STT

Số hiệu chuyến bay

Chặng Bay

Giờ khởi hành

No

Flight No

Route

Departure time

1

RL8754

VPBLC

450

2

VJ603

VNA636

520

3

VN9353

VNA354

525

4

VJ782

VNA630

600

5

VN7355

VNA345

610

6

VN7552

VNA353

615

7

VN1944

VNA357

620

8

N42576

VPBYV

710

9

BL1010

VNA571

730

10

ZF2544

VPBLV

745

11

VJ615

VNA675

745

12

BL1032

VNA566

810

13

ZF5242

VPBXW

830

14

VJ792

VNA642

855

15

VN1560

VNA356

900

16

RL8790

VPBOO

910

17

VJ770

VNA640

945

18

VJ5356

VNA634

950

19

BL322

VNA559

955

20

VJ5258

VNA643

955

21

CZ8476

 

1040

22

VN1345

VNA367

1050

23

VN704

VNA359

1050

24

VJ5320

VNA641

1100

25

AK205

 

1205

26

VN1552

VNA327

1210

27

VJ5126

VNA645

1230

28

VJ5246

VNA673

1250

29

VJ5306

VNA639

1310

30

VN496

VNA615

1330

31

VJ5380

VNA642

1350

32

CA454

 

1400

33

VN474

VNA352

1425

34

VN500

VNA350

1435

35

VN1347

VNA367

1450

36

VJ5346

VNA631

1500

37

VJ838

VNA675

1530

38

VJ5348

VNA636

1545

39

GJ8010

 

1605

40

VN728

VNA344

1605

41

BL126

VNA565

1620

42

CZ6050

 

1640

43

JD422

 

1705

STT

Số hiệu chuyến bay

Chặng Bay

Giờ khởi hành

No

Flight No

Route

Departure time

44

UO567

 

1710

45

VJ776

VNA676

1745

46

VJ5362

VNA634

1750

47

BL128

VNA566

1800

48

VN1349

VNA605

1800

49

BL502

VNA559

1810

50

CA728

 

1820

51

VN462

VNA351

1855

52

VN1558

VNA322

1910

53

VJ5396

VNA635

1935

54

VN718

VNA357

1945

55

BL363

VNA572

1955

56

VN736

VNA345

2015

57

VJ5324

VNA684

2120

58

3U8856

 

2150

59

VN1351

VNA359

2155

60

VJ5316

VNA643

2200

61

VJ619

VNA641

2215

62

VN9343

VNA615

2240

63

VJ778

VNA631

2305

64

VJ611

VNA639

2350

65

VJ613

VNA642

2355

66

N42532

VPBYU

0000+

67

VJ732

VNA645

0005+

68

BL369

VNA565

0010+

69

KE468

 

0115+

70

VJ601

VNA636

0130+

71

BL371

VNA566

0210+

72

7C4904.

 

0235+

73

150 được hiểu là 1:50 - 1h 50 phút (150 stands for 1:50 AM).
2030 được hiểu là 20:30 - 20h30 phút (2030 stands for 20:30 PM).

Miễn trừ trách nhiệm/ Disclaimer:

Lịch bay trên chỉ mang tính chất tham khảo. Công ty CIAS không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc hậu quả xảy ra do việc khách hàng sử dụng lịch bay trên. Quý khách vui lòng liên hệ với đại lý hoặc hãng hàng không để có lịch bay chính xác nhất.

The above flights schedule is only for reference. CIAS refuses to take any responsibility for the accuracy or consequences due to the using the filght schedule. Please contact with your ticket agent or airlines to get the right schedule.