МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ПЕРШОТРАВЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПЕРШОТРАВЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3

НАКАЗ

06.03.2018                                           м.Першотравенськ                            № 42

Про проведення Тижня

протипожежної безпеки серед

учасників навчально – виховного процесу

«Вогонь – не іграшка»

      Відповідно  до річного плану школи та з метою популяризації знань правил пожежної безпеки, розвитку умінь, навичок обережної поведінки з вогнем та вогненебезпечними речовинами, виховання бережливого ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих, попередження пожеж та формування уявлення  про професію пожежного, причин виникнення пожежі в побуті та її наслідків, моделювання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, профілактики дитячого травматизму, підняття рівня інформаційно - просвітницької роботи під час навчально - виховного процесу. 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести з 12.03.2018 по 16.03.2018 загальношкільний Тиждень протипожежної безпеки на тему: «Вогонь – не іграшка».

2. Заступнику директора з навчально - виховної роботи Непокритій С.А.:

2.1. Скоординувати проведення загальношкільного Тижня протипожежної безпеки на тему: «Вогонь – не іграшка», розробити план проведення тижня (додаток №1).

2.2. Систематизувати у окрему теку підтверджуючі матеріали по проведенню  Тижня протипожежної безпеки.

2.3. Викласти матеріали проведення Тижня  протипожежної безпеки на шкільному сайті  у рубриці «Безпека життєдіяльності».

3. Класним керівникам 1 – 11 класів:

3.1. Провести цикл заходів з питань повторення знань з пожежної безпеки  у формі бесід, зустрічей, вікторин, конкурсів, творчих робіт, заочних подорожей, уявних мандрівок, інсценізацій, рольових і сюжетних ігор, складанні віршів, написанні диктантів і т.п.

3.2. Спрямувати роботу  на популяризацію знань школярів про Правила пожежної безпеки, безпечного поводження з вогнем, електро - та газовими приладами.

3.3. Організувати показ фільмів для учнів 6-10 класів  та мультфільмів для учнів 1-5 класів на протипожежну тематику.

3.4. Подати заступнику директора з навчально – виховної роботи Непокритій С.А. інформацію по результатам проведення Тижня з підтверджуючими матеріалами не пізніше 20 березня 2018 року.

3.5.  Провести позапланові інструктажі з учнями з дотримання правил пожежної безпеки.

4. Організувати  завідувачу бібліотеки школи Лемешко Н.О. тематичну виставку літератури, конкурс віршів, казок, ребусів та загадок про пожежну безпеку.

5. Педагогу-організатору Дуженко Д.М.:

5.1. Підготувати вікторину на тему «Запобігти, врятувати, допомогти!».

5.2. Організувати конкурс тематичних буклетів, бюлетенів, стіннівок на тему «Правила пожежної безпеки» для учнів 7-10 класів.

6. Організувати вчителям образотворчого мистецтва Гольнєвій Н.С., Денисенко О.М. та класоводам 1- 4 класів вернісаж тематичних малюнків для учнів 1-6 класів на тему «Вогонь не іграшка».

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор загальноосвітньої школи                                                 Л.М.ВОВК

                                                                                                                           

Додаток №1                                                                                                  

до наказу по школі

№ 42 від  06.03.2018

План заходів

Тижня протипожежної безпеки серед учасників

навчально – виховного процесу «Вогонь – не іграшка»

12.03- 16.03.2018 року

Мета: навчати учнів Правил пожежної безпеки та дотримання цих Правил у повсякденному житті; 

- виховувати у школярів розуміння важких наслідків  причин порушення Правил пожежної безпеки;

- формувати в учнів навички обережного поводження з вогнем, правильної поведінки під час пожежі;

- надання першої медичної, само - та  взаємодопомоги  у випадку травмування;

- моделювати правила поведінки у надзвичайних ситуаціях.

з\п

Захід

Клас

Дата

Відповідальна

особа

1.

Тематичні бесіди, години спілкування, усні журнали,інформаційні години на тему «Правила пожежної безпеки – запорука збереження твого життя».

1-11

Протягом тижня

Класні керівники

1-11 класів

2.

Вікторина на тему «Запобігти, врятувати, допомогти!».

1-4

14.03.2018

Педагог організатор

3.

Диспут «Безпечне життя» (моделювання ситуацій) на уроках основ здоров’я.

5-9

Протягом тижня

Назарова І.Г.

4.

Оновлення куточків «Безпека дитини».

1-11

Протягом тижня

Класні керівники

1-11 класів

5.

Проведення  позапланових інструктажів  з учнями з дотримання правил пожежної безпеки.

1-11

Протягом тижня

Класні керівники

1-11 класів

6.

Написання міні – диктантів на тематику тижня.

1-9

Протягом тижня

Вчителі української мови та літератури

7.

Конкурс тематичних малюнків на тему «Вогонь не іграшка».

1-6

15.03.2018

Гольнєва Н.С.,

Денисенко О.М.,

класні керівники

2-4 класів

8.

Бесіда «Евакуація людей під час пожежі».

1-11

Протягом тижня

Класні керівники

1-11 класів

9.

Конкурс віршів, казок, ребусів та загадок про пожежну безпеку.

ГПД

14.03.2018

Ступакова –

Порядіна Т.О.

10.

Інформаційна година «Правила пожежної безпеки – запорука  збереження  твого життя».

1-11

Протягом тижня

Класні керівники

1-11 класів

Директор загальноосвітньої школи                                                 Л.М.ВОВК