Додаток №1 до рішення виконавчого комітету

Бершадської міської ради №81 від19.12.2018р.

УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

32 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

(проект)

      .12.2018р.                                                                                                                             №

Про міський бюджет м.Бершадь на 2019 рік

Керуючись ст..77 Бюджетного кодексу України,  ст.. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Бершадська міська рада

ВИРІШИЛА:


1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 30787600 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету - 29434300 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 1353300 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 30787600 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету - 24808700 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - 5978900 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 4625600 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 4625600 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 20000 гривень, що становить 0,0008 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 11100200 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 89,93 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 89,93 Бюджетного кодексу України

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України (кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням міської ради);

7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69-1  Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

9. Надати право Бершадській міській раді отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України.

10. Розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення в першочерговому порядку потреб в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних показниках для кожної бюджетної установи.

11. Надати право міському голові при надходженні міжбюджетних трансфертів в міжсесійний період розпорядженням вносити зміни до доходів та видатків міського бюджету з послідуючим затвердженням на сесії міської ради.

12. Надати право міському голові проводити перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації видатків відповідно до ст.. 23 Бюджетного кодексу України.

13. Для забезпечення збалансування видатків за захищеними статтями, надати право міському голові проводити перерозподіл іншої субвенції, отриманої з районного бюджету на утримання дошкільних начальних закладів та закладів культури в розрізі програмної класифікації видатків.

14. Встановити, що кошториси доходів та видатків на утримання бюджетних установ, підприємств та організацій комунальної форми власності, громадських організацій, які утримуються за рахунок міського бюджету затверджуються міським головою.

15. Виконавцем робіт по благоустрою міста, ремонту та утриманню автомобільних доріг визначити КУП «Бершадь-Сервіс», виконавцем робіт по благоустрою території ринку та по проведенню робіт по утриманню міського сміттєзвалища  визначити КП «Бершадьринок»

16. Відповідно до п.18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України з 01.01.2019 року процес бюджетування проводити за програмно-цільовим методом.

17. Дане рішення  набирає чинності з 01.01.2019 року.

18. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Оприлюднення даного рішення здійснити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування,бюджету, соціально-економічного розвитку, з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії  В.Москаленко)

   

              Міський голова                                  М.Кольченко