Державна бібліотека України для юнацтва          Електронний каталог

     СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ТРАВЕНЬ 2018 РОКУ

Новеллі, Л.  Тесла та машина на космічній енергії [Текст] / Л. Новеллі ; пер. з італ. П. Кожушна. – К. : КІС, 2017. – 112 с. – (Спалах думки). – ISBN 617-684-187-6.
        Н72

Єрмаков, О. Ю.  Практикум з основ наукових досліджень в економіці [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Єрмаков, А. О. Ярковий, В. В. Нагорний. – К. : Компринт, 2017. – 201 с. – ISBN 966-929-491-3.
        Є72

Юрченко, С. А.  Методика научных исследований [Текст] : учеб. пособ. / С. А. Юрченко, Е. Е. Юрченко. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 176 с. – ISBN 966-623-703-6.
        Ю83

В поисках космического разума. Тайны иных миров [Текст] / [сост. С. Реутов]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 319 с. – (За гранью объяснимого. Феномены, аномалии, тайны). – ISBN 617-12-1678-5.
        В11

Інформатика. 6 кл. [Текст] : підручник / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. – К. : Генеза, 2017. – 136 с. – ISBN 966-11-0871-3.
        І-74

Інформатика. 9 кл. [Текст] : підручник / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. – К. : Генеза, 2017. – 288 с. – ISBN 966-11-0845-4.
        І-74

Практичне програмування мовою Visual Prolog [Текст] : навч. посіб. / [Л.Ю. Дейнега, Ж.К. Камінська, І.В. Левада, С.М. Сердюк]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 236 с. – ISBN 617-529-115-3.
        П69

Петренко, С. В.  Візуальне програмування [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. В. Петренко. – Рівне : Вид. О. Зень, 2017. – 125 с. – ISBN 617-601-218-4.
        П30

Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях [Текст] : кол. моногр. за матер.XVI Міжнар. наук.-практ. конф.; К., Пуща-Водиця; 3-4 жовтня 2017 р. / [за заг. ред. С.О. Довгого]. – К.; Пуща-Водиця : Юстон, 2017. – 252 с. – ISBN 617-7361-19-9.
        С91

Колянко, О. В.  Вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / О. В. Колянко. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 268 с. – ISBN 617-602-196-4.
        К62

Захарчин, Г. М.  Управління конфліктами [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Захарчин, Р. О. Винничук. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 160 с. – ISBN 966-941-032-0.
        З-38

Букреєва, Д. С.  Контролінг - механізм ефективного управління підприємством [Текст] : монографія / Д. С. Букреєва. – Д. : НГУ, 2017. – 178 с. – ISBN 966-350-634-0.
        Б90

Грицко, Б. А.  Нариси з історії метрології на теренах України. Від найдавніших часів до сучасності [Текст] / Б. А. Грицко. – Львів : Афіша, 2005. – 267 с. – ISBN 966-8013-14-Х.
        Г85

Вступ до квантової метрології [Текст] : підручник / [авт. кол.: Ю.Ф. Павленко, С.І. Кондрашов, П.І. Неєжмаков та ін.] ; за ред Ю.Ф. Павленка. – Х. : ФОП Мезіна В.В., 2017. – 244 с. – ISBN 617-7577-06-4.
        В85

Культурно-мистецькі обрії - 2016 [Текст] : зб. наук. праць. Ч.2 / [редкол.: Н.Д. Бєлявіна та ін.]. – К. : НАКККіМ, 2016. – 192 с.
        К90

Книга в Україні. 1861-1917 [Текст] : Матер. до репертуару укр. книги. Вип. 20. Додаток А-Я / (зібрали С.Й. Петров, С.С. Петров; наук.ред. В.Ю. Омельчук]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 499 с. – (Національна бібліографія України). – ISBN 966-02-8250-6.
        К53

Бібліографія творчості Людмили Скирди [Текст] / [вступ. слово М. Наєнко]. – К. : Київський ун-т, 2014. – 80 с.
        Б59

Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК [Текст] : ББК станом на 1997 р., УДК - на 2011 р. / [уклад. М.Й. Ахвердова та ін.]. – К. : Кн. палата України, 2017. – 84 с. – ISBN 966-647-205-5.
        Т12

Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя заснування Державної іст. б-ки України; 24-25 вересня 2009 р. / [редкол.: А.В. Скорохватова (голова ред. ) та ін.]. – К. : Арістей, 2009. – 276 с. – ISBN 966-381-019-5.
        Д36

Кунанець, Н. Е.  Наукові бібліотеки Львова (1784-1939): особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій [Текст] : [монографія] / Н. Е. Кунанець. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 244 с. – ISBN 966-553-911-7.
        К91

Київський журналіст [Текст] : Альманах Київської організації НСЖУ 2017-й рік / [авт.-упоряд. Ю.В. Бондар та ін.]. – К. : Рута, 2017. – 223 с. – ISBN 617-7381-36-4.
        К38

Лілієнталь, Ф.  Розслідування [Текст] / Ф. Лілієнталь ; [пер. з нім. В. Климченко]. – К. : Академія української преси : Центр вільної преси, 2016. – 135 с. – ISBN 966-2123-79-1.
        Л57

Журба, М. А.  Лабіринти віртуального: Тесей у пошуках Аріадни [Текст] : монографія / М. А. Журба, О. В. Пагава, В. В. Байдик. – Х. : Точка, 2016. – 334 с. – ISBN 617-669-210-2.
        Ж91

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 33 / [редкол.: В.Г. Чернець (голова) та ін.]. – К. : Міленіум, 2014. – 362 с.
        А43

Стрельцова, Л. В.  Астрономія Безмежності Миросика і бабусі Люди [Текст] / Л. В. Стрельцова. – К. : КИС, 2017. – 48 с. – ISBN 617-684-181-4.
        С84

Грецов, А.  Психология жизненного успеха для старшеклассников и студентов [Текст] / А. Грецов. – М.; С.Пб. : Питер, 2008. – 208 с. – ISBN 5-91180-551-7.
        Г80

Базалук, О. А.  Космические путешествия - путешествующая психика [Текст] : курс лекций / О. А. Базалук. – К. : КНТ, 2012. – 424 с. – ISBN 966-373-698-3.
        Б17

Воронова, В. І.  Психологія спорту [Текст] : навч. посіб. / В. І. Воронова. – Вид. 3-є, без змін. – К. : Олімпійська література, 2017. – 272 с. – ISBN 966-7133-92-3.
        В75

Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу у дітей дошкільного віку та школярів "Безпечний простір" [Текст] : навч.-метод. посіб. / [кол. авт.: С.О. Богданов, Т.Б. Гніда, О.В. Залеська та ін.]. – К. : НаУКМА : ГЛІФ Медіа, 2017. – 208 с. – ISBN 966-2410-89-1.
        К66

Покровская, Н. В.  Живи в простом [Текст] : книга-тренинг / Н. В. Покровская. – Запорожье : ФЛП Меркулова О.Г., 2017. – 96 с. – ISBN 966-97664-5-8.
        П48

Пошук знань [Текст]. Ч. 2.1. "Я" - "Компетентність". Т. 2. Передумови до формування розумінь "Я" - "Компетентність" / Ю.С. Скобло, Д.І. Мазоренко, Н.Ю. Скобло, Л.М. Тіщенко. – Х. : Лідер, 2016. – 298 с. – ISBN 966-2732-56-6.
        П66

Аналітичні методи досліджень. Хроматографічні та електрофоретичні методи аналізу: теоретичні основи й методики [Текст] : [посібник] / В.М. Войціцький, С.В. Хижняк, В.А. Грищенко та ін. – К. : Компринт, 2017. – 268 с. – ISBN 966-929-447-0.
        А64

Бейлі, Ф.-К.  Молодий бунтівник у Брістолі [Текст] : Біографія Джорджа Мюллера для молоді / Ф.-К. Бейлі ; [пер. з рос. Р. Квач, Н. Долі]. – Рівне : Живе слово, 2017. – 160 с. – ISBN 617-677-097-8.
        Б41

Бейли, Ф.-К.  Молодой бунтарь в Бристоле [Текст] : Биография Джорджа Мюллера для молодежи / Ф.-К. Бейли ; [пер. с англ. Г. Мехонцевой]. – Ровно : Живое слово, 2017. – 160 с. – ISBN 617-677-098-5.
        Б41

Протестантська реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи [Текст] : зб. наук. праць. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – 208 с. – ISBN 966-968-239-4.
        П83

Гелм, Д.  Роз‘яснювальна проповідь: Як звіщати Слово Боже сьогодні [Текст] / Д. Гелм ; [пер. с англ. О. Корсакова, О. Миронюк]. – Чернігів : In Lumine Media, 2017. – 136 с. – (Будуємо здорові церкви). – ISBN 617-7168-38-5.
        Г31

Габель, О.  Ты - часть истории [Текст] : пособ. для работы с детьми и подростками / О. Габель, Ю. Береза. – К. : Mission Eurasia, 2017. – 132 c. – ISBN 966-97593-3-7.
        Г12

Швець, С. В.  Основи системного аналізу [Текст] : [навч. посіб.] / С. В. Швець, У. С. Швець. – Суми : СДУ, 2017. – 126 с. – ISBN 966-657-655-5.
        Ш35

Буарке, ді Оланда С.  Коріння Бразилії [Текст] / ді Оланда С. Буарке ; пер. з португ. О. Воронської. – Львів : Вид-во А. Антоненко, 2016. – 240 с. – ISBN 617-7192-57-1.
        Б90

Лукашев, А. В.  Анатомия демократии, или Черный PR как институт гражданского общества [Текст] / А. В. Лукашев, А. В. Пониделко. – С.Пб. : Бизнес-Пресса, 2001. – 268 с. – ISBN 5-8110-0043-Х.
        Л84

Геополітика України: історія і сучасність [Текст] : зб. наук. праць. Вип.1(16) / [редкол.: І.В. Артьомов (голова) та ін.]. – Ужгород : УжНУ, 2016. – 312 с.
        Г36

Слабченко, Є. А.  Дипломатична історія України [Текст] / Є. А. Слабченко ; упоряд. І. Матяш. – К. : Кліо, 2016. – 496 с. – ISBN 617-7023-45-5.
        С47

Дайнен, Д.  Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції [Текст] / Д. Дайнен ; з англ. пер. М. Марченко. – К. : КІС, 2006. – 696 с. – ISBN 966-7048-51-9.
        Д14

Базалук, О. О.  Корупція в Україні: ментальність правителів і доля народу. Геофілософія України [Текст] / О. О. Базалук. – К. : МФКО, 2016. – 254 с. – ISBN 996-8122-18-5.
        Б17

Нахманович, В.  Феномен "Свободи" [Текст] : Виборці радикальних націоналістів у дзеркалі соціології / В. Нахманович. – К. : КМІС, 2016. – 224 с. – ISBN 966-2578-86-7.
        Н34

Кушнір, І. М.  Контролінговий механізм державного регулювання економіки [Текст] : монографія / І. М. Кушнір. – Донецьк : Донбас, 2013. – 162 с. – ISBN 617-638-166-2.
        К96

Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації [Текст] : зб. тез ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Хмельницький; 22-23 вересня 2017 р.: Присвяч. 25-річчю ХУУП / [за заг. ред. В.П. Синчака]. – Хмельницький : ХУУП, 2017. – 294 с. – ISBN 617-7572-03-8.
        С83

Інформаційні технології економічного розвитку регіону [Текст] : кол. моногр. / [авт. кол.: Є.В. Данилець, Є.О. Дурнов, Г.А. Ігнатенко та ін.] ; за заг. ред. Н.А. Соколової. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2016. – 240 с. – ISBN 617-7273-64-5.
        І-74

Молодь у світі сучасних технологій [Текст] : за темат.: Економіко-математичні моделі та інформаційні технології розвитку регіону : матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та мол. вчених; м. Херсон; 1-2 червня 2017 р. / [ред. група: Н.А. Соколова (голова) та ін.]. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2017. – 286 с. – ISBN 617-7273-62-1.
        М75

Криштанович, С. В.  Публічний менеджмент соціально-економічного розвитку гірських територій карпатського регіону [Текст] : монографія / С. В. Криштанович. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 208 с. – ISBN 617-7336-14-2.
        К82

Ільїна, М. В.  Стале рекреаційне природокористування на сільських територіях України [Текст] : монографія / М. В. Ільїна. – К. : НАУ, 2017. – 388 с. – ISBN 966-932-064-3.
        І-46

Чайковська, М. П.  Інвестування [Текст] : підручник / М. П. Чайковська. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2016. – 322 с. – ISBN 617-689-155-0.
        Ч-15

Безп‘ята, І. В.  Інвестиційне забезпечення аграрного сектора економіки [Текст] : монографія / І. В. Безп‘ята. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 337 с. – ISBN 617-7149-24-7.
        Б40

Гусєв, В. О.  Державна інноваційна політика: методологія формування і впровадження [Текст] : монографія / В. О. Гусєв. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 624 с. – ISBN 966-374-644-9.
        Г96

Задорожный, Г. В.  Человечное мирохозяйственное видение (Очерки новой личностной методологии) [Текст] / Г. В. Задорожный, О. Г. Задорожная. – Х. : Точка, 2017. – 261 с. – ISBN 617-669-217-1.
        З-15

Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти [Текст] : Тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Хмельницький - смт Сатанів; 12-14 травня 2017 р. / [редкол.: М.А. Йохна та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 201 с. – ISBN 966-330-286-7.
        А43

Машіка, Г. В.  Географія господарського потенціалу Карпатського регіону [Текст] : монографія / Г. В. Машіка. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 324 с. – ISBN 617-7404-46-9.
        М38

Третяк, А. М.  Управління земельними ресурсами [Текст] : навч. посіб. / А. М. Третяк, О. С. Дорош. – К. : ЦЗРУ, 2006. – 462 с. – ISBN 966-8328-18-3.
        Т66

Паляничко, Н. І.  Фінансово-економічне забезпечення збалансованого використання земельних ресурсів України [Текст] / Н. І. Паляничко. – К. : Аграрна наука, 2017. – 240 с. – ISBN 966-540-471-2.
        П14

Організація та управління фінансовою діяльністю парафіяльної громади Української греко-католицької церкви [Текст] : навч. посіб. / [кол. авт.: Б.І. Пшик, Р.Є. Олейнюк, О.П. Кундря-Висоцька]. – К. : Ун-т банківської справи, 2017. – 139 с. – ISBN 966-484-298-0.
        О-64

Підприємництво [Текст] : практикум : навч. посіб. / [авт. кол.: І.І. Мазур, О.В. Євтушевська, Н.І. Ігнатович та ін.]. – К. : Київський ун-т, 2016. – 255 с. – ISBN 966-439-864-7.
        П32

Шамова, І. В.  Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / І. В. Шамова. – К. : КНЕУ, 2001. – 195 с. – ISBN 966-574-297-3.
        Ш19

Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / [авт. кол.: А.І. Крисоватий, Л.П. Амбрик, Є.П. Бондаренко та ін.] ; за ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 332 с. – ISBN 966-654-438-7.
        Ф63

Паризький, І. В.  Державне управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України [Текст] : монографія / І. В. Паризький. – К. : Національна академія управління, 2017. – 344 с. – ISBN 617-7386-08-6.
        П18

Крахмальова, Н. А.  Інвестиційний клімат і проблеми іноземного інвестування в Україні [Текст] : монографія / Н. А. Крахмальова, В. В. Ліщук. – К. : КНУТД, 2017. – 224 с. – ISBN 966-7972-81-3.
        К78

Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / І.А. Дмитрієв, А.О. Близнюк, Г.В. Поясник, О.М. Шершенюк. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 282 с. – ISBN 617-7256-90-7.
        Е45

Федулова, С. О.  Економіка підприємств водопостачання та водовідведення [Текст] : навч. посіб. / С. О. Федулова ; за ред. О.А. Півоварова. – Д. : УДХТУ, 2017. – 300 с. – ISBN 617-7478-04-0.
        Ф34

Розвиток туризму в Україні та його класифікації [Текст] : навч.-метод. посіб. / В.М. Ісаєнко, К.Д. Ніколаєв, Г.О. Білявський та ін. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 100 с. – ISBN 966-660-760-0.
        Р64

Історико-культурні, географічні та економічні аспекти розвитку туризму на Хмельниччині [Текст] : кол. монограф. / [кол. авт.: Л.В. Баженов, С.Е. Баженова, В.Б. Буторіна та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Кам‘янець-Подільський ун-т ім. І. Огієнка, 2017. – 168 с.
        І-90

Горішевський, П. А.  Сільський зелений туризм: організація надання послуг гостинності [Текст] : [навч. посіб.] / П. А. Горішевський, В. П. Васильєв, Ю. В. Зінько. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2003. – 148 с. – ISBN 966-8090-14-4.
        Г69

Смирнова, В. В.  Секреты мотивации продавцов [Текст] / В. В. Смирнова. – М.; С.Пб. : Питер, 2006. – 272 с. – (Продажи на 100 %). – ISBN 5-469-00197-0.
        С50

Морозов, О. Ф.  Ціна думки - інтелектуальний капітал [Текст] / О. Ф. Морозов. – Донецьк : Юго-Восток, 2005. – 352 с. – ISBN 966-374-017-5.
        М80

Моисеев, С. Р.  Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : учеб. пособ. / С. Р. Моисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 2007. – 816 с. – ISBN 5-8018-0328-9.
        М74

Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України [Текст] : [монографія / Т.П. Богдан, О.М. Шаров, О.О. Сльозко та ін.] ; за ред. Т.П. Богдан. – К. : Ін-т економ. та прогноз. НАН України, 2017. – 356 с. – ISBN 966-02-8233-9.
        В80

Бобина, М. А.  Международный бизнес: Стратегия альянсов [Текст] / М. А. Бобина, М. В. Грачев. – М. : Дело, 2006. – 240 с. – ISBN 5-7749-0427-Х.
        Б72

Федірко, О. А.  Теорія і практика локалізації інноваційної бізнес-діяльності в ЄС [Текст] : монографія / О. А. Федірко. – К. : КНЕУ, 2017. – 528 с. – ISBN 966-926-153-3.
        Ф32

Актуальні проблеми юридичної науки. У 2 ч. [Текст] : зб. тез Міжнар. наук. конф."16-і осінні юридичні читання"; м. Хмельницький; 20-21 жовтня 2017 р. Ч.1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень та ін. / [відп. ред. Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : ХУУП, 2017. – 209 с. – ISBN 617-7572-05-2.
        А43

Европейское право [Текст] : учебник / [авт. кол.: Л.М. Энтин, А.А. Наку, С.В. Водолагин и др.]. – М. : Норма : Норма-Инфра М, 2002. – 700 с. – ISBN 5-89123-433-5.
        Е24

Европейское международное право [Текст] : учебник / [авт.кол.: А.Х. Абашидзе, Л.Н. Анисимов, Д.К. Бекяшев и др.]. – М. : Международные отношения, 2005. – 408 с. – ISBN 5-7133-1200-3.
        Е24

Гуцуляк, В. Н.  Международное морское право (публичное и частное) [Текст] : учеб. пособ. / В. Н. Гуцуляк. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 416 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-222-07977-5.
        Г97

Нешатаева, Т. Н.  Международное частное право и международный гражданский процесс [Текст] : учеб. курс / Т. Н. Нешатаева. – М. : Городец, 2004. – 624 с. – ISBN 5-9584-0023-1.
        Н59

Авраменко, И. М.  Международное экологическое право [Текст] : учеб. пособ. / И. М. Авраменко. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 192 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-222-05447-0.
        А21

Права людини та публічне врядування [Текст] : матер. міжрегіон. круглого столу; м. Чернівці; 27-28 травня 2017 р. / [уклад. С.Б. Боднар та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 144 с. – ISBN 617-7096-88-6.
        П68

Ільченко, А. М.  Іменем України, та не в ім‘я українців [Текст] : збірник судових рішень, постанов та ухвал із питань функціонування української мови / А. М. Ільченко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 616 с. – ISBN 966-340-403-5.
        І-48

Право соціального забезпечення [Текст] : навч. посіб. / О.В. Артеменко, Л.А. Князька, О.М. Обривкіна, О.А. Улютіна. – К. : Компринт, 2017. – 216 с. – ISBN 966-928-482-2.
        П68

Шаповал, В. Н.  Сравнительное конституционное право [Текст] / В. Н. Шаповал. – К. : ИД "Княгиня Ольга", 2007. – 416 с. – ISBN 966-2034-01-01.
        Ш24

Кучинська, О. П.  Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України: теорія і практика [Текст] : монографія / О. П. Кучинська, С. В. Толокольніков. – К. : Правова Єдність : Алерта, 2017. – 168 с. – ISBN 617-566-422-3.
        К95

Чорноусько, М. В.  Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія та практика [Текст] : монографія / М. В. Чорноусько. – К. : Правова Єдність : Алерта, 2017. – 294 с. – ISBN 617-566-421-6.
        Ч-75

Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб [Текст] : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Ужгород; 20 квітня 2017 р. / [редкол.: О.Я. Рогач (голова) та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 160 с. – ISBN 617-7404-44-5.
        З-46

Вереша, Р. В.  Теоретико-прикладні аспекти суб‘єктивної сторони складу злочину [Текст] : монографія / Р. В. Вереша. – К. : Правова Єдність : Алерта, 2017. – 568 с. – ISBN 617-566-425-4.
        В31

Захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства [Текст]. – К. : КІС, 2017. – 67 с. – ISBN 617-684-184-5.
        З-38

Підприємницьке право [Текст] : навч. посіб. / Л.В. Ніколаєва, О.В. Старцев, П.М. Пальчук, Л.М. Іваненко. – К. : Істина, 2001. – 480 с. – ISBN 966-7613-16-Х.
        П32

