Published using Google Docs
MPS P05-06: Ohjeet uudelle pelaajalle / Instructions for new players
Updated automatically every 5 minutes

Click here for English version: For the new player and his parents        


Uudelle pelaajalle sekä pelaajan vanhemmille

Harjoituksissa voi käydä kokeilemassa viikon, jonka jälkeen voit liittyä toimintaan mukaan täyttämällä pelaajakortin täältä https://www.malminpalloseura.fi/ → Joukkueet → Pojat → B-pojat → Ilmoittaudu

Ennen ilmoittautumista kannattaa myös lukea joukkueen säännöt: https://tinyurl.com/mpsp0506saannot

Huomioithan, että pelaaja ei ole vakuutettu joukkueen toimesta ennen kuin asiasta on sovittu ja ilmoitettu. Siihen asti on huoltajan vastuulla, että pelaajalla on toimintaan soveltuva vakuutus.

Uusien pelaajien pitää ilmoittaa tulostaan ennakkoon valmentajalle.

Joukkue tilaa uudelle pelaajalle peleihin osallistumisen mahdollistavan lisenssin sekä tarvittaessa vakuutuksen sen jälkeen kun ensimmäinen kuukausimaksu on maksettu.

Kustannukset

Alla arvio kustannuksista. Summat voivat muuttua.

Liittymismaksu: 110e (ei sisällä vakuutusta). Laskutetaan heti kun pelaaja ilmoittautuu joukkueeseen. Maksu sisältää Palloliiton lisenssin sekä mahdollisen siirtomaksun toisesta suomalaisesta seurasta. Maksu korvaa myös ensimmäisen kuukauden kuukausimaksun. Uudelta pelaajalta ei siis laskuteta ensimmäisen kuukauden kuukausimaksua erikseen.

Vakuutusmaksu: 140e (per kalenterivuosi). Mikäli pelaajalla on oma kilpaurheilun kattava vakuutus niin tätä ei tarvitse maksaa.

Kun liittymismaksu ja vakuutusmaksut näkyvät joukkueen tilillä maksettuna, tilataan pelaajalle Palloliiton lisenssi sekä vakuutus. (lisätietoa:
https://www.palloliitto.fi/palvelut/digitaaliset-jasenpalvelut/pelipaikka-pelipassit-ja-vakuutukset)

KK-maksu 2021-22:

110e / kk / pelaaja

MPS-seuramaksu:

Arvio: 150e / vuosi

Turnausmaksut:

Mahdolliset matkaturnaukset ja leirit laskutetaan erikseen osallistuneilta.

Pelinumero

Kysy vapaita pelinumeroita joukkeenjohtajalta.

Varusteet

Pelaajat hankkivat itse omat varusteensa. Varusteita voi tilata MPS Storesta. http://malminpalloseura.fi → Storen nettikauppa.

Älä kuitenkaan tilaa varusteita ennen kuin joukkeenjohtaja on vahvistanut mikä pelinumero pelaajalle tulee.

Pelaaja tarvitsee vähintään:

- Kotipelipaita (keltainen)

- Vieraspelipaita (musta)

- Shortsit (mustat)

- Pelisukat (keltaiset)

Paitaan painetaan pelkkä numero (ei nimeä).


In English: For the new player and his parents

You can try out for a week in practice, after which you can join by filling in the registration form here https://www.malminpalloseura.fi/ → Joukkueet → Pojat → B-pojat → Ilmoittaudu

Before registering, you should also read the team rules: https://tinyurl.com/mpsp0506saannot

Please note that the player is not insured by the team until agreed and notified. Until then, it is the guardian’s responsibility to ensure that the player has insurance appropriate for the activity.

New players must notify the coach in advance.

The team will order the player's license (needed to participate in the games) and, if necessary, insurance after the first monthly fee has been paid.

Costs

Below is an estimate of the cost. Amounts are subject to change.

Entry fee: 110e (insurance not included). Will be billed as soon as a player registers with the team. The fee includes a license from the Finnish Football Association and a possible transfer fee from another Finnish club. The fee also replaces the monthly fee for the first month. Thus, a new player will not be billed separately for the first month's monthly fee.

Insurance fee: 140e (per calendar year). If the player has his own insurance covering  competitive sports, this does not have to be paid for.

When the entry fee and insurance fee can be seen on the team's bank account, the player’s license and insurance will be ordered. (more information: https://www.palloliitto.fi/palvelut/digitaaliset-jasenpalvelut/pelipaikka-pelipassit-ja-vakuutukset)

MPS B-boys Team Monthly payment 2020-21:

110e / month / player

MPS Club Fee:

Estimate: 150e / year

Tournament fees:

In addition, tournaments and camps will be billed separately to entrants.

Squad number

Ask the team leader for free squad numbers.

Equipment

Equipment can be ordered from MPS Store. http://malminpalloseura.fi/ → Storen nettikauppa.

Do not order any equipment until the team manager has confirmed which squad number the player will get.

The player needs at least:

- Home jersey (yellow)

- Away jersey (black)

- Shorts (black)

- Game socks (yellow)

Only the squad number (no name) is printed on the shirt.