Кой може да вземе участие в “Дончо Кани” 2018?

В събитието може да вземат участие всички лица, които са в добро физическо състояние, регистрирали са се онлайн, заплатили са такса за участие и са подписали декларация за освобождаване от отговорност (за лицата под 18 години, декларацията следва да се подпише от родител/настойник на място или да бъде представена подписана и нотариално заверена без да е необходимо присъствието на родител/ настойник).

Как може да се запишете за участие?

Регистрацията на участници се извършва само онлайн, през формата на уеб сайта doncho.org  (записване на място в хижа Вихрен няма да има). Ще получите имейл с потвърждение и допълнителна информация за събитието. Таксата за участие се заплаща на място, при попълнена декларация за освобождаване от отговорност, след което се получава стартов номер, който се тегли на случаен принцип.
При попълване на формата Вашето ЕГН ще бъде използвано
единствено за Вашата застраховка, която ще бъде направена за всички участници за дните на събитието.


Организаторите на “Дончо Кани” не носят отговорност при въвеждане на грешни данни във формата.

Формата за регистрация затваря на 12ти Април. Ако желаете да се откажете от участие, молим да ни уведомите преди 12ти Април.

Какво е включено в таксата за участие?

При отмяна на събитието, на участниците ще бъдат възстановени 50% от заплатената такса.

Каква е задължителната екипировка?

Всеки един участник е необходимо да разполага с изправна защитна екипировка:

Състезател, който не разполага с необходимата задължителна екипировка, няма да бъде допуснат да стартира.

Какво представлява техническата конференция?

На техническата конференция се обсъждат детайли относно сигурността, снежните условия, метеорологичната обстановка, начините и маршрута на придвижване, стартовия ред и допълнителни инструкции. Присъствието на всеки участник е задължително. Участник, който е пропуснал техническа конференция, няма да бъде допуснат да стартира.

Как се придвижват участниците до старта?

Придвижването до старта се извършва на собствен ход. Всеки участник следва да съблюдава инструкциите дадени от и uспасителните екипи с оглед на собствената му безопасност и тази на останалите участници в събитието.


Как се определят стартовите номера и извършва стартирането ?

Стартовите номера се раздават по време на регистрацията в хижа Вихрен. Всеки участник е длъжен да изчака знак от стартера за началото на неговото спускане. Участник нарушил разпоредбите на организаторите и/или на негови представители подлежи на дисквалификация.

Колко спускания се оценяват?

Big Mountain Freeride: Всеки участник има право само на едно спускане. Повече от едно спускане ще се допуска само при предварително решение на организаторите.

По какви критерии се извършва оценяването?

По време на “Дончо Кани” всички спускания се заснемат на видео. При прожекцията на всички видеа, всеки участник гласува, чрез записване на стартовия номер на своя фаворит в съответната категория. Гласовете се преброяват и се сформира класиране по категории на база брой гласове.

Правила за използване на снимков/видео материал: