УКРАЇНА

ДЕЛЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Надвірнянського району Івано-Франківської області

сьоме демократичне скликання

друга сесія

РІШЕННЯ

08 лютого 2018 р. № 24-2/2018                                                

смт Делятин

Про селищний бюджет об’єднаної

територіальної громади на 2018 рік

    Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», селищна  рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

- доходи Делятинського селищного бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 91221,5 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду – 90206,5 тис. грн., доходи спеціального фонду 1015,0 тис. грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки Делятинського селищного бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 91221,5 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду– 90146,5 тис. грн., видатки спеціального фонду – 1075,0 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;

- профіцит загального фонду селищного бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 60,0 тис. грн. та дефіцит спеціального фонду селищного бюджету об’єднаної територіальної громади 60,0 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 90146,5 тис. грн. та спеціальному фонду – 1075,0 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 50,0 тис. гривень.  

4. Затвердити на 2018 рік обсяг міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в сумі 13104,0 тис. грн. в тому числі:

- субвенція з селищного  бюджету Надвірнянському районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 2900,0 тис. грн.;

- субвенція з селищного бюджету Надвірнянському районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 5235,0 тис грн.;

- інша субвенція Надвірнянському районному бюджету на утримання соціальних працівників Надвірнянського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)– 250,0 тис. грн.;  

- інша субвенція Надвірнянському районному бюджету на утримання закладів освіти, в тому числі Делятинського МНВК, Делятинського НВК, загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти - 3902,0 тис. грн., з них на оплату енергоносіїв 1000,0 тис грн;

- інша субвенція Надвірнянському районному бюджету на утримання бібліотечних закладів – 154,0 тис. грн.:

- інша субвенція Надвірнянському районному бюджету на утримання палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів - 270,0 тис. грн.;

- інша субвенція Надвірнянському районному бюджету на утримання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) – 393,0 тис. грн.;

5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд селищного бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 150,0 тис. гривень.

6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду селищного бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік на:

7 Затвердити у складі видатків селищного бюджету об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1215,0 тис. гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

8. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл селищному голові об’єднаної територіальної громади в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціального розвитку та регуляторної політики здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові об’єднаної територіальної громади отримувати у порядку, визначеному Кабінету Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що до доходів загального фонду селищного бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України селищному бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

13. Надати дозвіл селищному голові за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціального розвитку та регуляторної політики у міжсесійний період, здійснювати внесення змін до доходів та видатків селищного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, здійснювати розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між головними розпорядниками коштів з подальшим затвердженням на сесії селищної ради.

14. Надати право селищному голові об’єднаної територіальної громади при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування селищного бюджету з подальшим затвердженням на сесії селищної ради.

15. У видатках розпорядників коштів передбачити погашення заборгованісті, яка склалася станом на 01.01.2018 року.

16. Це рішення набуває чинності з 1 січня 2018 року.

17. Додатки 1- 4  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови та постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціального розвитку та регуляторної політики.

Селищний голова                                                                 Богдан Клим’юк