова. – К. : Альфа Реклама, 2015. – 120 с. – (Роза мира). – ISBN 966-288-097-7.
        С21

Околітенко, Н. І.  Друга реальність. Паранаука очима науки [Текст] / Н. І. Околітенко. – К. : Юніверс, 2014. – 240 с. – ISBN 966-8118-96-8.
        О-51

Талеб, Н.-Н.  Чорний лебідь [Текст] : Про (не)ймовірне у реальному житті / Н.-Н. Талеб ; пер. з англ. М. Климчук. – К. : Наш Формат, 2017. – 392 с. – ISBN 617-7279-56-2.
        Т16

Бергсон, А.  Творча еволюція [Текст] / А. Бергсон ; пер. з фр. Р. Осадчука. – К. : Вид-во Жупанського, 2010. – 318 с. – (Лауреати Нобелівської премії). – ISBN 966-2355-10-9.
        Б48

Стрэйд, Ш.  Дикая. Опасное путешествие как способ обрести себя [Текст] / Ш. Стрэйд ; [пер. с англ. Э.И. Мельник]. – М. : Эксмо, 2015. – 464 с. – ISBN 5-699-70058-5.
        С87

Келлер, Г.  Одна справа. Як робити менше, а встигати більше [Текст] / Г. Келлер, Д. Папасан ; пер. з англ. А. Дудченко. – К. : Наш формат, 2017. – 208 с. – ISBN 617-7388-86-8.
        К34

Виилма, Л.  Душевный Свет [Текст] / Л. Виилма. – М. : АСТ, 2015. – 251 с. – (Целительная энергия Виилмы). – ISBN 17-093296-2.
        В42

Гальченко, Г. И.  Проблема двух направлений интеллектуального развития [Текст] : Цикл лекций : Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общественно-политической элиты. Лекция 6 / Г. И. Гальченко, И. А. Бондарь, С. М. Локтионов. – Х. : Центр социально-философских исследований, 2010. – 64 с. – ISBN 966-2297-06-5.
        Г17

Нормативно-правові документи України, що регламентують працю психолога у різних сферах практичної діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / [авт.-уклад. К.А. Андроннікова, О.Л. Луценко]. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 68 с. – ISBN 966-285-232-5.
        Н83

Осьодло, В. І.  Психологія професійного становлення офіцера [Текст] : [монографія] / В. І. Осьодло. – К. : Золоті Ворота, 2012. – 463 с. – ISBN 966-2246-23-0.
        О-79

Елрод, Г.  Чудовий ранок. Як не проспати життя [Текст] / Г. Елрод ; пер. з англ. Т. Заволоко. – К. : Наш Формат, 2017. – 176 с. – ISBN 617-7513-22-2.
        Е55

Харви, С.  Поступай как женщина, думай как мужчина. Почему мужчины любят, но не женятся и другие секреты сильного пола [Текст] / С. Харви ; [пер. с англ. О. Епимахова]. – М. : Эксмо, 2014. – 288 с. – (Психология М & Ж). – ISBN 5-699-36845-7.
        Х20

Харви, С.  Вы ничего не знаете о мужчинах [Текст] / С. Харви ; [пер. с англ. Д. Александрова]. – М. : Эксмо, 2014. – 384 с. – (Психология М & Ж). – ISBN 5-699-51645-2.
        Х20

Фрейд, З.  Заклятие девственности [Текст] / З. Фрейд ; [пер. с нем. Р. Додельцева]. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. – 192 с. – (Азбука-классика. Non-Fiction). – ISBN 5-389-09049-1.
        Ф86

Некрасов, А. А.  Любовный многоугольник [Текст] / А. А. Некрасов. – 6-е изд. – М. : Амрита-Русь, 2010. – 240 с. – (Мир во мне). – ISBN 5-9787-0474-7.
        Н48

Гришина, Д. В.  Секреты дрессировки мужчин [Текст] / Д. В. Гришина, Л. Г. Макарова ; [Д.В. Гришина, Л.Г. Макарова]. – М. : Эксмо, 2007. – 288 с. – Авт. указаны над вых. дан. – ISBN 5-699-19329-4.
        Г85

Ранкел, Х.-Э.  Воспитание без ссор и обид [Текст] / Х.-Э. Ранкел ; [пер. с англ. Е.А. Бакушева]. – Мн. : Попурри, 2009. – 224 с. – ISBN 985-15-0527-8.
        Р22

Кейн, С.  Сила інтровертів. Тихі люди у світі, що не може мовчати [Текст] / С. Кейн ; пер. з англ. Т. Заволоко. – К. : Наш Формат, 2016. – 368 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7279-84-5.
        К33

Язвинская, Е. С.  Феномен телесности: теоретические и практические исследования [Текст] : монография / Е. С. Язвинская. – Сумы : Университетская книга, 2012. – 303 с. – ISBN 966-680-642-3.
        Я40

Психологія адаптації студентів до навчальної діяльності [Текст] : монографія / [М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, І.В. Мостова та ін.] ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 218 с. – ISBN 617-7404-45-2.
        П86

Хайрулін, О. М.  Психологія професійного вигорання військовослужбовців [Текст] : монографія / О. М. Хайрулін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 220 с. – ISBN 966-654-372-4.
        Х15

Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик [Текст] : навч. посіб. / [Н.О. Євдокимова, В.Л. Зливков, С.О. Лукомська, О.В. Федан]. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 342 с. – ISBN 617-534-387-6.
        О-75

Андрушко, Я. С.  Психологічні захисти в структурі професійної ідентичності майбутнього працівника органів внутрішніх справ [Текст] : монографія / Я. С. Андрушко. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – 276 с. – ISBN 617-511-200-7.
        А66

Брукс, Д.  ДНК особистості [Текст] / Д. Брукс ; пер. з англ. Г. Елланська. – К. : Наш формат, 2017. – 376 с. – ISBN 617-7388-08-0.
        Б89

Терешкун, О. Ф.  Гуманітарно-наукові парадигми техніки [Текст] : монографія / О. Ф. Терешкун. – Івано-Франківськ : Вид. Кушнір Г.М., 2016. – 354 с. – ISBN 966-2343-24-3.
        Т35

Основи християнської етики. 10 кл. [Текст] : підручник / [авт. кол.: І.І. Бурнашова, Л.В. Гоголь, Н.М. Дементьєва та ін.] ; заг. ред. Г.П. Гришко. – Львів : Свічадо, 2016. – 216 с. – ISBN 966-938-023-4.
        О-75

Бріньолфссон, Е.  Друга епоха машин: робота, прогрес та процвітання в часи надзвичайних технологій [Текст] / Е. Бріньолфссон, Е. Макафі. – К. : Фенікс, 2016. – 236 с. – ISBN 966-136-320-4.
        Б87

Діамандіс, П.  Переможець: як досягти колосального успіху і вплинути на світ [Текст] / П. Діамандіс, С. Котлер. – К. : Фенікс, 2016. – 253 с. – ISBN 966-136-319-8.
        Д44

Кларк, Д.  Alibaba: Дім, який збудував Джек Ма [Текст] / Д. Кларк. – К. : K.FUND, 2016. – 336 с. – ISBN 966-136-349-5.
        К47

Гергун, А. В.  Глобальна справедливість: контроверза універсалізму та партикуляризму [Текст] : [монографія] / А. В. Гергун. – К. : Наукова думка, 2016. – 212 с. – (Проект "Наукова думка" (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1539-5.
        Г37

Шипілов, Л.  Quo Vadis: аспекти теорії українського націоналізму [Текст] : [збірка] / Л. Шипілов. – К. : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – 208 с. – ISBN 966-1513-43-2.
        Ш63

Зайченко, І. В.  Етика викладача вищої школи [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зайченко, А. А. Каленський, Т. Ф. Мельничук. – К. : Компринт, 2013. – 320 с. – ISBN 966-2719-77-2.
        З-17

Кришмарел, В. Ю.  Смерть та любов: європейський контекст [Текст] / В. Ю. Кришмарел ; [монографія]. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 160 с. – ISBN 966-660-772-3.
        К82

Айронсайд, Г.-А.  Книга Приповістей [Текст] : коментар / Г.-А. Айронсайд ; [пер. з рос. П. Наконечного]. – Рівне : Живе слово, 2017. – 336 с. – ISBN 617-677-094-7.
        А36

Фазан, В. В.  Просвітницько-виховна діяльність Лавр - духовних осередків на українських землях (XVIII-початок ХХ століття) [Текст] : монографія / В. В. Фазан. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2014. – 378 с. – ISBN 966-2538-34-2.
        Ф16

Армор, М.-К.  Провідник до Біблії. Часи, сюжети [Текст] / М.-К. Армор ; [пер. з англ. Л. Петрової]. – 2-е вид. – К. : Східноєвропейська гуманітарна місія, 2016. – 336 с. – ISBN 617-7226-12-2.
        А83

Ванат, Б.-Й.  Санктуарій Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві [Текст] / Б.-Й. Ванат ; [пер. з пол. В. Корнеєва, О. Голопуз]. – Вид. 2-е, випр. і допов. – К. : КМЦ : Вістка, 2017. – 50 с. : іл. – ISBN 966-97553-9-1.
        В17

Вишковський, П.  Фатіма [Текст] : 100-річчя Марійних об‘явлень - послання Церкві і світу / П. Вишковський. – К. : КМЦ : Вістка, 2017. – 184 с. : 12с. іл. – ISBN 966-97553-8-4.
        В55

Гленн, Д.  Мудрость матери [Текст] : пять основополагающих принципов материнства / Д. Гленн. – Луцьк : МКФ "Християнське життя", 2016. – 272 с. – ISBN 617-503-152-0.
        Г53

Антоній, С.(Блум А.Б.; митрополит).  Світло у темряві [Текст] : останні розмови 2001-2002 рр. / С. Антоній. – К. : Дух і Літера, 2014. – 220 с. – (Bibliotheca Clementina). – ISBN 966-378-335-2.
        А72

Лапенюк, Ю.  Жена служителя Божьего [Текст] / Ю. Лапенюк. – К. : Випол, 2016. – 116 с. – ISBN 966-646-162-2.
        Л24

Миколин, С.  Духовність людини [Текст] / С. Миколин. – Рівне : Вид. О. Зень, 2017. – 208 с. – ISBN 617-601-196-5.
        М59

Практичний посібник з аналітичної діяльності у сфері публічної політики та роботі правоохоронних органів і спеціальних служб [Текст] / під ред. С.О. Телешуна. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – 134 с. – ISBN 966-485-226-2.
        П69

Яворська, І. Т.  Життя як пошук раю. Еміграція євреїв з Чернівецької області (1944-1991 рр.) [Текст] : монографія / І. Т. Яворська. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 216 с. – ISBN 617-7096-62-6.
        Я22

Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 11 / [редкол.: В.Б. Євтух (відп. ред.) та ін.]. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 216 с.
        М58

Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 14 / [редкол.: В.Б. Євтух (голов. ред.) та ін.]. – К. : Фенікс, 2013. – 220 с.
        М58

Сусська, О. О.  Персоніфікація інформаційного обміну [Текст] : монографія / О. О. Сусська. – К. : Логос, 2013. – 256 с. – ISBN 966-171-770-0.
        С90

Аджемоглу, Д.  Чому нації занепадають: Походження влади, багатства та бідності [Текст] / Д. Аджемоглу, Д. Робінсон ; пер. з англ. О. Дем‘янчук. – 2-е вид., випр. – К. : Наш Формат, 2017. – 440 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7279-33-3.
        А29

Місто. Культура. Цивілізація [Текст] : матер. VII Міжнар. наук.-теорет. Інтернет-конф.; квітень 2017 р. / [редкол.: М.К. Сухонос (відп.ред.) та ін.]. – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 289 с. – ISBN 966-695-426-1.
        М65

Фріланд, Х.  Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи [Текст] / Х. Фріланд ; пер. з англ. М. Климчук. – К. : Наш формат, 2017. – 328 с. – ISBN 617-7513-15-4.
        Ф88

Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 73 / [редкол.: В.П. Бех та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2017. – 195 с.
        С69

Civilizace na rozcesti. Spolecenske a lidske souvislosti vedeckotechnicke revoluce [Текст] / R. Richta a kolektiv. – Praha : Svoboda, 1969. – 412 s. – Чес. мовою.
        C58

Кийосаки, Р.-Т.  Богатый папа, Бедный папа [Текст] / Р.-Т. Кийосаки, Ш.-Л. Лектер ; [пер. с англ. Е.А. Мартинкевич]. – 4-е изд. – Мн. : Попурри, 2008. – 400 с. – (Богатый папа). – ISBN 985-15-0351-9.
        К38

Голдсміт, М.  Перемикайся. Стань тим, ким хочеш бути [Текст] / М. Голдсміт, М. Рейтер ; пер. з англ. Н. Валевська. – К. : Наш Формат, 2017. – 240 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7388-06-6.
        Г60

Бурова, О. І.  Життєвий комфорт населення України в умовах урбанізації: соціологічний аналіз [Текст] : [монографія] / О. І. Бурова. – К. : Наукова думка, 2016. – 193 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1538-8.
        Б91

Левітт, С.  Думай як фрік. Нестандартні підходи до розв‘язання проблем [Текст] / С. Левітт, С. Дабнер ; пер. з англ. Т. Заволоко. – 2-е вид. – К. : Наш Формат, 2017. – 216 с. – ISBN 617-7279-62-3.
        Л37

Кочубей, Н. В.  Соціокультурна діяльність [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Кочубей. – Суми : Університетська книга, 2015. – 122 с. – ISBN 966-680-746-8.
        К75

Кармазіна, В. В.  Математичні методи в соціології [Текст] : практикум : навч. посіб. / В. В. Кармазіна, С. А. Нужна. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2016. – 214 с. – ISBN 966-175-137-7.
        К24

Щоб не забули: Пам‘ять про тоталітаризм в Європі [Текст] : читанка для учнів старших класів середньої школи в усіх європейських країнах / [П. Шрайбер, Т. Гііо, М. Маріпуу та ін.] ; ред. Д. Певез ; [пер.з англ. М. Марченко та ін.]. – К. : КІС, 2015. – 319 с. – ISBN 617-684-128-9.
        Щ92

Дорожня карта реформ: вересень 2016 - грудень 2017 рр. [Текст] / [авт. кол.: О. Банчук, В. Бахрушин, В. Буток та ін.]. – К. : Місто, 2016. – 72 с. – (Реанімаційний пакет реформ). – ISBN 617-652-159-4.
        Д69

Реформи під мікроскопом [Текст] : станом на квітень 2017 р. / [авт. кол.: А. Баранов, Н. Бест, Т. Бойко та ін.]. – К. : Софія-А, 2017. – 132 с. – (Реанімаційний пакет реформ). – ISBN 617-7031-58-0.
        Р45

Мандер, Д.  Когда не остается ничего святого [Текст] : Провал технологий и судьба коренных народов / Д. Мандер ; пер. под общ. ред. В.И. Постникова. – К. : ЭкоПраво, 2007. – 336 с.
        М23

Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право [Текст] : зб. наук. праць : V щоріч. Міжнар. наук.-практ. конф.: "Актуальні аспекти міжнародних відносин: політика, економіка, право, філософія"; 18 лютого 2016 р. / [відп. за вип. С. Бурак, Р. Кордонський]. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 360 с. – ISBN 617-7193-61-5.
        С91

Федорова, К. О.  Зовнішня політика Іспанії на початку ХХІ століття [Текст] : монографія / К. О. Федорова. – Варшава : Diamond trading tour, 2014. – 100 с. – ISBN 83-64652-42-4.
        Ф33

Галака, С. П.  Шлях України до набуття без‘ядерного статусу та його наслідки для режиму ядерного нерозповсюдження [Текст]. Спец. вип. / С. П. Галака, Г. М. Перепелиця ; [С.П. Галака, Г.М. Перепелиця]. – К. : Фоліант, 2015. – 80 с. – Авт. вказані над вих дан. – ISBN 966-8474-88-0.
        Г15

Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики [Текст] : До 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : [Наук. конф. 29 вересня 2011 р.] / [Т.А. Бевз, Л.І. Буряк, І.В. Верба та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін.]. – К. : Український інститут національної пам‘яті, 2012. – 456 с. – ISBN 966-611-826-7.
        У45

Anti-Corruption Measures in Ukraine after the Revolution of Dignity: Key Legislative Aspects [Текст] : Editors P. Fluri, V. Badrak. – Geneva; Kyiv : Center for Army : Conversion and Disarmament Studies, 2016. – 208 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-7393-17-6.
        A62

Public Policy and Economic Development [Текст] : Scientific and Practical Journal. Issue 9(13) / [Scientifie Board: L. Klymenko (chairman) and other]. – Poznan; Mykolayiv : Adam Mickiewicz University Press : Yemelyanova T.V., 2016. – 300 p. – Англ. мовою.
        P97

Управління ризиками на підприємствах харчової промисловості [Текст] : монографія / [І.А. Бойко, І.В. Євсєєва, Т.М. Іванюта та ін.]. – К. : Компринт, 2016. – 351 с. – ISBN 966-929-252-0.
        У67

Сото, Е.  Загадка капіталу. Чому капіталізм перемагає на Заході і ніде більше [Текст] / Е. Сото, де ; пер. з англ. М. Климчук. – К. : Наш формат, 2017. – 232 с. – ISBN 617-7388-07-3.
        С67

Дідченко, О. І.  Інноваційна політика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Дідченко. – Д. : УДХТУ, 2016. – 164 с. – ISBN 966-8018-83-1.
        Д44

Норт, Д.  Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки [Текст] / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Основи, 2000. – 198 с. – ISBN 966-500-017-9.
        Н83

Економетричний аналіз інноваційної діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб. / В.І. Єлейко, Ю.Б. Миронов, М.Я. Демчишин, Р.Д. Боднар. – Львів : ЛТЕУ, 2016. – 220 с. – ISBN 617-602-185-8.
        Е45

Перспективи економічного розвитку територіальних громад Закарпаття в умовах децентралізації влади [Текст] : монографія / [за ред. В.П. Мікловди та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 280 с. – ISBN 617-7404-35-3.
        П27

Стадвелл, Д.  Чому Азії вдалося. Успіхи і невдачі найдинамічнішого регіону світу [Текст] / Д. Стадвелл ; пер. з англ. О. Цехановська. – К. : Наш Формат, 2017. – 448 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7279-71-5.
        С76

Шульц, Г.  Історія Starbucks [Текст] : Усе почалося з чашки кави... / Г. Шульц, Д. Гордон ; з англ. пер. О. Кацанівська, О. Асташова. – К. : Наш формат, 2017. – 408 с. – ISBN 617-7388-73-8.
        Ш95

Станкус, Т.  Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів [Текст] : [посібник] / Т. Станкус. – Х. : Фактор, 2017. – 128 с. – ISBN 966-180-710-4.
        С76

Семендяк, В. М.  Організаційно-економічний механізм вексельних розрахунків в сільському господарстві України: теорія і практика [Текст] : [монографія] / В. М. Семендяк. – Кам‘янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 148 с. – ISBN 617-681-141-1.
        С30

Бондарчук, М. К.  Фінансова санація і антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / М. К. Бондарчук, І. В. Алєксєєв. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 268 с. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 966-941-019-1.
        Б81

Березін, О. В.  Ціноутворення в туристичному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, Ю. В. Карпенко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 168 с. – ISBN 966-680-715-4.
        Б48

Закарпатські правові читання [Текст] : матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Ужгород; 20-22 квітня 2017 р. Т.2 / [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 496 с. – ISBN 617-7404-34-6.
        З-18

Теорія та практика сучасної юриспруденції. У 2 т. [Текст] : Матер. ХІІ Всеукр. наук. конф.; 20 травня 2017 р. Т. 1 / [відп. за вип. О.О. Нанарова]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 450 с. – ISBN 617-7256-85-3.
        Т33

Теорія та практика сучасної юриспруденції. У 2 т. [Текст] : Матер. ХІІ Всеукр. наук. конф.; 20 травня 2017 р. Т. 2 / [відп. за вип. О.О. Нанарова]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 496 с. – ISBN 617-7256-86-0.
        Т33

Теорія та практика сучасної юриспруденції. У 2 т. [Текст] : матер. ХІ Всеукр. наук. конф.; м. Харків; 6 квітня 2017 р. Т.1 / [відп. за вип. О.О. Нанарова]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 310 с. – ISBN 617-7256-77-8.
        Т33

Теорія та практика сучасної юриспруденції. У 2 т. [Текст] : матер. ХІ Всеукр. наук. конф.; м. Харків; 6 квітня 2017 р. Т. 2 / [відп. за вип. О.О. Нанарова]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 280 с. – ISBN 617-7256-78-5.
        Т33

Філософські та методологічні проблеми права [Текст] : наук. журнал. № 1 (11) / [редкол.: В.В. Чернєй (голова) та ін.]. – К. : Національна академія внутр. справ, 2016. – 204 с.
        Ф56

Історія держави і права України [Текст] : практикум : навч. посіб. / М.Ю. Бурдін, О.А. Гавриленко, І.Д. Коцан та ін. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 444 с. – ISBN 617-7256-80-8.
        І-90

Державний Гімн України [Текст] : популярний істор. нарис / [упоряд. М.П. Линник та ін. ; ред. Т.І. Моргун]. – К. : Музична Україна, 2006. – 55 с. – ISBN 966-8259-19-Х.
        Д36

Вострих, О. Ю.  Як перетворити обмежені можливості на рівність та доступність. Зобов‘язання держави перед людьми [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Вострих, Н. В. Дульнєва, С. Г. Марінцова ; за заг. ред. Н.В. Дульнєвої, О.Ю. Вострих. – Вид. 3-є, допов. – Миколаїв : Вид. Ємельянова Т.В., 2014. – 192 с. – ISBN 966-2650-17-4.
        В78

Кращий зарубіжний досвід щодо інтеграції гендерної складової до процесу публічної політики [Текст] / [уклад. О. Рудік та ін.]. – К. : КІС, 2013. – 60 с. – ISBN 617-684-027-5.
        К78

Повразюк, Р. В.  Митна вартість в питаннях та відповідях з коментарем до розділу ІІІ Митного кодексу України [Текст] : станом на 1 березня 2017 р. [практ. посіб.] / Р. В. Повразюк. – К. : УПП, 2017. – 116 с. – ISBN 966-97281-2-8.
        П42

Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: правове регулювання та напрямки оптимізації [Текст] : зб. наук. праць за матер. І Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Харків; 15 березня 2017 р. / [редкол.: Ю.П. Битяк (голова) та ін.]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 248 с. – ISBN 617-7256-74-7.
        П88

Kulish, A. M.  Criminal Law of Ukraine. The General Part [Текст] = Кримінальне право України. Загальна частина : Study guide / A. M. Kulish, A. M. Klochko. – Sumy : Sumy State University, 2016. – 118 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-657-648-7.
        K91

Використання інтерактивних методів навчання під час проведення практичних занять із кримінального процесуального права [Текст] : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: Р.І. Благута, Н.І. Мачинська, А.І. Кунтій та ін.]. – Львів : ЛДУВС, 2016. – 140 с. – ISBN 617-511-203-8.
        В43

Прокурорська діяльність у сфері захисту прав і свобод дітей [Текст] : навч. посіб. / А.А. Матвієць, Н.С. Наулік, Л.С. Нецька та ін. – К. : НАПУ, 2014. – 256 с. – ISBN 617-7220-17-5.
        П80

Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб [Текст] : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Ужгород; 20 квітня 2017 р. / [редкол.: О.Я. Рогач (голова) та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 160 с. – ISBN 617-7404-44-5.
        З-46

Генсон, Д.  Шпигунські таємниці. Як захистити своє життя [Текст] / Д. Генсон ; пер. з англ. В. Плискін. – К. : Наш Формат, 2016. – 240 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7279-82-1.
        Г34

Джужа, А. О.  Основні напрями удосконалення віктимологічного запобігання правопорушенням в Україні [Текст] : монографія / А. О. Джужа. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 304 с. – ISBN 966-8923-24-1.
        Д42

Войтковская, И.  Как не попасть в страну дураков: советы для тех, кто решил купить недвижимость или автомобиль в Украине [Текст] / И. Войтковская. – Х. : Консульт, 2013. – 112 с. – ISBN 966-1514-39-2.
        В65

Гетманцев, Л. О.  Теорія, принципи та історія податку. Правовий аспект [Текст] : наук.-практ. посіб. / Л. О. Гетманцев, В. Л. Форсюк, І. С. Бєліцький. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 496 с. – ISBN 966-667-651-4.
        Г44

Трудове право України [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.Я. Орловський, І.Г. Козуб, Н.Д. Гетьманцева, Я.А. Одовічена. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2015. – 216 с.
        Т78

Коритко, Л. Я.  Становлення і розвиток природоохоронних інститутів в Австро-Угорській імперії: історико-правове дослідження на матеріалах Східної Галичини (1867-1918 рр.) [Текст] : монографія / Л. Я. Коритко. – Івано-Франківськ : Вид. Супрун В.П., 2016. – 432 с. – ISBN 966-8969-77-5.
        К66

Гончаренко, Г. А.  Управління лісовим фондом України: сучасні проблеми організації та правового забезпечення [Текст] : монографія / Г. А. Гончаренко ; за заг. ред. Н.П. Матюхіної. – Х. : Юрайт, 2016. – 228 с. – ISBN 966-2740-77-6.
        Г65

Державна політика у сфері надання дозвільних послуг [Текст] : навч. посіб. / [уклад. О. Рудік; за ред. В. Лисенка]. – К. : КІС, 2013. – 120 с. – ISBN 617-684-044-2.
        Д36

Децентралізація. Запитання-відповіді [Текст] : [збірник / упоряд. О.Г. Ткачук]. – К. : Легальний статус, 2016. – 154 с. – ISBN 966-8312-81-6.
        Д39

Ірхін, Ю. Б.  Діагностика та розвиток професійних управлінських і лідерських здібностей державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування в Україні [Текст] : навч. посіб. / Ю. Б. Ірхін, В. Л. Федоренко. – К. : Ліра-К, 2015. – 114 с. – ISBN 617-7320-06-6.
        І-84

Чолій, С. В.  Мобілізація на периферії [Текст] : Військовий обов‘язок як фактор модернізації імперії Габсбургів 1868-1914 : монографія / С. В. Чолій. – К. : Гранмна, 2016. – 288 с. – ISBN 966-2726-41-1.
        Ч-75

Військові мости та шляхи [Текст] : підручник / М.О. Івасюк, С.І. Дяков, Я.С. Щадило та ін. – Львів : НАСВ, 2016. – 305 с. – ISBN 966-2699-61.
        В42

Зайцев, Д. В.  Робота командира взводу в основних видах бою [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Зайцев, С. О. Пахарєв, І. О. Луценко ; за заг. ред. В.Б. Добровольського. – К. : Київський ун-т, 2016. – 151 с.
        З-17

Керівництво МПК з психічного здоров‘я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації [Текст] : [пер. з англ. / голова робочої групи К. Рочанакорн]. – К. : Пульсари, 2017. – 216 с. – ISBN 617-615-074-9.
        К36

Будьмо здорові! [Текст] : порадник / [упоряд. Н.Г. Немировська] ; за ред. Г. Мисько. – Нововолинськ : Мрія, 2016. – 72 с. – ISBN 966-97512-1-8.
        Б90

Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ [Текст] : зб. наук. праць. Вип.1(15) / [редкол.: А.С. Дем‘янчук (голова) та ін.]. – Рівне : МЕГУ ім. С.Дем‘янчука, 2016. – 211 с. – ISBN 966-7359-77-5.
        П86

Таврійський вісник освіти [Текст] : наук.-метод. журнал. №1 (53) / [редкол.: А.М. Зубко (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : ХАНО, 2016. – 281 с.
        Т13

Таврійський вісник освіти [Текст] : наук.-метод. журнал. №2 (54) / [редкол.: А.М. Зубко (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : ХАНО, 2016. – 277 с.
        Т13

Історія української школи і педагогіки [Текст] : хрестоматія / [уклад. О.О. Любар] ; за ред. В.Г. Кременя. – К. : Знання, 2005. – 767 с. – ISBN 966-346-070-9.
        І-90

Бєлих, С. І.  Теоретико-методичні засади особистісно орієнтованого фізичного виховання студентів [Текст] : монографія / С. І. Бєлих. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 389 с. – ISBN 966-639-646-7.
        Б57

Культурологічний аспект викладання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : [навч. посіб. / уклад. Т.В. Комінарець, Л.П. Марецька]. – Херсон : ХАНО, 2014. – 200 с. – ISBN 966-2919-75-2.
        К90

Опачко, М. В.  Дидактичний менеджмент у методичній підготовці сучасного вчителя фізики [Текст] : монографія / М. В. Опачко. – К.; Ужгород : НПУ ім. М.П. Драгоманова : РІК-У, 2017. – 350 с. – ISBN 617-7404-41-4.
        О-60

Я споглядаю світ [Текст] : матер. наук.-практ. конф. / [редкол.: О. Передерій (голова) та ін. ; упоряд. Ю. Виноградова]. – Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2017. – 91 с. – ISBN 617-7104-80-2.
        Я11

Панова, С. О.  Фахова компетентність майбутніх учителів математики: акмеологічний підхід [Текст] : монографія / С. О. Панова. – Бердянськ : Вид. Ткачук О.В., 2016. – 292 с. – ISBN 617-7291-65-6.
        П16

Косенко, П. Б.  Теорія і практика особистісно орієнтованого навчання майбутнього вчителя музики - гітариста [Текст] : монографія / П. Б. Косенко. – Бердянськ : Вид. Ткачук О.В., 2016. – 236 с. – ISBN 617-7291-72-4.
        К71

Пошуки та знахідки [Текст] : тези перемож. ІІ етапу Всеукр. конкурсу-захисту наук.-досл. робіт учн.-членів район. та міськ. наук. товариств КЗ Львівської обласної ради "Львівська обласна МАН учн. молоді"; 4, 5, 10-12 лютого 2017 р. / [редкол.: І. Бородчук (кер.) та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 104 с. – ISBN 966-941-057-3.
        П66

Медіна, Д.  Правила розвитку мозку дитини [Текст] : Як виховувати розумну та щасливу дитиниу від народження до п‘яти / Д. Медіна ; пер.з англ. Т. Рабчак. – Вид. 3-є. – К. : Наш формат, 2017. – 320 с. – ISBN 617-7279-86-9.
        М42

Романець, Д. Р.  Програма розвитку дітей дошкільного віку "Дитина - Божий дар" [Текст] / Д. Р. Романець. – Львів : Свічадо, 2017. – 88 с. – Дод. до кн. ІЗО. – ISBN 966-938-030-2.
        Р69

