PLANIFICACIÓ SETMANAL 4t ESO C                                            Del 23 al 27 de març

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Llengua Catalana i Literatura

-Corregir les activitats del lèxic de les sessions anteriors (Setmana del 16 al 20 de març). Un cop realitzada la correcció cal enviar una foto a través del classroom.

15 min. aprox.

Classroom per a la correcció.

-El diàelg: l’entrevista: realitzar activitats per tal que assimilin les característiques i l’estructura de l’entrevista.

40 min. aprox.

Classroom

Història.

Classroom.

La movilització de les dones a la I G M.

ACTV. Participació obligatòria en el debat on-line “Com d’importat va ser l’aportació de les dones a la I G M”.

Matemàtiques:

-Corregir totes les activitats (activitats resoltes al classroom) i enviar-les corregides.

Història.

-Mapa conceptual de desenvolupament 1ª guerra mundial

Video explicatiu del desnvolupament de I guerra mundial

Aquest material servirà com centre d’assoliment de continguts d’alumnat NESE i material complementari per la resta.

El professor/a especialista serà l’encarregat de compartir amb l’alumnat en el moment que pertoqui (tenint en compte el ritme de treball de l’alumnat)

Matemàtiques:

Prova Trigonometria per el classroom.

Alemany:

Exercicis del dossier online al classroom:13, 14,16, 19.
Data lliurament: divendres 27 març

Plastica:

Acabar les feies que ja expliquí la setmana pasada de:

- textures gràfiques per reinterpretar la gran ona i la nit estelada.

- patrons repetitius curvilínis a ma alçada.

- patrons repetitius rectilinis en regles.

Qui hagi acabat les 3 pot fer una obra lliure en la tècnica que més li hagi agradat.

Enviar-me foto al mail abans de començar i en acabar la sessió.

FILOSOFIA:

Sessió nº 3 dedicada a La diversitat cultural i les diverses actituds: etnocentrisme, relativisme, universalisme i interculturalisme. 

(informació al classroom)

ANGLÈS (10.10 - 11.05)

Comprensió lectora i Activitats de vocabulari i gramàtica .

Hi ha un document a Google Classroom que es penjarà de forma programada en l’horari de classe. i en el que s’especifica les activitats que han de realitzar.

 Hi ha activitats de diferent tipologia.

Física i Química

Fer Resum tipus MindMap dels punts de teoria especificats al Classroom.

Biologia i Geologia

(10:10-11:05)

- Temari UD 5. L’evolució dels éssers vius.

- Activitats sobre la UD al classroom.

Llengua Catalana i Literatura

 

L’entrevista:Acabar l’activitat. Entregar amb format PDF i Àudio.

1h aprox.

Classroom

Física i Química

-Tema 4 Càlculs amb reactius en dissolució.

- Dossier d’activitats.

exercicis 11 i 12

Història.

Classroom.

- Les fases del conflicte.

- ACTV fer un eix cronològic amb imatges de les fases del conflicte.

Matemàtiques: - - -Introducció del tema 7: Combinatoria

-Diagrames d’arbre: Llegir teoria i activitats: 1,2,3.

Biologia i Geologia

(11:05-12:00)

- Temari UD 5. L’evolució dels éssers vius.

- Activitats sobre la UD al classroom.

ANGLÈS (11.05 - 12.00)

Comprensió lectora i activitats de repàs i consolidació de continguts.

Hi ha un document a Google Classroom que es penjarà de forma programada en l’horari de classe. i en el que s’especifica les activitats que han de realitzar.

Hi ha activitats de diferent tipologia.

Biologia i Geologia

(11:05-12:00)

- Temari UD 5. L’evolució dels éssers vius.

- Activitats sobre la UD al classroom.

VALORS ÈTICS:

  • Veure la segona  part de la pel.lícula Las tortugas también vuelan i escriu una reflexió sobre la vulneració dels drets humans (l’enllaç a la pel-lícula està al classroom).

Llengua Catalana i Literatura

- L’entrevista: L’alumnat ha d’elaborar una entrevista relacionada amb el tema d’actualitat: El coronavirus. L’ha d’enregistrar. S’ha d’entregar El Guió i l’Àudio.

1h aprox.

Classroom

Tutoria

Tutoria:

Orientació curs vinent i Formulari de Google amb possible matrícula pel curs 2020-2021

Història.

Classroom.

-La pau dels vencedors.

- ACTV redacció sobre la influència de la pau de Versalles en la II G M.

Llengua Catalana i Literatura

-Comprensió Lectora

55 min. aprox.

A través del Classroom i del Llibre de text.

Física i Química

Corregir totes les activitats 9,10,27 i 28 (activitats resoltes al classroom) i enviar-les corregides.

Alemany:

Exercicis del dossier online al classroom:13, 14,16, 19.
Data lliurament: divendres 27 març

Plastica:

Acabar les feies que ja expliquí la setmana pasada de:

- textures gràfiques per reinterpretar la gran ona i la nit estelada.

- patrons repetitius curvilínis a ma alçada.

- patrons repetitius rectilinis en regles.

Enviar-me foto al mail abans de començar i en acabar la sessió.

FILOSOFIA:

Sessió nº 1 dedicada a La diversitat cultural i les diverses actituds: etnocentrisme, relativisme, universalisme i interculturalisme. 

(informació al classroom)

Matemàtiques:

-Llegir teoria permutacions.

-activitats 4,5,6,7,8,9.

Alemany:

Exercicis del dossier online al classroom:13, 14,16, 19.
Data lliurament: divendres 27 març

Plastica:

Acabar les feies que ja expliquí la setmana pasada de:

- textures gràfiques per reinterpretar la gran ona i la nit estelada.

- patrons repetitius curvilínis a ma alçada.

- patrons repetitius rectilinis en regles.

Qui hagi acabat les 3 pot fer una obra lliure en la tècnica que més li hagi agradat.

Enviar-me foto al mail abans de començar i en acabar la sessió.

FILOSOFIA:

Sessió nº 2 dedicada a La diversitat cultural i les diverses actituds: etnocentrisme, relativisme, universalisme i interculturalisme. 

(informació al classroom)

ANGLÈS (13.10 - 14.00)

Repàs de vocabulari i gramàtica.

Hi ha un document a Google Classroom que es penjarà de forma programada en l’horari de classe. i en el que s’especifica les activitats que han de realitzar.

Hi ha activitats de diferent tipologia.