ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ  ОСВІТИ МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

« 04  » вересня 2018                                                                                                           №  238

Про організацію інноваційної освітньої

діяльності в загальноосвітніх навчальних

закладах у 2018/2019 навчальному році

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 552, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07.11.2012 року № 1352, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року № 114, затвердженого в Міністерстві юстиції України 13.05.2002 року № 428/6716, у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 року № 1054, наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 року № 994 «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2017 р. за № 1171/31039, Концепції «Нова Українська школа», з метою подальшого удосконалення дослідно-експериментальної та пошукової роботи в навчальних закладах міста,  створення умов для оновлення змісту освіти й впровадження в практику роботи нових освітніх технологій, організації належного інформаційно-методичного проведення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, професійного росту педагогічних працівників, згідно з річним планом відділу освіти,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити:

1.1. склад експертної комісії відділу освіти Марганецької міської ради з питань інноваційної освітньої діяльності навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році (додаток 1);

  1. перелік напрямів інноваційної діяльності навчальних закладів міста у 2017/2018 навчальному році (додаток 2).
  1. Керівникам навчальних закладів:

2.1. забезпечити належну організацію проведення дослідно-експериментальної роботи та здійснення інноваційної діяльності згідно з додатком 2;

2.2. провести обговорення результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності за 2018/2019 навчальний рік на засіданнях педагогічних рад до 15.05.2018 року;

2.3. підготувати та надати міському методичному кабінету інформацію «Про кількісні показники інноваційної діяльності в навчальних закладах міста за 2018/2019н. р.» та звіт про впровадження програми дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня за алгоритмом (додатки 3, 4) до 01.06.2019 р.

3. Міському методичному кабінету:

3.1. забезпечити організаційно-управлінський та науково-методичний супровід інноваційної діяльності в навчальних закладах за напрямами, визначеними відповідними наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, департаменту освіти і науки Дніпропетровської  обласної державної адміністрації, відділом освіти Марганецької міської ради  (згідно з додатками 2, 3, 4);

3.2. узагальнити інформацію, подану директорами загальноосвітніх навчальних закладів, «Про кількісні показники впровадження інноваційної діяльності в навчальних закладах відділу освіти Марганецької міської ради у 2018/2019 н. р.» (згідно з додатками 3, 4)  до 01.06.2019 року

3.3. продовжити роботу зі створення банків освітніх інновацій і підготовки педагогічних працівників до впровадження програм інноваційної діяльності;

3.4. прозвітувати на засіданні колегії відділу освіти Марганецької міської ради про хід і результати дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти міста до 15.06.2019 року.

4. Наказ розмістити на сайті відділу освіти Марганецької міської ради.

  5. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на керівників навчальних закладів, координацію – на завідувача міським методичним кабінетом Гуськову О. М., контроль – на заступника начальника відділу освіти Фоміну А.М.

   

 

Начальник відділу освіти                                        В.В. Кострикіна

     

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                             Додаток 1

                                                                                                                                                     до наказу  відділу освіти

             Марганецької міської ради

                                                                                                                                                     від 04.09.2018 року №

СКЛАД

експертної комісії відділу освіти Марганецької міської ради

з питань інноваційної діяльності

Кострикіна Валентина Василівна, начальник відділу освіти Марганецької міської ради, голова експертної комісії.

Гуськова Ольга Миколаївна, завідувач міським методичним кабінетом, заступник голови експертної комісії.

Члени комісії:

  1. Фоміна Алла Миколаївна, заступник начальника відділу освіти Марганецької міської ради.
  2. Зимненко Поліна Федорівна, методист міського методичного кабінету.
  3. Дровникова Лариса Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи гуманітарної гімназії ім. Т. Шевченка.
  4. Швець Лариса Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Марганецької гімназії.
  5. Прокопець Галина Леонідівна, керівник міського методичного об’єднання вчителів історії та права.
  6. Пилипенко Крістіна Віталіївна, заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ № 3
  7. Новікова Катерина Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи СПМШ № 11.

