APSTIPRINU

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas direktore

_________________V.Pridača

Rīgā, 01.04.2019.

J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas pasākumu plāns 2018. / 2019. m. g. aprīlim

1.nedēļa (01.04.-06.04.)

2.nedēļa (08.04. – 13.04.)

3.nedēļa (15.04.-20.04.)

4.nedēļa (22.04.-27.04.)

5.nedēļa (29.04.-30.04.)

Pirmdiena

01.04.

Skolas leļļu teātra izrāde

Plkst.11.05 – 1.b, 2.b kl.

Atb. N.Seņkāne, kl.audzinātāji.

Plkst.14.00 ISEC seminārs “Diagnostikas darbu rezultāti” 3., 6.kl.

Plkst.9.00 - 9.kl. ESF projekts “Dizains” (N.Seņkāne, N.Poļakova).

08.04.

Skolas leļļu teātra izrāde

Plkst.11.05 – 1.a, 2.a kl.

Atb. N.Seņkāne, kl.audzinātāji.

15.04.

IK – darbs ar jaunajiem speciālistiem.

22.04.

29.04.

Otrdiena

02.04.

JDJ – pusfināls Ģētes Institūtā.

Plkst.9.00 – 8.-9.kl. ESF projekts “Matemātika” (O.Lucika, N.Poļakova)

09.04.

Plkst.13.00 rajona olimpiāde krievu valodā 2.-4. kl.            Atb. R.Ļeveņeca.

Plkst.9.00 – 8.-9.kl. ESF projekts “Matemātika” (O.Lucika, N.Poļakova).

16.04.

IK – bilingvālās izglītības kvalitātes izvērtēšana.

Plkst.9.00 – 8.-9.kl. ESF projekts “Matemātika” (O.Lucika, N.Seņkāne)

23.04.

IK – 9. – 12. klašu sekmju kontrole.

30.04.

“Latvijas skolas soma”

Mobilais planetārijs 204.kab.

Plkst. 9.20 – 5.a  

Plkst. 10.05 – 4.b

Plkst. 11.05 – 4.c

Plkst. 12.05 – 5.b

Trešdiena

03.04.

IK – atbalsts izglītojamajiem ar grūtībām mācībās.

Plkst.13.00 ESF projekts

1., 3. kl. slidošana (N.Poļakova, O.Lucika)

10.04.

Latvijas skolu orientēšanas kauss 2019 -  9.b, 10.a kl. (O.Lucika, I.Čapase).

Plkst.13.00 ESF projekts

1., 3. kl. slidošana (N.Poļakova, O.Lucika, A.Bākule).

17.04.

“Latvijas skolas soma”

Dabas muzejs pēc 3.st. – 4.a kl.

Plkst.13.00 ESF projekts

1., 3. kl. slidošana (N.Poļakova, O.Lucika, G.Tajarova).

“Pasaules jaunatne debatē” Latvijas fināls. Ģētes institūtā.

24.04.

IK – skolēnu nodrošinājums ar mācību grāmatām

2019./2020. m. g.

Plkst.13.00 ESF projekts

1., 3. kl. slidošana (N.Poļakova, O.Lucika, A.Kazakeviča).

Ceturtdiena

04.04.

16.00 – 18.00 skolotāju konsultāciju diena

18.00 – klases vecāku sapulces 1.-11.kl.

Plkst. 14.45 – Apmācības programma jauniešiem  “Vienaudzis – Vienaudzim” 10., 11. klases 217. kab.

11.04.

Plkst.13.00 rajona olimpiāde matemātikā 2.-4. kl.

Atb. R.Ļeveņeca.

Plkst.9.00 - 8.a, 9.b kl. ESF projekts “Bioķīmija”.

Plkst. 14.45 – Apmācības programma jauniešiem  “Vienaudzis – Vienaudzim” 10., 11. klases 217. kab.

Plkst.12.00 sociālā pedagoga sanāksme (N.Poļakova).

18.04.

Plkst. 14.45 – Apmācības programma jauniešiem  “Vienaudzis – Vienaudzim” 10., 11. klases 217. kab.

25.04.

IK – pārbaudes darbu kvalitāte.

IK – 1.- 6. klašu sekmju kontrole.

Starptautiskā konkursa

“Lese füchse” Latvijas fināls.

Skolas aktu zālē.

Piektdiena

05.04.

IK – 1. un 10. klašu komplektēšana 2019./2020.m.g.

Kino diena:

Plkst.12.45 – 1.- 4. kl.

(Atb. skolēnu pašpārvalde).

12.04.

Plkst. 15.00 Radošs konkurss skolām “Slavas minūte” Rīgas 71. vsk.

Atb. N.Seņkāne, N.Poļakova.

19.04.

26.04.

“Latvijas skolas soma”

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris plkst.19.00 – 12. kl.

Plkst.15.00 ESF projekts

”Pneimobīlis” 9.b kl.

Kino diena:

Plkst.12.45 – 1.- 4. kl.

Plkst.14.40 – 5.- 11. kl.

 (Atb. skolēnu pašpārvalde).

Sestdiena

06.04.

13.04.

20.04.

27.04.

Visa mēneša garumā:

7. – 13.04. Brauciens uz Vāciju E.Artahinova

8.04. – 12.04. ATVĒRTĀS DURVIS UZŅĒMUMOS (prakse.lv)

8.04. – 12.04. sākumskolas nedēļa (atb.L.Ušakova).

15.04. – 18.04. psiholoģijas nedēļa.

28.04. Latvijas 46.atklātā matemātikas olimpiāde.

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana.