Published using Google Docs
Stundu izmaiņas
Updated automatically every 5 minutes

Stundu izmaiņas 19.janvārī

1.c, 1.d, 1.e, 2.d, 2.e, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 4.a, 4.c, 4.d, 4.e, 5.b, 5.c (vācu valodas grupa), 5.d, 5.e, 6.b, 6.e un 8.a klase mācās attālināti

    Plkst. 10.00 11.b klasei Latvijas okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbība 417.kab.

 9.b klasei 1.st. un 8.st. nenotiek

4.a klase mācās attālināti

4.b

Krievu valoda-2/Angļu val. integrēti ar teātra mākslu-1

Nenotiek

Krievu valoda-1/Angļu val. integrēti ar teātra mākslu-2 nenotiek

Latviešu valoda

Nenotiek

Angļu val. integrēti ar teātra mākslu kopā

Latviešu valoda

Mūzika

Pusdienas

Pusdienas

Matemātika/Latviešu valoda

Krievu valoda/Vācu valoda

 

4.c klase mācās attālināti

4.d klase mācās attālināti

4.e klase mācās attālināti

Matemātika

Sociālās zinības un vēsture

Latviešu valoda

Nenotiek

Sociālās zinības un vēsture

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Matemātika

Pusdienas

Nenotiek

Matemātika

Latviešu valoda

Dabaszinības

Nenotiek

Krievu valoda nenotiek/Vācu valoda

Pusdienas

Pusdienas

Angļu val. integrēti ar teātra mākslu

Krievu valoda nenotiek/Vācu valoda

Krievu valoda/Vācu valoda

 

5.a

5.b klase mācās attālināti

5.c

Dizains un tehnoloģijas

Latviešu valoda

Mūzika

Dizains un tehnoloģijas

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Dizains un tehnoloģijas

Krievu valoda/Vācu valoda nenotiek

Datorika

Dizains un tehnoloģijas

Latviešu valoda

Krievu valoda nenotiek/Vācu valoda

Krievu valoda/Vācu valoda

Datorika

Pusdienas

Pusdienas

Pusdienas

Latviešu valoda

Dabaszinības

Nenotiek

 

5.d klase mācās attālināti

5.e klase mācās attālināti

6.a

­­-

-

Nenotiek

Dabaszinības

Latviešu valoda

Sociālās zinības

Krievu valoda/Vācu valoda nenotiek

Datorika

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

Pusdienas

Latviešu valoda

Krievu valoda/Vācu valoda nenotiek

Sports

Pusdienas

Pusdienas

Sports

Sports un veselība

Matemātika

Literatūra

Sports un veselība

 

Literatūra

 

6.b klase mācās attālināti

6.c

6.d

Krievu valoda/Vācu valoda nenotiek

Matemātika

­­Sociālās zinības

Latviešu valoda

Mūzika

Vācu valoda visai klasei kopā

Sports

Latviešu valoda

Klases stunda

Sports

Krievu valoda/Vācu valoda nenotiek

Angļu valoda kopā

Pusdienas

Klases stunda

Angļu valoda kopā

Matemātika

Pusdienas

Pusdienas

Mājturības un tehn.

Latviešu valoda

Matemātika

Mājturības un tehn.

Angļu valoda kopā

Nenotiek

 

6.d

6.e klase mācās attālināti

­­Sociālās zinības

Sports

Krievu valoda nenotiek/ Vācu valoda

Sports

Klases stunda

Matemātika

Angļu valoda kopā

Nenotiek

Angļu valoda kopā

Pusdienas

Pusdienas

Angļu valoda kopā

Matemātika

Mūzika

Krievu valoda nenotiek/ Vācu valoda

Latviešu valoda

 

7.a klase

7.b klase

7.c klase

1.

Latviešu valoda 306.kab.

Matemātika 206.kab.

Nenotiek

2.

Angļu valoda 314./317.kab.

Sports un veselība Sporta nams

Nenotiek

3.

Matemātika 206.kab.

Vizuālā māksla 316.kab.

Nenotiek

4.

Sociālās zinības 303.kab.

Teātra māksla Multifunkcionālā zāle

Vizuālā māksla 316.kab.

5.

Pusdienas

Pusdienas

Pusdienas

6.

Sports un veselība Sporta nams

Sociālās zinības Multifunkcionālā zāle

Matemātika 207.kab.

7.

Datorika 211./212.kab.

Nenotiek

Latvijas un pasaules vēsture 231.kab.

8.

Datorika 211./212.kab.

Nenotiek

 

 

 

7.e klase

9.a klase

1.

Datorika–1 211.kab./Dizains un tehnoloģijas-2 152.kab.

-

2.

Datorika–1 211.kab./Dizains un tehnoloģijas-2 152.kab.

Matemātika 205.kab.

3.

Teātra māksla Multifunkcionālā zāle

Angļu valoda 317.kab.

4.

Nenotiek

Klases stunda 317.kab.

5.

Matemātika 206.kab.

Pusdienas

6.

Pusdienas

Latviešu valoda 147.kab.

7.

Nenotiek

Latviešu valoda 147.kab.

8.

 

Krievu val. 417.kab./Vācu valoda nenotiek

9.

 

Pasaules vēsture 231.kab.

 

9.c

10.a klase

1.

Nenotiek

Matemātika 216.kab.

2.

Nenotiek

Vēsture un sociālās zinātnes I 231.kab.

3.

Literatūra nenotiek

Latviešu valoda 307.kab.

4.

Literatūra nenotiek

Latviešu valoda 307.kab.

5.

Datorika 211./212.kab.

Angļu valoda 314./317.kab.

6.

Datorika 211./212.kab.

Filozofija 231.kab.

7.

Pusdienas

Pusdienas

8.

Mājturība un tehnoloģijas 150./152.kab.

Nenotiek

9.

Mājturība un tehnoloģijas 150./152.kab.

Nenotiek

 

 

11.a klase

11.b.klase

1.

Nenotiek

Robotika -2 215.kab.

2.

Nenotiek

Robotika -2 215.kab.

3.

Angļu val. I 314.kab.Programmēšana I 212.kab.

Tiešsaistes lekcija 417.kab.

4.

Angļu val. I 314.kab./Programmēšana I 212.kab.

Sociālās zinības un vēsture 417.kab.

5.

Ķīmija I 213.kab./ Uzņēmējdarbības pamati 205.kab.

Sociālās zinības un vēsture 216.kab.

6.

Ķīmija I 213.kab./ Uzņēmējdarbības pamati 205.kab.

Sociālās zinības un vēsture 216.kab.

7.

Pusdienas

Pusdienas

8.

Latviešu valoda 307.kab.

Fizika I 149.kab.

9.

Krievu val. I 417.kab./Vācu val. I nenotiek

Fizika I 149.kab.

 

 

12.a klase

12.b klase

1.

-

Nenotiek

2.

-

Nenotiek

3.

Nenotiek

Ķīmija 211.kab.

4.

Matemātika 207.kab.

Ķīmija 211.kab.

5.

Ekonomika 207.kab.

Pusdienas

6.

Pusdienas

Literatūra 307.kab.

7.

Fizika 149.kab.

Literatūra 307.kab.

8.

Nenotiek

Angļu valoda 216.kab.

9.

Nenotiek

Nenotiek

             Skolā nav: S. Lilienšteina, N. Jevsejeva, S. Rjabinovs, L. Veigule, I.Čiveļova, K.Kelerta, G.Kalniņa, A. Bergmane, G. Kļaviņš,                S. Ceirule