Державна бібліотека України для юнацтва       Електронний каталог

Ми – Україна!

/до Дня Незалежності України/

Y:\1_обмін загальних документів\Чит. зал\Ми - Україна!\фото\0.jpg

Майбутнє України залежить від українців.

Л.Лук'яненко

Цього року наша країна святкує 28 річницю своєї незалежності.

День Незалежності України – важливе свято для кожного українця. Адже

творення історії Батьківщини, її сьогодення і майбутнього є необхідним для кожного громадянина та усього народу. Саме від нас залежить, якою бути нашій державі, як житимуть майбутні покоління українців.

Державна бібліотека України для юнацтва пропонує переглянути найкращі видання з фондів нашої бібліотеки по даній темі.

Y:\1_обмін загальних документів\Чит. зал\Ми - Україна!\фото\1+.jpg

Бібліографічний список друкованих видань:

94(477)"19/20"

Д22

    Двадцять п‘ять років: Заповіти незалежності України [Текст]/ О.В. Савченко, Л.Г. Лук‘яненко, І.Ф. Драч та ін. - Київ : Самміт-Книга, 2017. - 178 с.

94(477)"1991/2016"

Д22

    Двадцять п‘ять років незалежності: нариси історії творення нації та держави [Текст]/ [авт.кол.: Г.В. Боряк (кер.), В.В. Головко, В.М. Даниленко та ін.]. - Київ : Ніка-Центр, 2016. - 796 с.

94(477)

Д36

    Державна бібліотека України для юнацтва

    Благословенна та держава, що має відданих синів [Текст] : іст.-бібліограф. хроніка/ Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад. Г.Н. Буркацька ; ред. С. Чачко, В. Кучерява]. - Київ : ДБУ для юнацтва, 2017. - 87 с.

63.3(4Укр)я2

К20

    Капранов, Д.В.

  Мальована історія Незалежності України [Текст]/ Д.В.Капранов, В.В.Капранов ; Брати Капранови : худож. Ю. Журавель, О. Костенко, Ю.Васін та ін. - 5-е вид. - Київ : Зелений пес : Гамазин, 2016. - 80 с.

94(477)"20"

М14

    Майдан: ландшафти пам‘яті [Текст]/ [упоряд. і відп. ред. І. Пошивайло]. - Київ : Національний музей Революції Гідності, 2017. - 48 с.

94(477)"1991/2016"

Н44

    Незалежність очима ТСН [Текст]/ [авт. текстів В. Примост]. - Київ : Основи, 2017. - 296 с.

63.3(4Укр)

У45

    Україна - європейська країна [Текст]/ [авт.-уклад. С. Чайковський]. - Київ : Балтія-Друк, 2015. - 124 с.

94(477)

У45

    Українська легенда [Текст] : Самовчитель громадянина/ [авт.-упоряд. М.Б. Костинський]. - Вид. 3-є, допов. - Київ : [б. в.], 2015. - 530 с.

Бойченко М.І. Українська модернізація як культурна революція / М.І. Бойченко // Філософія публічного управління. – 2018. - № 1. – С. 11-17.

Вітаємо з днем Незалежності України! // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2018. - № 8. – С.3.

Давимука С. Мрію про тверду, поважану в світі, сильну українську державу! / С. Давимука // Світогляд. – 2018. - № 3. – С. 2-6.

Журба К. Національна ідентичність / Катерина Журба // Завуч. – 2019. - № 6. – С. 12-19.

Те, що об’єднує – мова // Український тиждень. – 2019. - № 21. – С. 20-30.

Українець нової доби

Y:\1_обмін загальних документів\Чит. зал\Ми - Україна!\фото\2.jpg

37.035:355.01

З-38

    Захисник України [Текст]/ [С. Хараху, І. Дзюба, Є. Саганчі та ін.]. - Львів : Світ, 2018. - 224 с.

94(477)"20":314.151.3-054.73

З-76

    Знедолені? Нездоланні! [Текст] : істрорії переселенців/ [ред.-упоряд. І. Черниченко]. - Київ : Ін-т демократії ім. П. Орлика, 2016. - 156 с.

94(477)"20"

Л79

    Лось, Я.С.

    Обличчя війни [Текст] : Спогади, нариси, факти, світлини/ Я.С.Лось. - Тернопіль : Терно-граф, 2017. - 100 с.

94(477.75)"20"

Л93

    Люди "сірої зони". Свідки російської анексії Криму 2014 року [Текст]/ [упоряд. А. Андрієвська, О. Халімон]. - Київ : КІС, 2018. - 264 с. : 8 с. іл.

94(477)"20"

М64

    Миронова, В.В.

    Люди Донбасса. Жизнь сначала [Текст]/ В.В.Миронова. - Харьков : Бибколлектор, 2016. - 175 с. : ил.

94(477.44)"20"

П15

    Пам‘яті гірка сльоза [Текст]/ [К.М. Бессараб, О.В. Вапняр, В.Г. Долінський та ін.]. - Вінниця : ФОП Барановська Т.П., 2018. - 66 с.

94(477)(092)

П65

    Почесні імена України - еліта держави [Текст]. Т. 4/ [редкол.: О.С. Янчук та ін.]. - Київ : Логос Україна, 2017. - 352 с.

316.752-053.6

У45

    Українське покоління Z: цінності та орієнтири [Текст] : Результати загальнонаціонального опитування/ [ред. та коорд. проекту К. Зарембо]. - Київ : Фонд ім. Ф. Еберта : Центр "Нова Європа", 2017. - 135 с.

316:001.8]-053.6

Ц65

    Цінності української молоді [Текст] : Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді/ [Н. Дмитрук, Г. Падалка, С. Кірєєв та ін.]. - Київ : СКД, 2016. - 89 с.

Гич Г.М. Учні нової української школи як носії «нової грамотності» і суб’єкти освітнього процесу / Г.М. Гич // Мистецтво та освіта. – 2019. - № 1. – С.12-14.

Екологічними стежками рідної України // Екологічний вісник. – 2018. - № 4. – С. 4-7.

Жолтікова Г. Коли потрібен «тут і зараз» / Г.Жолтікова // Військо України. – 2018. - № 12. – С. 12-15.

Ільїна Н. Герої нашого часу / Наталія Ільїна // Справи сімейні. – 2018. - № 9. – С. 10-11.

Клименко М. Екологічне обґрунтування необхідності рециклінгу відпрацьованих батарейок / М. Клименко // Екологічний вісник. – 2018. - № 5. – С. 8-9.

Краснякова А. Громадянськість української молоді / Алла Краснякова // Управління освітою. – 2019. - № 5. – С. 60-65.

Про підтримку молодих фермерів і кооперативів // Дім,сад,город. – 2019. - № 6. – С. 2.

Соціальний захист сьогодні. – 2019. - № 5-6. – 72с.

Український соціум. – 2019. - № №1(68). – 167с.

Харченко Н. Національно-патріотичне виховання: стратегія держави / Наталія Марченко // Управління освітою. – 2019. - № 6. – С. 30-40.

Наші символи- наші святині

Y:\1_обмін загальних документів\Чит. зал\Ми - Україна!\фото\3.jpg

63.215(4Укр)я2

Б14

    Багнюк, А.Л.

    Символи українства [Текст] : худож.-інформ. довідник/ А.Л.Багнюк. - Вид. 2-е, допов. - Тернопіль : Терно-граф, 2009. - 832с.

63.2(4Укр)я43

Б20

    Баленок, В.С.

    Червона калина - Україна [Текст] : Питання української державної символіки. Статті 1991-2002рр./ В.С.Баленок. - Львів : Универсум паблишинг, 2003. - 71с.

929.6(477):929.9(091)

Б39

    Безкоровайна, Л.Т.

    Символіка України [Текст]/ Л.Т.Безкоровайна. - Київ : Фолиант, 2018. - 92 с.

342.228(477)

Д36

    Державний Гімн України [Текст] : Популярний історичний нарис/ Упор. М.П. Линник. - Київ : Музична Україна, 2006. - 55с.

327:004.7(075.8)

І-74

    Інформаційні ресурси державної ідентичності [Текст] : навч. посіб./ [М.М. Рижков, О.Л. Добржанська, Н.П. Литвиненко, Ж.О. Панченко]. - Київ : Київський ун-т, 2011. - 399 с.

