Papildu mācību pasākumi tiek organizēti pēc  izglītojamo stundu saraksta.

Izmaiņas konsultāciju grafikā ir tiem skolotājiem, kuri labo CE darbus, apmeklē kursus vai vada /novēro eksāmenus.

VISI SKOLOTĀJI, KURI NAV TABULĀ MINĒTI, STRĀDĀ PĒC STUNDU SARAKSTA!

Mācību priekšmets

Skolotājs

Datums

Laiks

Kabinets

MATEMĀTIKA

G.Rjabova

3.jūnijs

8.00-9.30

 10.c klasei

303.

9.30-11.00

 9.a klasei

303.

11.10-12.40 8.a,c klase.

303.

4.jūnijs

8.00-9.30

 8a.c klasei

303.

9.40-11.00 10.c klasei

303.

7.jūnijs

8.30-10.00 8.ac klasei

303.

 10.00-11.30 10.c klasei

303.

SOLFEDŽO

A.P.Upīte

5.,6.,

11.,12.jūnijs

11.00-11.40

309.

ANGĻU VALODA

I.Timčenko

3.,4.,10.,11.jūnijs

13.40

410.

6.,7.jūnijs

12.50

410.

MATEMĀTIKA

B.Zupane

3.jūnijs

8.00-8.40        6.b un 6. d

8.50 – 9.30        5 b

9.40-10.20       7.a un 7. c

10.30-11.10     7.a un 7. c

204.

5.jūnijs

8.00  -  9.30     5.b

9.40-11.10   6.b un 6. d

11.40-12.20 7. a un 7. c

204.

6.jūnijs

8.00  -  9.30     7. a un 7. c

8.50-9.30  6. b un 6. d

9.40-10.20       5.b

204.

7.jūnijs

8.00-8.40  7. a un 7. c

8.50 – 9.30  7. a un 7. c

9.40 – 10.20  5. b

10.30- 11.10  6.b un 6. d

204.

10.jūnijs

8.00 – 8.40  6.b un 6. d

8.50 – 9.30  5 b

9.40 – 10.20   7.a un 7. c

10.30 – 11.10  7.a un 7. c

204.

MATEMĀTIKA

B.Zupane

11.jūnijs

8.00 – 8.40    5.b

8.50-9.30   5.b

9.40 – 10.20  6.b un 6. d

10.30 – 11.10  6. b un 6.d

11.40 – 12.20   7. a un 7. c

204.

12.jūnijs

8.00 – 8.40   7. a un 7. c

8.50 – 9.30    6. b un 6. d

9.40 – 10.20     5.b

204.

13.jūnijs

8.00 – 8.40   Pēceksāmens 5.b, 6.b;6.d;7.a;7.c.

204.

SOCIĀLĀS ZINĪBAS,

KULTUROLOĢIJA,VĒSTURE

M.Puķīte

R.Kuzņecova

4.,5.,6.,7.jūnijs

10.jūnijs

 8.10-9.00

10.00

Pie skol.M.Puķītes iet  arī visi skolēni,kuriem ir pagarinātais mācību gads pie skol.R.Kuzņecovas.

409.

KĪMIJA,

BIOLOĢIJA

I.Jansone

3. -6. jūnijs

konsultācijas sakrīt ar stundu sarakstu

307.,407.

KĪMIJA

I.Jansone

7.jūnijs

 10.00. -11.00.          8a, 8c                  

11.00. -12.00.            8. b.

407.

10.jūnijs

13.40.-14.20.                8a , 8.c.            

   12. 50.-13.30           8b

407.

MATEMĀTIKA

A.Bērziņa

5.jūnijs

  10:00

 

401.

6.jūnijs

10:30

401.

10.,11.jūnijs

 11:40

401.

12.jūnijs

 10:00 eksāmens

401.

LATVIEŠU VALODA,

LITERATŪRA

I.Kušķe

3.jūnijs

8.00 – 8.40 ; 9.40-10.20  5.b

8.50-9.30  8.b

305.

6.jūnijs

8.50-9.30;10.30-11.10     5.b

8.50-9.30   8.c

305.

7.jūnijs

8.50-9.30  8.c

10.30-12.20  5.b

305.

10.jūnijs

8.00-8.40  5.b

8.50-9.30  8.c

305.

11.jūnijs

8.50-9.30;11.40-12.20    5.b

10.30-11.10   8.c

305.

LATVIEŠU VALODA,

LITERATŪRA

I.Kušķe

12.jūnijs

11.40-13.30   5.b

8.50-9.30      8.c

305.

13.jūnijs

8.50-9.30    5.b

9.40-10.20   8.c

305.

MATEMĀTIKA

I.Minkeviča

3.,10.jūnijs

 11.00 - 13.30

102.

5.,6.,12.,13.jūnijs

 9.00 - 11.00

102.