Зайцева, Л. І.  Формування математичної компетентності дітей четвертого року життя [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. І. Зайцева. – Бердянськ : Вид. Ткачук О.В., 2016. – 156 с. – ISBN 617-7291-66-3.
        З-17

Філософія геокультури [Текст] : Присв. 95-річчю кафедри філософії ХНАУ ім. В.В.Докучаєва; 20-21 квітня 2017 р. / [орг.ком.: О.В. Ульянченко (голова) та ін.]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 152 с. – ISBN 617-7256-79-2.
        Ф56

Фізичне виховання студентів [Текст] : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: О.М. Школа, Д.В. Пятницька, А.В. Бойченко та ін.] ; за заг. ред. О.М. Школи. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2016. – 456 с. – ISBN 617-7256-67-9.
        Ф50

Дидактика довузівської підготовки студентів-іноземців [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Н.Б. Булгакова, Т.І. Довгодько, Т.В. Диченко, Н.Н. Чайченко]. – Суми : СДУ, 2017. – 286 с. – ISBN 966-657-665-4.
        Д44

Морзе, Н. В.  Створення сучасного електронного навчального курсу в системі MOODLE [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Морзе, О. П. Буйницька, Л. О. Варченко-Троценко. – Кам‘янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2017. – 232 с. – ISBN 617-608-064-0.
        М79

Субашкевич, І. Р.  Формування ціннісно-смислової сфери студентів педагогічних спеціальностей засобами медіапсихологічних технологій [Текст] : [практ. посіб.] / І. Р. Субашкевич. – Львів : Растр-7, 2016. – 60 с. – ISBN 617-7359-62-2.
        С89

Степаненко, О. К.  Мовленнєва компетенція професійно орієнтованої особистості [Текст] : [посібник] / О. К. Степаненко. – Д. : Акцент ПП, 2016. – 72 с. – ISBN 966-921-066-1.
        С79

Folk-tales of the British Isles [Текст] = Народные сказки Британских островов : [сб. / сост. Дж. Риордан]. – Moscow : Raduga Publishers, 1987. – 368 p. – На англ. яз. – ISBN 5-05-001005-5.
        F72

Песни о Гильоме Оранжском: Отрочество Гильома; Коронование Людовика; Нимская телега; Взятие Оранжа; Песнь о Гильоме; Монашество Гильома [Текст] / изд. подгот. Ю.Б. Корнеев, А.Д. Михайлов. – М. : Наука, 1985. – 575 с. – (Литературные памятники).
        П28

Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування [Текст] : монографія / М. Дмитренко, Л. Іваннікова, І. Кімакович та ін. – К. : Вид. Паливода А.Н., 2014. – 252 с. – ISBN 966-437-396-5.
        У45

Похищение быка из Куальнге [Текст] / изд. подготовили Т.А. Михайлова, С.В. Шкунаев. – М. : Наука, 1985. – 494 с. – (Литературные памятники).
        П64

Fesenko, A.  Concise Environmental Science for engineering professionals [Текст] = Посібник з екології для інженерних спеціальностей / A. Fesenko, O. Pankova. – Kharkiv : ФОП Бровін О.В., 2017. – 176 р. – Англ. мовою. – ISBN 617-7256-96-9.
        F44

Усі домашні завдання. 4 кл. [Текст] : розв‘язання всіх завдань до всіх підручників / [авт. кол.: Я.Ф. Гап‘юк, О.М. Мартинюк, С.В. Мартинюк та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 784 с. – ISBN 966-07-3085-4.
        У74

Полуэктов, П.  Озадачник [Текст] : 133 вопроса на знание логики, математики и физики / П. Полуэктов, Н. Полуэктов. – М.; Х. : Альпина Паблишер : Фолио, 2017. – 286 с. – ISBN 966-03-7809-4.
        П53

Веселовська, О. В.  Вища математика: елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціальне числення функції однієї змінної [Текст] : навч. посіб. / О. В. Веселовська, М. І. Вовк, Л. В. Гошко. – 3-є вид., випр. і допов. – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 256 с. – ISBN 617-607-981-1.
        В38

Білонога, Д. М.  Алгебра та геометрія [Текст] : навч. посіб. / Д. М. Білонога, П. І. Каленюк. – 2-е вид., випр. – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 380 с. – ISBN 617-607-971-2.
        Б61

Астрономічний енциклопедичний словник [Текст] / [кол. авт.: А.О. Корсунь, Л.Р. Лісіна, Л.С. Пілюгін та ін. ; за заг. ред. І.А. Климишина, А.О. Корсунь]. – Львів : ГАО НАН України : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 548 с. – ISBN 966-613-263-Х.
        А91

Ministr, Z.  Geniove davnoveku [Текст] : 7000 let orientace ke Slunci / Z. Ministr. – Praha : Mlada Fronta, 2007. – 296 s. – Чес. мовою. – ISBN 80-204-1454-0.
        M73

Одарич, В. А.  Прикладна фотометрична еліпсометрія [Текст] / В. А. Одарич. – К. : Пульсари, 2017. – 416 с. – ISBN 617-615-072-5.
        О-40

Авдонін, К. В.  Фізика [Текст] : навч. посіб. Ч.2 / К. В. Авдонін, О. В. Ковальчук, В. Ф. Лапшин. – К. : КНУТД, 2016. – 224 с. – ISBN 966-7972-67-7.
        А18

Прохацька, Г. І.  Неорганічна та аналітична хімія [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Прохацька, Р. С. Ямборак, Л. Й. Роговик. – Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2017. – 312 с. – ISBN 617-620-215-8.
        П84

Яцков, М. В.  Хімія [Текст] : навч. посіб. : рівень стандарту академічний рівень. Ч.1 / М. В. Яцков, Б. Д. Войцешевський. – Рівне : НУВГП, 2015. – 249 с. – ISBN 966-327-308-2.
        Я93

Медична біологія [Текст] : підручник / [авт. кол.: В.П. Пішак, Ю.І. Бажора, Ш.Б. Брагін та ін.] ; за ред. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. – Вид. 3-є. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 608 с. – ISBN 966-382-632-5.
        М42

Перепелятников, Г. П.  Осноы общей радиоэкологии [Текст] : [монография] / Г. П. Перепелятников. – К. : Атика, 2008. – 460 с. – ISBN 966-326-331-1.
        П27

Гноевой, В. И.  Биоморфологическая организация и питательность кормов [Текст] : монография / В. И. Гноевой, А. К. Тришин, И. В. Гноевой ; под. ред. В.И. Гноевого. – Х. : ФЛП Бровин А.В., 2017. – 560 с. – ISBN 617-7256-75-4.
        Г56

Письменник, вчений, педагог [Івченко С.І.] [Текст] : [зб. ст. / уклад. І.С. Івченко, А.С. Івченко]. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – 262 с. – ISBN 966-931-016-3.
        П35

Анатомія людини. У 3 т. [Текст] : підручник. Т.2 / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін та ін.; за ред. В.Г. Черкасова, А.С. Головацького та ін. – Вид. 5-е, доопр. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 456 с. – ISBN 966-382-631-8.
        А64

Анатомія людини. У 3 т. [Текст] : підручник. Т.3 / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін та ін.; за ред. В.Г. Черкасова, А.С. Головацького та ін. – Вид. 4-е, доопр. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 376 с. – ISBN 966-382-638-7.
        А64

Фостер, В.  Новый старт [Текст] / В. Фостер. – 2-е изд. – Заокский : Источник жизни, 2003. – 320 с. – ISBN 5-86847-491-0.
        Ф81

Брунгардт, К.  Идеальный пресс [Текст] / К. Брунгардт ; [пер. с англ. А.Н. Гордиенко]. – 4-е изд. – Мн. : Попурри, 2007. – 208 с. – (Здоровье в любом возрасте). – ISBN 985-483-898-4.
        Б89

Массаж [Текст] / [отв. ред. Т.Н. Карпенко]. – М. : АСТ : Астрель, 2006. – 253 с. : ил. – ISBN 5-17-019432-3.
        М32

Стрельникова, Н.  Еда, которая лечит позвоночник и суставы [Текст] / Н. Стрельникова. – С.Пб. : Веды, 2010. – 256 с. – (Образ жизни - здоровье). – ISBN 5-389-01081-9.
        С84

Протасеня, Н. И.  Лекарственные сборы [Текст] : 600 рецептов лечения наиболее распространенных болезней лекарственными растениями / Н. И. Протасеня, Ю. В. Василенко. – Симферополь : Тавріда, 1992. – 352 с. – ISBN 5-7707-2937-6.
        П83

Соловьева, О. М.  Здоровое сердце: Сердечно-сосудистая система [Текст] : [спец. вып. журн. "Лиза". Вып. 1 / О. М. Соловьева, В. Г. Лифляндский, Е. А. Полякова ; О.М. Соловьева, В.Г. Лифляндский, Е.А. Полякова]. – С.Пб. : Амфора, 2013. – 64 с. – (Семейная энциклопедия здоровья). – Авт. указаны над вых. дан. – ISBN 617-7030-94-1.
        С60

Лифляндский, В. Г.  Здоровый желудок: Пищеварительная система [Текст] : [спец. вып. журн. "Лиза". Вып. 3 / В. Г. Лифляндский ; В.Г. Лифляндский]. – С.Пб. : Амфора, 2013. – 64 с. – (Семейная энциклопедия здоровья). – Авт. указан над вых. дан. – ISBN 5-367-02519-4.
        Л64

Платонов, И. Н.  Мышцы и суставы: Опорно-двигательный аппарат [Текст] : [спец. вып. журн. "Лиза". Вып. 4 / И. Н. Платонов, М. Н. Касьянова, О. М. Соловьева ; И.Н. Платонов, М.Н. Касьянова, О.М. Соловьева]. – С.Пб. : Амфора, 2013. – 64 с. – (Семейная энциклопедия здоровья). – Авт. указаны над вых. дан. – ISBN 5-367-02520-0.
        П37

Пурисов, И. А.  Мозг и разум: Центральная нервная система [Текст] : [спец. вып. журн. "Лиза". Вып. 5 / И. А. Пурисов ; И.А. Пурисов]. – С.Пб. : Амфора, 2013. – 64 с. – (Семейная энциклопедия здоровья). – Авт. указан над вых. дан. – ISBN 5-367-02521-7.
        П88

Домашний доктор: Лечебные домашние средства [Текст] : советы американских врачей / под ред. Д. Ткач. – М. : Ридерз Дайджест, 2005. – 559 с. – ISBN 5-89355-011-0.
        Д66

Первушина, Е. В.  Здоровье женщины: Репродуктивная система [Текст] : [спец. вып. журн. "Лиза". Вып. 2 / Е. В. Первушина ; Е.В. Первушина]. – С.Пб. : Амфора, 2013. – 64 с. – (Семейная энциклопедия здоровья). – Авт. указан над вых. дан. – ISBN 5-367-02518-7.
        П26

Ковальов, І. О.  Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії України [Текст] : навч. посіб. / І. О. Ковальов, О. В. Ратушний. – Суми : СумДУ, 2016. – 201 с. – ISBN 966-657-660-9.
        К56

Венцель, Є. С.  Підвищення якості мастил, палив і трибовузлів машин [Текст] / Є. С. Венцель, О. В. Орел, О. В. Щукін. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 264 с. – ISBN 617-7256-92-1.
        В29

Пушкарьов, Ю. І.  Основи будови та експлуатації самохідних протитанкових ракетних комплексів (9П148 "Конкурс") [Текст] : навч. посібник / Ю. І. Пушкарьов, А. Й. Дерев‘янчук, А. О. Вакал. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 349 с. – ISBN 966-657-635-7.
        П91

Недеревні ресурси [Текст] : навч. посіб. / [уклад. А.В. Мигаль, В.В. Бокоч]. – Ужгород : Говерла, 2017. – 128 с. – ISBN 617-7333-28-8.
        Н42

Тетіївський район: сільський розвиток [Текст] / [В.С. Дієсперов, О.В. Варін, В.Є. Катков та ін.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – 107 с. – ISBN 966-669-366-5.
        Т37

Охорона грунтів і відтворення їх родючості [Текст] : навч. посіб. / В.О. Забалуєв, А.Д. Балаєв, О.Г. Тараріко та ін. ; за ред. В.О. Забалуєва, В.В. Дегтярьова. – Вид. 2-е, змін. і допов. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 348 с. – ISBN 617-7256-87-7.
        О-92

Носко, Б. С.  Фосфор у грунтах і землеробстві України [Текст] : [монографія] / Б. С. Носко. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 476 с. – ISBN 617-7256-82-2.
        Н84

Станкевич, С. В.  Методи огляду та експертизи підкарантинних матеріалів [Текст] : навч. посіб. / С. В. Станкевич. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 256 с. – ISBN 617-7256-93-8.
        С76

Немецкая овчарка [Текст] / сост. Т.В. Шарыпина, А.Н. Кондратьев. – Обнинск : [б. и.], 1997. – 100 с.
        Н50

Сучасні технології виробництва молока (особливості експлуатації, технологічні рішення, ескізні проекти) [Текст] : [монографія / авт. кол.: С.Ю. Рубан, О.В. Борщ, О.О. Борщ та ін.]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 172 с. – ISBN 617-7256-83-9.
        С91

Корж, В. Н.  Полный справочник пчеловода [Текст] / В. Н. Корж. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2016. – 416 с. – ISBN 617-12-0459-1.
        К66

Іванілов, О. С.  Економіка підприємств автомобільного транспорту [Текст] : підручник / О. С. Іванілов, І. А. Дмитрієв, І. Ю. Шевченко. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 632 с. – ISBN 617-7256-91-4.
        І-19

Окландер, М. А.  Маркетингові аспекти реформування залізничного транспорту [Текст] : [монографія] / М. А. Окландер, І. О. Жарська. – Одеса : Астропринт, 2010. – 248 с. – ISBN 966-190-334-9.
        О-50

Фрасинюк, Т. І.  Система забезпечення стійкості розвитку підсистем морської транспортної індустрії [Текст] : [монографія] / Т. І. Фрасинюк. – Одеса : ОМА, 2017. – 304 с. – ISBN 966-7591-74-8.
        Ф85

Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація [Текст] : XV Всеукр. студ. наук. конф., присв. пам. О.С. Бородкіна; 23 березня 2017 р. : тези доп. учасн. / [редкол.: О.Ю. Редько (голова) та ін.]. – К. : НАСОА : Інформ.-аналіт. агентство, 2017. – 313 с. – ISBN 617-571-135-4.
        Р64

Васильців, Т. Г.  Інноваційний розвиток підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Т. А. Городня, Н. М. Заярна. – Львів : ЛТЕУ, 2016. – 512 с. – ISBN 617-602-183-4.
        В19

Беленкова, А. А.  PRостой пиар [Текст] / А. А. Беленкова. – М. : NT Press, 2009. – 256 с. – (Бизнес-букварь). – ISBN 5-477-00085-2.
        Б43

Шафаренко, Ю. М.  Аналітика у паблік рилейшнз [Текст] : монографія / Ю. М. Шафаренко. – К. : Вид. Паливода А.В., 2014. – 144 с. – ISBN 966-437-406-1.
        Ш30

Технологія борошняних кондитерських виробів [Текст] : навч. посіб. / [О.В. Самохвалова, З.І. Кучерук, С.Г. Олійник та ін.] ; за ред. О.В. Самохвалової. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 572 с. – ISBN 617-7256-94-5.
        Т38

Кіяновський, М. В.  Діагностичне забезпечення технічного обслуговування і ремонту (ТОіР) гірничо-металургійного обладнання [Текст] : [навч. посіб.] / М. В. Кіяновський. – Кривий Ріг : КНУ, 2015. – 362 с. – ISBN 966-132-030-6.
        К46