929.6(477)

С20

    Сас, П.М.

    Герб Війська Запорозького: із минулого у сучасне [Текст]/ П.М.Сас. - Київ : Ін-т історії України, 2010. - 204 с.

63.5(4Укр)я2

С48

    Словник символів культури України [Текст]/ За ред. В.П. Коцура. - Вид.2-е, доп. і випр. - Київ : Міленіум, 2002. - 260 с.

Гай-Нижник П. Синьо-жовтий – прапор української державності / П. Гай-Нижник // Культура і життя. – 2019. - № 9-13. – С. 12-14.

Воропай О. Український національний одяг / О.Воропай // Чумацький шлях. – 2017. - № 2. – С. 21-23.

Головецька О. «Неначе долю хрестиком вела…» / Ольга Головецька // Жінка. – 2016. - № 8. – С. 12-13.

Державний Герб України // Країна. – 2018. - № 32. – С. 46.

Лавренова Н.Ю. Національні символи України / Н.Ю.Лавренова // Виховна робота в школі. – 2019. - № 4. – С. 20-1 – 20-3.

Музичук Н. Святі символи України / Н. Музичук // Військо України. – 2017. - № 8. – С. 50-57.

Сандуляк Л. Жовтий та синій – священі кольори українського народу / Л.Сандуляк // Буковинський журнал. – 2017. - № 4. – С. 95-97.

Сташук К. Етикет національних символів. Прапоровий, гербовий та етикет Державного Гімну України / Ксенія Сташук // Управління освітою. – 2019. - № 2. – С. 36-37.

Батьківщина починається з родини

Y:\1_обмін загальних документів\Чит. зал\Ми - Україна!\фото\4.jpg

74.200.5

Г93

    Губенко, О.В.

    Як виховати генія, або Інвестиція у Вашу дитину [Текст] : для дітей від 5 до 16 років; посіб. для батьків, дітей, педагогів, психологів/ О.В.Губенко. - Вид. 2-е, переробл. і допов. - Київ : Самміт-Книга, 2016. - 132 с.

37.018.1:159.922.7

К93

    Курсінка, М.-Ш.

    Виховання надзвичайної дитини [Текст] : порадник для батьків надто активних, емоційних, вразливих, чутливих і наполегливих дітей/ М.-.Курсінка ; пер. з англ. О. Синиця. - 2-е вид. - Київ : Наш формат, 2017. - 432 с. - (Світоглядна література).

392(=161.2)

М16

    Маковій, Г.

    Коло сім‘ї [Текст] : Про основу справжньої сім‘ї/ Г.Маковій. - Чернівці : Факел Марії, 2017. - 672 с.

821.161.2

М69

    Михайлюк, К.І.

    Енциклопедія виховання українця [Текст]/ К.І.Михайлюк. - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2016. - 63 с.

74.200.51

С29

    Сележан, Й.Ю.

    Основи національного виховання. Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти [Текст] : Хрестоматія/ Й.Ю.Сележан. - Чернівці : Книги - XXI, 2005. - 306с.

60.7(4Укр)

С37

    Сім‘я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку [Текст] : [кол. монографія/ літ. ред. А.Г. Реут]. - Київ : Основа-Принт, 2009.- 248 с.

63.5(4Укр)я7

У45

    Українська родина: Родинний і громадський побут [Текст] : Навч.-метод. посіб. для вчителів та викладачів народознавства/ Упоряд. Л.Орел. - Київ : Вид-во ім. О.Теліги, 2000. - 424 с. : іл.,ноти.

63.521(4Укр)

О-65

    Орел, Л.

    Українська родина: Обряди і традиції [Текст] : До 200-ліття від дня народження Т.Г. Шевченка/ Л.Орел. - Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2015. - 512 с.

63.5(4Укр)я73

Ч-46

    Черепанова, С.О.

    Філософія родознавства [Текст]/ С.О.Черепанова. - Київ : Знання, 2007. - 460с. -

Булінг. Управлінський аспект // Директор школи. Бібліотека. – 2019. - № 1(161). – 120 с.