Начальник відділу освіти                                                        В.В. КОСТРИКІНА


                                                                                                                    Додаток 2

                                                                                                                                                     до наказу  відділу освіти

             Марганецької міської ради

                                                                                                                                                     від 04.09.2018 року №

ПЕРЕЛІК

напрямів інноваційної діяльності, які реалізуються в навчальних закладах

відділу освіти Марганецької міської ради протягом 2018/2019 навчального року

 Всеукраїнський рівень

Тема дослідження

Назва                             навчального закладу

Наказ МОН

Відповідальні

1.

Всеукраїнський проект «Профілактика неінфекційних захворювань серед учнівської молоді».

Марганецька

гімназія

 Від 19.12.2016 р. № 2-2732

Зінченко А. А.,

в.о. директора, заступник директора з навчально-виховної роботи

2.

Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства

«Демократична школа» спільно з Європейським центром ім. Вергеланда

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3

Декларація про співпрацю, підписано 01.02.2017

Лук’яненко Ю.В., директор

3.

«Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику»

СШ №2

Наказ МОН № 1199 від 18.08.2017

Бурлака О.В., директор

Романовська О.Є., заступник директора з навчально-виховної роботи

4.

Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу.

МЦТПУМ

Договір №1 від 09.03.2017р.з інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

Усенко Т.О., директор

Кривопуст О.І., заступник директора з навчально-виховної роботи

Регіональний  рівень

№ з/п

Тема дослідження

Назва НЗ

Наказ  ДОН ДОДА

Відповідальні

1.

Розробка системи загально-людських та національних цінностей в умовах національної школи-родини

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3

наказ №7 від

03.01.2003

Лук’яненко Ю. В., директор Пилипенко К.В.,заступник директора

Супрун А.В., педагог-організатор

2.

Інтегрування змісту випереджаючої освіти  для сталого розвитку у навчально-виховний процес

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3

наказ від 10.07.2015 №496/0/212-15 та 17.11.2015 №761/0/212-15  

Лукяненко Ю.В.,  директор

4.

Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес

ЗОШ І-ІІІ ст. № 7

НВК “Ліцей - СЗОШ № 10”

наказ від 10.07.2015

№ 496/0/212-15

Кузуб О.М., директор

Ковальова Л. І., заступник директора

5.

Створення системи саморозвитку та самореалізації особистості учня на ідеях педагогіки життєтворчості

ЗОШ І-ІІІ ст.

№ 12

Галко О.Ф., в.о. директора, заступник директора з навчально-виховної роботи Колпак Т.П., педагог-організатор

6.

Ранній інтелектуальний та творчий розвиток дитини - шлях до сталого розвитку

ДНЗ № 10 «Оленка»

Зозуля Н.Г., завідувач

7.

Проект «Вчимося жити разом»

ЗОШ №№ 7, 12, НВК «Ліцей-школа № 10»

Зимненко П. Ф., методист

8.

Розвиток громадянських компетентностей в Україні в умовах загальноосвітньої школи

ЗОШ №№ 3, 7, 12, НВК «Ліцей-школа № 10», гуманітарна гімназія

Наказ №701/0/212-16 від 21.10.2016

Лукяненко Ю.В.,

Кузуб О.М.,

Галко О.Ф.,

Бистра К. В.,

Березицька Н.В.

9.

Науково-методичні засади, створення інноваційної моделі STEМ-освіти.

Спеціалізована ПМШ № 11

Наказ Департаменту освіти і науки від 22.12.2016 р. № 881/0/212-16

Доповнення до наказу від 27.04.2017 р. № 264/0/212-17

Волкова О.І., директор,

Новікова К.А., заступник директора з навчально-виховної роботи

10.

Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання

СШ № 2

Наказ ДОН № 882/0/212-16 від 22.12.2016

Бурлака О.В., директор,

Романовська О.Є., заступник директора з навчально-виховної роботи

11.

