Onderwijsproject

Het secundair onderwijs heeft de statuten van de vzw ECOV op een eigen manier vertaald en legde die vast in een onderwijscharter dat voor alle onderwijsgebruikers en alle begeleiders in het secundair onderwijs een echte leidraad is geworden. De criteria van waaruit wij zien, oordelen en handelen zijn vastgelegd in ons onderwijsproject dat in vijf kernpunten samengevat kan worden.

Kernpunten

We staan open voor andere visies en cultuurpatronen, maar vragen ook respect voor de waarden en voor de cultuur die door ons gedragen wordt en die ons draagt. Door naar de school te komen als leerling of er een job te aanvaarden als personeelslid, in welke functie ook, aanvaarden we om aan dat project actief mee te werken en om het uit te dragen.