Гуменна Д. Благослови, мати! / Докія Гуменна // Українська родина. – 2019. - № 1. – С. 18-21.

Дереча А. Сімейне середовище як зовнішній чинник розвитку креативності / А.Дереча // Humanitarium. – 2018. – № 1. – С. 81-88.

Доліна О. Любов до батьківщини починається з родини…// Бюлетень мін`юсту України. – 2019. - № 3. – С. 6-8.

Масановець Т. Фестиваль родин / Т.Масановець // Справи сімейні. – 2019. - № 3. – С. 6-7.

Панкоша К. Учителі й батьки: як стати союзниками? / К. Панкоша //Завуч. – 2019. - № 3. – С. 6-41.

Українська родина. – 2019. - № 2. – 56 с.

Ходацька О. Моя Україна – велика родина / Ольга Ходацька // Справи сімейні. – 2019. - № 1. – С. 20-21.

Щаслива родина – міцна Україна // Позакласний час. – 2019. - № 6. – 54.

#madeinukraine

Y:\1_обмін загальних документів\Чит. зал\Ми - Україна!\фото\5.jpg

334.722:005

В75

    Ворона, Т.В.

    Стартап на мільйон. Як українці заробляють статки на технологіях [Текст]/ Т.В.Ворона ; [пер. з рос. Г. Сологуб]. - Харків : Vivat, 2018. - 224 с.

334.722(477)

К82

    Криштопа, О.

    Десять успішних компаній. Нова якість підприємництва в Україні [Текст]/ О.Криштопа, Х.Бурдим ; [О. Криштопа, Х. Бурдим]. - Брустурів : Дискурсус, 2018. - 160 с.

338.48(477)

M45

    Madeinukraine: купуй, смакуй, мандруй [Текст]/ [авт. ідеї та ред. Ю. Савостіна ; текст Ю. Савостіна, Л. Тарапакіна, Ю.-А. Огородник та ін.]. - Київ : Самміт-Книга, 2017. - 256 с. : іл.

334.722(477)

О-74

    Ославський, Б.

    Десять успішних українських брендів [Текст]/ Б.Ославський ; [Б. Ославський]. - Брустурів : Дискурсус, 2017. - 192 с.

84.4Укр6

Ч-46

    Черемшук, М.Л.

    Сорочинський ярмарок [Текст]/ М.Л.Черемшук ; [М.Л. Черемшук]. - Київ : Агентство по розповсюдженню друку, 2015. - 128 с. - Авт. вказаний над вих. дан.

005.5:004

Ш37

    Шевченко, А.

    Диджитал Эра. Просто о цифровых технологиях [Текст]/ А.Шевченко. - Киев : Саммит-Книга, 2018. - 457 с.

63.5(4Укр)я73

Я72

    Ярещенко, А.П.

    Під чаром рідної землі [Текст] : посіб. із українознавства/ А.П.Ярещенко. - Київ: Шанс, 2008. - 344с.

Видатні розробки підприємств «Укроборонпрому» у 2018 році // Винахідник і раціоналізатор. – 2019. - № 1. – С. 2-3.

Воропай О. Український національний одяг / О. Воропай // Чумацький шлях. – 2017. – № 2. – С. 21-23.

Квіти України. – 2019. - № 3. – 31 с.

Ковальчук Г.М. Український віночок – символ українського народу / Г.М. Ковальчук // Виховна робота в школі. – 2019. - № 4. – С.20-4 – 20-6.

Лазерник Т. Хлібна мапа України / Тетяна Лазерник // Дім,сад,город. – 2019. - № 7. – С. 30.

Моє хобі. – 2019. - № 6. – 23 с.

Наша спадщина. Науково-популярний журнал. – 2019. - № 1. – 60с.

Пропозиція. Головний журнал з питань агро бізнесу. – 2019. - № 3. – 218 с.

Смачна подорож. Подорожуємо разом країною кулінарного мистецтва. – 2014. - № 5-6. – 127с.

Тваринництво. Ветеринарія. – 2019. - № 6. – 54 с.

Чижик Є. Promote Ukraine now / Є. Чижик  // Публічні люди. – 2019. - № 1. – С. 24-29.

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua