Harmonogram zajęć 10.04.01 Nowa jakość kształcenia szansą na lepszą przyszłość.

język angielski

prowadzący

dzień tygodnia

lekcja

sala

uwagi

PA

wtorek

0

25b

MB

wtorek

0

32b

MB

wtorek

1

32b

MB

sobota

1-4

32b

21.09.2019, 8.00-11.30 (w tym 15 min. przerw)

AZ

czwartek

7

12b

EK

poniedziałek

1

11b

EK

wtorek

1

11b

EK

SA

czwartek

7

10b/1

matematyka

prowadzący

dzień tygodnia

lekcja

sala

uwagi

MM

poniedziałek

8

27b

AB

środa

7

8b

AB

środa

8

8b

AB

piątek

8

8b

MK

poniedziałek

6

16a

MK

piątek

7

16a

MA

poniedziałek

8

28b

MA

środa

1

28b

fizyka

prowadzący

dzień tygodnia

lekcja

sala

uwagi

KM

wtorek

8

6b

KM

czwartek

8

6b

język niemiecki

prowadzący

dzień tygodnia

lekcja

sala

uwagi

GJ

piątek

8

16a

EG

środa

9

33b

programowanie

prowadzący

dzień tygodnia

lekcja

sala

uwagi

BA

wtorek

8

5a

BA

piątek

8

5a

MF

robotyka

prowadzący

dzień tygodnia

lekcja

sala

uwagi

MF

MF

FU

poniedziałek

0

19a

FU

środa

0

19a

grafika

prowadzący

dzień tygodnia

lekcja

sala

uwagi

FU

piątek

0

19a

KB

poniedziałek

10

22b

KB

środa

10

22b

KB

czwartek

9

22b

informatyka

prowadzący

dzień tygodnia

lekcja

sala

uwagi

AB

wtorek

9

5a

KB

sobota

22b

geografia

prowadzący

dzień tygodnia

lekcja

sala

uwagi

AW

poniedziałek

1

2a

AW

wtorek

8

2a