Regulamin Expo Enea Bydgoszcz Triathlon 2019


1. Postanowienia ogólne
a) Przepisy regulaminu dotyczą wszystkich wystawców/uczestników Expo Enea Bydgoszcz Triathlon 2019
b) Organizatorem Expo
jest: Ars Athletica Sp. z o.o. komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy, 

2.Zgłoszenia
a) Zgłoszenie do uczestnictwa w Expo odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.bydgoszcztriathlon.pl/expo
b) Wystawca jest zobowiązany zgłosić swój udział w Expo do 1 czerwca 2019r. W przypadku zarezerwowania wszystkich miejsc organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
c) Organizator będzie wysyłał potwierdzenie uczestnictwa w Expo drogą elektroniczną na podany adres e-mail zamawiającego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia jest ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji stoiska.
d) Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z obowiązkowym uczestnictwem w Expo.
e) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wystawca jest zobowiązany do przesłania rezygnacji organizatorom na adres e-mail: expo@bydgoszcztriathlon.pl Ostateczny termin rezygnacji to 15
maja 2019. Po tym terminie rezygnacji nie przyjmujemy. Raz uiszczona opłata za udział w Expo nie podlega zwrotowi.
f) Organizator może odmówić uczestnictwa zgłaszającemu bez podania przyczyny. Odmowa zostanie przesłana najpóźniej do 1 czerwca 2019 na adres e-mail podany w formularzu.

3.Termin i miejsce
a) Expo Enea Bydgoszcz Triathlon 2019 odbywać się będzie w dniach 5,6,7 lipca 2019r.
b) Expo Enea Bydgoszcz Triathlon 2019 znajdować się będzie w hali lodowiska Torbyd w Bydgoszczy, ul. Toruńska 59, 85-023 Bydgoszcz.
c) Godziny otwarcia Expo:
- 05.07.2019 (piątek) – godz. 15:00 – 21:00
- 06.07.2019 (sobota) – godz. 7:00-21:00
- 07.07.2019 (niedziela) – godz. 7:00-15:00

4.Opłata i szczegóły organizacyjne
a) Za cały okres otwarcia Expo opłata za metr kwadratowy udostępnionej powierzchni wystawiennicze jest zależna od wielkości stoiska.

Organizator dopuszcza dwa rodzaje wielkości stanowisk:
3m x 3m – 900 zł / netto
3m x 6m - 1500 zł / netto
b) Wystawca dokonuje zamówienia poprzez zgłoszenie w formularzu i wybór preferowanego numeru stoiska, a następnie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w EXPO w ciągu 7 dni. Tylko opłacenie udziału w EXPO gwarantuje udział w targach oraz rezerwację stoiska. Nieopłacone zgłoszenie może zostać usunięte lub zastąpione przez innego wystawcę.
c) Plan stoisk zamieszczony jest na stronie www.bydgoszcztriathlon.pl/expo
d) Organizator dopuszcza łączenie boksów znajdujących się w sąsiedztwie.
e) Wystawcy maja obowiązek rozstawić swoje stoiska w dniu: 05.07.2019 w godzinach 10.00-14:00, a także opuścić boksy w dniu 07.07.2019 do godziny 20.00.
Ze względu na wymogi organizacji wydarzenia, nie ma możliwości rozstawienia stoiska po godzinie 14:00 w dniu 5 lipca 2019.

Organizator ma prawo odmówić możliwości rozstawienia stoiska w przypadku opóźnienia przybycia wystawcy. W tej sytuacji wpłacona opłata za EXPO przepada.
f) Organizator Expo nie udostępnia wyposażenia stoisk takich jak stoły, krzesła itp.
g) Powierzchnia stoisk określona jest na planie Expo. Wszelkie wartości podane są w metrach.
h) W cenie stoiska Organizator zapewnia przyłącze elektryczne do kasy fiskalnej. Chęć zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną musi zostać zgłoszona Organizatorowi najpóźniej do 01.06.2019r.

5.Płatność za Expo
a) Wystawca jest zobowiązany dokonać płatności na konto wskazane w potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji stoiska.
b) Faktura za opłatę wystawienniczą zostanie przesłana na żądanie, na adres wystawcy podany w formularzu w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora.
c) W przypadku nie uiszczenia opłaty za stoisko w terminie 7 dni od zgłoszenia, jego rezerwacja zostanie anulowana.
d) Opłata wystawiennicza nie podlega zwrotowi.
e) Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane

6. Postanowienia końcowe
a) Wystawca poprzez zgłoszenie przez formularz na stronie i dokonanie opłaty oświadcza że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego treść.
b) Ostateczna interpretacja regulaminu Expo Enea Bydgoszcz Triathlon 2019 należy do organizatora.

Kontakt:
expo@bydgoszcztriathlon.pl