Kinnitatud:

direktori 09.01.2019

käskkirjaga nr 2-9/20

TUNNIPLAAN 2018/2019

 

Jrk nr

Kellaaeg

I

II

III

IV

ESMASPÄEV

1.

8.30-9.15

loodus

eesti k

 eesti k

eesti k

2.

9.25-10.10

eesti keel

matem

matem

eesti k

3.

10.20-11.05

matem

kunst

keh kasv

matem

4.

11.25-12.10

eesti k

keh kasv

muusika

kunst

5.

12.30-13.15

õpiabi

arvuti

muusika

6.

13.25-14.10

õpiabi

7.

14.25-15.10

8.

15.15-16.00

LASTEKOOR

TEISIPÄEV

1.

8.30-9.15

kunst

eesti k

matem

matem

2.

9.25-10.10

eesti k

inimeseõp

eesti k

eesti k

3.

10.20-11.05

muusika

matem

loodusõp

inglise k

4.

11.25-12.10

matem

muusika

inglise k

keh.kasv

5.

12.30-13.15

arvuti

kunst

loodusõp

6.

13.25-14.10

õpiabi

õpiabi

7.

14.25-15.10

                       POISTEKOOR                                              

KOLMAPÄEV

1.

8.30-9.15

keh kasv

eesti k

matem

eesti k

2.

9.25-10.10

matem

matem

eesti k

keh kasv

3.

10.20-11.05

eesti k

eesti k

keh kasv

matem

4.

11.25-12.10

eesti k

inimeseõp

muusika

inglise k

5.

12.30-13.15

muusika

inimeseõp

arvuti

6.

13.25-14.10

MUDILASKOOR

NELJAPÄEV

1.

8.30-9.15

kunst

matem

keh kasv

matem

2.

9.25-10.10

matem

keh kasv

inglise k

eesti k

3.

10.20-11.05

eesti k

eesti k

matem

loodusõp

4.

11.25-12.10

loodusõp

loodusõp

eesti k

inglise k

5.

12.30-13.15

õpiabi

kunst

tehn PT

6.

13.25-14.10

õpiabi

tehn PT

REEDE

1.

8.30-9.15

matem

eesti k

inglise k

keh kasv

2.

9.25-10.10

eesti k

eesti k

loodusõp

muusika

3.

10.20-11.05

muusika

loodusõp

eesti k

matem

4.

11.25-12.10

tööõpetus

tööõp

eesti k

eesti k

5.

12.30-13.15

õpiabi

kunst

tööõpetus

Jrk nr

Kellaaeg

V

VI a

VI b

VII

VIII

IX

ESMASPÄEV

1.

8.30-9.15

ajalugu

matem

eesti k

loodusõp

inglise k

eesti k

2.

9.25-10.10

muusika

eesti k

loodusõp

inglise k

ajalugu

matem

3.

10.20-11.05

eesti k

loodusõp

inglise k

matem

muusika

ajalugu

4.

11.25-12.10

loodusõp

inglise k

ajalugu

arvuti

eesti k

keh T/ÕM

5.

12.30-13.15

matem

ajalugu

matem

keh P

bioloogia

inglise k

6.

13.25-14.10

keh T/ÕIn

keh PT

keh PT

ajalugu

matem

bioloogia

7.

14.25-15.10

muusika

kunst

füüsika

8.

15.15-16.00

LASTEKOOR

TEISIPÄEV

1.

8.30-9.15

matem

kirjandus

kirjandus

inimeseõp

keemia

inglise/ÕV

2.

9.25-10.10

kirjandus

inimeseõp

inimeseõp

matem

geograafia

vene/ÕIn

3.

10.20-11.05

inimeseõp

loodusõp

matem

vene k

füüsika

kirjandus

4.

11.25-12.10

tehn PT

vene k

vene k

kirjandus

inimeseõp

matem

5.

12.30-13.15

tehn PT

matem

loodusõp

vene k

kirjandus

ühisk

6.

13.25-14.10

inglise k

vene k

vene k

tehn PT

matem

geograaf

7.

14.25-15.10

                         POISTEKOOR        

 keh T                 keh T                keh T

tehn PT

vene/ÕM

kl juh

8.

15.15-16.00

                                    JÄRELVASTAMINE                                                           Õ Keemia

KOLMAPÄEV

1.

8.30-9.15

inglise k

ajalugu

eesti k

eesti k

matem

keemia

2.

9.25-10.10

matem

eesti k

ajalugu

inglise k

geograafia

karjäär

3.

10.20-11.05

eesti k

kl juh

inglise k

geograaf

ajalugu

füüsika

4.

11.25-12.10

loodusõp

arvuti

arvuti

ajalugu

tehn P

matem

5.

12.30-13.15

ajalugu

matem

matem

keh T

tehP/keh T

eesti k

6.

13.25-14.10

keh P

tehn PT

tehn PT

matem

inglise k

ajalugu

7.

14.25-15.10

muusika

tehn PT

tehn PT

Õ Mat

keh P

kehP/ÕA

NELJAPÄEV

1.

8.30-9.15

matem

eesti k

eesti k

kunst

vene/ÕIn

bioloogia

2.

9.25-10.10

eesti k

kunst

kunst

bioloogia

füüsika

vene k

3.

10.20-11.05

inglise k

vene k

vene k

keh P

eesti k

matem

4.

11.25-12.10

kehT/arvP

loodusõp

kl juh

matem

vene/ÕA

eesti k

5.

12.30-13.15

kehP/arvT

matem

loodusõp

eesti k

käsitööT

vene k

6.

13.25-14.10

kunst

inglise k

matem

vene k

käsiT/kehP

kehP/ÕaE

7.

14.25-15.10

õaM

õaM

kehT/ÕV

keh T

tehnPT

8.

15.15-16.00

kunst

kehT/ÕV

REEDE

1.

8.30-9.15

kl juh

kirjandus

kirjandus

matem

kl juh

keemia

2.

9.25-10.10

kirjandus

ühisk

ühisk

inglise k

keemia

matem

3.

10.20-11.05

kunst

inglise k

matem

loodusõp

matem

ühisk

4.

11.25-12.10

matem

muusika

muusika

kirjandus

inglise k

geograaf

5.

12.30-13.15

keh P

matem

inglise k

muusika

bioloogia

kirjandus

6.

13.25-14.10

keh P

keh P

kl juh

kirjandus

inglise k