Додаток 3 

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування 

(пункт 1 розділу II) 

 Звіт

  про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

 власних надходжень

 (форма N 4-2м)

 за перше півріччя 2019 року

 КОДИ

 Установа

 Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр

 за ЄДРПОУ

 04590984

 Територія

 Теребовля

 за КОАТУУ

 6125010100

Організаційно-правова форма господарювання 

 Комунальна організація (установа, заклад)

 за КОПФГ

 430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -     

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -     

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611070 - Надання загальної середньої освіти спеціальними  загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 

Періодичність: квартальна (проміжна)   

Одиниця виміру: грн. коп. 

 Показники

 КЕКВ

 та/або

 ККК

 Код рядка

 Затверджено на звітний рік

 Залишок на початок звітного року

 Перераховано залишок

 Надійшло коштів за звітний період (рік)

 Касові

 за звітний період (рік)

 Залишок

 на кінець звітного періоду (року)

 усього

 у тому числі на рахунках в установах банків

 усього

 у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

 усього

 у тому числі на рахунках в установах банків

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 Надходження коштів - усього

 X

 010

 116917,00

 11366,12

 -

 -

 108453,00

 X

 X

 19377,12

 -

 Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

 X

 020

 99042,00

 X

 X

 X

 94980,00

 X

 X

 X

 X

Autogenerated

 201900000010222853

 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 ст. 1 з 4


 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

 X

 030

 17875,00

 X

 X

 X

 13473,00

 X

 X

 X

 X

 Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

 X

 040

 -

 X

 X

 X

 -

 X

 X

 X

 X

 Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

 X

 050

 -

 X

 X

 X

 -

 X

 X

 X

 X

 Фінансування

 X

 060

 -

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 Видатки та надання кредитів - усього

 X

 070

 116917,00

 X

 X

 X

 X

 100442,00

 -

 X

 X

 у тому числі:

 Поточні видатки

 2000

 080

 65871,00

 X

 X

 X

 X

 58570,00

 -

 X

 X

 Оплата праці і нарахування на заробітну плату

 2100

 090

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Оплата праці

 2110

 100

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

  Заробітна плата

 2111

 110

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

  Грошове  забезпечення військовослужбовців

 2112

 120

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Нарахування на  оплату праці

 2120

 130

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Використання товарів і послуг

 2200

 140

 47996,00

 X

 X

 X

 X

 40696,00

 -

 X

 X

 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 2210

 150

 45246,00

 X

 X

 X

 X

 37946,00

 -

 X

 X

 Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 2220

 160

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Продукти харчування

 2230

 170

 2750,00

 X

 X

 X

 X

 2750,00

 -

 X

 X

 Оплата послуг (крім комунальних)

 2240

 180

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Видатки на відрядження

 2250

 190

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Видатки та заходи спеціального призначення

 2260

 200

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2270

 210

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

   Оплата теплопостачання

 2271

 220

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

   Оплата водопостачання  та водовідведення

 2272

 230

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

   Оплата електроенергії

 2273

 240

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

   Оплата природного газу

 2274

 250

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

   Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

 2275

 260

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

   Оплата енергосервісу

 2276

 270

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

Autogenerated

 201900000010222853

 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 ст. 2 з 4


 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

 2280

 280

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 2281

 290

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 2282

 300

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Обслуговування боргових зобов’язань

 2400

 310

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

 2410

 320

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

 2420

 330

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Поточні трансферти

 2600

 340

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 2610

 350

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 2620

 360

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 2630

 370

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Соціальне забезпечення

 2700

 380

 17875,00

 X

 X

 X

 X

 17874,00

 -

 X

 X

 Виплата пенсій і допомоги

 2710

 390

 17875,00

 X

 X

 X

 X

 17874,00

 -

 X

 X

 Стипендії

 2720

 400

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Інші виплати населенню

 2730

 410

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Інші поточні видатки

 2800

 420

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Капітальні видатки

 3000

 430

 51046,00

 X

 X

 X

 X

 41872,00

 -

 X

 X

 Придбання основного капіталу

 3100

 440

 51046,00

 X

 X

 X

 X

 41872,00

 -

 X

 X

 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 3110

 450

 51046,00

 X

 X

 X

 X

 41872,00

 -

 X

 X

 Капітальне будівництво (придбання)

 3120

 460

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Капітальне будівництво (придбання) житла

 3121

 470

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Капітальне  будівництво (придбання) інших        об’єктів

 3122

 480

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Капітальний ремонт

 3130

 490

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Капітальний ремонт житлового фонду  (приміщень)

 3131

 500

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Капітальний ремонт інших об’єктів

 3132

 510

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Реконструкція та реставрація

 3140

 520

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Реконструкція житлового фонду (приміщень)

 3141

 530

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 Реконструкція та реставрація інших об’єктів

 3142

 540

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

 3143

 550

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Створення державних запасів і резервів

 3150

 560

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Придбання землі та нематеріальних активів

 3160

 570

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Капітальні трансферти

 3200

 580

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 3210

 590

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 3220

 600

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

Autogenerated

 201900000010222853

 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 ст. 3 з 4


 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 3230

 610

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Капітальні трансферти населенню

 3240

 620

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Внутрішнє кредитування

 4100

 630

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Надання внутрішніх кредитів

 4110

 640

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Надання кредитів органам державного   управління інших  рівнів

 4111

 650

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

 4112

 660

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Надання інших внутрішніх кредитів

 4113

 670

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Зовнішнє кредитування

 4200

 680

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Надання зовнішніх кредитів

 4210

 690

 -

 X

 X

 X

 X

 -

 -

 X

 X

 Керівник

 Кацан МБ

 Головний бухгалтер

 Юськів МК

 " 09 " липня 2019р.

Autogenerated

 201900000010222853

 АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 ст. 4 з 4