Amatieru līgas galda hokejā sacensību sezonas 2017/2018 nolikums

1.Sacensību mērķis un uzdevumi.

1.1. Noskaidrot Latvijas amatieru godalgoto un citu vietu ieguvējus kopējā klasē, sievietēm, junioriem un bērniem.

1.2. Piesaistīt jaunus galda hokeja spēlētājus, veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi un ar masveidību aizvadīt Amatieru līgas posmus.

1.3. Piedāvāt visiem dalībniekiem, kuriem ieinteresēs šis sporta veids, galda hokeja treniņu iespējas.

2.Sacensību vadība.

Sacensības organizē un vada Latvijas Galda hokeja federācijas tiesnešu kolēģija, kura vienlaikus vada Latvijas Reitinga turnīru (LRT).

3.Sacensību norises laiks un vieta.

3.1. Amatieru līgas sacensības notiek 5 posmos:

1.posms - Inčukalns (23.09.2017.), Sporta komplekss;

2.posms - Inčukalns (14.10.2017.), Sporta komplekss;

3.posms - Rīga (04.11.2017.), Rīgas Kultūru vidusskolas sporta zāle, Ganību dambis 7;

4.posms - Rīga (06.01.2018.), Rīgas Kultūru vidusskolas sporta zāle, Ganību dambis 7;

5.posms - Rīga (03.02.2018.), Rīgas Kultūru vidusskolas sporta zāle, Ganību dambis 7;

3.2. Sacensību organizētāji un tālruņa numuri informācijas iegūšanai:

Sandis Kalniņš (29108316), Egīls Belševics (20473403).

4.Sacensību dalībnieki.

4.1. Amatieru līgā drīkst piedalīties jebkurš galda hokejists, kurš:

  1. ir vismaz 7 gadus vecs;
  2. laika posmā starp 01.01.2007 un 01.09.2017 nevienās sacensībās ITHF (International Table Hockey Federation - Starptautiskās Galda hokeja federācijas) Pasaules reitingā (ithf.info) nav ieguvis vairāk par 160 reitinga punktiem;
  3. nodrošina šī reglamenta izpildi;
  4. ir nomaksājis dalības maksu.

4.2. Amatieru līgas apbalvošana notiek sekojošās nominācijās – sievietēm, junioriem (dzimuši no 2000.gada līdz 2004.gadam), bērniem (2005.gadā dzimuši un vēlāk) un vīriem (pirms 2000.gada dzimušiem).

4.3. Amatieru līga ir atklātais turnīrs, kurā ārzemju galda hokejisti tiek iekļauti sacensību kopējā noslēguma tabulā.

4.4. Labākie Amatieru līgas spēlētāji iegūst tiesības piedalīties vienlaikus notiekošo LRT  sacensību otrajā kārtā.

4.5. Par dalībnieka veselības stāvokli atbild pats dalībnieks vai viņu pavadošā persona.

4.6. Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt tam, ka sacensībās tiek veikta foto un video uzņemšana, kas var tikt izmantota sporta veida reklāmas vajadzībām.

5. Pieteikumi.

5.1. Dalībniekam ir iepriekš jāpieteicas dalībai Amatieru līgā, izmantojot www.galdahokejs.lv mājaslapu vai e-pastu reg@galdahokejs.lv. Dalībniekus, kuri nav iepriekš pieteikušies, var nepielaist sacensībām.

5.2. Maksimālais plānotais AL dalībnieku skaits ir 117. Šī skaita pārsniegšanas gadījumā organizatori var lemt par atlases spēlēm vai citiem risinājumiem.

5.3. Spēlētāji piereģistrē savu ierašanos pirms sacensību sākuma, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un dzimšanas datus.

5.4. Ierašanās reģistrācija tiek pieņemta sacensību sekretariātā vienlaikus ar tās dienas LRT reģistrāciju no pulksten 9.15 – 9.50.

5.5. Klubu vai skolu pārstāvji sacensību sekretariātam var iesniegt kopēju pieteikuma lapu.

6. Sacensību norises kārtība un inventārs.

6.1. Sacensības notiek uz galda hokeja spēles STIGA PLAY-OFF versijas galdiem saskaņā ar ITHF apstiprinātajiem galda hokeja noteikumiem.

6.2. Sacensības notiks 2 kārtās:

1.kārtā (grupu turnīrs) spēlētāji, vadoties pēc viņu reitinga un piereģistrējušos skaita, tiek sadalīti pa grupām. Katrā grupā spēlētāji spēlē katrs ar katru pēc apļa sistēmas.

2.kārtā (līga) spēlē visi visi dalībnieki. Labākie grupu spēlētāji iegūst tiesības pievienoties LRT  sacensībām (izņemot AL 4.posmu). Visi pārējie dalībnieki (AL 4.posmā arī grupu labākie) tiek sadalīti līgās, atbilstoši grupās ieņemtajām vietām. Katrā līgā spēlētāji spēlē katrs ar katru pēc apļa sistēmas.
Spēlētāju skaits grupās, līgās un spēlētāju skaits, kuri iegūst tiesības piedalīties LRT, tiek noteikts, vadoties pēc kopējā LRT un AL dalībnieku skaita.

6.3. Attiecīgo vecumu sieviešu, junioru un bērnu rezultāti tiks iekļauti arī kopējā klasē.

7. Rezultātu pierakste un pārbaude.
7.1. Apļa turnīra laikā spēlētāju pienākums ir ierakstīt spēlesrezultātu grupas (līgas) kopējā lapā. Pēc katras spēļu kārtas spēles uzvarētājs dodas pie grupas kopējās lapas un ieraksta tur rezultātu. Ja ir bijis neizšķirts, tad viens no spēlētājiem ieraksta rezultātu. Rezultāts jāpieraksta skaidrā un saprotamā rokrakstā un ir jāievēro kādā secībā spēlētāju vārdi ir ierakstīti lapā. Piemēram, ja spēlē starp spēlētājiem A un B, uzvarēja B spēlētājs ar rezultātu 4:1, tad grupas kopējā lapā blakus ailītēm [spēlētājs A] - [spēlētājs B] ir jāraksta 1:4.
7.2. Gadījumā, ja spēlētājs ir aizmirsis ierakstīt rezultātu grupas kopējā lapā uzreiz pēc spēles, tad to vēl var izdarīt pēc nākamās spēļu kārtas piesakoties sekretariātā. Šis nosacījums nav spēkā pēdējās 3 apļa turnīra kārtas, kad novēloti rezultāti vairs netiek pieņemti.
7.3. Pēc apļa turnīra beigām trūkstošie rezultāti netiek ievadīti un abi spēlētāji nesaņem punktus par šo spēli!Uzreiz pēc grupu vai līgu apļa turnīra tiek apkopoti pēdējie rezultāti un tabulas ar visiem spēļu rezultātiem izliktas apskatei. Šajā brīdī tiek paziņots, ka nākamo 10 minūšu laikā sekretariāts pieņem pretenzijas par kļūdām.
7.4. Ja spēlētājs pamana kļūdas izliktajās tabulās, tad viņam par tām jāziņo sacensību sekretariātam, t.i. galvenajam tiesnesim, datorspeciālistam un/vai rezultātu ievades operatoram. Sekretariāts pārbaudīs atbilstošās spēļu kārtas grupas lapu un, ja rezultāts datorā un lapā atšķiras, kļūda datorā tiks labota nekavējoties un tiks izlikta jauna tabula. Ja rezultāts ir kļūdaini ierakstīts grupas tabulā, tad tas netiek mainīts!

8. Uzvarētāju noteikšana.

8.1. Spēlētāju savstarpējās spēlēs punkti tiek piešķirti sekojoši:

- par uzvaru - 2 punkti,

- par neizšķirtu - 1 punkts,

- par zaudējumu - 0 punkti.

8.2. Augstāku vietu apļa sacensībās ieņem spēlētājs, kuram:

- vairāk punktu visās spēlēs;

- vairāk punktu savstarpējās spēlē(s) ar spēlētāju(-iem), kam tāds pats punktu skaits;

- lielāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;

- lielāks gūto vārtu skaits savstarpējās spēlēs;

- lielāks uzvaru skaits savstarpējās spēlēs;

- lielāka kopējā vārtu attiecība;

- lielāks kopējais gūto vārtu skaits;

- lielāks kopējais uzvaru skaits;

- izdodas pirmajam gūt vārtus speciāli nozīmētā spēlē.

