Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Факультет інформатики

 

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан

факультету інформатики

____________________

(проф. Франчук В.М.)

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

факультету інформатики

 

на 2017 / 2018 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2017

 


Проект

плану роботи Вченої Ради Факультету інформатики

І семестр 2017/2018 навчального року

Дата проведення

№ п/п

Питання, які виносяться на обговорення

Доповідачі

13.09.2017 р.

Протокол №1

1.

Звіт про вступну кампанію Факультету інформатики за 2017 рік.

Франчук В.М.

2.

Обговорення доповіді ректора університету академіка В.П. Андрущенка “Про підсумки роботи НПУ імені М.П. Драгоманова в 2016/2017 н.р. та головні завдання на 2017/2018 н.р.” та план роботи Факультету інформатики на 2017/2018 н.р.

Франчук В.М.

Кухар Л.О.,

Струтинська О.В.,

Єфименко В.В.

Андреєв А.В.

Мельніченко В.

3.

Різне.

18.10.2017 р.

Протокол №2

1.

Затвердження планів роботи кафедр.

Завідувачі кафедр

2.

Про стан та перспективи профорієнтаційної роботи на кафедрах факультету.

Відповідальні за профорієнтаційну роботу на кафедрах

3.

Про пріоритетні напрямки міжнародної діяльності факультету інформатики.

Струтинська О.В.

4.

Різне.

22.11.2017 р.

Протокол №3

1.

Про набір слухачів на підготовчі відділення

Завідувачі відділень

2

Про стан виховної роботи на факультеті.

Єфименко В.В.

3.

Різне.

20.12.2017 р.

Протокол №4

1.

Про стан впровадження системи управління навчальними курсами

Франчук В.М.

2

Про підготовку до підсумкової атестації (зимової заліково-екзаменаційної сесії).

Кухар Л.О.

3.

Різне.

24.01.2018 р.

Протокол №5

1.

Про затвердження програм вступних фахових випробувань при вступі у 2018 році.

Завідувачі

кафедр

2.

Звіт про наукову діяльність на факультеті за 2017 рік

Завідувачі

кафедр, доц. Струтинська О.В.

3.

Різне.

Голова Вченої ради                                                В.М. Франчук

II семестр 2017/2018 навчального року

Дата проведення

№ п/п

Питання, які виносяться на обговорення

Доповідачі

21.02.2018 р.

Протокол №6

1.

Про результати зимової сесії 2017-2018 н.р.

Кухар Л.О.

2.

Про підготовку до щорічної наукової студентської конференції

Голова СНТ

3.

Різне.

21.03.2018 р.

Протокол №7

1.

Про стан та перспективи профорієнтаційної роботи на кафедрах факультету  

Відповідальні за профорієнтаційну роботу на кафедрах

2.

Роль Студентського самоврядування в популярізаціїї спеціальностей факультету

Голова Студентського самоврядування

3.

Різне.

25.04.2018 р.

Протокол №8

1.

Про стан підготовки до захисту магістерських робіт та документації для проведення державних екзаменів на факультеті

Кухар Л.О., завідувачі випускних кафедр

2.

Про результати проведення щорічної звітно-наукової конференції студентів

Мельніченко В.

3.

Різне.

23.05.2018 р

Протокол №9

1.

Про результати проведення щорічної звітно-наукової конференції викладачів

Струтинська О.В.

2.

Про підготовку до літної екзаменаційної сесії  та стан поточної успішності студентів

Кухар Л.О

3.

Різне.

20.06.2018 р

Протокол №10

1.

Про перспективні напрями роботи кафедр і факультету на 2019 н.р.

Завідувачі

кафедр, Франчук В.М

2.

Про завдання кафедр у період вступної компанії на 2019 рік

Франчук В.М., завідувачі кафедр

3.

Різне.

Голова Вченої ради                                                В.М. Франчук