Експертиза викладу теми «Транспорт речовин» підручника: «Біологія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк, Л. С. Барна. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. — 280 с.

 

  1. Відповідність підручника навчальній програмі.

Критерії експертизи:

  1. Відповідність підручника цілям і завданням освіти (сучасній освітній парадигмі)

Критерії експертизи:

  1. Аналіз структурних компонентів підручника

Критерії експертизи:

  1. Відповідність тексту та ілюстрацій підручника основним психолого-педагогічним вимогам

(розглядаючи дану ілюстрацію (с.71) учні можуть вирішити, що тромбоцити, лекоцити та еритроцити відносяться до плазми, а не до формених елементів)

Крім того, наявність деяких ілюстрацій є недоцільною. Наприклад, не думаю, що варто наводити подану нижче ілюстрацію, оскільки учні не повинні могти візуально відрізняти різні види лейкоцитів

  1. Повнота реалізації можливостей методичного апарату в забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності учнів

  1. Доцільність і ефективність апарату орієнтування в підручнику
  1. Забезпечення виховної, розвивальної та здоров’язбережувальної функцій

3.5. Відповідність гендерному підходу в освіті

        Текстові та позатекстові (ілюстрації, методичний апарат, апарат орієнтування) матеріали підручника позбавлені гендерних стереотипів, андроцентризму, дискримінацій за ознакою статі (сексизмів), що  виявляється у: