Kontakt for leie av Vigrestad Misjonshus (info og bilder lenger nede på siden)

Jane og Jostein Gabrielsen  - Mob 477 06 681

Leietakster

oppdatert 12.05.2022

Kristne organisasjoner

Eksterne brukere

1. etasje

Kjøkken

750

1000

Matsal

750

1500

Kun festsal

500

1000

Salong og festsal

1000

1750

2. etasje

Kjøkken

500

750

Hovedsal

850

1500

Småsal ved kjøkken

300

500

Baksal nord

600

1500

Baksal vest

400

750

Leige av fuglareiret (Ole Brumm)

300

500

3. etasje

400

1000

Gjelder fra 19.06.2019

 

Merknader

* Duker, strykefrie, hvite kr 150,- pr stk

** Kjøkken er ikke utstyrt for middagsservering

*** Ved bruk av lydanlegg må en benytte en ansvarlig lydtekniker

 

Ordinært barne- og ungdomsarbeid i regi av eierorganisasjonene eller andre kristne organisasjoner, er fritatt for å betale leie.

 • Eierorganisasjonene og andre kristne organisasjoner betaler i tillegg til leie av lokalene, 5 % av brutto inntekter ved offer, inngangspenger og basarer – maks. kr. 7.000,-. Her tas også med inntekter ved loddsalg på Coop og på bygden. Leien trekkes ikke fra  før prosenten regnes ut.

 

 • Eierorganisasjonene regner selv ut leien og betaler til konto nr: 3335.10.14291 innen 14 dager.

 

 • NB! Vær nøye med å oppgi hvilke rom det gjelder og %-beløpet.

 

 • Andre leietakere blir fakturerte i etterkant.

Regler for bruk av Vigrestad Misjonshus

 

Alle som leier eller bruker huset har ansvar for:

 

 • At aktivitetene er i samsvar med formålet for huset
 • At det ikke er bruk av alkohol eller andre rusmiddel
 • At huset er røykfritt
 • At en bare bruker rom det er avtale om
 • Skader som oppstår og å melde fra til utleier
 • Gjøre seg kjent med gjeldende branninstruks, herunder rømningveier og slokkeutstyr
 • Å bruke utstyr etter gjeldende regler, herunder prosjektor og høgtaleranlegg.
 • At dører mellom etasjene er låst og bare å bruke inngang tilhørende aktuell etasje
 • Å låse opp i passende tid og å ha nødvendig tilsyn
 • Ta kontakt med utleier eller pedell ved spørsmål

 

 

Etter bruk må:

 

 • Huset være ryddet og alt medbrakt fjernet
 • Møbler og utstyr være satt på plass etter anvisning opphengt i det enkelte rom.
 • Brukte dukar legges på bord på kjøkken i 1 etg. (kjeller)
 • Søppel skal være kildesortert, og plassert i utvendige søppelcontainere ved inngangen til 1. etasje.
 • Låse og levere nøkler tilbake til utleier.

 

 

Regler for bruk av lydanlegget i hovedsal

Info og bilder av rom til utleie:

Hovedsal:

Info:

Baksal nord:

Info:

Småsal ved kjøkken 2. etg:

Matsal 1. etg:

Info:

Festsal 1. etg:

Info:

Salong 1. etg:

Kjøkken 1. etg:

Info:

Stor kjøle.

Frys.

Kjøkken 2. etg:

Info: