Farnosť svätého Martina Horné Hámre

Farské oznamy na Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Liturgický prehľad týždňa:

Pondelok

Féria

Utorok

Féria

Streda

Féria

Štvrtok

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Piatok

Féria

Sobota

Féria

Nedeľa

12.nedeľa v cezročnom období


Kostol sv. Martina Horné Hámre

Pondelok

17.6.2019

 Utorok

18.6.2019

Streda

19.6.2019

Štvrtok

20.6.2019

Piatok

21.6.2019

Sobota

22.6.2019

Nedeľa

23.6.2019

9:00

+Mária a Peter Šimun,dcéra Mária a syn Emil

Kostol Nanebovzatia Panny Márie Župkov

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

23.6.2019

10:30

+ Ján Búry

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Farnosť sv. Martina Horné Hámre, 966 71 Horné Hámre,  0911 838 519, horne.hamre@fara.sk

hornehamre.sk/farske-oznamy, IBAN: SK66 0900 0000 0000 7433 8063