Строим за один сезон дачный домик, гараж, времянку, сарай, летнюю кухню из различных материалов [Текст] / [сост. Ю.Ф. Подольский]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2016. – 128 с. – ISBN 617-12-0446-1.
        С86

Берестовская, Д. С.  Очерки философии искусства [Текст] / Д. С. Берестовская. – Симферополь : Ариал, 2013. – 200 с. – ISBN 617-648-246-8.
        Б48

Сучасне мистецтво [Текст] : наук. зб. Вип. 12 / [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – К. : ІПСМ НАМ України, 2016. – 240 с.
        С91

Одинадцятий Міжнародний конкурс молодих піаністів пам‘яті Володимира Горовиця [Текст] / [ред.-уклад. І. Гіваргізова]. – Б.м. : Клякса, 2016. – 94 с. – Текст. парал. англ.
        О-42

Сидоренко, В. І.  Художні вироби зі шкіри: історія та практика [Текст] : метод. посіб. / В. І. Сидоренко. – Львів : Левада, 2017. – 156 с. – ISBN 617-7527-06-9.
        С34

Афонькин, С. Ю.  Игрушки из бумаги [Текст] / С. Ю. Афонькин, Е. Ю. Афонькина. – С.Пб. : Литера : Виан, 1998. – 128 с. – (Сделай своими руками). – ISBN 5-86617-046-9.
        А94

Наниашвили, И. Н.  Иконы. Рушники. Картины [Текст] : Вышивка нитью и бисером / И. Н. Наниашвили, А. Г. Соцкова. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2009. – 128 с. – ISBN 966-14-0392-4.
        Н25

Щеглова, О. А.  Самоучитель по плетению и вышивке бисером [Текст] / О. А. Щеглова. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 221 с. – (Магия бисера). – ISBN 5-222-08775-1.
        Щ33

Вирко, Е. В.  Фигурки животных из бисера [Текст] / Е. В. Вирко ; [Е.В. Вирко]. – Донецк : Скиф, 2009. – 64 с. – (Шаг за шагом). – Авт. указан над вых. дан. – ISBN 966-8181-06-1.
        В52

Сафонова, Н. Д.  Руфин Гаврилович Судковский. 1850-1885. Жизнь и творчество [Текст] : [монография] / Н. Д. Сафонова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Николаев : ФЛП Емельянова Т.В., 2016. – 96 с. – ISBN 966-2650-23-5.
        С21

Митець з гуцульського Парижа [Текст] / [упоряд. М.М. Дем‘ян]. – Ужгород : TIMPANI, 2017. – 264 с. – ISBN 966-8904-90-5.
        М66

Шевченко, Б. В.  Качанівка, душі спочинок [Текст] : фотоальбом / Б. В. Шевченко. – К. : Гнозіс, 2011. – 120 с. – ISBN 966-8840-79-1.
        Ш37

Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 42 / [редкол.: Т.Б. Вєркіна (голова) та ін.]. – Х. : САМ, 2015. – 444 с. – ISBN 617-7302-00-0.
        П78

Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 44 / [редкол.: Т.Б. Вєркіна (голова) та ін.]. – Х. : САМ, 2015. – 256 с. – ISBN 617-7302-08-6.
        П78

Вітт, С.  Як музика стала вільною. Цифрова революція та перемога піратства [Текст] / С. Вітт ; [пер. з англ. Ю. Семенов]. – К. : Наш формат, 2017. – 360 с. – ISBN 617-7279-74-6.
        В54

Тимофеев, В. М.  Мелодия души [Текст] : документ. очерк / В. М. Тимофеев. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 290 с. – ISBN 966-197-463-9.
        Т41

Zadorizhna, N.  The World of Music [Текст] : Practical Course of the English Language : Coursebook / N. Zadorizhna. – Kyiv : Kyiv University, 2013. – 255 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-439-610-0.
        Z14

Рябуха, Н. О.  Звуковий образ світу: онто-сонологічне дослідження фортепіанного мистецтва ХХ-початку ХХІ ст. [Текст] : монографія / Н. О. Рябуха. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2016. – 336 с. – ISBN 617-7256-50-1.
        Р98

Романовський, В. І.  Інструментознавство для духового оркестру [Текст] : навч. посіб. / В. І. Романовський. – К. : НАКККіМ, 2015. – 136 с. – ISBN 966-452-185-4.
        Р69

Безручко, О. В.  Формування кінематографічної школи в Україні [Текст] : монографія. Т.1 / О. В. Безручко. – К. : КНУКіМ, 2017. – 211 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-193-2.
        Б40

Безручко, О. В.  Формування кінематографічної школи в Україні [Текст] : монографія. Т.2 / О. В. Безручко. – К. : КНУКіМ, 2017. – 210 с. – (Світ кіно і ТБ). – ISBN 966-602-194-9.
        Б40

Виспянський, С.  Студії над "Гамлетом" [Текст] / С. Виспянський ; пер. з пол. Л. Горбенко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 152 с. – ISBN 966-613-712-1.
        В53

Матушенко, В. Б.  Розвиток естрадного мистецтва [Текст] : підручник / В. Б. Матушенко. – К. : НАКККіМ, 2016. – 200 с. – ISBN 966-452-215-8.
        М34

Погребняк, М. М.  Танець "модерн" ХХ ст.: витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція [Текст] : монографія / М. М. Погребняк. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2015. – 312 с. : іл. – ISBN 966-2538-42-7.
        П43

Батеева, Н. П.  Совершенствование специальной физической и технической подготовки квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле в годичном макроцикле [Текст] : монография / Н. П. Батеева, П. Н. Кызим. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 228 с. – ISBN 617-7256-95-2.
        Б28

Луців, Є.  Замовлені від кулі і шаблі [Текст] / Є. Луців. – К. : ОВК, 2017. – 216 с. – ISBN 617-7159-33-8.
        Л86

Савчук, С. А.  Плавання і методика навчання [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. А. Савчук, В. Я. Ковальчук, І. В. Бакіко. – Луцьк : ЛНТУ, 2015. – 144 с. – ISBN 617-672-119-2.
        С13

Література та культура Полісся [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 84 / [редкол.: Г.В. Самойленко (відп. ред. і упоряд.) та ін.]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 353 с. – (Філологічні науки ; № 7).
        Л64

Мизецкая, В. Я.  Компендиум (обзорные лекции) по общему языкознанию [Текст] : [монография] / В. Я. Мизецкая. – Херсон : НУ ОЮА : Гринь Д.С., 2015. – 156 с. – ISBN 966-930-036-2.
        М58

Лінгвістика. Лінгвокультурологія [Текст] : зб. наук. праць. Т.8 / [редкол.: Ю.О. Шепель (відп. ред.) та ін.]. – Д. : СПД Біла К.О., 2016. – 140 с.
        Л59

Мацько, Л. І.  Комунікативна лінгвістика [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Калита, С. І. Поворознюк. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – 256 с. – ISBN 966-931-040-8.
        М36

Психолінгвістика [Текст] : [зб. наук. праць]. № 21(1). Психологія / [редкол.: Л.О. Калмикова (голов. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2017. – 214 с.
        П86

Психолінгвістика [Текст] : [зб. наук. праць. № 21(2). Мовознавство / редкол.: Л.О. Калмикова (голов. ред.) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2017. – 172 с.
        П86

Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики [Текст] : Матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. 1-2 грудня 2016 р. / [редкол.: І.С. Попова та ін.; упоряд. А.І. Анісімова]. – Д. : Ліра, 2016. – 176 с. – ISBN 966-383-786-4.
        А43

Лінгвістика. Лінгвокультурологія [Текст] : [зб. наук. праць]. Т.9. Іншомовний дискурс: складники, проблеми та навчання / [за заг. ред. О.І. Панченко, Ю.О. Шепеля]. – Д. : Акцент ПП, 2016. – 143 с.
        Л59

Смолікевич, Н. Р.  Формування комунікативної іншомовної компетенції у здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальностей "Облік і оподаткування", "Фінанси, банківська справа та страхування", "Менеджмент" [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Р. Смолікевич. – Львів : ЛьвДУВС, 2016. – 112 с. – ISBN 617-511-211-3.
        С51

Жеронкіна, О. Л.  Англійська мова для фінансистів [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Жеронкіна, І. Й. Жашкевич. – К. : КНТЕУ, 2013. – 368 с. – ISBN 966-629-603-3.
        Ж61

Bidnenko, N. P.  English Terminology [Текст] = Термінологія основної іноземної мови (англійської) : навч. посіб. / N. P. Bidnenko. – Д. : ДУ ім. А. Нобеля, 2012. – 132 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-434-173-5.
        B56

Gasina, A.  Intermediate Spoken English [Текст] = Разговорный английский для продолжающих / A. Gasina. – 4-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2009. – 288 p. – (Английский клуб). – На англ. языке. – ISBN 5-8112-3666-4.
        G24

Пихтовникова, Л. С.  Немецкоязычные публицистические тексты социально-критического направления: прагмастилистический и когнитивный аспекты [Текст] : монография / Л. С. Пихтовникова, О. Я. Мастерова, Е. П. Кабусь. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2016. – 164 с. – ISBN 966-285-285-1.
        П35

Le chat botte; Cendrillon; Le Petit Chaperon Rouge; Blanche Neige; Jacques et le haricot magique [Текст] = Кот в сапогах; Золушка; Красная шапочка; Белоснежка; Жак и волшебная фасоль : пособие / подгот. С.А. Зенаишвили. – М. : АСТ : Восток - Запад, 2007. – 64 р. – (Метод чтения И. Франка). – На фр. яз. – ISBN 5-17-030732-6.
        C49

Beregovskaїa, E. M.  L'oiseau bleu. 5 cl. [Текст] : Methode de Francais. Partie 1 / E. M. Beregovskaїa, T. V. Belosselkaїa. – M. : Prosvechtchenie, 2013. – 108 p. – (Синяя птица). – Фр. мовою. – ISBN 5-09-020189-6.
        B45

Selivanova, N. A.  L'oiseau bleu. 6 cl. [Текст] : Methode de Francais. Partie 1 / N. A. Selivanova, A. Y. Chachourina. – M. : Prosvechtchenie, 2013. – 128 p. – (Синяя птица). – Фр. мовою. – ISBN 5-09-020192-6.
        S45

L'oiseau bleu. 5 cl. [Текст] = Синяя птица : Livre de Lecture / compl. E. Beregovskaїa, M. Toussaint. – 5 th ed. – M. : Prosvechtchenie, 2002. – 124 p. – Фр. мовою. – ISBN 5-09-011348-3.
        O-38

Валуєва, Н. М.  Комунікативно-прагматичні аспекти функціонування дієслів французької мови [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Валуєва, Н. І. Резник. – Кам‘янське : ДДТУ, 2017. – 126 с. – ISBN 966-175-145-2.
        В15

Філоненко, Н. Г.  Синтаксична організація сучасного французького художнього прозового тексту [Текст] : [монографія] / Н. Г. Філоненко. – К. : КНЛУ, 2016. – 295 с. – ISBN 966-638-311-5.
        Ф55

Есенин С. и его окружение: А. Мариенгоф - Н. Клюев - С. Клычков. Сопоставительный анализ лексики [Текст] : кол. моногр. / [кол.авт.: И.И. Степанченко, Е.В. Гончар, М.П. Мирошниченко и др.] ; под науч. ред. И.И. Степанченко. – Х. : Изд. Иванченко И.С., 2016. – 240 с. – ISBN 617-7377-09-1.
        Е82

Українська мова у світі [Текст] : зб. матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф.; 9-10 листопада 2016 р. / [редкол.: О.А. Винницька-Юсипович та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 330 с. – ISBN 966-941-028-3.
        У45

Ткачук, М. М.  Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони: реконструкція редуктивного ареалу [Текст] : [монографія] / М. М. Ткачук. – К. : Наукова думка, 2016. – 373 с. – ISBN 966-00-1493-0.
        Т48

Лучик, А.  Українсько-польский словник еквівалентів слова [Текст] / А. Лучик, О. Антонова, І. Дубровська. – К. : Києво-Могилянська академія, 2011. – 311 с. – (Словники України). – ISBN 966-2410-27-3.
        Л87

Encyklopedicky slovnik cestiny [Текст] / [editori: P. Karlik, M. Nekula, J. Pleskalova]. – Praha : Nakladatelstvi Lidove Noviny, 2002. – 604 s. – Чес. мовою. – ISBN 80-7106-484-X.
        E54

Prirucni mluvnice cestiny [Текст] / [M. Grepl, Z. Hladka, M. Jelinek a dalsi]. – Praha : Nakladatelstvi Lidove Noviny, 1995. – 799 s. – Чес. мовою. – ISBN 80-7106-134-4.
        P92

Cechova, E.  Chcete Mluvit Cesky? [Текст] = Хотите говорить по-чешски?. Dil 1 / E. Cechova, H. Trabelsiova, H. Putz. – Liberec : [s.n.], 1999. – 399 s. – Чес. мовою. – ISBN 80-902165-5-2.
        C37

Cestina, jak ji znate i neznate [Текст] / S. Cmejrkova, F. Danes, J. Kraus, I. Svobodova. – Praha : Academia, 1996. – 259 s. – Чес. мовою. – ISBN 80-200-0589-7.
        C42

Русско-болгарский разговорник [Текст] / [сост. Е.И. Лазарева]. – М. : Астрель : АСТ : Транзиткнига, 2004. – 189 с. – ISBN 5-17-019763-2.
        Р89

Hrdlicka, M.  Cizi jazyk Cestina [Текст] / M. Hrdlicka. – Praha : ISV nakladatelstvi, 2002. – 150 s. – Чеською мовою. – ISBN 80-85866-98-6.
        H86

Перкінс, Д.  Чи можлива історія літератури? [Текст] / Д. Перкінс ; пер. з англ. А. Іщенка. – К. : Києво-Могилянська академія, 2005. – 152 с. – ISBN 966-518-319-2.
        П27

Деякі переклади класичної поезії [Текст] / пер. Т.Л. Раєвська. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 72 с. – ISBN 617-7461-69-1.
        Д39

Slovnik svetovych literarnich [Текст]. Del 1. A - L / Kolektiv autoru za vedeni V. Macury. – Praha : Odeon, 1988. – 475 s. – Чес. мовою.
        S67

Slovnik svetovych literarnich [Текст]. Del 2. M - Z / Kolektiv autoru za vedeni V. Macury. – Praha : Odeon, 1989. – 459 s. – Чес. мовою. – ISBN 80-207-0004-8.
        S67

Експресіонізм [Текст] : зб. наук. праць / упоряд. Т. Гаврилів. – Львів : Класика, 2002. – 154 с. – ISBN 966-7493-39-3.
        Е45

Кожушний, О. В.  Святитель Григорій Богослов та його поезія [Текст] / О. В. Кожушний. – К. : Центр ДЗК, 2017. – 96 с. – ISBN 617-7175-31-4.
        К58

Монтефиоре, С.  Твоя навеки [Текст] / С. Монтефиоре ; [пер. с англ. А. Чернец]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. – 496 с. – (Сага). – ISBN 966-14-0146-3.
        М77

Мойес, Д.  Танцующая с лошадьми [Текст] : [роман] / Д. Мойес ; [пер. с англ. И. Нелюбовой]. – М. : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. – 544 с. – ISBN 5-389-07777-5.
        М74

МакКарти, А.  Проникновение [Текст] / А. МакКарти ; [пер. с англ. К. Диего]. – Х. : Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2009. – 368 с. – ISBN 966-14-0265-1.
        М15

Кристи, А.  Отель "Бертрам" [Текст] : [роман] / А. Кристи. – М. : АСТ, 2004. – 238 с. – ISBN 5-17-013013-9.
        К82

Гаррисон, Н.  Валентина. Тайные желания [Текст] : роман / Н. Гаррисон. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2013. – 416 с. – ISBN 966-14-5626-5.
        Г21

Монтгомері, Л.-М.  Блакитний Замок [Текст] / Л.-М. Монтгомері ; [пер. з англ. Х. Кунець]. – Львів : Свічадо, 2017. – 228 с. – ISBN 966-938-003-6.
        М77

Сакс, О.  Чоловік, який сплутав дружину з капелюхом та інші історії з практики [Текст] / О. Сакс ; пер. з англ. О. Опанасенко. – К. : Наш формат, 2017. – 288 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7279-48-7.
        С15

Диккенс, Ч.  Приключения Оливера Твиста [Текст] : роман : [пер. с англ.] / Ч. Диккенс. – К. : Комсомольская правда, 2008. – 384 с. – (Книжная коллекция "Комсомольской правды" в Украине. ХIX век ; т.23). – ISBN 966-21-4922-7.
        Д45

Войнич, Е.-Л.  Овід [Текст] : роман / Е.-Л. Войнич ; [з англ. пер М. Рябова]. – К. : Молодь, 1979. – 254 с.
        В65

Хэйр, С.  Чисто английское убийство [Текст] : [роман] / С. Хэйр ; [пер. с англ. Н. Фельдман]. – С.Пб. : Азбука, 2000. – 256 с. – ISBN 5-267-00305-0.
        Х99

Хайнлайн, Р.  Собрание сочинений [Текст] : [роман]. Т. 12. Не убоюсь я зла. Рассказы / Р. Хайнлайн. – М. : Форум : Техномарк, 1992. – 512 с. – ISBN 8-483-02516-3.
        Х15

Купер, Ф.  Следопыт [Текст] : роман / Ф. Купер. – К. : Комсомольская правда, 2008. – 368 с. – (Книжная коллекция "Комсомольской правды" в Украине ; т.26). – ISBN 966-21-4925-8.
        К92

Хеффернэн, У.  Ритуал [Текст] : [роман] / У. Хеффернэн. – Ростов н/Д : Гермес, 1996. – 384 с. – ISBN 5-87022-125-0.
        Х41

Хемінгуей, Е.  Твори. В 4 т. [Текст] : [романи та цикли оповідань] : пер. з англ. Т. 1. Три оповідання і десять поезій; За нашого часу; Весняні води; І сонце сходить (фієста) та ін. / Е. Хемінгуей. – К. : Дніпро, 1979. – 717 с.
        Х37

Хемінгуей, Е.  Твори. В 4 т. [Текст] : [роман, оповідання, п‘єса] : пер. з англ. Т. 2. Смерть пополудні; Переможець нічого не здобуває; Зелені узгір‘я Африки; Оповідання 1936 року та ін. / Е. Хемінгуей. – К. : Дніпро, 1980. – 694 с.
        Х37

Кеннеди, Б.  Похищенный [Текст] / Б. Кеннеди ; [пер. с англ. М. Павловой]. – М. : Гелеос, 2007. – 448 с. – ISBN 5-8189-0763-5.
        К35

Ренд, А.  Джерело [Текст] / А. Ренд ; пер. з англ. О. Замойська. – 2-е вид. – К. : Наш формат, 2017. – 752 с. – (Художня література). – ISBN 617-7279-55-5.
        Р39

Говелл, Д.  Королева пустелі : Надзвичайне життя Гертруди Белл [Текст] / Д. Говелл ; пер. з англ. Т. Коробкова, І. Віннічук. – 2-е вид. – К. : Наш формат, 2017. – 456 с. – (Світоглядна література). – ISBN 617-7279-43-2.
        Г57

Стаут, Е.  Кохання за списком [Текст] : Історія кохання в 781 повідомленні / Е. Стаут. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2008. – 128 с. – ISBN 966-343-857-3.
        С78

Элли, Р.  Последнее танго в Париже [Текст] : роман / Р. Элли. – С.Пб. : Азбука-классика, 2006. – 224 с. – ISBN 5-352-00917-3.
        Э47

Стил, Д.  НеВозможно [Текст] : роман / Д. Стил. – М. : Эксмо, 2006. – 352 с. – ISBN 5-699-17653-5.
        С80

Кук, Э.  Предсказание [Текст] / Э. Кук ; [пер. с англ. Т. Придубковой]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2007. – 272 с. – ISBN 966-343-698-2.
        К89

Эшворт, А.  Мой нежный граф [Текст] / А. Эшворт ; [пер. с англ. Е. Горбатенко]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. – 336 с. – ISBN 966-14-2918-4.
        Э98

Паттерсон, Д.  Помилка [Текст] / Д. Паттерсон, М. Ледвідж ; [пер. з англ. В. Горбатька]. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2008. – 256 с. – ISBN 966-343-962-4.
        П20

Зан, Т.  Кобра [Текст] : роман / Т. Зан ; [пер. с англ. Т.Н. Замиловой]. – Смоленск : Русич, 1994. – 352 с. – (Сокровищница боевой фантастики и приключений). – ISBN 5-88590-165-1.
        З-27

Д‘Алессандро, Д.  Завидный жених [Текст] : роман / Д. Д‘Алессандро ; [пер. с англ. И.П. Пандер]. – М. : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2008. – 320 с. – ISBN 5-17-045172-2.
        Д15

Asimov, I.  Pebble in the Sky [Текст] / I. Asimov. – New York : Fawcett Crest, 1981. – 191 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-449-23423-1.
        A84

Хайтманн, Т.  Одержимые [Текст] / Т. Хайтманн ; [пер. с нем. Е Пушкарской]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2010. – 368 с. – ISBN 966-14-0583-6.
        Х15

Хеннен, Б.  Воины света: Меч ненависти [Текст] / Б. Хеннен ; [пер. с нем. Е. Бучиной]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2012. – 800 с. – ISBN 966-14-2908-5.
        Х38

Хеннен, Б.  Последний эльф. Во власти девантара [Текст] / Б. Хеннен, Д. Салливан. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. – 800 с. – ISBN 966-14-1374-9.
        Х38

Хеннен, Б.  Битва королей: Огонь эльфов [Текст] : роман / Б. Хеннен. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2013. – 896 с. – ISBN 966-14-4797-3.
        Х38

Хеннен, Б.  Меч эльфов: Наследница трона [Текст] / Б. Хеннен ; [пер. с нем. Е.Бучиной]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2011. – 608 с. – ISBN 966-14-1028-1.
        Х38

Джордж, Н.  Маленька паризька книгарня [Текст] : роман / Н. Джордж ; пер. з англ. О. Захарченко. – 3-тє вид. – К. : Наш формат, 2017. – 312 с. – (Художня література). – ISBN 617-7279-28-9.
        Д42

Дюрренматт, Ф.  Судья и его палач; Подозрение; Обещание; Правосудие. О Фридрихе Дюрренматте/Ш.Керр [Текст] : [пер. с нем.] / Ф. Дюрренматт. – М. : АСТ : Олимп : Астрель, 2000. – 592 с. – (Отражение. ХХ век). – ISBN 5-271-00305-1.
        Д97

Фогель, Д.  Фігури днів; Манекени [Текст] : [збірки] / Д. Фогель ; [пер. з їдишу Ю. Прохаська]. – К. : Дух і Літера, 2015. – 176 с. – ISBN 966-378-407-6.
        Ф74

Монмутский, Г.  История бриттов; Жизнь Мерлина [Текст] / Г. Монмутский ; изд. подгот. А.С. Бобович, А.Д. Михайлов, С.А. Ошеров. – М. : Наука, 1984. – 285 с. – (Литературные памятники).
        М77

Ферреро, Б.  Казки для душі [Текст] / Б. Ферреро ; [пер. Т. Різуна, Е. Главацької]. – Львів : Свічадо, 2017. – 296 с. – ISBN 966-938-032-6.
        Ф43

Лондон, М.  Убийство из суеверия [Текст] / М. Лондон. – М. : Книжный клуб 36.6, 2006. – 188 с. – (Дознание сэра Малькольма Айвори). – ISBN 5-98697-031-4.
        Л76

Жаколио, Л.  Берег черного дерева и слоновой кости/ Л. Жаколио. Отважные мореплаватели/ Р. Киплинг [Текст] : роман, приключен. повесть : пер. с фр. / Л. Жаколио. – Николаев : Академия, 1994. – 318 с. – (Академия). – ISBN 5-85654-031-х.
        Ж23

Леви, М.  Те слова, что мы не сказали друг другу [Текст] : [роман] / М. Леви ; [пер. с фр. И. Волевич]. – М. : Иностранка, 2010. – 480 с. – ISBN 5-389-00587-7.
        Л36

Бегбедер, Ф.  Романтический эгоист [Текст] : роман / Ф. Бегбедер ; пер. с фр. М. Зониной. – М. : Иностранка, 2008. – 464 с. – (The Best of Иностранка). – ISBN 5-94145-369-6.
        Б37

Бегбедер, Ф.  Любовь живет три года [Текст] : роман / Ф. Бегбедер ; пер. с фр. Н. Хотинской. – М. : Иностранка, 2008. – 192 с. – (The best of Иностранка). – ISBN 5-94145-438-9.
        Б37

Мопассан, Г.  Жизнь [Текст] : [роман] / Г. Мопассан, де. – С.Пб. : Азбука-классика, 2009. – 288 с. – ISBN 5-9985-0295-8.
        М78

Верн, Ж.  Двадцать тысяч лье под водой [Текст] : [роман : пер. с фр.] / Ж. Верн. – С.Пб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. – 480 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-389-05186-7.
        В35

Рабле, Ф.  Гаргантюа и Пантагрюэль. [Текст] : [пер. с фр.]. Кн.1-3 / Ф. Рабле. – М. : МП "Фирма АРТ", 1993. – 400 с. – ISBN 5-86716-079-3.
        Р12

Рабле, Ф.  Гаргантюа и Пантагрюэль. [Текст] : [пер. с фр.]. Кн.4-5 / Ф. Рабле. – М. : МП "Фирма АРТ", 1993. – 320 с. – ISBN 5-86716-080-7.
        Р12

Вентадорн, Б.  Песни [Текст] / Б. Вентадорн, де ; изд. подготовила В.А. Дынник. – М. : Наука, 1979. – 311 с. – (Литературные памятники).
        В29

Беккер, Г.-А.  Рими [Текст] : [поезії] / Г.-А. Беккер ; з ісп. пер. Г. Латник. – Львів : Кальварія, 2009. – 128 с. – ISBN 966-663-281-7.
        Б42

Сарамаго, Ж.  Мандрівка слона [Текст] : роман / Ж. Сарамаго ; [пер. С.О. Щиголєвої]. – Х. : Фоліо, 2015. – 254 с. – (Карта світу). – ISBN 966-03-7255-9.
        С20

Галла, В. В.  Не грусти, когда наступит буря... [Текст] : сб. произведений / В. В. Галла. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 165 с. – ISBN 966-197-468-4.
        Г16

Балиев, С.  Вариации на тему [Текст] : стихи разных лет и зим / С. Балиев. – К. : Писатель в интернет-пространстве : ФОП Вареник Н.В., 2016. – 114 с. – (Золотая серия "Писатель в интернет-пространстве"). – ISBN 617-7494-05-7.
        Б20

Палей, М. А.  Контрольный поцелуй в голову. В 3 кн. [Текст] : любовная лирика 2011-2016 / М. А. Палей. – Х. : Эксклюзив, 2017. – 220 с. – (Универсальный донор). – ISBN 617-7204-41-0.
        П14

Агеев, В. И.  Раствориться в облаках [Текст] : избр. стихотворения / В. И. Агеев. – Подольск : Котовська друкарня, 2016. – 123 с. – ISBN 966-2639-14-8.
        А23

Кучерская, М. А.  Бог дождя [Текст] : [роман] / М. А. Кучерская. – М. : Время, 2008. – 320 с. – (Самое время!). – ISBN 5-9691-0297-2.
        К95

Душа, Г.  Привет, Ангел [Текст] : [сборник] / Г. Душа. – М. : АСТ : Астрель, 2007. – 319 с. – (Русский романс). – ISBN 5-17-041189-8.
        Д86

Бушков, А. А.  Непристойный танец [Текст] : роман / А. А. Бушков. – Красноярск; М. : Бонус : Олма-Пресс, 2001. – 384 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7867-0090-9.
        Б94

Лойко, С.  Рейс [Текст] : [роман-триллер] / С. Лойко. – К. : Брайт Стар Паблишинг, 2017. – 448 с. – ISBN 617-7418-22-0.
        Л72

Злотников, Р. В.  Берсерки. Благородная ярость [Текст] : роман / Р. В. Злотников. – М. : Олма-Пресс : Альфа-книга, 2002. – 447 с. – (Специальный русский проект). – ISBN 5-224-03605-4.
        З-68

Надеждин, Д. С.  Избранное [Текст] : [поэзия, проза, переводы, биогр. и литер. заметки] / Д. С. Надеждин. – Х. : Водный спектр Джи-Ем-Пи, 2016. – 243 с. – ISBN 617-7445-10-3.
        Н17

Незнанский, Ф. Е.  Опасные каникулы; По ложному следу [Текст] : [повести] / Ф. Е. Незнанский, М. С. Береговской. – М. : Олимп : АСТ, 2001. – 256 с. – ISBN 5-17-004-721-5.
        Н44

Ершов, П. П.  Конек-горбунок [Текст] : [сказка] / П. П. Ершов ; худож. Э. Ахунов. – Ташкент : Изд-во ЦК Компартии Узбекистана, 1987. – 128 с.
        Е80

Шилова, Ю. В.  Исповедь грешницы, или Двое на краю бездны [Текст] : [роман] / Ю. В. Шилова. – М. : Эксмо, 2005. – 352 с. – (Криминальная мелодрама). – ISBN 5-699-09215-3.
        Ш59

Топильская, Е. В.  Из Ниццы с любовью [Текст] / Е. В. Топильская. – М. : Олма Медиа Групп, 2009. – 320 с. – ISBN 5-373-02958-2.
        Т58

Нестерова, Н. В.(Умеренкова Н.В.).  Девушка с приветом [Текст] : роман / Н. В. Нестерова. – М. : Центрполиграф, 2005. – 317 с. – (Женские истории). – ISBN 5-9524-1057-Х.
        Н56

Мельникова, И. А.  Колечко с бирюзой [Текст] : [роман] / И. А. Мельникова. – М. : Эксмо, 2007. – 416 с. – (Вера, надежда, любовь). – ISBN 5-699-17849-0.
        М48

Колочкова, В. А.  Дом с мезонином в наследство [Текст] : роман / В. А. Колочкова. – М. : Центрполиграф, 2007. – 254 с. – (Девушка с характером). – ISBN 5-9524-3238-3.
        К61

Полякова, Т. В.  Как бы не так [Текст] : [повесть] / Т. В. Полякова. – М. : Эксмо, 2004. – 320 с. – (Авантюрный детектив). – ISBN 5-04-000319-6.
        П54

Горбаневська, Н.  Кола по воді [Текст] : [поезія] / Н. Горбаневська ; пер. з рос. В. Богуславської. – К. : [б.в.], 2012. – 454 с. – ISBN 966-378-257-7.
        Г67

