RESUM/POSADA EN COMÚ        

                                        

• SESSIÓ 1 SALA 1: INCLUSIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.

                                        

Han començat amb inquietuds i motivacions cap al tema. Gran nombre de gent al debat. Què fas a l'aula que creus que pots fer servir? Pluja d'idees sobre aquesta pregunta. Falta de formació i conscienciació. Plantejar-se activitats obertes i flexibles. Donar-li més importància als comportaments. Més pes al joc a primària i sobretot a secundària. Flexibilitzar el currículum. Formació inicial del professorat, sobretot a secundària. Excessiva rigidesa del sistema. Creativitat per fer front a la manca de recursos.

                                        

• SESSIÓ 1 SALA 2: CANVI METODOLÒGIC.

                                        

El canvi és progressiu, pacient i ens hem de centrar amb els que volen canviar. Progressió i formació. Acompanyament dels docents.

Reflexió sobre el que tenim, el que volem i on volem anar. I per què volem aquest canvi.(Referent teòric).        

Treure allò que té de bo cada docent al centre com a motor de canvi.

La importància dels grups impulsors dins dels centres. Lideratge compartit. Motivació i encomanar la motivació. Compartir.

                                        

• SESSIÓ 1 SALA 3: INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL.

                                        

Emocions de l'alumnat i del professorat. Escolta activa a l'alumnat. Necessitat de canvis als horaris. Promoció del canvi. Apropar tots els recursos que tenim: pràctiques restauratives, mindfulness, aprenentatge cooperatiu... Transmetre a les famílies el que es fa i la importància que elles coneguin aquests aspectes de les emocions. Importància de la formació inicial en educació emocional. El tractament de les emocions ha de formar part de les dinàmiques habituals de l'aula. Excessiva presència (conscient o inconscient) dels continguts. I el currículum és més ample, té altres aspectes iguals d'importants.

                                        

• SESSIÓ 2 SALA 1: ORGANITZACIÓ DE L'ALUMNAT I DEL CENTRE.

                                        

Programa “Cambio y corto de rol”. Curts per secundària on l'alumnat canvia de rol. Es veuen reflectits amb els comportaments propis vists en altres per entendre com actuen segons el sexe.

Transformació d'espais per oferir l'alumnat més llocs on poder realitzar canvis metodològiques.

Recurs d'aules fosques i/o aules de la llum.

Racons internivell infantil i tallers internivell infantil. Cada aula amb ambients molt diferenciats. 3 anys: joc simbòlic. 4 anys: construccions.

Es van perdent coses amb el pas de cursos i d'etapes.

El joc com a eina principal de l'aprenentatge. Que perduri amb el pas dels cursos. Secundària? Entrada de la gamificació.

Respecte entre el diferent alumnat i com compartir espais entre diferents edats amb l'ajuda entre iguals.                        

Tallers amb l'ajuda de les famílies pel poble/barri.

Tallers amb 12 alumnes per aula. 8 docents. Intenció d'arribar a grups de 4 classes (3 alumnes de cada classe fins els 12).

Contextualització a cada centre. Demanar-ho i compartir-ho amb les famílies.

                                        

• SESSIÓ 2 SALA 2: RELACIÓ FAMÍLIES – CENTRES.

                                        

Necessitem les famílies dins l'escola. Hem de poder aportar els seus coneixements. Obrir les portes dels centres i de les aules. S'ha de fer extensiu a la comunitat. La presència de les famílies al llarg de les diferents etapes educatives. Mostrar les famílies que fem a escola. Jornades de famílies. No repetir segons quines coses a les reunions amb les famílies. Parlar d'aspectes educatius i no tant de normes i organització, i quin paper tenen i què poden fer al centre. Problema: unidireccionalitat de les reunions amb famílies. Canals de comunicació: no confondre amb informació unidireccional. Reflexionar sobre la participació conjunta de famílies a l'escola. PROPOSTA: jornada de l'APDE amb la FAPA per incidir en aquests aspectes.

                                        

• SESSIÓ 2 SALA 3: TUTORIES, DEURES I NECESSITATS DELS INFANTS.

                                        

Necessitats dels infants...i de les persones. Necessitat de l'amor. La base de l'aprenentatge és l'amor. Sense això no ens podem desenvolupar com a persones. Per què a secundària l'alumnat no té temps de badar? No fer una etapa projectant-nos cap a l'etapa que vindrà, sinó que fixem-nos de quina etapa vénen per seguir el seu desenvolupament. Necessitat docent de formació i orientació, i pels alumnes, cap a on han d'anar, què volem d'ells. La societat no està pensada per satisfer les necessitats bàsiques de les persones i excedeix el que l'escola pot fer. Compatibilitzar la vida laboral i familiar. Els deures no són una necessitat. La tutoria és encarregar-se de la felicitat de l'alumnat.