TUNNIPLAAN 2020/2021

 

Jrk nr

Kellaaeg

I

II

III

IV

ESMASPÄEV

1.

8.30-9.15

kunst

eesti keel

 liikumisõpetus

eesti keel

2.

9.25-10.10

liikumisõpetus

matemaatika

eesti keel

matemaatika

3.

10.20-11.05

eesti keel

kunst

muusika

liikumisõpetus

4.

11.25-12.10

matemaatika

arvuti

matem

ettevõtlikkus

5.

12.30-13.15

ettevõtlikkus

muusika

6.

13.25-14.10

7.

14.25-15.10

8.

15.15-16.00

TEISIPÄEV

1.

8.30-9.15

eesti keel

liikumisõpetus

inglise B/arvuti A

eesti keel

2.

9.25-10.10

eesti keel

muusika

arvuti B/inglise A

matemaatika

3.

10.20-11.05

muusika

matemaatika

ujumine

inglise keel

4.

11.25-12.10

matemaatika

eesti keel

ujumine

tehnol/käsitöö

5.

12.30-13.15

inimeseõpetus

matemaatika

tehnol/käsitöö

6.

13.25-14.10

eesti keel

7.

14.25-15.10

                                                                   

KOLMAPÄEV

1.

8.30-9.15

eesti keel

ujumine

eesti keel

eesti keel

2.

9.25-10.10

matemaatika

ujumine

matemaatika

matemaatika

3.

10.20-11.05

muusika

ettevõtlikkusõpe

liikumisõpetus

loodusõpetus

4.

11.25-12.10

liikumisõpetus

eesti keel

muusika

kunst

5.

12.30-13.15

matemaatika

inglise keel B

muusika

6.

13.25-14.10

NELJAPÄEV

1.

8.30-9.15

eesti keel

loodusõpetus

matemaatika

matemaatika

2.

9.25-10.10

matemaatika

liikumisõpetus

loodusõpetus

eesti keel

3.

10.20-11.05

ujumine

eesti keel

eesti keel

arvuti

4.

11.25-12.10

ujumine

eesti keel

kunstiõpetus

inglise keel

5.

12.30-13.15

inglise keel A

liikumisõpetus

6.

13.25-14.10

REEDE

1.

8.30-9.15

eesti keel

eesti keel

eesti keel

eesti keel

2.

9.25-10.10

loodusõpetus

eesti keel

eesti keel

ettevõtlikkusõpe

3.

10.20-11.05

tööõpetus

muusika

inglise AB

kunst

4.

11.25-12.10

ettevõtlikkusõpe

matemaatika

inimeseõpetus

inglise keel

5.

12.30-13.15

tööõpetus

tööõpetus

liikumisõpetus

Jrk nr

Kellaaeg

V

VI

VII

VIIIa

VIIIb

IX

ESMASPÄEV

1.

8.30-9.15

inglise keel

eesti keel

matem

ajalugu

ajalugu

keemia

2.

9.25-10.10

loodusõp

inglise keel

ajalugu

matem

eesti k

eesti k

3.

10.20-11.05

matem

loodusõp

inglise k

eesti k

matem

ajalugu

4.

11.25-12.10

eesti k

matem

keh kasv

keemia

inglise k

matem

5.

12.30-13.15

ajalugu

kunst

eesti keel

inglise k

keemia

keh kasv

6.

13.25-14.10

arvuti

ajalugu

loodusõpe

muusika

muusika

ingB/kunA

7.

14.25-15.10

keh kasv

kunB/ingA

8.

15.15-16.00

                                                                                                                                             

TEISIPÄEV

1.

8.30-9.15

matem

vene k

inimeseõp

kirjandus

matem

füüsika

2.

9.25-10.10

inimeseõp

 matem

kirjandus

füüsika

füüsika

vene k

3.

10.20-11.05

ettevõtl

inimeseõp

loodusõp

matem

 kirjandus

kirjandus

4.

11.25-12.10

kirjandus

loodusõp

 vene k

 inimeseõp

inimeseõp

matem

5.

12.30-13.15

muusika

kirjandus

matem

bioloogia

bioloogia

ühisB/ingA

6.

13.25-14.10

keh kasv

muusika

tehn/käsit

vene k

vene k

geograafia

7.

14.25-15.10

                                                   tehn/käsit

                             

keh kasv

keh kasv

8.

15.15-16.00

                                                                                       

KOLMAPÄEV

1.

8.30-9.15

inglise k

ajalugu

matem

geograafia

geograafia

karjäär

2.

9.25-10.10

matem

inglise k

muusika

ajalugu

ajalugu

eesti k

3.

10.20-11.05

eesti k

matem

ajalugu

inglise k

inglise k

ühiskonna

4.

11.25-12.10

ajalugu

eesti k

loodusõp

 inglise k

inglise k

matem

5.

12.30-13.15

tehn/käsit

tehn/käsit

keh kasv

eesti k

matem

keemia

6.

13.25-14.10

tehn/käsit

tehn/käsit

keh kasv

keh kasv

ajalugu

7.

14.25-15.10

loovtöö

loovtöö

bioloogia

NELJAPÄEV

1.

8.30-9.15

eesti k

arvuti

vene k

keemia

eesti k

ingA/kunB

2.

9.25-10.10

loodusõp

eesti k

matem

vene k

vene k

kunA/ingB

3.

10.20-11.05

inglise k

 vene k

loodusõp

tehn/käsit

tehn/käsit

matem

4.

11.25-12.10

keh kasv

loodusõp

eesti k

tehn/käsit

tehn/käsit

vene k

5.

12.30-13.15

matem

matem

arvuti

kunst

kunst

bioloogia

6.

13.25-14.10

keh kasv

inglise k

matem

matem

füüsika

7.

14.25-15.10

inglise k

füüsika

füüsika

keh kasv

8.

15.15-16.00

REEDE

1.

8.30-9.15

keh kasv

vene k

matem

kirjandus

kirjandus

geograafia

2.

9.25-10.10

matem

inimeseõp

vene k

bioloogia

bioloogia

kirjandus

3.

10.20-11.05

kirjandus

matem

kunst

vene k

vene k

ühisA/ingB

4.

11.25-12.10

kunst

kirjandus

muusika

matem

keemia

vene k

5.

12.30-13.15

muusika

inglise k

kirjandus

geograafia

geograafia

matem