Семенова, М. М.  Лебединая Дорога [Текст] : [ист. роман] / М. М. Семенова. – С.Пб. : Азбука : Терра, 1996. – 560 с. – ISBN 5-7684-0091-5.
        С30

Злотников, Р. В.  Вечный. Восставший из пепла [Текст] : роман / Р. В. Злотников. – М. : Олма-Пресс : Альфа-книга, 2002. – 512 с. – (Специальный русский проект). – ISBN 5-224-03592-9.
        З-68

Бушков, А. А.  Сварог. Чужие зеркала [Текст] : роман / А. А. Бушков. – С.Пб. : Нева, 2004. – 384 с. – (Специальный русский проект). – ISBN 5-7654-2203-9.
        Б94

Бушков, А. А.  Сварог. Чужие берега [Текст] : роман / А. А. Бушков. – Красноярск; М.; С.Пб. : Бонус : Олма-Пресс : Нева, 2002. – 384 с. – (Специальный русский проект). – ISBN 5-7867-0003-8.
        Б94

Бушков, А. А.  Сварог. Нечаянный король [Текст] : роман / А. А. Бушков. – Красноярск; М. : Бонус : Олма-Пресс, 2001. – 512 с. – (Русский проект). – ISBN 5-7867-0108-5.
        Б94

Незнанский, Ф. Е.  Предчувствие беды [Текст] : [роман] / Ф. Е. Незнанский. – М. : АСТ : Олимп, 2002. – 348 с. – (Марш Турецкого). – ISBN 5-17-012731-6.
        Н44

Незнанский, Ф. Е.  Убей, укради, предай [Текст] : [роман] / Ф. Е. Незнанский. – М. : АСТ : Олимп, 2000. – 432 с. – (Марш Турецкого). – ISBN 5-17-002541-6.
        Н44

Незнанский, Ф. Е.  Одержимость [Текст] : [роман] / Ф. Е. Незнанский. – М. : АСТ : Олимп, 2004. – 348 с. – (Господин адвокат). – ISBN 5-17-024628-5.
        Н44

Влащенко, Н. В.  У нас был секс [Текст] / Н. В. Влащенко, Г. Корогодский. – Х. : Фолио, 2015. – 319 с. – ISBN 966-03-7157-6.
        В58

Мухин, Д. В.  Артазэль. Наемник [Текст] : роман / Д. В. Мухин. – М. : Армада : Альфа-книга, 2011. – 315 с. – (Магия фэнтези). – ISBN 5-9922-0996-9.
        М92

Мухин, Д. В.  Артазэль. Архангел [Текст] : роман / Д. В. Мухин. – М. : Армада : Альфа-книга, 2011. – 316 с. – (Магия фэнтези). – ISBN 5-9922-0785-9.
        М92

Зыков, В. В.  Владыка Сардуора [Текст] : роман / В. В. Зыков. – М. : Армада : Альфа-книга, 2011. – 441 с. – (Магия фэнтези). – ISBN 5-9922-0494-0.
        З-96

Самойлова, Е. А.  В проклятых землях [Текст] : роман / Е. А. Самойлова, Л. А. Кругликов. – М. : Армада : Альфа-книга, 2012. – 346 с. – (Магия фэнтези). – ISBN 5-9922-1102-3.
        С17

Самойлова, Е. А.  По дороге в легенду [Текст] : роман / Е. А. Самойлова, Л. А. Кругликов. – М. : Армада : Альфа-книга, 2008. – 441 с. – (Магия фэнтези). – ISBN 5-9922-0044-7.
        С17

Борисов, О. Н.  Глэд. Полдень над Майдманом [Текст] : роман / О. Н. Борисов. – М. : Армада : Альфа-книга, 2009. – 378 с. – (Магия фэнтези). – ISBN 5-9922-0399-8.
        Б82

Дравин, И.  Чужак. Ученик [Текст] : роман / И. Дравин. – М. : Армада : Альфа-книга, 2010. – 377 с. – (Фантастический боевик). – ISBN 5-9922-0719-4.
        Д72

Набоков, В. В.  Оригінал Лаури: Насолода вмирати [Текст] / В. В. Набоков ; за ред. Д. Набокова ; [пер. з англ. П.В. Таращука]. – Х. : Фоліо, 2009. – 318 с. – ISBN 966-03-4968-1.
        Н14

Филатов, Л. А.  Про Федота-стрельца, удалого молодца; Любовь к трем апельсинам [Текст] : сказки / Л. А. Филатов. – М. : Эксмо, 2002. – 176 с. – (Эксмо-Классика). – ISBN 5-04-004410-0.
        Ф51

Егорова, О.  О чем расскажет дождь [Текст] : [роман] / О. Егорова. – М. : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2007. – 220 с. – (Русский романс). – ISBN 5-17-034078-8.
        Е30

Василевская, Ю.  Мой дом - там, где ты... [Текст] : уютная лирика / Ю. Василевская. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 250 с. – ISBN 617-7380-60-2.
        В19

Эпель, К.  Души моей неведомые дали [Текст] : [сборник] / К. Эпель. – К. : Юстиниан, 2016. – 112 с. – ISBN 617-7039-31-9.
        Э70

Ильницкий, К. А.  Смотритель времен [Текст] : [стихотворения] / К. А. Ильницкий. – Одесса : Порты Украины, 2015. – 80 с. – ISBN 966-7928-25-4.
        И48

Левченко, О.  Пока горит еще моя Звезда [Текст] : [поэт. сб.] / О. Левченко. – К. : Поэзия, 2016. – 192 с. – ISBN 966-2170-78-8.
        Л38

Дробот, В. Л.  Мой Киев [Текст] : избранные стихи о родном городе / В. Л. Дробот. – К. : Компринт, 2017. – 130 с. – ISBN 966-929-414-2.
        Д75

Бильченко, Е. В.  Селфи на фоне "Титаника" [Текст] : Оптическая лирика / Е. В. Бильченко. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 136 с. – (Textum@Raneum). – ISBN 617-7380-26-8.
        Б61

Демченко, В. Г.  Избранное [Текст] : [стихи]. Т.11 / В. Г. Демченко. – Черновцы : Місто, 2016. – 392 с. – ISBN 617-652-161-7.
        Д31

Чередник, О.  Мир моей мечты [Текст] : лирическая поэзия / О. Чередник. – Сумы : Корпункт, 2016. – 104 с. – ISBN 966-7402-75-4.
        Ч-46

Рыбальская, Н. В.  Люблю... [Текст] : [поэзия] / Н. В. Рыбальская. – Хмельницкий : ФЛП Стасюк Л.С., 2016. – 48 с. – ISBN 617-7461-04-2.
        Р93

Сухарева-Кабанчук, Н. Д.  У времени в долгу [Текст] : поэзия / Н. Д. Сухарева-Кабанчук. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. – 220 с. – ISBN 617-7232-24-6.
        С91

Рахуба, Н. В.  Рифмы сердца [Текст] : [сборник] / Н. В. Рахуба. – Запорожье; Луцьк : Християнське життя, 2015. – 320 с. – ISBN 617-503-135-3.
        Р27

Еремеев, В. В.  Тот, кто умер вчера [Текст] : [детектив] / В. В. Еремеев. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. – 320 с. – (Криминальный выбор). – ISBN 966-14-0016-9.
        Е70

Балев, Ф. С.  Утро [Текст] : стихи / Ф. С. Балев. – Х. : ФЛП Панов А.Н., 2017. – 84 с. – ISBN 617-7474-59-2.
        Б20

Михеенко, В. Г.  Третий Доктор, или Исповедь амазонки [Текст] / В. Г. Михеенко. – Запорожье : Днепровский металлург, 2017. – 92 с. – ISBN 617-573-125-3.
        М69

Блудова, Е. И.  Мы дарим добрые слова... [Текст] : сб. стихотворений / Е. И. Блудова. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 100 с. – ISBN 966-197-473-8.
        Б70

Палысаев, А. В.  Они приходят с дождем [Текст] : фантаст. поэма / А. В. Палысаев. – Одесса : ВМВ, 2017. – 168 с. – ISBN 966-413-588-4.
        П14

Бычкова, Н. П.  Гори, гори, моя душа [Текст] : лирика / Н. П. Бычкова. – Д. : Изд. А. Ленский, 2017. – 96 с. – ISBN 617-7199-56-3.
        Б95

Наумец, А. В.  Буду речью... [Текст] : стихотворения / А. В. Наумец. – К. : Задруга, 2016. – 98 с. – ISBN 966-432-170-6.
        Н34

Ратнер, А. Г.  Мальчик с головою старика [Текст] : стихотворения / А. Г. Ратнер. – Д. : Лира, 2016. – 160 с. – ISBN 966-383-755-0.
        Р25

Берлин, Т. О.  Девяносто пятое ноября [Текст] : избранное / Т. О. Берлин. – К. : Писатель в интернет-пространстве : ФОП Вареник Н.В., 2017. – 134 с. – (Золотая серия "Писатель в интернет-пространстве"). – ISBN 617-7494-08-8.
        Б49

Бахова, Л. Н.  Приключения Дениски [Текст] : фантаст. повесть / Л. Н. Бахова ; худож. А.Г. Павленко. – К. : ТОН, 1998. – 126 с.
        Б30

Шляховер, В. И.  Над пламенем свечи [Текст] : сб. стихотворений / В. И. Шляховер. – Северодонецк : СНУ им. В. Даля, 2017. – 88 с. – ISBN 617-11-0088-6.
        Ш70

Сидорчук, И.  В моем маленьком доме [Текст] : [сб. стихов] / И. Сидорчук. – К. : Хамелеон К, 2017. – 84 с. – ISBN 966-97562-2-0.
        С34

Федюкевич, Л.  Рыжий поводырь [Текст] : [сб. рассказов и притчей] / Л. Федюкевич. – Кировоград : ФЛП Коженко Е.Е., 2017. – 90 с. – ISBN 966-97680-1-8.
        Ф35

Федюкович, Л.  Лялечка [Текст] / Л. Федюкович. – Кировоград : ФОП Коженко Є.Е., 2017. – 261 с. – ISBN 966-97680-0-1.
        Ф35

Пушкаренко, Г. П.  Лирика души мятежной [Текст] : поэзия / Г. П. Пушкаренко. – Каменец-Подольский : ЧП Зволейко Д.Г., 2017. – 88 с. – ISBN 617-620-233-2.
        П91

Резонанс [Текст] : альманах : поэзия и проза / [ред. В.А. Архипенко]. – К. : Изд. В.А. Архипенко, 2016. – 76 с. – Содерж. авт.: С. Троянчук, Л. Сорокина, Р. Манзела и др. – ISBN 966-2731-37-8.
        Р34

Пушков, Е.  Чей ты сын? [Текст] : повесть в стихах, написанная в узах (1980-1983 гг.) / Е. Пушков. – Черкассы : Смирна, 2017. – 304 с. – ISBN 617-698-035-3.
        П91

Кобринский, А. М.  Фантомная реальность [Текст] / А. М. Кобринский. – Иерусалим : НАХАШ, 2017. – 237 с. – ISBN 965-572-117-1.
        К55

Воспоминания о Бабеле [Текст] : [сборник / сост. А.Н. Пирожкова, Н.Н. Юргенева]. – М. : Книжная палата, 1989. – 336 с. – (Популярная б-ка). – ISBN 5-7000-0109-8.
        В77

Esenin, S.  Selected Poetry [Текст] = Избранные стихотворения и поэмы / S. Esenin. – Moscow : Progress Publishers, 1982. – 383 p. – На англ. и рус. яз.
        E77

Дяків, О. І.  Терпке вино, як помаранча осені [Текст] : лірика / О. І. Дяків. – Заліщики : Заліщицька районна друкарня, 2014. – 52 с.
        Д99

Семена, Н.  Мені б мелодій з джерела... [Текст] : [збірка] / Н. Семена. – Івано-Франківськ; Брустурів : Дискурсус, 2017. – 112 с. – ISBN 617-7411-01-6.
        С30

Багірова, В. М.  України славні діти [Текст] : кн. для дошкільнят та школярів / В. М. Багірова. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 96 с. – ISBN 966-428-403-2.
        Б14

Поляківський, Ю. В.  Україна - тужіння надії про народ [Текст] / Ю. В. Поляківський. – Рівне; К.; Торонто : ПП ДМ, 2015. – 128 с. – ISBN 617-515-164-8.
        П54

Базів, В.  Армагеддон на Майдані [Текст] : роман-реквієм / В. Базів. – К. : Український пріоритет, 2014. – 160 с. – ISBN 966-2669-57-2.
        Б17

Маланюк, Є.(1897-1968).  Поезії [Текст] / Є. Маланюк. – Львів : УПІ ім. І. Федорова : Фенікс, 1992. – 686 с. – ISBN 5-87332-006-3.
        М18

Луценко, Д. О.  Вибране [Текст] : поезії / Д. О. Луценко. – К. : Дніпро, 1981. – 343 с.
        Л86

Луценко, Д. О.  Коли ти зі мною [Текст] : вірші / Д. О. Луценко. – К. : Молодь, 1978. – 93 с.
        Л86

Бондарева, Т. И.  На бригантине мужества и чести [Текст] : поэзия / Т. И. Бондарева. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. – 100 с. – ISBN 617-7232-25-3.
        Б81

Блудова, Т. В.  Я намалюю спів душі... [Текст] : [поезії] / Т. В. Блудова. – К. : КНЕУ, 2016. – 120 с. – ISBN 966-926-073-4.
        Б70

Бікетова, В. Л.  І падають зорі... [Текст] : [лірика] / В. Л. Бікетова. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 64 с. – ISBN 617-7461-52-3.
        Б60

Курінський, В. О.  Прямую в близьку далечінь [Текст] : вірші та афоризми / В. О. Курінський. – К. : Homo Globalis : Сік Груп Україна, 2015. – 600 с. – (ПостПсихологія). – ISBN 617-7092-71-0.
        К93

Кузьменко, С. А.  Вірші [Текст] / С. А. Кузьменко. – Запоріжжя : Вектор : Вид. Мокшанов В.В., 2017. – 360 с. – ISBN 617-7520-09-1.
        К89

Сітнікова, Т. К.  Царство солоних вітрів [Текст] : поетична зб. / Т. К. Сітнікова. – Мелітополь : Вид.буд. Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 200 с. – ISBN 966-197-467-7.
        С41

Калиновська, Н. Л.  Палає папороті цвіт... [Текст] : [лірика] / Н. Л. Калиновська. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 80 с. – ISBN 617-7461-59-2.
        К17

Блават, У.(Л. Дяченко).  Червонилами серця [Текст] : поезії / У. Блават. – К. : Задруга, 2015. – 176 с. – ISBN 966-432-150-8.
        Б68

Філенко, Н. І.  Сказати мушу!.. [Текст] : поезії / Н. І. Філенко. – Д. : Ліра, 2017. – 108 с. – ISBN 966-383-860-1.
        Ф52

Мокроусова, О. Г.  Відлуння [Текст] : [вірші] / О. Г. Мокроусова. – Ковель : ПП Івановський В.М., 2017. – 184 с. – ISBN 966-97663-1-1.
        М74

Головченко, В. А.  Сонячні дощі [Текст] : поезії / В. А. Головченко. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. – 88 с. – ISBN 617-639-132-6.
        Г61

Коваленко, В.  Зачарований промінь [Текст] : [збірка] / В. Коваленко. – 2-е вид., допов. – Миколаїв : Миколаївська обласна друкарня, 2017. – 160 с. – ISBN 966-8889-50-9.
        К56

