Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs «Mice”

 piedāvāC:\Users\Kristine_G\Documents\logo-\NOZIIMIITES-----\bjc-NOZIIMIITE-.jpg

Interešu izglītības programmas Valkā 2018./2019.m.g.

Kultūrizglītības programmas - DEJAS 

Pirmskolas TDK “Saulstariņi” 4 - 7 gadi – vadītāja Skaidra Smeltere, k/m Tija Bērtiņa

Pirmskolas TDK Kamoliņš3 - 4 gadi – vadītāja Inga Eglīte, k/m Monta Elizabete Sīmane

Pirmskolas TDK Dzīpariņš5 – 6 gadi – vadītāja Inga Eglīte, k/m Monta Elizabete Sīmane

Tautas deju kolektīvs “Vainadziņš”1.-2., 3.-6. kl. – vadītāja Skaidra Smeltere, k/m Tija Bērtiņa

Tautas deju kolektīvs “Vendīgs” 7.-12. kl. – vadītāja Vineta Skutāne, k/m Tija Bērtiņa

Akrobātisko deju grupa no 7-12 gadi un 14-18 gadi, karsējmeitenes, BK Valka/Valga – vadītāja Alise Matuka

Kultūrizglītības programmas - MŪZIKA

Vokālais ansamblis – vadītāja Ināra Vītola, k/m Tija Bērtiņa

Koris 2.–4. kl. – vadītāja Ināra Vītola, k/m Tija Bērtiņa

Koris 5.-9. kl. – vadītāja Ināra Vītola, k/m Tija Bērtiņa

Jauktais koris 10.- 12. kl. – vadītāja Inese Niklaviča

Vokāli instrumentālā grupa – vadītāja Keitija Ontensone

Kultūrizglītības programmas - MĀKSLA

Jaunais amatnieks 4.- 5. kl. – vadītājs Andrejs Mārtiņš Rācenis

Bērnu un jauniešu aušanas pulciņš 1.–12. klase – vadītāja Ārija Tomiņa

Radošā darbnīca 5.- 9. kl., ar novirzienu rokdarbi un kulinārija – vadītāja Diāna Kuplā

Floristika 1.-12. kl. – vadītāja – Rudīte Gromule

Radošā darbnīca “Radi no jauna” 7.–12. kl. – vadītāja – Rudīte Gromule

Rotaļlietu darbnīca 1.–12. kl. – vadītāja – Rudīte Gromule

Kultūrizglītības programmas - TEĀTRIS

Leļļu teātris (pirmskola) – vadītāja Baiba Karpova

Tehniskās jaunrades programma

Elektronika - robotika 7.-12. kl. – vadītājs Valdis Jerums

Programmēšana C++ un Javas vidē – vadītāja Inta Krieviņa

Vides izglītības programmas

11. Valkas Mazpulks 1.-9. kl. – vadītāja Viktorija Maļukova

Jauniešu iniciatīvas programmas

Jaunais uzņēmējs 7.-12. kl. – vadītāja Guntra Gaidlazda

213. Valkas jaunsardzes vienība, jaunieši/jaunietes no 12. gadam līdz 21. gadam (ieskaitot) instruktors Ingus Auziņš

Starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma “AWARD” no 14 līdz 24 gadiem – vadītāja Tija Bērtiņa

Sporta interešu izglītības programmas

Volejbola pulciņš 4.-9. klase, 10.-12. klase

Citas programmas

Jaunie ceļu satiksmes dalībnieki 4.kl. – vadītājas Gunta Aire, Dace Januševska

Cirka pulciņš 3 – 6 gadi, 1.-4.kl. – vadītāja Ludmila Nevetšerja


Ir būtiski, lai līdztekus mācībām skolā bērni un jaunieši varētu piedalīties ārpusstundu aktivitātēs: kādā no interešu izglītības pulciņiem, korī vai deju kolektīvā, sporta nodarbībās vai kādā sabiedriskā organizācijā. Ir bērni un jaunieši, kuri apzinās savas intereses un ir jau atraduši veidu, kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku un sevi pilnveidot. Daudzi no viņiem iesaistījušies pat vairākās interešu izglītības programmās, lai pārbaudītu un apliecinātu sevi, pārliecinātos par savu interešu noturību un gūtu gandarījumu par sasniegto. Taču ir arī tādi skolēni, kuriem jāpalīdz atrast sev piemērotu un saistošu nodarbību veidu.

Sīkākā informācija pie programmu vadītājiem vai Valkas novada BJC “Mice”,

Adrese – Semināra iela 27, Valka, LV-4701,tālr. -64723036, mob.t. – 26423172 vai rakstiet bjc@valka.lv