D:\material\logo.png        AFA Escola Balmanya

Tipus de pagaments

L’AFA  accepta diferents tipus de pagaments en tots els nostres serveis:

  1. Transferència  en compte bancari, per quota AFA i Socialització de llibres.
  2. Ingrés en compte bancari, per quota AFA i Socialització de llibres.
  3. Pagament en efectiu només per reserva de places extra-escolars. ( 9€)
  4. Pagament en efectiu fraccionat per les famílies que tinguin necessitat de fraccionar les quotes.

És important presentar resguard del pagament per qualsevol reclamació. Es pot entregar a l’AFA o enviar-lo per mail.

Per qualsevol dubte us podeu adreçar directament a  l’AFA  per trobar una solució.

1 Quota de soci de l’AFA ( Quota per família)

S’haurà dabonar per pagament únic  per transferència o Ingrés en compte.

Exemple:

Nº Compte destí                ES67 0182 5825 4602 0010 2526

Import de quota                42€

Concepte del pagament         Nom i cognom de l’alumne i curs que cursarà

2 Servei Socialització de llibres ( Quota per alumne)

S’haurà d’abonar per pagament únic  per transferència o Ingrés en compte.

Exemple:

Nº Compte destí                ES55 0182 5825 4902 0008 7560

Import de quota                65€  

Concepte del pagament         Nom i cognom de l’alumne i curs que cursarà