Бойко, М. Д.  Відшкодування шкоди [Текст] : правовий аспект : навч.- практ. посіб. / М. Д. Бойко. – К. : Атіка, 2007. – 328 с. – ISBN 966-326-256-7.
        Б77

Бушев, А. Ю.  Коммерческое право зарубежных стран [Текст] : учеб. пособ. / А. Ю. Бушев, О. А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. – М.; С.Пб. : Питер, 2004. – 288 с. – ISBN 5-272-00077-3.
        Б94

Здрок, О. Н.  Гражданский процесс зарубежных стран [Текст] : учеб. пособ. / О. Н. Здрок. – М. : Изд-во деловой и учебн. лит-ры, 2005. – 176 с. – ISBN 5-94486-089-8.
        З-46

Лейба, Є. В.  Відновлення втраченого судового провадження в цивільному процесі [Текст] : монографія / Є. В. Лейба. – К. : Правова Єдність : Алерта, 2016. – 188 с. – ISBN 617-566-398-1.
        Л42

Прусенко, Г. Є.  Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі [Текст] : моногроафія / Г. Є. Прусенко. – К. : Правова Єдність : Алерта, 2017. – 194 с. – ISBN 617-566-411-7.
        П85

Настольная книга мирового судьи, рассматривающего гражданские дела [Текст] : практ. пособ. / [авт. кол.: Е.А. Борисова, А.Ф. Ефимов, В.М. Жуйков и др.] ; под. ред. А.Ф. Ефимова, И.К. Пискарева. – М. : КноРус, 2002. – 848 с. – ISBN 5-85971-007-0.
        Н32

Біцай, А. В.  Участь адвоката в медіації [Текст] : монографія / А. В. Біцай ; за заг. ред. О.Г. Яновської. – К. : Правова Єдність : Алерта, 2017. – 260 с. – ISBN 617-566-423-0.
        Б66

Камлик, М. І.  Судова бухгалтерія [Текст] : підручник / М. І. Камлик. – 4-e вид., доп. та перероб. – К. : Атіка, 2003. – 592 с. – ISBN 966-7714-14-4.
        К18

Панасюк, О. Т.  Начатки трудового права [Текст] : [навч.-практ. посіб.]. Лекція 5. Вчення про трудовий договір / О. Т. Панасюк. – К. : Правова Єдність : Алерта, 2017. – 106 с. – (Сучасне трудове право). – ISBN 617-566-424-7.
        П16

Кормич, Б. А.  Режим зони митного контролю: адміністративно-правові основи [Текст] : монографія / Б. А. Кормич, Д. А. Біленець. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 180 с. – ISBN 617-7096-85-5.
        К66

Вклоняємось доземно українському солдату [Текст] / [літ. ред. Т. Король]. – 2-е вид. – К. : Народна армія, 2015. – 196 с. – ISBN 966-2726-28-2.
        В56

Вклоняємось доземно українському солдату [Текст] / [літ. ред. Т. Король]. – 3-е вид. – К. : Народна армія, 2016. – 196 с. – ISBN 966-2726-45-9.
        В56

Психологія бою [Текст] : посібник / [Т.Л. Грицевич, І.М. Гузенко, О.С. Капінус та ін.] ; за ред. А.М. Романишина. – Львів : Астролябія, 2017. – 352 с. – (Б-ка командира). – ISBN 617-664-097-4.
        П86

Колодійчук, Ю. В.  Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров‘я [Текст] : монографія / Ю. В. Колодійчук, В. В. Корнещук. – Одеса : Бондаренко М.О., 2017. – 181 с. – ISBN 617-7424-57-3.
        К61

Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях [Текст] : [кол. моногр.]. Т. 1 / [под ред. О.А. Базалука]. – К. : Кондор : МФКО, 2011. – 328 с. – ISBN 966-351-356-0.
        О-23

Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах [Текст] : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: С.О. Богданов, А.М. Гірник, О.В. Залеська та ін.]. – К. : Пульсари, 2017. – 208 с. – ISBN 617-615-076-3.
        П32

Нежива, О. М.  Феномен освітньої політики: національний та міжнародний виміри [Текст] : монографія / О. М. Нежива. – К. : Зовнішня торгівля, 2017. – 280 с. – ISBN 966-8517-42-6.
        Н43

Шукевич, Ю. В.  Шкільна освіта на роздоріжжі цивілізацій [Текст] : нариси, інтерв‘ю, роздуми / Ю. В. Шукевич. – Х. : Глобус, 2017. – 788 с. – ISBN 966-7083-70-0.
        Ш95

Інноватика у вихованні [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 / [редкол.: О.Б. Петренко (голова) та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2017. – 290 с.
        І-66

Грудинін, Б. О.  Дослідницька компетентність учнів старших класів у процесі навчання фізики: теорія і практика [Текст] : монографія / Б. О. Грудинін. – Х. : ФОП Мезіна В.В., 2017. – 421 с. – ISBN 617-7577-05-7.
        Г90

Гончаренко, А. М.  Становлення гуманних взаємин старших дошкільників [Текст] : [монографія] / А. М. Гончаренко. – Х. : Діса плюс, 2016. – 186 с. – ISBN 617-7384-43-3.
        Г65

Чепіль, М. М.  Підручник як чинник родинного виховання молодших школярів у Західній Україні (1919-1939 рр.) [Текст] : монографія / М. М. Чепіль, Л. Г. Стахів. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2010. – 356 с. – ISBN 966-384-087-1.
        Ч-44

Гордійчук, О. Є.  Екранне та сценічне мистецтво в початковій школі: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гордійчук. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. – 180 с. – ISBN 966-423-391-7.
        Г68

Пушкарьова, Т. О.  Педагогічне проектування в системі загальної середньої освіти: теорія і практика [Текст] : монографія / Т. О. Пушкарьова. – К. : Педагогічна думка, 2017. – 308 с. – ISBN 966-644-459-5.
        П91

Професійно-технічна освіта: інформаційно-аналітичні матеріали за результатами констатувального етапу досліджень [Текст] / [Д.О. Закатнов, Л.М. Єршова, В.Ф. Орлов та ін.; за ред. В.О. Радкевич, М.В. Артюшиної]. – К. : ІПТО, 2017. – 158 с. – ISBN 966-331-543-0.
        П84

Кондрацька, Г. Д.  Професійно-мовленнєва культура майбутніх фахівців з фізичного виховання в системі вищої освіти [Текст] : монографія / Г. Д. Кондрацька. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 478 с. – ISBN 966-384-279-0.
        К64

Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ [Текст] : монографія / [за наук. ред. В.С. Пономаренко та ін.]. – Х. : ФОП Лібуркіна Л.М., 2017. – 444 с. – ISBN 966-8177-75-0.
        К65

Методика викладання основ підприємництва [Текст] : конспекти лекцій з практикумом : [навч. посіб.] / В.К. Сидоренко, Й.М. Гушулей, О.М. Торубара, Ю.М. Ковбаса. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2017. – 216 с. – ISBN 966-7743-90-1.
        М54

Демінська, Л. О.  Аксіологічні засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання [Текст] : монографія / Л. О. Демінська. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 436 с. – ISBN 966-374-760-6.
        Д30

Якоб, Л.-Г.  Спогади про моє життя [Текст] : [монографія] / Л.-Г. Якоб, фон ; [пер. з нім. О.М. Бєлозьорової]. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 300 с. – (Україна в записках мандрівників і мемуарах ; вип. 2). – ISBN 966-285-322-3.
        Я46

Українські народні казки [Текст]. Кн. 7. Казки Гуцульщини / записав, упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. – 2-е вид. – Чернівці : Букрек, 2017. – 440 с. – ISBN 966-399-835-0.
        У45

Сталий розвиток - погляд у майбутнє [Текст] : Семінар до 60-річчя М. Мальованого; Львів; 15 вересня 2017 р. : зб. матер. / [відп. за вип. М.С. Мальований]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 68 с. – ISBN 966-941-085-6.
        С76

Математика. 5 кл. [Текст] : підручник / Н.А. Тарасенкова, І.М. Богатирьова, О.П. Бочко та ін. – К. : Освіта, 2017. – 352 с. – ISBN 617-656-204-7.
        М34

Васильєва, Д. В.  Збірник задач з математики. Наскрізні лінії компетентностей та їх реалізація. 5-9 кл. [Текст] / Д. В. Васильєва, Н. І. Василюк. – К. : Освіта, 2017. – 112 с. – ISBN 617-656-796-7.
        В19

Бевз, Г. П.  Алгебра. 9 кл. [Текст] : підручник / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Освіта, 2017. – 272 с. – ISBN 617-656-750-9.
        Б36

Істер, О. С.  Алгебра. 9 кл. [Текст] : підручник / О. С. Істер. – К. : Генеза, 2017. – 264 с. – ISBN 966-11-0843-0.
        І-89

Супер ГДЗ: Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 8 кл. [Текст] : усі розв‘язання до усіх підручників. Кн. 2 / [О.В. Мєшкова, Т.Н. Черних, В.І. Омельченко та ін.]. – Х. : Торсінг плюс, 2015. – 992 с. – ISBN 617-03-0524-4.
        С89

Бевз, Г. П.  Геометрія. 9 кл. [Текст] : підручник / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. – К. : Освіта, 2017. – 272 с. – ISBN 617-656-751-6.
        Б36

Супер ГДЗ: Готові домашні завдання за новою шкільною програмою. 8 кл. [Текст] : усі розв‘язання до усіх підручників. Кн. 1 / [О.В. Мєшкова, Т.Н. Черних, В.І. Омельченко та ін.]. – Х. : Торсінг плюс, 2015. – 1040 с. – ISBN 617-03-0523-7.
        С89

Кахута, Н. Д.  Вища математика [Текст] : практикум. Ч.1. Вектори і координати. Похідна та її застосування та ін. / Н. Д. Кахута. – К. : Крок, 2017. – 95 с. – ISBN 966-170-013-9.
        К30

Кривий, С. Л.  Дискретна математика [Текст] : підручник / С. Л. Кривий. – 2-е вид. – Чернівці; К. : Букрек, 2017. – 568 с. – ISBN 966-399-837-4.
        К82

Космические путешествия [Текст] : [кол. моногр.]. Т. 2 / [под ред. О.А. Базалука]. – К. : МФКО : ФЛП Коваленко А.В., 2012. – 240 с. – ISBN 966-2079-43-2.
        К71

Геодезія, землеустрій, геоінформатика в Південному регіоні: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : матер. ІІ Всеукр. наук. конф.; м. Одеса ; 4-6 жовтня 2017 р. / [редкол.: А.В. Ковров та ін.]. – Одеса : ОДАБА, 2017. – 220 с. – ISBN 617-7195-41-1.
        Г35

Супрун, А. Д.  Квантова теорія конформаційних збуджень білкових молекул [Текст] : навч. посіб. / А. Д. Супрун. – К. : Київський ун-т, 2005. – 113 с. – ISBN 966-594-689-7.
        С89

Попель, П. П.  Хімія. 8 кл. [Текст] : задачі та вправи : навч. посіб. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : Академія, 2018. – 144 с. – ISBN 966-580-527-4.
        П57

Ярошенко, О. Г.  Збірник задач і вправ з хімії. 7-11 кл. [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Ярошенко. – Вид. 2-е зі змінами. – К. : Освіта, 2017. – 272 с. – ISBN 617-656-798-1.
        Я77

Шаповалов, С. А.  Разнородные ассоциаты ионов красителей в водных растворах. Образование, строение, свойства [Текст] : монография / С. А. Шаповалов. – Х. : ФЛП Бровин А.В., 2017. – 255 с. – ISBN 617-7555-01-7.
        Ш24

Біологія. 6 кл. [Текст] : підручник / І.Ю. Костіков, С.О. Волгін, В.В. Додь та ін. – К. : Освіта, 2017. – 256 с. – ISBN 617-656-308-2.
        Б63

Гордій, Н. М.  Біологія індивідуального розвитку [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Гордій. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. – 92 с. – ISBN 617-7381-73-9.
        Г68

Барановский, Д. И.  Биометрия в селекции в MS EXCEL [Текст] : учеб. пособ. / Д. И. Барановский, А. М. Хохлов, О. М. Гетманец. – Х. : ФЛП Бровин А.В., 2017. – 228 с. – ISBN 617-7555-02-4.
        Б24

Вітер, А. В.  Актуальні питання обміну речовин в екосистемах [Текст] / А. В. Вітер. – К. : Наукова думка, 2016. – 238 с. + 1 CD-Rom. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1579-1.
        В54

Біохімічні механізми апоптозу [Текст] : навч. посіб. / Л.І. Остапченко, Т.Б. Синельник, Т.В. Рибальченко, В.К. Рибальченко. – К. : Київський ун-т, 2010. – 310 с. – ISBN 966-439-302-4.
        Б63

Вірусні інфекції людини та тварин: Епідеміологія. Патогенез. Особливості противірусного імунітету. Терапія та профілактика [Текст] : навч. посіб. / [О.М. Андрійчук, Г.В. Коротєєва, О.В. Молчанець, А.В. Харіна]. – К. : Київський ун-т, 2014. – 415 с. – ISBN 966-439-772-5.
        В52

Мірошниченко, С. А.  Ілюстрований атлас живої природи [Текст] / С. А. Мірошниченко ; [С.А. Мірошниченко]. – К. : Кристал Бук, 2017. – 160 с. – (Б-ка школяра). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-936-175-2.
        М64

Білоконь, С. В.  Основи біоетики та біобезпеки [Текст] : навч. посіб. / С. В. Білоконь. – Одеса : ОНУ, 2017. – 155 с. – ISBN 617-689-222-9.
        Б61

Пастухова, В. А.  Анатомія опорно-рухового апарату [Текст] : навч. посіб. / В. А. Пастухова, Я. В. Зіневич. – К. : Олімпійська література, 2017. – 152 с. – ISBN 617-7492-00-8.
        П19

Лук‘янцева, Г. В.  Фізіологія людини [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Лук‘янцева. – 2-е вид., без змін. – К. : Олімпійська література, 2017. – 184 с. – ISBN 966-8708-80-0.
        Л84

Гущина, Н. І.  Основи здоров‘я. 9 кл. [Текст] : підручник / Н. І. Гущина, С. В. Василенко, Л. П. Колотій. – Х. : Сиция, 2017. – 192 с. – ISBN 617-7205-56-1.
        Г98

Поліщук, Н. М.  Основи здоров‘я. 9 кл. [Текст] : підручник / Н. М. Поліщук. – К. : Грамота, 2017. – 192 с. – ISBN 966-349-621-4.
        П50

Забезпечення, контроль якості і стандартизація лікарських засобів [Текст] : навч.-метод. посіб. / [кол. авт.: Н.О. Ветютнева, Г.Г. Пилипенко, С.Г. Убогов та ін.] ; за ред. Н.О. Ветютневої. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 505 с. – ISBN 617-7237-20-3.
        З-12

Кресюн, В. Й.  Лікарська рецептура із загальною фармакологією [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Кресюн, В. В. Годован. – 2-е вид., переробл. і допов. – Одеса : ОНМедУ, 2017. – 280 с. – ISBN 966-443-086-6.
        К80

Насиковский, Н. С.  Висцеральный массаж: семь шагов к здоровью [Текст] / Н. С. Насиковский. – К. : СІК Груп Україна, 2016. – 67 с. – ISBN 617-7457-00-7.
        Н31

Одинець, Т. Є.  Фізична реабілітація жінок з постмастектомічним синдромом [Текст] : монографія / Т. Є. Одинець. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 400 с. – ISBN 617-7336-13-5.
        О-42

Безаров, В. В.  Фактори довголіття та вічної молодості [Текст] / В. В. Безаров. – Чернівці : Букрек, 2016. – 284 с. – ISBN 966-399-809-1.
        Б39

Фізичні фактори в медичній реабілітації хворих на серцево-судинні захворювання [Текст] : навч.-метод. посіб. / [уклад. О.М. Роздільська та ін.] ; за ред. О.М. Роздільської. – Х. : Точка, 2017. – 136 с. – ISBN 617-669-220-1.
        Ф50

Рыбаков, С. И.  Трансплантационные методы лечения недостаточности коры надпочечников [Текст] : монография / С. И. Рыбаков, Р. М. Сичинава. – Х. : Права людини, 2017. – 184 с. – ISBN 617-7391-03-5.
        Р93

Митник, З. М.  Остеопороз і остеопенія, асоційовані з хронічними захворюваннями печінки [Текст] : [монографія] / З. М. Митник, І. Ю. Головач. – К. : Моріон, 2009. – 128 с. – ISBN 966-2066-22-7.
        М66

Постодиплостомоз риби [Текст] : монографія / Б.В. Борисевич, В.В. Лісова, В.П. Циц, О.М. Айшпур. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – 122 с. – ISBN 617-7094-86-8.
        П63

Майданник, В. Г.  Чернов Василий Егорович. Биография и судьба [Текст] / В. Г. Майданник. – К. : Логос, 2017. – 135 с. – ISBN 617-7442-43-0.
        М14

Лебедєв, Д. В.  Трудове навчання: технічні види праці. 9 кл. [Текст] : підручник / Д. В. Лебедєв, А. М. Гедзик, В. В. Юрженко. – Х. : Сиция, 2017. – 224 с. – ISBN 617-7205-58-5.
        Л33

Черноусенко, О. Ю.  Оценка остаточного ресурса и продление эксплуатации паровых турбин большой мощности [Текст] : [монография]. Ч. 2 / О. Ю. Черноусенко. – Х. : ФЛП Бровин А.В., 2017. – 208 с. – ISBN 617-7555-06-2.
        Ч-49

Козлов, В. В.  Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козлов, О. В. Набокова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 428 с. – ISBN 617-529-136-8.
        К59

Зеленков, О. А.  Теоретичні основи електротехніки. Математичне та комп‘ютерне моделювання процесів в електричних колах [Текст] : навч. посіб. / О. А. Зеленков, О. О. Бунчук. – К. : НАУ, 2015. – 180 с. – ISBN 966-598-967-7.
        З-48

Термінологічний словник-довідник з трибології, надійності та нанотехнологій [Текст] / Л.Й. Івщенко, В.Ю. Черкун, В.І. Кубіч, В.В. Черкун ; за заг. ред. Л.Й. Івщенка. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 116 с. – ISBN 617-529-151-1.
        Т35

Кіжаєв, С. О.  Експлуатація різального інструменту [Текст] : курс лекцій та лаб. практ. : навч. посіб. / С. О. Кіжаєв, О. Ф. Саленко, О. В. Стовпник. – Д. : УДХТУ, 2017. – 260 с. – ISBN 617-7478-06-4.
        К38

Соболєв, В. В.  Технологія та безпека виконання підривних робіт [Текст] : навч. посіб. / В. В. Соболєв, Р. М. Терещук, О. Є. Григор‘єв. – Д. : НГУ, 2017. – 314 с. – ISBN 966-350-654-8.
        С54

Шаповал, В. А.  Економіка гірничого підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. А. Шаповал, О. В. Горпинич. – Д. : НГУ, 2017. – 204 с. – ISBN 966-350-651-7.
        Ш24

Кириченко, Н. М.  Російсько-український словник авіаційних термінів. У 2 т. [Текст]. Т. 1. А-О / Н. М. Кириченко, В. В. Лобода ; за ред. В.П. Бабака. – К. : Техніка, 2004. – 520 с. – ISBN 966-575-022-4.
        К43

Кириченко, Н. М.  Російсько-український словник авіаційних термінів. У 2 т. [Текст]. Т. 2. П-Я / Н. М. Кириченко ; за ред. В.П. Бабака. – К. : Техніка, 2004. – 448 с. – ISBN 966-575-027-5.
        К43

Лаврук, В. В.  Економічна модернізація тваринництва як умова продовольчого забезпечення населення України [Текст] : монографія / В. В. Лаврук. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. – 412 с. – ISBN 617-7381-60-9.
        Л13

Теорія і практика інноваційних розробок молодих вчених у грунтово-агрохімічній науці [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. круглого столу для мол. вчених; 18-19 травня 2017 р. / [ред. С.А. Балюк та ін.]. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 72 с. – ISBN 617-7256-99-0.
        Т33

Козлова, О. І.  Гумусовий стан та азотний потенціал чорноземів і темно-каштанових грунтів України [Текст] : наук. моногр. / О. І. Козлова ; за ред. В.В. Дегтярьова. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 216 с. – ISBN 617-7555-03-1.
        К59

Медведєв, В. В.  Про деякі дискусійні та невирішені проблеми у дослідженнях грунтів [Текст] / В. В. Медведєв. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 188 с. – ISBN 617-7555-00-0.
        М42

Посевной календарь садовода-огородника на 10 лет [Текст] / [сост. Р.Н. Герасимов]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2016. – 320 с. – ISBN 617-12-1707-2.
        П61

Білик, М. О.  Патологія комах-фітофагів [Текст] : навч. посіб. / М. О. Білик, С. В. Станкевич, І. В. Забродіна. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 186 с. – ISBN 617-7256-98-3.
        Б61

Кормош, С. М.  Теоретичні і практичні підходи щодо ведення селекції й насінництва малопоширених лікарських та овочевих культур [Текст] : [монографія] / С. М. Кормош, Т. К. Горова. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 132 с. – ISBN 617-7404-57-5.
        К66

Євтушик, Р. В.  Історія селекції однонасінних цукрових буряків на теренах України [Текст] : [монографія] / Р. В. Євтушик. – К. : НУБіП, 2017. – 159 с. – (Аграрна наука України в особах, документах, бібліографія ; кн.99). – ISBN 617-7396-56-6.
        Є27

Клінічна оцінка результатів біохімічного дослідження крові тварин [Текст] : довідник для лікарів вет. медицини / Д.В. Кібкало, Д.В. Морозенко, О.П. Тимошенко та ін.; за ред. Д.В. Морозенко, Д.В. Кібкало. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 148 с. – ISBN 617-7555-04-8.
        К49

Прокопович, П. І.  Вибрані твори. У 3 т. [Текст]. Т. 1. Життєвий шлях П.І. Прокоповича. Борті і вулики. Сімейства бджолині / П. І. Прокопович. – Х. : Фактор, 2010. – 256 с. – ISBN 966-180-080-8.
        П80

Черкашина, А.  Слоеные салаты [Текст] / А. Черкашина. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 95 с. – (Вкусно. Красиво. Удобно). – ISBN 617-12-2485-8.
        Ч-48

П‘ятницька, Г. Т.  Менеджмент громадського харчування [Текст] : підручник / Г. Т. П‘ятницька, Н. О. П‘ятницька. – К. : КНТЕУ, 2001. – 655 с. – ISBN 966-7376-77-Х.
        П96

Янке, И.  Шьем из трикотажа. Женская одежда от 40 до 56 размера [Текст] / И. Янке ; [пер. с нем. Е. Бучиной]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 144 с. – ISBN 617-12-2495-7.
        Я62

Гуляев, В. Г.  Организация туристских перевозок [Текст] / В. Г. Гуляев. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 512 с. – ISBN 5-279-02418-Х.
        Г94

Методологические основы маневрирования судов при сближении [Текст] : монография / [А.С. Мальцев, В.В. Голиков, И.В. Сафин и др.]. – Одесса : ОНМА, 2013. – 218 с. – ISBN 966-7591-56-4.
        М54

Колегаєв, І. М.  Принципи конкурентного розвитку спеціалізованого судноплавства глобальної морської індустрії [Текст] : монографія / І. М. Колегаєв. – Одеса : ОМА, 2017. – 332 с. – ISBN 966-7590-76-2.
        К60

Беленкова, М. І.  Облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / М. І. Беленкова, С. І. Василішин. – Х. : Діса плюс, 2017. – 224 с. – ISBN 617-7384-50-1.
        Б43

Ткачук, І. М.  Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : [навч. посіб.] / І. М. Ткачук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 308 с. – ISBN 617-672-168-0.
        Т48

Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами [Текст] : монографія / [Р.В. Артюх, І.Г. Бабець, М.В. Булаєнко та ін.] ; за заг. ред. В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко. – Х. : ФОП Мезіна В.В., 2017. – 317 с. – ISBN 617-7577-09-5.
        М34

Старостина, А. А.  Маркетинговые исследования [Текст] / А. А. Старостина. – М.; С.Пб.; К. : Изд. дом "Вильямс", 2001. – 320 с. – ISBN 5-8459-0186-3.
        С77

Лупак, Р. Л.  Конкурентоспроможність підприємства [Текст] : навч. посіб. / Р. Л. Лупак, Т. Г. Васильців. – Львів : ЛТЕУ, 2016. – 484 с. – ISBN 617-602-169-8.
        Л85

Єфіменко, Л. І.  Теорія автоматичного керування [Текст] : практикум : навч. посіб. / Л. І. Єфіменко, І. А. Маринич ; [Л.І. Єфіменко, І.А. Маринич]. – Кривий Ріг : Вид. ФОП Чернявський Д.О., 2017. – 384 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-7553-08-2.
        Є91

Орлов, П. І.  Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі [Текст] : Науково-практичний посібник / П. І. Орлов, О. М. Луганський. – Донецьк : Альфа-прес, 2004. – 292 с. – ISBN 966-8510-05-4.
        О-66

Мачача, Т. С.  Трудове навчання: обслуговуючі види праці. 9 кл. [Текст] : підручник / Т. С. Мачача, Т. В. Стрижова. – Х. : Сиция, 2017. – 240 с. – ISBN 617-7205-57-8.
        М37

Основи технологій експериментального та підготовчо-розкрійного виробництв [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: С.М. Березненко, О.І. Водзінська, Л.Б. Білоцька, С.В. Донченко]. – К. : КНУТД, 2017. – 171 с. – ISBN 966-7972-91-2.
        О-75

Масол, Л. М.  Мистецтво. 9 кл. [Текст] : підручник / Л. М. Масол. – К. : Освіта, 2017. – 224 с. – ISBN 617-656-681-6.
        М31

Ювілей НАОМА: шляхи розвитку українського мистецтвознавства (до 130-річчя від дня народження Г. Нарбута) [Текст] : тези і матер. доп. Всеукр. наук. конф. мол. науковців, аспірантів і студ.; 22 квітня 2016 р. / [відп. секретарі О.М. Харченко та ін.]. – К. : Фенікс, 2017. – 140 с. – ISBN 966-136-421-8.
        Ю14

Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків - запорука сталих фітоценозів в умовах кліматичних змін [Текст] : зб. ст. Міжнар. наук. конф. присвяч. 150-річчю Ботанічного саду ім. В.І. Липського ОНУ ім. І.І. Мечникова; 19-21 вересня 2017 р. / [орг.ком.: І.М. Коваль (голова) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – 286 с. – ISBN 617-689-229-8.
        Г34

Загородній, А. Г.  Історичні символи Львівської політехніки: пам‘ятні монети, медалі, значки та шеврони [Текст] : каталог : До 200-річчя Національного ун-ту "Львівська політехніка" / А. Г. Загородній, В. М. Якубенко. – 2-е вид., допов. та доопрац. – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 152 с. – ISBN 966-941-017-7.
        З-14

Вірченко, О.  Їжачок-хитрячок про чарівний гачок: іграшки [Текст] / О. Вірченко. – К. : Книжкова база "Альфа", 2017. – 64 с. – ISBN 617-7549-00-9.
        В52

Топська, Н.  Зачарована квітами. [Білокур К.] [Текст] / Н. Топська. – К. : Книжкова база "Альфа", 2017. – 64 с. – ISBN 617-7549-04-7.
        Т58

Шостак, В. А.  Тисячолітнє дерево. Народні музичні інструменти Закарпаття: музичні традиції і сучасність [Текст] / В. А. Шостак. – Ужгород : Карпати, 2016. – 208 с. – ISBN 966-671-429-2.
        Ш79

Балабко, О. В.  Олександр Вертинський, нащадок Гоголя. Шляхами артиста [Текст] : роман-есе у 3 кн. / О. В. Балабко. – Чернівці : Букрек, 2017. – 596 с. – ISBN 966-399-855-8.
        Б20

Лунина, А.  Композитор в зеркале современности. В 2 т. [Текст]. Т. 2. В. Рунчак, В. Степурко, К. Цепколенко и др. / А. Лунина. – К. : Дух і Літера, 2015. – 472 с. : 47 с. ил. – ISBN 966-378-400-7.
        Л84

Залуцький, О. В.  Музична критика на Буковині [Текст] : [хрестоматія]. Вип.2 / О. В. Залуцький. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. – 208 с. – ISBN 966-423-393-1.
        З-24

Гошовський Володимир і Закарпаття [Текст] : зб. ст. і матер. Вип. 1 / [упоряд. В. Мадяр-Новак]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2017. – 156 с. – ISBN 617-531-167-7.
        Г74

Топська, Н.  Батько українського театру. [Кропивницький М.] [Текст] / Н. Топська. – К. : Книжкова база "Альфа", 2017. – 64 с. – ISBN 617-7549-05-4.
        Т58

Арутюнян, А. О.  О жизни... О театре... О себе... [Текст] / А. О. Арутюнян. – Мариуполь : Газета "Приазовский рабочий", 2017. – 240 с. – ISBN 617-682-031-4.
        А86

Школа, О. М.  Сучасні фітнес-технології оздоровчо-рекреаційної спрямованості [Текст] : навч. посіб. / О. М. Школа, А. В. Осіпцов. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 216 с. – ISBN 617-7555-05-5.
        Ш67

Теорія і методика фізичного виховання. У 2 т. [Текст] : [підручник]. Т.1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання / [авт. кол.: Т.Ю. Круцевич, Н.Є. Пангелова, О.Д. Кривчикова та ін.] ; за ред. Т.Ю. Круцевич. – Вид. 2-е, переробл. та допов. – К. : Олімпійська література, 2017. – 384 с. – ISBN 966-8708-96-1.
        Т33

Теорія і методика фізичного виховання. У 2 т. [Текст] : [підручник]. Т.2. Методика фізичного виховання різних груп населення / [авт. кол.: Т.Ю. Круцевич, Н.Є. Пангелова, О.Д. Кривчикова та ін.] ; за ред. Т.Ю. Круцевич. – Вид. 2-е, переробл. та допов. – К. : Олімпійська література, 2017. – 448 с. – ISBN 966-8708-97-8.
        Т33

Воробйов, М. І.  Практика в системі фізкультурної освіти [Текст] : навч. посіб. / М. І. Воробйов, Т. Ю. Круцевич, Т. В. Імас. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : Олімпійська література, 2017. – 232 с. – ISBN 966-8708-99-2.
        В75

Збірник матеріалів наукових досліджень студентів і магістрантів Кам‘янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури [Текст]. Вип. 8 / [редкол.: М.С. Солопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка : Рута, 2016. – 310 с. – ISBN 966-2771-88-6.
        З-41

Диференціація фізичної підготовки спортсменів [Текст] : монографія / [авт. кол.: М.М. Линець, О.А. Чичкан, Х.Р. Хіменес та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 304 с. – ISBN 617-7336-15-9.
        Д50

Жданова, О. М.  Основи управління сферою фізичної культури і спорту [Текст] : [навч. посіб.] / О. М. Жданова, Л. Я. Чеховська. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 244 с. – ISBN 617-7336-17-3.
        Ж42

Баняс, В. В.  Хроніка хронічності [Текст] : Вибрана публіцистика футбольної орієнтації / В. В. Баняс. – К. : Гранмна, 2016. – 192 с. – ISBN 966-2726-49-7.
        Б23

Луців, Є.  Замовлені від кулі і шаблі [Текст] / Є. Луців. – К. : ОВК, 2017. – 216 с. – ISBN 617-7159-33-8.
        Л86

Махлин, П. Я.  Английский язык в таблицах и схемах [Текст] : справочник по фонетике / П. Я. Махлин. – К. : Феникс, 2016. – 80 с. – ISBN 966-136-363-1.
        М36

Nesvit, A.  English. 9-th form. [Текст] = Англійська мова : textbook : year 9 / A. Nesvit. – К. : Генеза, 2017. – 288 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-11-0831-7.
        N45

English for Students of International Economics [Текст] : навч. посіб. / уклад. Л.Г. Гладкоскок, О.Я. Гоменюк. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. – 224 р. – Англ. мовою.
        E56

Безкоровайна, О. Л.  Усі вправи з граматики англійської мови [Текст] / О. Л. Безкоровайна, М. П. Васильєва, Т. А. Щебликіна ; [О.Л. Безкоровайна, М.П. Васильєва, Т.А. Щебликіна]. – Х. : Навчальна літ-ра, 2016. – 320 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-939-165-0.
        Б39

Карабан, В. І.  Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову [Текст] = Theory and Practice of Translation from Ukrainian into English : посіб.-довід. / В. І. Карабан, Д. Мейс. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 608 с. – (Dictum Factum Translation Course). – ISBN 966-7890-51-1.
        К21

Гудманян, А. Г.  Ділова англомовна комунікація [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Гудманян, Ю. М. Плетенецька, О. М. Линтвар. – К. : НАУ, 2016. – 128 с. – ISBN 966-598-994-3.
        Г93

Піхтовнікова, Л. С.  Англомовна прозова байка: прагмастилістичний і лінгвокогнітивний аспекти [Текст] : монографія / Л. С. Піхтовнікова, О. М. Гончарук. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 176 с. – ISBN 966-285-335-3.
        П36

Сучасний англо-український українсько-англійський словник [Текст] : понад 100 000 слів і словосполучень / уклад. Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, І.В. Шматко. – К. : Арій, 2017. – 544 с. – ISBN 966-498-317-1.
        С91

Сучасний німецько-український українсько-німецький словник [Текст] : понад 100 000 слів і словосполучень / уклад. Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач. – К. : Арій, 2017. – 544 с. – ISBN 966-498-426-0.
        С91

Кобринець, О. С.  Французька мова за всією шкільною програмою [Текст] / О. С. Кобринець. – Х. : Весна : ФОП Співак Т.К., 2009. – 480 с. – (Практичний довідник). – ISBN 966-2192-59-9.
        К55

Чумак, Н. П.  Французька мова. 9 кл. [Текст] : 5-й рік навчання : підручник / Н. П. Чумак, Т. В. Кривошеєва. – К. : Освіта, 2017. – 224 с. – ISBN 617-656-679-3.
        Ч-90

Чумак, Н. П.  Французька мова. 6 кл. [Текст] : 2-й рік навчання : підручник / Н. П. Чумак, Т. В. Кривошеєва. – К. : Освіта, 2017. – 208 с. – ISBN 617-656-301-3.
        Ч-90

Записки з українського мовознавства [Текст] : зб. наук. праць. Вип.16 / [редкол.: О.І. Бондар (відп. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2006. – 360 с.
        З-32

Яворницький, Д. І.  Словник української мови [Текст]. Т. 1. А-К / Д. І. Яворницький. – Х. : Фоліо, 2017. – 411 с. – ISBN 966-03-7973-2.
        Я22

Глазова, О. П.  Українська мова. 7 кл. [Текст] : підручник / О. П. Глазова. – К. : Освіта, 2017. – 272 с. – ISBN 617-656-412-6.
        Г52

Ворон, А. А.  Українська мова. 9 кл. [Текст] : підручник / А. А. Ворон, В. А. Солопенко. – К. : Освіта, 2017. – 240 с. – ISBN 617-656-753-0.
        В75

Тихоша, В. І.  Українська мова. 8 кл. [Текст] : підручник / В. І. Тихоша, С. О. Караман, С. А. Мартос ; за ред. М.Я. Плющ. – К. : Освіта, 2017. – 272 с. – ISBN 617-656-153-8.
        Т46

Українська мова. 5-11 кл. [Текст] : тестові завдання : посібник / [авт.-уклад. Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук та ін.] ; за ред. Н.В. Гуйванюк. – 4-е вид., стер. – К. : Академія, 2018. – 504 с. – ISBN 966-580-529-8.
        У45

Кадочнікова, О. П.  Синтаксис сучасної української літературної мови [Текст] : зб. вправ і завдань / О. П. Кадочнікова. – К. : НаУКМА, 2017. – 155 с. – ISBN 966-2410-81-5.
        К13

Пономарів, О. Д.  Українське слово для всіх і для кожного [Текст] / О. Д. Пономарів. – Вид. 2-е. – К. : Либідь, 2017. – 360 с. – ISBN 966-06-0635-7.
        П56

Ковальська, М.  Польська мова за 4 тижні [Текст] : інтенсивний курс польської мови з компакт-диском / М. Ковальська. – Тернопіль : Богдан, 2014. – 447 с. + 1 CD-Rom. – ISBN 966-10-1175-4.
        К56

Таланов, О. С.  Українсько-польський розмовник [Текст] / О. С. Таланов. – 4-е вид. – К. : Арій, 2017. – 224 с. – ISBN 966-8959-94-3.
        Т16

Бронте, Ш.  Джен Эйр/ Ш. Бронте. Рождество в Индии/ Б. Форд [Текст] : романи / Ш. Бронте. – Мн. : Современная литература, 1995. – 624 с. – (Ностальгия). – ISBN 985-6202-15-9.
        Б88

Зарубіжна література. 9 кл. [Текст] : хрестоматія : [з урахуванням змін у навчальній програмі 2017 р.] / упоряд. Н.М. Кадоб‘янська, Л.М. Удовиченко. – К. : Освіта, 2017. – 384 с. – ISBN 617-656-770-7.
        З-35

Шульгун, М. Е.  Сучасна література подорожей: метажанр, типологія, імагологічний аспект [Текст] : монографія / М. Е. Шульгун. – К. : Талком, 2016. – 416 с. – ISBN 617-7397-22-8.
        Ш95

Кадоб‘янська, Н. М.  Зарубіжна література. 9 кл. [Текст] : підручник / Н. М. Кадоб‘янська, Л. М. Удовиченко. – Х. : Сиция, 2017. – 272 с. – ISBN 617-7205-55-4.
        К13

Хаффи, М.  Меч дьявола [Текст] : роман / М. Хаффи ; [пер. с англ. В. Ковалива]. – Х. : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2017. – 416 с. – ISBN 617-12-2545-9.
        Х26

Толкиен, Д.-Р.-Р.  Властелин Колец [Текст] : [повесть]. Летопись 1. Хранители / Д.-Р.-Р. Толкиен ; [пер. с англ. В. Муравьева]. – М. : Радуга, 1991. – 496 с. – ISBN 5-05-002255-Х.
        Т52

Толкиен, Д.-Р.-Р.  Властелин Колец [Текст] : [повесть]. Летопись 2. Две твердыни / Д.-Р.-Р. Толкиен ; [пер. с англ. В. Муравьева]. – М. : Радуга, 1990. – 416 с. – ISBN 5-05-002397-1.
        Т52

Толкиен, Д.-Р.-Р.  Властелин Колец [Текст] : [повесть]. Летопись 3. Возвращение Государя / Д.-Р.-Р. Толкиен ; [пер. с англ. В. Муравьева]. – М. : Радуга, 1992. – 352 с. – ISBN 5-05-004017-5.
        Т52

Томпсон, Х.-С.  Царство страха [Текст] : Омерзительные тайны звездно-полосатого дитя в последние дни Американского века : [роман] / Х.-С. Томпсон. – М. : АСТ : Адаптек, 2005. – 383 с. – (Альтернатива). – ISBN 5-17-031438-8.
        Т56

Рассел, Э.-Ф.  Единственное решение: И послышался голос; И не осталось никого; Пробный камень; Ниточка к сердцу [Текст] : [повести, рассказы : пер. с англ.] / Э.-Ф. Рассел. – С.Пб. : Северо-Запад, 1993. – 431 с. – ISBN 5-8352-0109-5.
        Р24

Адамс, Р.  Небезпечні мандри [Текст] : роман / Р. Адамс ; пер. з англ. О. Мокровольський. – К. : Рідна Мова, 2017. – 544 с. – (Великий роман). – ISBN 966-917-168-9.
        А28

Толкін, Д.-Р.-Р.  Володар Перснів [Текст] : трилогія. Ч. 1. Братство Персня / Д.-Р.-Р. Толкін ; пер. з англ. К. Оніщук ; пер. вірш. та літ. ред. Н. Федорак. – 2-е опрац. вид. – Львів : Астролябія, 2016. – 704 с. – ISBN 617-664-100-1.
        Т52

Толкін, Д.-Р.-Р.  Володар Перснів [Текст] : трилогія. Ч. 2. Дві вежі / Д.-Р.-Р. Толкін ; пер. з англ. К. Оніщук ; пер. вірш. та літ. ред. Н. Федорак. – 2-е опрац. вид. – Львів : Астролябія, 2016. – 576 с. – ISBN 617-664-102-5.
        Т52

Толкін, Д.-Р.-Р.  Володар Перснів [Текст] : трилогія. Ч. 3. Повернення короля / Д.-Р.-Р. Толкін ; пер. з англ. К. Оніщук ; пер. вірш. та літ. ред. Н. Федорак. – 2-е опрац. вид. – Львів : Астролябія, 2016. – 704 с. – ISBN 617-664-103-2.
        Т52

Толкін, Д.-Р.-Р.  Сильмариліон [Текст] / Д.-Р.-Р. Толкін ; за ред. К.-Р. Толкіна ; пер. з англ. К. Оніщук ; літ. ред. Н.Федорак, О. Фешовець. – 3-є, опрац. вид. – Львів : Астролябія, 2015. – 576 с. – ISBN 617-664-078-3.
        Т52

Толкін, Д.-Р.-Р.  Гобіт, або Туди і звідти [Текст] / Д.-Р.-Р. Толкін ; пер. з англ. О. О‘Лір ; літ. ред. Н. Федорак. – 5-е вид. – Львів : Астролябія, 2017. – 384 с. – ISBN 617-664-115-5.
        Т52

Гокінг, Л.  Джордж і таємний ключ до Всесвіту [Текст] : [роман] / Л. Гокінг, С. Гокінг ; з англ. пер. Г. Лелів ; іл. Г. Парсонза. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 307 с. – ISBN 617-679-222-2.
        Г59

Гокінг, Л.  Джордж і великий вибух [Текст] : [роман] / Л. Гокінг, С. Гокінг ; з англ. пер. Г. Лелів ; іл. Г. Парсонза. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 294 с. – ISBN 617-679-379-3.
        Г59

Гокінг, Л.  Джордж і скарби космосу [Текст] : [роман] / Л. Гокінг, С. Гокінг ; іл. Г. Парсонза; з англ. пер. Г. Лелів. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 311 с. – ISBN 617-679-291-8.
        Г59

Келлі, М.-Х.  Бузкові дівчата [Текст] : роман / М.-Х. Келлі ; [пер. з англ. В. Горбатька]. – К. : Нора-Друк, 2017. – 544 с. – (Читацький клуб). – ISBN 966-8659-95-9.
        К34

Маєр, С.  Молодий місяць [Текст] : [роман] / С. Маєр ; [пер. з англ. У. Григораш]. – К. : КМ Publishing, 2010. – 416 с. – (Сутінкова сага). – ISBN 617-538-007-9.
        М13

Кіз, Д.  Таємнича історія Біллі Міллігана [Текст] : роман / Д. Кіз ; [пер. з англ. О. Стусенко]. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 512 с. – ISBN 617-12-0857-5.
        К38

Шрив, А.  Их последняя встреча [Текст] : [роман] / А. Шрив ; [пер. с англ. В. Беляева]. – Х.; Белгород : Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2009. – 352 с. – ISBN 966-14-0258-3.
        Ш86

Ріггз, Р.  Дім дивних дітей [Текст] : роман / Р. Ріггз ; [пер. з англ. В. Горбатька]. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 432 с. – ISBN 617-12-1053-0.
        Р49

Пратчетт, Т.  Безумная звезда [Текст] : [роман] / Т. Пратчетт ; [пер. с англ. И. Кравцовой]. – С.Пб. : Азбука : Терра, 1997. – 416 с. – (Азбука-Fantasy). – ISBN 5-7684-0355-8.
        П70

Кард, О.-С.  Сказание о Мастере Элвине: Подмастерье Элвин [Текст] : роман / О.-С. Кард ; [пер. с англ. А. Жикаренцева]. – С.Пб. : Азбука : Терра, 1997. – 432 с. – (Новая земля). – ISBN 5-7684-0441-4.
        К21

Кард, О.-С.  Сказание о Мастере Элвине [Текст] : роман. Кн. 1. Седьмой сын / О.-С. Кард ; [пер. с англ. А. Жикаренцева]. – С.Пб. : Азбука : Терра, 1997. – 416 с. – (Новая земля). – ISBN 5-7684-0228-4.
        К21

Гон, О. М.  Парадигматика ліричного й епічного в "Кантос" Езри Паунда [Текст] : монографія / О. М. Гон. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 428 с. – ISBN 966-921-144-6.
        Г65

Maugham, W.-S.  Theatre [Текст] : Книга для чтения на англ. яз. / W.-S. Maugham ; подгот. текста Н.В. Демидовой. – С.Пб. : Корона Принт : Каро, 2007. – 384 p. – (Original Reading English). – Англ. мовою. – ISBN 5-89815-979-5.
        M41

Грьонтведт, Н.-Е.  Абсолютно нецілована [Текст] : повість / Н.-Е. Грьонтведт ; пер. з норв. Н. Іваничук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 320 с. – ISBN 617-679-137-9.
        Г91

Грьонтведт, Н.-Е.  Привіт, це я! [Текст] : [повість] / Н.-Е. Грьонтведт ; [пер. з норв. Н. Іваничук]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 280 с. – ISBN 617-679-367-0.
        Г91

Ліндгрен, А.  Пригоди Пеппі Довгапанчохи [Текст] : повісті / А. Ліндгрен ; пер. зі швед О. Сенюк ; худож. А. Джанік‘ян. – К. : Рідна Мова, 2017. – 312 с. – (Шедеври дитячої літератури рідною мовою). – ISBN 966-917-096-5.
        Л59

Fiabe italiane [Текст] = Итальянские сказки и истории : пособие / подгот. В. Понарядов. – М. : АСТ : Восток - Запад, 2007. – 189 р. – (Метод чтения Ильи Франка). – На итал. яз. – ISBN 5-17-042100-8.
        F48

Вербер, Б.  Звездная бабочка [Текст] : [роман] / Б. Вербер ; [пер. с фр. А. Дадыкина]. – М. : Гелеос : Рипол классик, 2009. – 384 с. – (Х.О premium). – ISBN 5-8189-1685-9.
        В31

Нотомб, А.  Подив і тремтіння [Текст] : роман / А. Нотомб ; пер. з фр. В. Шовкуна. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 128 с. – ISBN 617-679-370-0.
        Н85

Чеповецький, Ю. П.  Неймовірні пригоди М‘якуша, Нетака та Непосидька [Текст] / Ю. П. Чеповецький ; [пер. Т. Вакуленко, Н. Косенко ; мал. В. Харченка]. – Х. : Школа, 2017. – 176 с. – (Дитячий бестселер). – ISBN 966-429-025-5.
        Ч-44

Чеповецький, Ю. П.  Дивовижна подорож М‘якуша, Нетака та Непосидька [Текст] / Ю. П. Чеповецький ; [пер. Т. Вакуленко, Н. Косенко ; мал. В. Харченка]. – Х. : Школа, 2017. – 176 с. – (Дитячий бестселер). – ISBN 966-429-064-4.
        Ч-44

Чеповецький, Ю. П.  Веселі пригоди Мицика і Кицика [Текст] / Ю. П. Чеповецький ; [пер. Н. Забіли ; мал. В. Харченка]. – Х. : Школа, 2017. – 160 с. – (Дитячий бестселер). – ISBN 966-429-118-4.
        Ч-44

Чеповецький, Ю. П.  Пригоди шахового солдата Пєшкіна [Текст] / Ю. П. Чеповецький ; [пер. Т. Вакуленко ; мал. В. Харченка]. – Х. : Школа, 2016. – 192 с. – (Дитячий бестселер). – ISBN 966-429-147-4.
        Ч-44

Хейфец, Е.  Емельяшкины истории [Текст] : [рассказы для детей] / Е. Хейфец. – Д. : Изд-во "Свидлер А.Л.", 2017. – 102 с. – ISBN 617-627-101-7.
        Х35

Дудинкин, В.  С улыбкой о светлом прошлом или заметки бывшего ракетчика [Текст] / В. Дудинкин. – Д. : Изд-во Свидлер А.Л., 2017. – 87 с. – ISBN 617-627-099-7.
        Д81

Щеголев, Г. И.  Мечтаю музыку словами написать [Текст] : [сб. стихов] / Г. И. Щеголев. – К. : Випол, 2016. – 200 с. – ISBN 966-646-151-6.
        Щ34

Новацкая, А. Н.  Вершина "Гордость" [Текст] : лирическая поэзия / А. Н. Новацкая. – Одесса : Астропринт, 2016. – 192 с. – ISBN 966-927-149-5.
        Н72

Крыжевский, А.  Эвотон: начало [Текст] : роман / А. Крыжевский. – К. : Альтерпрес, 2014. – 300 с. – ISBN 966-542-571-7.
        К85

Донец, Д. А.  День, когда я встретил себя [Текст] : [сб. рассказов] / Д. А. Донец. – Д. : Вид-во Свідлер А.Л., 2017. – 212 с. – ISBN 617-627-102-4.
        Д67

Милый, М.  Союз души, ума и чувств [Текст] : стихи / М. Милый. – Константиновка : Укрвест Лтд, 2017. – 138 с. – ISBN 966-974-149-3.
        М60

Лойко, В.  Стихотворения и проза [Текст] / В. Лойко. – Одесса : ВМВ, 2017. – 470 с. – Загл. обл.: Заклинание жизнью !. – ISBN 966-413-598-3.
        Л72

Олексеенко, В. К.  Жажда памяти [Текст] : книга очерков / В. К. Олексеенко. – К. : Сик Груп Украина, 2015. – 648 с. – ISBN 617-7092-69-7.
        О-53

Бутченко, М. А.  Художник войны [Текст] : [роман] / М. А. Бутченко. – Х. : Фолио, 2015. – 187 с. – ISBN 966-03-7356-3.
        Б93

Скуратовский, В.  Распахнутое небо над собою [Текст] : [поэт. сборник] / В. Скуратовский. – Д. : Изд-во Свидлер А.Л., 2010. – 106 с. – ISBN 966-8490-78-1.
        С46

Метзгер, Н.  Укулеле - вище неба і нижче землі [Текст]. Кн.2 / Н. Метзгер ; [пер. з рос. В. Терзі]. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2016. – 428 с. – ISBN 617-7363-17-9.
        М54

Костюк-Друкман, Л.  Так уж случилось... [Текст] : [проза] / Л. Костюк-Друкман. – Изд. 2-е, доп. – Черновцы : Букрек, 2017. – 376 с. – ISBN 966-399-860-2.
        К72

Лібрето опери "Євгеній Онегін" [Текст] / укр. пер. М. Рильського ; реконструкція тексту і літ. редакція, адаптована до клавіру М. Стріхи ; [лібрето за романом О. Пушкіна]. – К. : КІС, 2017. – 144 с. – Текст парал. рос. – ISBN 617-684-189-0.
        Л55

Ісаченко, Л. М.  Смак води і віскі [Текст] / Л. М. Ісаченко. – Чернівці : Букрек, 2017. – 224 с. – ISBN 966-399-865-7.
        І-85

Ткач, В. І.  Мед на ножі (Цивілізація Виходу) [Текст] : [SMS-мандри] / В. І. Ткач. – Чернівці : Букрек, 2017. – 328 с. – ISBN 966-399-849-7.
        Т48

Кодацький, В. П.  Дві України [Текст] : фантаст. роман / В. П. Кодацький. – Х. : Лідер, 2017. – 198 с. – ISBN 966-2732-79-5.
        К57

Ясна, Л.  Змахи крил метелика [Текст] : новели, оповідання, шкіци / Л. Ясна. – Чернівці : Букрек, 2016. – 268 с. – ISBN 966-399-813-8.
        Я82

Стоцький, Я. В.  Барви долі [Текст] : поезії / Я. В. Стоцький ; графіка Є. Удіна. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 120 с. – ISBN 966-457-308-2.
        С82

Драчковська, О.  Зілля [Текст] : роман / О. Драчковська. – 2-е вид. – Чернівці : Букрек, 2017. – 200 с. – ISBN 966-399-843-5.
        Д72

Кобилянська, О. Ю.  Зібрання творів. У 10 т. [Текст]. Т. 4. Повісті/ упоряд. В.І. Антофійчук та ін. / О. Ю. Кобилянська ; [редкол.: В.І. Антофійчук (голова) та ін.]. – Чернівці : Букрек, 2016. – 400 с. – ISBN 966-399-844-2.
        К55

Фенчак, М. М.  Лайдак на Олімпі [Текст] : [поезії] / М. М. Фенчак. – Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2017. – 96 с. – ISBN 617-620-247-9.
        Ф42

Осадчук, П. І.  Загострене чуття провини [Текст] : лірико-публіцистична кардіограма часу / П. І. Осадчук. – К. : Світ Успіху, 2013. – 496 с. – ISBN 966-8352-74-4.
        О-72

Ляснюк, О. Л.  Без іронії [Текст] : проза / О. Л. Ляснюк. – Луцьк : Твердиня, 2016. – 136 с. – ISBN 617-517-250-6.
        Л97

Котляр, Л.  Благодарю [Текст] / Л. Котляр. – Канів : Родень, 2016. – 160 с. – ISBN 617-7296-05-7.
        К73

Гольдін, С. В.  Міста грішних [Текст] : [поезії] / С. В. Гольдін. – К. : Азимут-Україна, 2011. – 72 с. – ISBN 966-1541-22-0.
        Г63

Тигипко, В. І.  Полинове щастя [Текст] : проза / В. І. Тигипко. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2017. – 164 с. – ISBN 617-7461-63-9.
        Т39

Кузьменко, О.  Моя дорога птаха [Текст] : Мамина книжка / О. Кузьменко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 46 с. – ISBN 617-679-134-8.
        К89

Гунчак, Т. Г.  Мої спогади - стежки життя [Текст] / Т. Г. Гунчак. – К. : Дніпро, 2005. – 200 с. – ISBN 966-578-137-5.
        Г94