8.3. Ja jānosaka vietas starp divām vai vairākām vienlīdzīgām grupām, vērā tiek ņemtas ieņemtās vietas grupā. Starp divām vienādām vietām augstāku vietu ieņem spēlētājs, kuram grupā ir:

- vairāk punktu visās spēlēs;

- lielāka kopējā vārtu attiecība;

- lielāks kopējais gūto vārtu skaits;

- lielāks kopējais uzvaru skaits;

- izdodas pirmajam gūt vārtus speciāli nozīmētā spēlē.

8.4. Amatieru līgas kopvērtējuma godalgoto un pārējo vietu ieguvēji tiek noskaidroti, vērtējot 4 labākos posmus no 5.

8.5. Amatieru līgas un LRT dalībnieki, atkarībā no rezultātiem, saņem atbilstošu starptautiskā reitinga punktu skaitu šajos turnīros.

9.Diskvalifikācija (sods).

9.1. Sacensību tiesnešu kolēģija var diskvalificēt spēlētāju, ja viņš:

- atkārtoti pārkāpj spēles noteikumus vai sacensību reglamentu;

- tīšām labo rezultātu, kas ir nodots sekretariātam;

- apzināti zaudē spēli vai apzināti spēlē uz neizšķirtu;

- prasa citiem tīšām spēlēt uz konkrētu rezultātu;

- nopietni traucē sacensību norisi;

- sacensību laikā atrodas apreibinošu vielu ietekmē;

- bojā sacensību vai jebkādu citu inventāru sacensību norises vietā;

- par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā un lamāšanos ar necenzētiem vārdiem, dalībnieks saņem brīdinājumu – dzelteno kartīti, par atkārtotu rīcību dalībnieks saņem sarkano kartīti un automātiski tiek diskvalificēts no sacensībām.

9.2. Spēlētājam, kurš neierodas uz kārtējo spēli, tiek ieskaitīts zaudējums ar 0-10.

9.3. Ja spēlētājs izstājas starp sacensību kārtām, cits spēlētājs nevar viņu aizstāt.

9.4. Spēlētājam, kurš izstājas vai tiek diskvalificēts, visi rezultāti tiek anulēti.

10.Sacensību tiesneši.

10.1. Par Amatieru līgas galveno tiesnesi ir nozīmēts Sandis Kalniņš, kurš nozīmē sev tiesneša palīgus grupu vadībai.

10.2. Par tiesāšanas kvalitātes kontroli atbild galvenais tiesnesis.

10.3. Tiesneša lēmumi sacensību laikā ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti no spēlētāju puses.

10.4. Spēļu inventāru atbilstību spēlēm nosaka galvenais tiesnesis.

10.5. Brīdinājumu par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā un lamāšanos ar necenzētiem vārdiem, var piešķirt jebkurš tiesnesis vai tā palīgs.

10.6. Spēli tiesā paši dalībnieki un tāpēc sacensību laikā spēlētāji vienmēr rīkosies kā godīgi un labi sportisti (strīda gadījumā, ja spēlētāji nevar vienoties, galīgo lēmumu pieņem grupai nozīmētais tiesneša palīgs).

11.Protesti.

11.1. Par protestu jāinformē galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles.

11.2. Protestu izskata galvenais tiesnesis sacensību vietā bez ķīlas naudas iemaksas.

12. Finansiālie noteikumi.

12.1. Par piedalīšanos sacensībās ir jāiemaksā dalības maksa – EUR 2 junioriem (dalībnieks dzimis 2000.gadā vai vēlāk), EUR 3 pieaugušajiem. Amatieru Līgas labākiem spēlētājiem, kuri kvalificējas dalībai Latvijas Kausa posmā, papildus dalības maksa nav jāmaksā.
12.2. Finansiālo saistību neizpildīšanas gadījumā spēlētājs sacensībās nepiedalās.

13. Apbalvošana.

13.1. Amatieru līgas pirmo sešu vietu ieguvēji visās nominācijas gan posmos, gan kopvērtējumā saņems diplomus.

2017.gada 21. septembris

Sacensību galvenais tiesnesis

                                                                                                          S.Kalniņš_______________