Кадровий ресурс навчального закладу

У 2017-2018 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. У школі працювали 60 педагогічних працівників: 51 основних педагогічних працівників та 9 сумісників (з них 2 викладали предмети профільного навчання).

Порівняльна таблиця „Динаміка якісного складу педагогічних працівників“

Педагогічне звання, кваліфікація

Станом на 20.06.2015

Станом на 13.06.2016

Станом на 07.06.2017

Станом на 07.06.2018

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

Загальна кількість

47

100

55

100

54

100

60

100

Без вищої освіти

0

0

5

9

4

7

4

7

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

30

64

28

51

29

54

32

54

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії

6

13

10

18

8

15

9

15

Спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії

4

8

2

4

3

5

8

13

Спеціаліст

7

15

10

18

10

19

6

10

Старший вчитель

6

13

7

13

8

15

11

18

Вчитель-методист

7

15

6

11

7

13

9

15

У відпустках по догляду за дітьми

1

2

3

6

4

7

4

7


Таблиця „Якісний склад педагогічних працівників“

(дані розраховані станом на 07.06.2018)

Педагогічне звання, кваліфікація

Загальна кількість педагогічних працівників

Кількість педагогічних працівників без врахування тих, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною

Із врахуванням сумісників

Основних працівників

К-сть

%

К-сть

%

К-сть

%

Загальна кількість

60

100

56

100

50

100

Без вищої освіти

4

7

3

6

2

4

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

32

54

32

57

30

60

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії

9

15

9

16

9

18

Спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії

8

13

7

13

7

14

Спеціаліст

6

10

4

7

2

4

Старший вчитель

11

18

11

20

10

20

Вчитель-методист

9

15

9

16

8

16

У відпустках по догляду за дітьми

4

7

Вищу педагогічну освіту мають 57 (95 %) учителів (окрім учителів хореографії, профільних предметів (манікюр, медична справа) та 1 учителя початкових класів). Наведені дані свідчать про високий рівень кваліфікації педагогічних кадрів.


Із загальної кількості педагогічних працівників навчального закладу
5 – учителі-чоловіки, що складає 8%.

Протягом 2017-2018 навчального року навчалися на здобуття вищої та вищої освіти на заочних відділеннях педагогічних навчальних закладів –
1 особа. Педагогічних працівників пенсійного віку у навчальному закладі

2 (3,3%).
Впродовж навчального року звільнилося за власним бажанням –
1 педагогічний працівник.