Гаркуша-Омельченко, М. С.  Для людей [Текст] : [лірика] / М. С. Гаркуша-Омельченко. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 100 с. – ISBN 617-7461-56-1.
        Г20

Шевченко, В. П.  З любов‘ю до Вас [Текст] : [поетичний зб.] / В. П. Шевченко. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2017. – 60 с. – ISBN 617-7479-24-5.
        Ш37

Юшкалюк, Я. С.  Записки Люблячого Серця [Текст] : [лірика] / Я. С. Юшкалюк. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 44 с. – ISBN 617-7461-66-0.
        Ю96

Миколаєнко, М.  Грозова світань [Текст] : поезії / М. Миколаєнко. – Д. : Ліра, 2017. – 84 с. – ISBN 966-383-840-3.
        М59

Старченко, В. І.  Ламка експресія доби (Світла сторона) [Текст] : поезія / В. І. Старченко. – Д. : Ліра, 2017. – 200 с. – ISBN 966-383-850-2.
        С77

Добко, Т. В.  Життя триває [Текст] : поезії / Т. В. Добко. – К. : Світ Успіху, 2016. – 104 с. – ISBN 617-7324-04-0.
        Д55

Хмелівський, В. Й.  День народження казки [Текст] : поезії / В. Й. Хмелівський. – Житомир : Рута, 2017. – 68 с. – ISBN 617-581-318-8.
        Х65

Хмелівський, В. Й.  Сонце і небо [Текст] : поезії / В. Й. Хмелівський. – Житомир : Рута, 2017. – 68 с. – ISBN 617-518-316-4.
        Х65

Калиновська, Н. Л.  Бруківка... осінь... листопад... [Текст] : [лірика] / Н. Л. Калиновська. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 60 с. – ISBN 617-7461-60-8.
        К17

Зарівна, М. Я.  Спогад [Текст] : [лірика] / М. Я. Зарівна. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 88 с. – ISBN 617-7461-51-6.
        З-34

Гевелюк, Б. М.  Розцілувати землю [Текст] : [поезія, проза, листи] / Б. М. Гевелюк. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 136 с. – ISBN 617-7461-65-3.
        Г27

Дадукевич, О. Ю.  Тобі присвячую, Поете... [Текст] : [лірика] / О. Ю. Дадукевич. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 132 с. – ISBN 617-7461-54-7.
        Д14

Лесовая, А.  Если б мой день начинался с тебя... [Текст] : [стихотворения] / А. Лесовая. – Д. : ФЛП Середняк Т.К., 2017. – 84 с. – ISBN 617-7479-07-8.
        Л50

Носенко, В.  Ще маки на вустах не відцвіли... [Текст] / В. Носенко. – Канів : Родень, 2017. – 72 с. – ISBN 617-7296-12-5.
        Н84

Гармазій, Н. С.  Попелище для феніксів [Текст] : [зб. поезій] / Н. С. Гармазій. – Кропивницький : Імекс - ЛТД, 2017. – 96 с. – ISBN 966-189-414-2.
        Г20

Сергієнко, С. О.  Вибране [Текст] : зб. поезій / С. О. Сергієнко. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. – 228 с. – ISBN 617-639-131-9.
        С32

Новосільська, А.  Точка відліку: перезавантаження [Текст] : [оповідання] / А. Новосільська ; [А. Новосільська]. – Львів : ПП Сорока Т.Б., 2017. – 106 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-2598-87-2.
        Н76

Миколайчук, Н. Ф.  Райдуга з роси [Текст] : поезія, проза, публіцистика / Н. Ф. Миколайчук. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 248 с. – ISBN 617-517-259-9.
        М59

Горошанська, Н. Л.  Голуба стріла [Текст] : вірші та казки / Н. Л. Горошанська. – К. : Пульсари, 2016. – 128 с. – ISBN 617-615-062-6.
        Г70

Тимошенко, Т. Н.  Дневник души [Текст] : [сб. поэзии] / Т. Н. Тимошенко. – К. : КИМ, 2017. – 100 с. – ISBN 617-628-068-2.
        Т41

Горбенко, С. В.  Миттєве і вічне [Текст] : [поезія, проза] / С. В. Горбенко. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 120 с. – ISBN 617-7461-55-4.
        Г67

Тимошук, Л. И.  Свет моей души [Текст] : стихотворения / Л. И. Тимошук. – Д. : Изд. А. Ленский, 2017. – 196 с. – ISBN 617-7199-62-4.
        Т41

Мордатенко, К.  Моя печаль солодша за любов [Текст] / К. Мордатенко. – К. : Юстініан, 2016. – 232 с. – ISBN 617-7039-30-2.
        М79

Волкова, Н. І.  Пам‘яті моєї острови [Текст] : поезія, проза / Н. І. Волкова. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. – 174 с. – ISBN 617-639-118-0.
        В67

Степовичка, Л.(Булах О.Н.).  Німці в городі. В 2 кн. [Текст] : проза. Кн.2 / Л. Степовичка. – Д. : Ліра, 2016. – 448 с. – ISBN 966-383-726-0.
        С79

Шрьодер, В. А.(Шепель В.А.).  Бажаю щастя! [Текст] : [лірика] / В. А. Шрьодер. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 304 с. – ISBN 617-7461-67-7.
        Ш86

Амеліна, В.  Дім для Дома [Текст] : роман / В. Амеліна. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 384 с. – ISBN 617-679-416-5.
        А61

Павленко, М. С.  Моя класнюча дівчинка [Текст] / М. С. Павленко. – К. : Wise Bee, 2016. – 304 c. – ISBN 966-97572-0-3.
        П12

Мак, О.  Каміння під косою [Текст] : [повість] / О. Мак. – Вид. 4-е. – К. : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – 198 с. – ISBN 966-1513-42-5.
        М15

Подволоцький, А.  Ми з ГРУ або Гоголю і не снилося; Нація білих комірців [Текст] : романи / А. Подволоцький. – К. : ОВК, 2017. – 234 с. – ISBN 617-7159-34-5.
        П44

Ліщук, О. М.  Прибуття [Текст] : [фантаст. повість] / О. М. Ліщук. – Запоріжжя : ФОП Меркулова О.Г., 2017. – 104 с. – ISBN 966-97664-2-7.
        Л67

Мориквас, Н.  Винова гора [Текст] : роман / Н. Мориквас. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 224 с. – ISBN 617-679-423-3.
        М79

Жебровська, К. І.  Любов освячує Єднання [Текст] : [поет. зб.] / К. І. Жебровська. – К. : Фенікс, 2017. – 196 с. – ISBN 966-136-417-1.
        Ж44

Бурдыло, Л. Н.  В зеркале судьбы [Текст] : [поэт. сб.] / Л. Н. Бурдыло. – Запорожье : ФЛП Меркулова О.Г., 2017. – 76 с. – ISBN 966-97664-1-0.
        Б91

Мішин, М. Ф.  Золоті зерна Запоріжжя [Текст] : Вислови, пародії, переклади, акровірші / М. Ф. Мішин. – Запоріжжя : ФОП Меркулова О.Г., 2017. – 64 с. – ISBN 966-97664-0-3.
        М71

Шкляр, В.  Елементал [Текст] : [роман] / В. Шкляр. – Львів : Кальварія, 2001. – 160 с. – (Коронація слова). – На авантит.: Гран-прі конкурсу "Коронація слова". – ISBN 966-663-031-1.
        Ш66

Санченко, А.  Весілля з Європою [Текст] : роман-придибашка / А. Санченко. – К. : Факт, 2008. – 248 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-297-8.
        С18

Байдаченко, Н.  Перший гріх Ізабелли: Історія одного інцесту [Текст] : повість, новели / Н. Байдаченко. – К. : Факт, 2006. – 190 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-126-9.
        Б18

Тимчук, В. М.  Афганський великдень [Текст] : п‘єси / В. М. Тимчук. – Вінниця : Консоль, 2014. – 240 с. – ISBN 617-583-113-7.
        Т41

Гайворонська, Г. А.  Пастушка квітів [Текст] : [зб. поезії] / Г. А. Гайворонська ; [іл. А. Сух]. – Кремінна; Львів : Бона, 2017. – 128 с. – ISBN 966-2626-60-5.
        Г14

Терлецький, В. М.  Рок-н-рол, стакан, кохання [Текст] : [роман] / В. М. Терлецький. – Х. : Фоліо, 2008. – 346 с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3992-7.
        Т35

Курінський, В. О.  Із метушні вихоплюючи барви [Текст] : вірші та афоризми / В. О. Курінський. – К. : СІК Груп Україна, 2016. – 352 с. – ISBN 617-7092-81-9.
        К93

Турчак-Ільницька, Г.  Сповідь душі [Текст] : [зб. поезії] / Г. Турчак-Ільницька. – Львів : Левада, 2017. – 103 с. – ISBN 966-72-31-60-7.
        Т89

Капранов, Д.  Приворотне зілля [Текст] : [роман] / Д. Капранов, В. Капранов ; Брати Капранови. – К. : Зелений пес, 2004. – 288 с. – ISBN 966-7831-33-7.
        К20

Солодько, П.  Четверта революція [Текст] : капреалістичне фентезі / П. Солодько. – К. : Факт, 2005. – 252 с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-057-2.
        С60

Остапів, Н.  Про що мовчить лисиця [Текст] / Н. Остапів. – Брошнів-Осада : Таля, 2016. – 104 с. – ISBN 966-2995-75-6.
        О-76

Мастєрова, В. М.  Смарагд [Текст] : роман / В. М. Мастєрова. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 288 с. – ISBN 617-12-0496-6.
        М32

Литвиненко, М. І.  Таємні броди [Текст] : поезії / М. І. Литвиненко. – Д. : Акцент ПП, 2016. – 116 с. – ISBN 966-921-079-1.
        Л64

Білий, Д.  Заложна душа [Текст] : українська готика з елементами непрочитаних лекцій : [роман] / Д. Білий. – К. : Наш Формат, 2014. – 208 с. – ISBN 966-97405-0-2.
        Б61

Ірванець, О.  Санітарочка Рая [Текст] : вибрані вірші / О. Ірванець. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 160 с. – (Українська Поетична Антологія). – ISBN 617-585-090-9.
        І-78

Кулик, К. О.  Лаовай [Текст] / К. О. Кулик. – Х. : Фоліо, 2017. – 188 с. – (Тревелог). – ISBN 966-03-7806-3.
        К90

Жураківський, А. І.  Сателіти [Текст] : роман / А. І. Жураківський. – Х. : Фоліо, 2008. – 217 с. – (Графіті). – ISBN 966-03-4202-6.
        Ж91

Петровці-Кук, М. М.  Карпатські витоки [Текст] : [поезія : збірка віршів] / М. М. Петровці-Кук. – Ужгород : ФОП Сабов А.М., 2016. – 348 с. – ISBN 617-7344-29-1.
        П30

Ликович, І.  Твоя дитинка [Текст] : роман / І. Ликович. – К. : Нора-Друк, 2010. – 213 с. – (Популярні Книжки). – ISBN 966-2961-52-2.
        Л56

Густі, В. П.  Зоря Біловежі [Текст] : ліричні драми та поезії / В. П. Густі. – Ужгород : Карпати, 2013. – 258 с. – ISBN 966-671-368-4.
        Г96

Козленко, Й.  Танжер [Текст] : [роман] / Й. Козленко. – К. : Комора, 2017. – 252 с. – ISBN 617-7286-17-1.
        К59

Рафєєнко, В.  Довгі часи (міська балада) [Текст] : роман / В. Рафєєнко ; з рос. пер. М. Кіяновська. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 272 с. – ISBN 617-679-387-8.
        Р26

Малярчук, Т.  Ендшпіль Адольфо або Троянда для Лізи [Текст] / Т. Малярчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. – 160 с. – (Агресивна бібліофілія ; №1). – ISBN 966-668-084-Х.
        М21

Москалець, К.  Келія чайної троянди. 1989-1999 [Текст] : Щоденник / К. Москалець. – Львів : Кальварія, 2001. – 204 с. – ISBN 966-663-012-5.
        М82

Савчук, В.  Ясні очі криниць [Текст] : поезія / В. Савчук. – Львів : Каменяр, 2016. – 46 с. – (25 улюблених віршів). – ISBN 966-607-393-5.
        С13

Ільницький, М.  Поезія [Текст] / М. Ільницький. – Львів : Каменяр, 2016. – 43 с. – (25 улюблених віршів). – ISBN 966-607-342-0.
        І-48

Чепурко, Б.  Поезія [Текст] / Б. Чепурко. – Львів : Каменяр, 2016. – 42 с. – (25 улюблених віршів). – ISBN 966-607-307-3.
        Ч-44

Шинкаренко, О.  Як зникнути повністю [Текст] : зб. оповідань / О. Шинкаренко. – К. : Смолоскип, 2007. – 214 с. – (Лауреати "Смолоскипа"). – ISBN 966-8499-61-6.
        Ш62

Черкаський, К.  Транс [Текст] : оповідання / К. Черкаський. – Черкаси : Вид. Павляк І.І., 2006. – 167 с. – ISBN 966-96698-0-1.
        Ч-48

Пантюк, С.(Дипломант "Коронація слова-2011").  Війна і ми [Текст] : роман / С. Пантюк. – К. : Ярославів Вал, 2012. – 168 с. – (Червоне та чорне). – ISBN 617-605-001-8.
        П16

Вовк, Л. П.  Букет розмаїття [Текст] : [зб. віршів] / Л. П. Вовк. – Одеса : ВМВ, 2017. – 80 с. – ISBN 966-413-594-5.
        В61

Толмачева, Д. А.  Бесконечный зал ожидания [Текст] / Д. А. Толмачева. – Хмельницкий : ФЛП Стасюк Л.С., 2016. – 96 с. – ISBN 617-7461-01-1.
        Т52

Лук‘яненко, О. В.  Книгозбірня пам‘яті: Сто спогадів одного кохання [Текст] : поетична сповідь / О. В. Лук‘яненко. – Полтава : Сімон, 2017. – 112 с. – ISBN 966-2989-59-5.
        Л84

Кондрахіна, Н. С.  Натынстих [Текст] : [лірика] / Н. С. Кондрахіна. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2017. – 80 с. – ISBN 617-7461-37-0.
        К64

Забашта, Л. В.  Устами неложними [Текст] : поезії / Л. В. Забашта. – К. : Просвіта, 2003. – 241 с. – ISBN 966-7551-63-6.
        З-12

Букрій, М. В.  Надзвичайні пригоди в собачій школі "Dogs" [Текст] : Маленька повість про собачі витівки / М. В. Букрій. – Львів : Каменяр, 2016. – 67 с. – ISBN 966-607-399-0.
        Б90

Пелех, Р. І.  Йти, йти, йти... [Текст] : поезія / Р. І. Пелех. – Львів : Каменяр, 2016. – 82 с. – ISBN 966-607-394-2.
        П24

Крайник, Г. Д.  Знахідка [Текст] : [лірика, проза] / Г. Д. Крайник. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2016. – 104 с. – ISBN 617-7461-14-1.
        К78

Лицарі нескореного духу [Текст]. – Львів : Апріорі, 2015. – 256 с. – Зміст авт.: І. Гнатюк, Г. Радошівський-Баран, О. Ангелюк. – ISBN 617-629-218-0.
        Л65

Повіримо у себе! [Текст] : зб. творів / [упоряд. О.Осмоловська]. – К. : Вид.центр "12", 2016. – 80 с. – ISBN 966-97304-7-3.
        П42

Дніпрова хвиля [Текст] : вірші, поеми, новели, казки, фентезі, афоризми, фрази, гуморески / [уклад. Л.В. Ленська]. – Д. : Вид. О. Ленський, 2017. – 292 с. – ISBN 617-7199-60-0.
        Д54

На крилах поезії [Текст] : збірка / [голов. ред. Н.М. Перевалова]. – Канів : Родень, 2017. – 140 с. – Зміст авт.: Л. Кучеренко, Т. Яковенко, В. Носенко та ін. – ISBN 617-7296-11-8.
        Н12

Подільська толока [Текст] : альманах літ. об‘єднання при Тернопіл. обл. орг. Нац. спілки письменників України. Вип.12 / [упоряд. З.М. Кіпибіда]. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 244 с. – ISBN 966-457-304-4.
        П44

Перша ластівка "La Skala" [Текст] : [поетич. зб. / за ред. А. Червоноокої]. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 320 с. – ISBN 966-496-396-8.
        П27

Скіфія 2017: Весна [Текст] : альманах / [упоряд. О. Апальков]. – Канів : Склянка Часу, 2017. – 272 с. – Зміст авт.: М. Проценко, М. Буджак, А. Савчук та ін. – ISBN 966-2306-98-9.
        С42

Галич, О. А.  Глобалізація і квазідокументальна література [Текст] : монографія / О. А. Галич. – Рівне : ЛНУ ім. Т. Шевченка : Вид. О. Зень, 2015. – 200 с. – ISBN 966-617-367-9.
        Г15

Гундорова, Т.  Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн [Текст] / Т. Гундорова. – К. : Критика, 2005. – 263 с. – ISBN 966-7679-72-1.
        Г94

Рева, Л. Г.  Платон Микитович Воронько 1913-1988 [Текст] : До 100-ліття від дня народження : монографія / Л. Г. Рева. – К. : Альтерпрес, 2014. – 204 с. – ISBN 966-542-557-1.
        Р32

Єрмак, В. В.  Творча історія поезій у прозі Василя Стефаника [Текст] / В. В. Єрмак. – К. : Наукова думка, 2016. – 148 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1541-8.
        Є72

Забужко, О. С.  Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу [Текст] / О. С. Забужко. – 3-е вид. – К. : Факт, 2009. – 148 с. – (Висока полиця). – ISBN 966-359-104-8.
        З-12

Весни розспіваної князь. Слово про Антонича [Текст] : статті, есе, спогади, листи, поезії / [упоряд. М.М. Ільницький, Р.М. Лубківський]. – Львів : Каменяр, 1989. – 430 с. – ISBN 5-7745-0170-1.
        В38

Ребрик, Н. Й.  Люби своє: Апологія Чину [Текст] : літературознавчі ст. / Н. Й. Ребрик. – Вид. 2-е, змін., допов. – Ужгород : Гражда, 2011. – 552 с. – ISBN 966-176-074-4.
        Р31

Чендей Іван у колі сучасників [Текст] : зб. спогадів, статей, есе, худож. творів, бібліогр. джерел : До 95-річчя від дня народження письменника / [уклад. О.Д. Гаврош та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 420 с. – ISBN 617-7404-38-4.
        Ч-43

Забужко, О.  Let my people go [Текст] : 15 текстів про українську революцію / О. Забужко. – 2-е вид., випр. – К. : Факт, 2006. – 232 с. – ISBN 966-359-096-3.
        З-12

Гретковска, М.  Женщина и мужчины [Текст] / М. Гретковска ; [пер. с пол. Л. Стовцюх]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2008. – 320 с. – ISBN 966-343-956-3.
        Г80

Боба-Дига, Б.  Завтра. Сьогодні. Вчора [Текст] : поезії : [пер. з пол. К. Девдера та ін.] / Б. Боба-Дига. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 64 с. – ISBN 617-517-263-6.
        Б72

Вудс, Е.  Помста Афродіти [Текст] : роман-фентезі / Е. Вудс, А. Дісаронно ; [Е. Вудс, А. Дісаронно]. – К. : ОВК, 2017. – 192 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-7159-35-2.
        В88

Slovnik ceskych spisovatelu [Текст] / [redigovali R. Havel, J. Opelik]. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1964. – 625 s. – Чес. мовою.
        S67

Mares, Z.  Tyrnerove [Текст] / Z. Mares. – Praha : Mlada Fronta, 1965. – 167 s. – Чес. мовою.
        M29

Brezina, O.  Hudba Pramenu [Текст] / O. Brezina. – Praha : Vydals. V.U. Manes v Praze, 1956. – 106 s. – Чес. мовою.
        B85

Erben, K.-J.  Kytice [Текст] / K.-J. Erben. – Praha : Statni Pedagogicke Nakladatelstvi, 1957. – 151 s. – Чес. мовою.
        E66

Capek, K.  V zajeti slov [Текст] : Kritika slov a uslovi / K. Capek. – Praha : Svoboda, 1969. – 210 s. – Чес. мовою.
        C20

Konrad, K.  Postele bez nebes [Текст] / K. Konrad. – Praha : Statni nakladatelstvi krasne literatury : Hudby a umeni, 1960. – 198 s. – Чес. мовою.
        K72

Wolker, J.  Basne [Текст] / J. Wolker. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1961. – 194 s. – (Odkaz). – Чес. мовою.
        W81

Fischl, V.  Povidky ze stareho cylindru [Текст] / V. Fischl. – Praha : Melantrich, 1988. – 119 s. – Чес. мовою. – ISBN 80-7023-278-1.
        F57

Capek, K.  Povidky z Jedne Kapsy; Povidky z Druhe Kapsy [Текст] / K. Capek. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1956. – 343 s. – Чес. мовою.
        C20

Fuks, L.  Cesta do zaslibene zeme a jine povidky [Текст] / L. Fuks. – Praha : Horizont, 1991. – 162 s. – Чес. мовою. – ISBN 80-7012-049-5.
        F96

Wolker, J.  Pohadky [Текст] / J. Wolker. – Praha : Albatros, 1974. – 54 s. – Чес. мовою.
        W81

Brdecka, J.  Pod tou starou Lucernou a jine vzpominky [Текст] / J. Brdecka. – Praha : Primus, 1991. – 254 s. – Чес. мовою. – ISBN 80-901091-8-7.
        B84

Kohout, P.  Napady svate Klary [Текст] / P. Kohout. – Praha : CSFR, 1991. – 237 s. – Чес. мовою. – ISBN 80-204-0238-1.
        K69

Mahen, J.  Rybarska knizka [Текст] / J. Mahen. – Praha : Ceskoslovensky spisovatel, 1967. – 224 s. – Чес. мовою.
        M18

Баласагунский, Ю.  Благодатное знание [Текст] / Ю. Баласагунский ; изд. подгот. С.Н. Иванов. – М. : Наука, 1983. – 556 с. – (Литературные памятники).
        Б20

Гюнтекін, Р.-Н.  Млин [Текст] : роман / Р.-Н. Гюнтекін ; [пер. Ю.В. Григоренко]. – Х. : Фоліо, 2015. – 191 с. – (Карта світу). – ISBN 966-03-7132-3.
        Г99

Лучшие афоризмы для умных и веселых от великих [Текст] / [сост. И.И. Комарова, А.П. Кондрашов]. – М. : Рипол классик, 2009. – 736 с. – ISBN 5-7905-3582-6.
        Л87

Галич [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1. Вітольд Ауліх та археологічні студії княжого Галича/ І. Коваль / [наук. ред. М.М. Волощук]. – Івано-Франківськ : Лілеія-НВ, 2016. – 280 с. – (Серія 2). – ISBN 966-668-390-1.
        Г15

Гейко, А. В.  Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї [Текст] : монографія / А. В. Гейко. – Полтава : АСМІ, 2013. – 176 с. – (Українські керамологічні студії ; вип. 10). – ISBN 966-182-258-9.
        Г29

Шариков, Б. И.  Столицы Европы глазами генерала [Текст] / Б. И. Шариков. – К. : Бизон, 2016. – 320 с. – ISBN 966-8283-25-3.
        Ш25

Протасов, А. А.  Частное открытие Америки [Текст] / А. А. Протасов. – К. : [б.и.], 2013. – 144 с. – ISBN 617-674-009-4.
        П83

Голиш, Г. М.  Історія історичної науки від найдавніших часів до кінця ХІХ століття [Текст] : підручник / Г. М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль : Вид. Кандич С.Г., 2015. – 260 с. – ISBN 966-2783-57-5.
        Г60

Гілея [Текст] : наук. вісн. : зб. наук. праць. Вип. 121(№6). Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки / [голов. ред. В.М. Вашкевич]. – К. : Гілея, 2017. – 252 с.
        Г47

Вильсон, Д.-М.  Англосаксы. Покорители кельтской Британии [Текст] / Д.-М. Вильсон ; [пер. с англ. П.В. Тимофеева]. – М. : Центрполиграф, 2004. – 189 с. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-1276-9.
        В46

Histories of hope in the first person [Текст] : Personal reflections on transition in the EBRD region. – London : European Bank for Reconstruction and Development, 1996. – 102 р. – Англ. мовою.
        H69

Gasteyger, C.  Europe: From Division to Unification [Текст] : A documented overview 1945-2006 / C. Gasteyger. – Bonn : Bundeszentrale fur politische Bildung, 2006. – 439 р. – (BPB: Band 554). – Англ. мовою. – ISBN 3-89331-687-6.
        G24

Мазор, М.  Зникле місто [Текст] : Свідчення в‘язня Варшавського гетто : пер. з фр. / М. Мазор. – Ірпінь : Дух і Літера, 2010. – 240 с. – ISBN 966-378-163-1.
        М13

Nemec, V.  Vysoky Pan Konopistsky, aneb Nelichotivy Portret Naslednika Trunu Frantiska Ferdinanda D'Este [Текст] / V. Nemec. – Brno : Levne Knihy, 2007. – 139 s. – Чес. мовою. – ISBN 80-7309-474-4.
        N39

Soos, K.  A reformacio terjedese es megszilardulasa a mai Karpatalja teruleten (1517-1600) [Текст] = Поширення та зміцнення реформації на сучасній території Закарпаття (1517-1600 рр.) / K. Soos. – Beregszasz; Ungvar : RIK-U : Kiado, 2017. – 144 о. – Угор. мовою. – ISBN 617-7404-42-1.
        S72

Hadifogsag, Malenkij Robot, GULAG: Karpat-medencei magyarok es nemetek elhurcolasa a Szovjetunio hadifogoly - es kenyszermunkataboraiba (1944-1953) [Текст] : Nemzetkozi tudomanyos konferencia; Beregszasz; november, 17-20; 2016 / Szerkesztette: M.-D. Erzsebet, M.-D. Istvan. – Beregszasz; Ungvar : RIK-U : Kiado, 2017. – 280 о. – Угор. мовою. – ISBN 617-7404-36-0.
        H12

Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) [Текст] / [І. Крип‘якевич, Б. Гнатевич, З. Стефанів та ін.]. – Вид. 4-е, змін. і допов. – Львів : Світ, 1992. – 702 с. – ISBN 5-7773-0148-7.
        І-90

Букет, Є.  Швачка - фенікс українського духу [Текст] / Є. Букет. – К. : Український пріоритет : Альтернатива, 2016. – 360 с. – ISBN 617-7398-15-7.
        Б90

Український календар Визвольної боротьби [Текст] / [упоряд.-ред. Р. Коваль]. – К. : Холодний Яр : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – 200 с. – (Б-ка іст. клубу "Холодний Яр". Серія Видатні українці ; кн. 7). – ISBN 966-1513-40-1.
        У45

Голодомор у першій столиці [Текст] / уклад. І.В. Шуйський, В.А. Полянецький. – Х. : Шанс, 2008. – 288с. – ISBN 966-2202-02-1.
        Г61

Стельникович, С. В.  Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.) [Текст] : [монографія] / С. В. Стельникович. – Вид. 2-е. – Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2016. – 592 с. – ISBN 617-7265-87-9.
        С79

Куликов, В. Я.  Оккупация Винницы (18.07.1941-20.03.1944). Свидетельство очевидца [Текст] / В. Я. Куликов. – К. : Парапан, 2012. – 384 с. – ISBN 966-2564-03-7.
        К90

Самодєлов, В. В.  Не згасне пам‘ять про героїв [Текст] : Книга 3-я серіалу "Пам‘ять" / В. В. Самодєлов. – Роздільна; Одеса : Лерадрук, 2016. – 345 с. – ISBN 966-2710-80-9.
        С17

Українські повстанці в документах радянських молдавських партизанських з‘єднань [Текст] / упоряд. В. Ковальчук. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2014. – 134 с. – (Події і люди ; кн.29). – ISBN 966-2105-58-2.
        У45

АД 242. Історія мужності, братерства і самопожертви [Текст] / [уклад. І. Штогрін]; фото. С. Лойка. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 352 с. – ISBN 617-12-0097-5.
        А28

Wilson, A.  Ukraine's Orange Revolution [Текст] / A. Wilson. – New Haven; London : Yale University Press, 2005. – 232 p. – Англ. мовою. – ISBN 0-300-11290-4.
        W70

Ніколенко, Л. І.  Богуславщина - частина Поросся у княжу добу (ХІ - ХІІІ ст.): До питання про час заснування Богуслава [Текст] / Л. І. Ніколенко, Д.-К. Хвінгія. – К. : Задруга, 2012. – 84 с. – ISBN 966-8999-46-8.
        Н63

Героям слава. Книга пам‘яті героїв АТО. Сумська область [Текст] / [над проектом прац.: Є. Положій, Ю. Левківська, О. Кущенко та ін.]. – Суми : Всі Суми Панорама Медіа : Еллада S, 2016. – 112 с. – ISBN 966-1684-70-5.
        Г39

Мельник, О. О.  Криворіжжя в 1932-1933 роках [Текст] : хронологічний довідник / О. О. Мельник, І. О. Стеблина. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 254 с. – ISBN 966-177-163-4.
        М48

Огнев, И. Н.  Измаил. Имена на все времена [Текст] : [сб. биогр. очерков] / И. Н. Огнев. – К. : Курьер, 2017. – 163 с. – ISBN 966-97665-1-9.
        О-38

Дужий Петро: Відоме й незнане [Текст] : До 100-річчя від дня народження : [зб. нарисів / уклад. Л. Іванців, М. Дужа-Задорожна]. – Львів : Панорама, 2016. – 126 с. – ISBN 617-7227-12-9.
        Д81

Галич [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 / [за ред. М. Волощука]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. – 216 с. – ISBN 966-668-384-0.
        Г15

Megkotesek nelkul 1956-rol [Текст] = Без обмежень про 1956 рік : Karpat-medencei tudomanyos konferencia; Beregszasz; november 4, 2016 / [Szerkesztette N. Varadi]. – Beregszasz; Ужгород : II. Rakoczi Ferenc Karpaltjai Madyar Foiskola : RIK-U, 2017. – 168 о. – Угор. мовою. – ISBN 617-7404-39-1.
        M48

Vivat, Ukraina! У 3 т. [Текст]. Т.3. D'ou venons-nous? Qui sommes-nous? Ou allons-nous? / [авт. проекту В.І. Севастьянов ; упоряд. В.І. Севастьянов, Н.К. Севастьянова]. – К. : Віпол, 2017. – 1024 с. – (Україна. Нова історія). – ISBN 966-646-169-1.
        В41

 

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115;   www.4uth.gov.ua