7.jūnijs

9.00 - 10.00

102.

11.jūnijs

9.00-13.00

102.

INFORMĀTIKA

I.Gultniece

4.,6.jūnijs

9.00-13.00

401.

LATVIEŠU VALODA,

LITERATŪRA

G.Zands

Pēc stundu saraksta

Izņemot 4.jūniju, kad konsultācijas  nenotiks, tās tiek pārceltas uz 3. jūniju 8.00 - 8.40.

206.

MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS

V.Kalniņa

3.,10.jūnijs

9.30 -10.20  8.c

310.

3.,13.jūnijs

9.30-10.20    5.d

310.

7.jūnijs

12.00-12.40    6.d

310.

13.jūnijs

10.30-11.10   6.d

310.

7.jūnijs

11.10-11.50    7.c

310.

12.jūnijs

9.30-10.20                    7.d

310.

5.,12.jūnijs

9.30 – 10.20            8.b

310.

KRIEVU VALODA

G.Paškova

3.,5.,10.,12.jūnijs

10.20-11.00      6.a

11.30-12.10      7.a

13.00-13.40      8.a

302.

4.,11.jūnijs

 13.30-14.10    10.c

14.20-15.40     11.b,c

302.

6.,13.jūnijs

11.30-12.10   7.a

13.00-13.40    8.a

302.

7.,14.jūnijs

 10.20-11.40    10.c

12.00-12.40     11.b.c

302.

ANGĻU VALODA

L.Knope

Pēc stundu saraksta

Izņemot 4.jūniju -

ANGĻU VALODA,

VĀCU VALODA

Z.Gržibovska

Pirmā nedēļa – pēc stundu saraksta

 

409.

10.jūnijs

9.40-10.20   6c

12.50-13.30    6b

409.

11.jīnijs

11.40-12.20   6b

12.50-13.30    6c

409.

12.jūnijs

9.00      6.b,6.c

409.

ZPD

Z.Gržibovska

3.,7.jūnijs

10.30-11.10

409.

11.jūnijs

9.40-10.20

409.

ANGĻU VALODA,

VĀCU VALODA

I.Erne

3.,5.,10.,12.jūnijs

9.40-10.20    5.b

202.

4.,11.jūnijs

12.50-13.30     5.b

14.30-15.10     8.b

202.

6.,13.jūnijs

10.30-11.10  5.b

8.50-9.30   8.b

202.

3.,10.jūnijs

11.40-12.20    8.b

13.40-14.20    6.b

202.

5.,12.jūnijs

13.40-14.20

202.

ZPD

I.Erne

3.,5.,10.jūnijs

10.30-11.10  8.b

202.

VIZUĀLĀ MĀKSLA

I.Kriķe

7.,14.jūnijs

9.40-11.10

206.

MATEMĀTIKA

S.Vilne

5.jūnijs

12:00- 14:20

201.

6.jūnijs

10:30-12:00

201.

7.jūnijs

 9:40-12:00

201.

10.jūnijs

10:30-12:20

13:40-14:20

201.

12.jūnijs

12:00- 14:20

201.

13.jūnijs

10:30-12:00 Pēceksāmens

201.

ZPD

I.Pučkova

3.,6.,10.jūnijs

10.00-11.00

104.

SPORTS

I.Ermansone

3.,10.jūnijs

11.30-12.30

Sporta zāle

5.,12.jūnijs

10.30-11.30

Sporta zāle

DABASZINĪBAS

BIOLOĢIJA

I.Mūsiņa

3.jūnijs

9.40 – 10.20 – 6.b

10.30 – 11.10 – 5. c

11.40 – 12.20 – 7.c

12. 30 – 13.10 – 8. d

408.

6.jūnijs

9.40 – 10.20 – 7.b

10. 30 – 11.10 – 5.c

11.40 – 12.20 – 6.d

12. 30 – 13.10 – 8.b

408.

7.jūnijs

8.40 – 9.30 – 8.b

9.40 – 10.20 – 7.b

10.30 – 11.10 – 6.d

12. 30 – 13.10 – 6.b

13. 20 – 14.00 – 8.d

408.

10.jūnijs

9.40 – 10.20 – 6.b

10.30 – 11.10 – 5. c

11.40 – 12.20 – 7.c

408.

11.jūnijs

10. 30 – 11.10 – 6.b

11.40 – 12.20 – 8.d

12. 30 – 13.10 – 8.b

408.

12.jūnijs

9.40 – 10.20 – 8.d

10.30 – 11.10 – 5. c

12. 30 – 13.10 – 6.d

13. 20 – 14.20. – 7.c

408.

13.jūnijs

8.40 – 9.30 – 7.c

9.40 – 10.20 – 7.b

12. 30 – 13.10 – 8.b

408.

14.jūnijs

9.40 – 10.20 – 7.b

10.30 – 11.10 – 6.d

408.