Проведення спільної профорієнтаційно – інформаційної роботи серед учнівської молоді МЦТПУМ та Нікопольського економічного університету

МЦТПУМ

Договір про творчу співпрацю з приватним вищим навчальним закладом Нікопольський економічний університет від 11.04.2017 р.

Усенко Т.О., директор,

Кривопуст О.І., заступник директора з навчально-виховної роботи

Міський  рівень

№ з/п

Тема дослідження

Назва НЗ

Наказ

департаменту

Відповідальні

1.

Впровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості через розвиток соціальних компетенцій самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації учня

Марганецька гуманітарна гімназія  ім. Т. Шевченка

Наказ

№ 87 від 05.06.2015

Тріленко С.М., заступник директора з навчально-виховної роботи

2.

Створення психолого-педагогічних умов для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності учнів

СШ І-ІІІ ст.

 № 2

Наказ

№ 79 від 12.06.2015

ЖмінченкоТ.М., заступник директора з навчально-виховної роботи

3.

Розвиток життєтворчої та життєуспішної особистості засобами позитивного мислення в умовах школи-родини

ЗОШ І-ІІІ ст.  

№ 3

Наказ по закладу  

№ 100 від 07.09.2015

Петрова Л.В., заступник директора з навчально-виховної роботи

4.

Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів

ЗОШ І-ІІІ ст.

 № 5

Наказ

№ 168 від 09.09.2015

Жур О.А. заступник директора з навчально-виховної роботи

5.

 Впровадження інноваційних технологій, ефективних методів, форм і засобів навчання та виховання, спрямованих на розвиток соціальної компетентності учнів

Марганецька гімназія

Наказ

№  165 від 10.09.2015

Швець Л.П., заступник директора з навчально-виховної роботи

6.

Формування особистості учня через розвиток цілісного світогляду, соціальної компетентності, високої патріотичної культури

ЗОШ І-ІІІ ст.

№  7

Наказ

 № 164 від 31.08.2015

Вотінцева В.І, заступник директора з навчально-виховної роботи

7.

Використання інформаційно-освітнього простору для соціалізації особистості школяра

СЗШ І-ІІІ ст.  

№ 9

Наказ

№ 69 від 10.09.2015

Колосова В.П., заступник директора з навчально-виховної роботи

8.

Цілеспрямоване формування креативної особистості та створення нової ментальності учня  на основі позитивної мотивації навчання

НВК «Ліцей – СЗОШ № 10»

Наказ від 24.09.2015р.

№ 194

Бистра К. В., директор, Климаш Н.О.,

заступник директора з навчально-виховної роботи

9.

Освітня ініціатива як стратегія формування соціальної особистості в умовах профілізації школи

ЗОШ І-ІІІ ст.  

№ 11

Наказ

№ 125  від 07.09.2015р.

Новікова К.А., заступник директора з навчально-виховної роботи

10.

Розвиток особистості гуртківця, формування його основних компетентностей шляхом залучення до інноваційної діяльності через підвищення ефективності праці керівника гуртка, його потенційних можливостей

ЕНЦ

Наказ від 04.09.2015

№ 40

Зимненко П.Ф., методист

11.

Креативне виховання - запорука розвитку творчої особистості

ЦКПР

Наказ № 71

від 16.09.2015

Зимненко П.Ф., методист

12.

Розвиток творчого потенціалу керівника гуртка в умовах соціалізації особистості громадянського суспільства

ЦНТТ

Наказ від 10.09.2015

№ 59

Зимненко П.Ф. методист

13.

Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу з професійного самовизначення учнів як чинник їх соціалізації та адаптації

ЦТПУМ

Наказ від 16.09.2015

№ 69

Кривопуст О.І.,заступник директора з навчально-виховної роботи

14.

Психолого-педагогічний супровід формування соціально зрілої особистості дітей дошкільного віку

ДДО

Наказ від 03.09.2015

№ 80 -ОД

Агаркова Л.В., заступник директора з навчально-виховної роботи

15.

Оптимізація процесу соціалізації засобами інноваційного наповнення освітнього середовища в умовах громадянського суспільства

ЗОШ І-ІІІ ст.  

№  12

Наказ від 01.09.2016

№ 173

Євдокимова Я.І., заступник директора

Локальний рівень, запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану навчальним закладом спеціалізацію, чи світоглядного спрямування

Назва ЗНЗ

Клас

Навчальний предмет

Марганецька гуманітарна гімназія ім. Т.Шевченка

1-4

Риторика

5 – 9

6 -9

8

8

5 – 7

9 – Б

9 - А

Спецкурс «Психологія розвитку особистості молодшого підліткового віку»

Практикум «З правопису української мови»

Спецкурс «Культура мовлення»

Курс за вибором «Зарубіжна література в контексті світового мистецтва»

Спецкурс «Історія рідного краю»

Німецька мова»

Спецкурс «Ми – громакдяним України»    

Спецкурс «Вчимося бути громадянами»    

10

Факультатив «Кроки до порозуміння»

Марганецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської мови

3-Б,

«Я у медіапросторі»

5

«Intel. Шлях до успіху»

5 - 7

«Українознавство»

8 - 9

«Практикум з правопису

української мови»

10 - 11

«Країнознавство», «Література країни, мова якої вивчається поглиблено»

11

«Ділова англійська мова»

Марганецька загальноосвітньої школи I-III ступенів №3  Марганецької міської ради Дніпропетровської області

12

Уроки для стійкого розвитку

3,4

Україна – єдина країна

5-7

Українознавтво

8

Видатні постаті України – сер 16 – 18 ст

9-А

Видатні постаті України XVIII – початку ХХ століть

10

Євроклуб, «Історія України ½ ХХ ст.. в особах», «Ситилістика української мови»

11

«Основи демократії», «Стилістика української мови»

Навчально - виховний комплекс

«Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 – дошкільний навчальний заклад»

1

Риторика

2, 3, 4

Логіка

5

Основи християнської етики

5 – 6

Українознавство

6, 7

Основи християнської етики,

8, 9

Основи християнської етики,

Практикум з правопису української мови

11

Основи теорії літератури.

Практикум з синтаксису української мови

Марганецька гімназія

1-4

Хореографія.

5 - 7

Хмарні сервіси Offise 365

8

Уроки для сталого розвитку

5 – 9

Фінансова грамотність

9

Задачі економічного змісту в курсі «Алгебра»

10

Фінансова грамотність

11

Стилістика української мови

Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7

1 - 4

«Уроки для сталого розвитку. Моя щаслива планета»

 6

Спецкурс «Енергоефективність та енергозбереження»

8 – 9

Факультативний курс «Практикум з правопису української мови»

Марганецька спеціалізована загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням окремих предметів

1 - 4

Хореографія

5-7

«Образотворче мистецтво»

5 - 6

«Логіка»

6

Комп’ютерна графіка

7

«Окремі питання алгебри»

8

«Петриківський розпис», «Креслення»

7 – 9

Основи веб-дизайу

5 – 7 8 – а 9 –а, б

Художня культура

10 - 11

«Основи алгоритмізації та програмування»

Навчально-виховний комплекс «Ліцей-спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10»

Марганецької міської ради Дніпропетровської області

2 –А, Б, 3 – А,Б

Уроки для сталого розвитку

2 –Б, 3 – Б, 4 – Б,В

Поглиблене вивчення англійської мови

1 – В,2 –А,

3 – А, 4 - А

Розвивальне навчання.

5Б,В

Друга французька мова

6 - Б

Друга французька  та польська мова

7 - В

Друга польська мова

8 - Б

Друга французька мова

Марганецька спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів №11

2

Розвиток продуктивного мислення

3-4

Елементи геометрії

8-А, 9-А,

Поглиблене вивчення математики

8-А

Задачі з параметрами

8-Б

Картографія

9-Б

Основи біохімії

Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12

1

Риторика

8

Курс «захисти себе від ВІЛ

11

Спецкурс «Громадянська освіта. Запобігання корупції.

КЗО  МЦТПУМ

Дистанційне навчання як дієвий інструмент,

Професійні та профільні групи

Водії автотранспортних засобів категорії «В», курси за вибором «Професійні проби: основи водійської вправи» діловоди, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, оператори комп’ютерного набору, кулінари,молодша медична сестра з догляду за хворими.

Начальник відділу освіти                                        В.В. Кострикіна

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    Додаток 3

                                                                                                                                                    до наказу  відділу освіти

            Марганецької міської ради

                                                                                                                                                    від 04.09.2018 року №

                                                                         ЗВІТ

 про кількісні показники впровадження програм дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в навчальних закладах у 2018/2019 н. р.

по відділу освіти Марганецької міської ради

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА

РІВЕНЬ (потрібне підкреслити) – всеукраїнський, регіональний

Назва проекту (програми):

з/п

Назва закладу освіти

2018/2018 н. р.

кількість задіяних у реалізації програми

педагогічних працівників

учнів

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Назва проекту (програми): 

з/п

Назва закладу освіти

2018/2019 н. р.

кількість задіяних у реалізації програми

педагогічних працівників

учнів

           ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (локальний рівень)

Назва проекту (програми): 

з/п

Назва  закладу освіти

2018/2019 н. р.

кількість задіяних у реалізації програми

педагогічних працівників

дошкільнят

Керівник закладу


                                                                                                                                                     Додаток 4

                                                                                                                                                     до наказу  відділу освіти

             Марганецької міської ради

                                                                                                                                                     від 04.09.2018 року №

АЛГОРИТМ

підготовки звіту про впровадження програми

дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського та регіонального рівнів

Назва навчального закладу ______________________________________________________

Тема дослідно-експериментальної роботи (далі – ДЕР)_______________________________

Рівень експерименту: всеукраїнський, регіональний (вказати нормативний документ)

Науковий керівник, консультанти, координатор у районі (місті) –

 

1.ПІБ керівника навчального закладу (повністю) ___________________________________

2.ПІБ педагогічного працівника навчального закладу, відповідального за реалізацію програми ДЕР (повністю) _______________________________________________________

3.ПІБ педагогічних працівників, які реалізують програму ДЕР (повністю)_______________

4.Мета, завдання дослідження. Термін проведення ДЕР (зазначити роки)_______________

5.Класи, в яких реалізується програма дослідно-експериментальної роботи _____________

6.Кількість учнів, залучених до впровадження програми дослідно-експериментальної роботи _______________________________________________________________________

 7.Очікувані результати ДЕР. – Етап реалізації ДЕР у 2018/2019 н. р. (назва і зміст роботи на цьому етапі) ________________________________________________________________

 8.Досягнені результати даного етапу реалізації програми ДЕР (науково- практичні напрацювання, публікації у фахових виданнях, збірниках матеріалів конференцій і семінарів, навчально-методичні та навчальні видання (посібники, програми, збірники тощо), реалізовані технології, розроблені науково-практичні моделі, методичні розробки, інші практичні матеріали, в яких розкрито сутність виконаної роботи) _________________

 9.Факти популяризації та оприлюднення результатів реалізації програми ДЕР (участь суб’єктів ДЕР у заходах різних рівнів з оприлюдненням результатів реалізації програми – конференціях і семінарах, круглих столах, освітніх виставках, проведення майстер-класів тощо) ________________________________________________________________________

 10.Про розгляд питання результатів чергового етапу програми ДЕР науковими, науково-методичними установами, які забезпечують науковий супровід ДЕР (витяги з наказів, рішень тощо) _________________________________________________________________

 Координатор інноваційної освітньої діяльності (ПІБ, посада працівника методичної служби, контактні дані, підпис)

Проект наказу підготувала:

завідувач міським

методичним кабінетом                                                                        О. М. Гуськова

Завізувала:

заступник начальника відділу

освіти                                                                                                    А.М. Фоміна