Плаксюк, Ю. О.  Все в минулому [Текст]. Кн. 1. В тенетах долі / Ю. О. Плаксюк. – К. : Дніпро, 2014. – 632 с. – ISBN 966-578-245-2.
        П37

Олійник, І.  Сонце падало крізь пальці... [Текст] / І. Олійник. – К. : АДЕФ-Україна, 2016. – 148 с. – ISBN 617-7393-10-7.
        О-54

Рассолов, Б. Г.  АТО-війна. Біль [Текст] : вірші / Б. Г. Рассолов. – Маріуполь : Газета "Приазовський робочий", 2017. – 100 с. – ISBN 617-682-032-1.
        Р24

Дадукевич, О. Ю.  Тобі присвячую, Поете... [Текст] : [лірика] / О. Ю. Дадукевич. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2017. – 132 с. – ISBN 617-7461-54-7.
        Д14

Бабенко, Ю. Й.  В передчутті океану [Текст] : [збірка] / Ю. Й. Бабенко. – К. : Віпол, 2017. – 96 с. – ISBN 966-646-173-8.
        Б12

Махно, В.  Паперовий міст [Текст] : вірші 2015-2016 / В. Махно ; іл. Л. Квик. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 124 с. – ISBN 617-679-409-7.
        М36

Дудко, І. П.  Троянди і терни районного журналіста [Текст] : Автобіографічна повість / І. П. Дудко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 152 с. : 16 с. іл. – ISBN 617-7491-24-7.
        Д81

Буйських, С. Б.  Весноосінь [Текст] : поезії дивовижного серпньовересня / С. Б. Буйських. – К. : Четверта хвиля, 2012. – 72 с. – ISBN 966-529-276-0.
        Б90

Бодня, Л. Ф.  Віддзеркалля [Текст] : [зб. поезії] / Л. Ф. Бодня. – К. : Кий, 2000. – 207 с. – ISBN 966-7161-44-7.
        Б75

Воронина, Л.  Таємне Товариство Брехунів, або Пастка для синьоморда [Текст] : [повість] / Л. Воронина. – К. : Знання, 2015. – 135 с. – ISBN 617-07-0037-7.
        В75

Нестайко, В. З.  Дивовижні пригоди в лісовій школі: Сонце серед ночі; Пригоди в Павутинії [Текст] / В. З. Нестайко ; мал. В. Харченка. – Х. : Школа, 2017. – 208 с. – (Дитячий бестселер). – ISBN 966-8182-98-3.
        Н56

Нестайко, В. З.  Дивовижні пригоди в лісовій школі: Секрет Васі Кицина; Енелолик, Уфа і Жахоб‘як [Текст] / В. З. Нестайко ; мал. В. Харченка. – Х. : Школа, 2017. – 128 с. – (Дитячий бестселер). – ISBN 966-429-005-7.
        Н56

Нестайко, В. З.  Дивовижні пригоди в лісовій школі: Загадковий Яшка; Сонячний зайчик і Сонячний вовк [Текст] / В. З. Нестайко ; мал. В. Харченка. – Х. : Школа, 2017. – 128 с. – (Дитячий бестселер). – ISBN 966-429-012-5.
        Н56

Нестайко, В. З.  Дивовижні пригоди в лісовій школі: Таємний агент Порча і козак Морозенко; Таємниці лісею "Кондор" [Текст] / В. З. Нестайко ; мал. В. Харченка. – Х. : Школа, 2017. – 128 с. – (Дитячий бестселер). – ISBN 966-429-013-2.
        Н56

Дмитришин, Л. Ю.  Українська Мати [Текст] : художньо-документ. повість / Л. Ю. Дмитришин. – Вид. 2-е, допов. – Ужгород : TIMPANI, 2017. – 252 c. – ISBN 617-7372-00-3.
        Д53

Ліщук, О. М.  Прибуття [Текст] : [фантаст. повість] / О. М. Ліщук. – Запоріжжя : ФОП Меркулова О.Г., 2017. – 104 с. – ISBN 966-97664-2-7.
        Л67

Гринів, О. М.  Чорна вишиванка, або Життя в липневому дні [Текст] : поема в шістьох згортках / О. М. Гринів. – Львів : ПАІС, 2017. – 184 с. – ISBN 617-7065-74-5.
        Г85

Мокроусова, О. Г.  Відлуння [Текст] : [вірші] / О. Г. Мокроусова. – Ковель : ПП Івановський В.М., 2017. – 184 с. – ISBN 966-97663-1-1.
        М74

Портяк, В.  Охоронителі діви [Текст] / В. Портяк. – Брустурів : Дискурсус, 2016. – 192 с. – ISBN 617-7236-64-0.
        П60

Залевский, В. В.  Записки очевидца [Текст] : поэтический сборник / В. В. Залевский. – Житомир : Вид. Котвицький В.Б., 2017. – 84 с. – ISBN 966-1663-40-3.
        З-23

Ланевич, В. М.  Ви чули, як співають чорні солов‘ї? [Текст] : [поезія, оповідання] / В. М. Ланевич. – Мена : Домінант, 2016. – 340 с.
        Л22

Романюк, П. Л.  Батькова криниця [Текст] / П. Л. Романюк. – Чернівці : Друк Арт, 2017. – 228 с. – ISBN 617-7465-01-9.
        Р69

Карплюк, О. І.  Дарую вам серце своє [Текст] : [поезія] / О. І. Карплюк. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. – 192 с. – ISBN 617-7232-23-9.
        К26

Скирда, Л.  Чарівна мушля [Текст] : поетичні дзуйхіцу / Л. Скирда ; ред. Асаумі Тадаюкі, Хомма Юкарі ; пер. Йодзі Міва, К. Ткачов. – Токіо : Gokoh Co.Ltd, 2004. – 172 c. – Текст парал. яп. – ISBN 4-88471-060-6.
        С42

Скирда, Л.  Дзуйхіцу від сакури [Текст] / Л. Скирда. – Токіо : [б. в.], 2006. – 247 с.
        С42

Гребеніченко, Ю. М.(Джулія Звичайна).  Філософія думок (Feeлоsофія думок) [Текст] : поезії та життєві історії / Ю. М. Гребеніченко. – Біла Церква : Час Змін Інформ, 2017. – 64 с. – ISBN 617-7477-00-5.
        Г79

Скирда, Л.  О, Ямато! [Текст] : [поезії] / Л. Скирда. – К.; Токіо : Освіта України : ФОП Маслаков Р.О., 2017. – 268 с.
        С42

Скирда, Л.  Сто сонетів [Текст] : [поезії] / Л. Скирда. – К. : Освіта України, 2016. – 124 с. – ISBN 617-7480-16-6.
        С42

Скирда, Л.  Подих Китаю [Текст] / Л. Скирда ; пер. на кит. мову Улан Хана. – Пекін : Peking University Press, 2010. – 175 с. – Текст парал. кит. – ISBN 7-301-17590-3.
        С42

Скирда, Л.  День душі [Текст] : лірика / Л. Скирда. – Відень : Австрійсько-Українське Товариство, 1994. – 47 с. – Текст парал. нім.
        С42

Скирда, Л.  Мелодії чотирьох сезонів [Текст] / Л. Скирда ; пер. кит. Улана Хана. – Пекін : Peking University Press, 2011. – 309 с. – Текст парал. кит. – ISBN 7-301-19176-7.
        С42

Скирда, Л.  Голоси Піднебесної [Текст] / Л. Скирда ; пер. Улан Хана. – Пекін : Peking University Press, 2012. – 233 с. – Текст парал. кит. – ISBN 7-301-21151-9.
        С42

Штыка, Ю. П.  Обещаю любить [Текст] : [лирика] / Ю. П. Штыка. – Суми : МакДен, 2017. – 232 с. – ISBN 966-2305-83-8.
        Ш94

Дмитрук, О. М.  Зело [Текст] : [роман] / О. М. Дмитрук. – К. : Центр ДЗК, 2017. – 312 с. – ISBN 617-7175-39-0.
        Д53

Кривогуз, О. Є.  Сповідь [Текст] : поезії / О. Є. Кривогуз. – Суми : МакДен, 2017. – 176 с. – ISBN 966-2305-87-6.
        К82

Пушко, Л. В.  За мірою серця [Текст] : [зб. віршів] / Л. В. Пушко. – Івано-Франківськ : Ярина, 2016. – 184 с. – ISBN 966-97589-7-2.
        П91

Вишневецька-Садляк, М.  Дорога до світла [Текст] : вірші / М. Вишневецька-Садляк. – Львів : Каменяр, 2017. – 294 с. – ISBN 966-607-431-6.
        В55

Іванів-Вакуленко, О.  Магія строфи [Текст] : поезія / О. Іванів-Вакуленко. – Львів : Каменяр, 2017. – 186 с. – ISBN 966-607-417-0.
        І-19

Густі, В.  Зоря Біловежі [Текст] : лірична драма / В. Густі ; пер. русинською И. Ситара. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2017. – 88 с. – ISBN 617-531-159-2.
        Г96

Степ, М.(М. Іванкова).  Золотий острів [Текст] : збірка : оповідання, поезії / М. Степ. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 72 с. – ISBN 966-924-196-2.
        С79

Попіль, Д.  Сезони слів [Текст] : поезії / Д. Попіль ; худож. С. Філіпчук. – Львів : Панорама, 2017. – 108 с. – ISBN 617-7227-27-3.
        П57

Сурженко, М.  Квартира київських гріхів [Текст] : [роман] / М. Сурженко. – Брустурів : Дискурсус, 2017. – 256 с. – ISBN 617-7236-90-9.
        С90

Назарук, О.  Роксоляна: жінка халіфа й падишаха Сулеймана Великого, завойовника і законодавця [Текст] : [іст.повість з ХVI cт.] / О. Назарук. – К. : Юнісофт, 2015. – 432 с. – ISBN 617-7025-34-3.
        Н19

Завара, О.  Песиголовець [Текст] : роман / О. Завара ; [О. Завара]. – К. : Вид-во Жупанського, 2017. – 248 с. – (Альтернатива). – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-2355-80-2.
        З-13

Діденко, І. І.  На терені життя; Таємницею стала людина [Текст] : проза, поезії, поеми / І. І. Діденко. – К. : НБУ ім. В. Вернадського, 2010. – 592 с. – ISBN 5-85154-195-4.
        Д44

Дашвар, Л.  Покров [Текст] : роман / Л. Дашвар. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 384 с. – ISBN 617-12-0095-1.
        Д21

Шкляр, В. М.  Чорне сонце [Текст] : збірка / В. М. Шкляр. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 304 с. – ISBN 966-14-9633-9.
        Ш66

Лис, В.  Діва Млинища [Текст] : роман / В. Лис. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 368 с. – ISBN 617-12-1520-7.
        Л63

Кідрук, М.  Зазирни у мої сни [Текст] : роман / М. Кідрук. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 528 с. – ISBN 617-12-1504-7.
        К38

Кідрук, М.  Любов і піраньї [Текст] : роман / М. Кідрук. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 288 с. – ISBN 617-12-2449-0.
        К38

Кокотюха, А.  Червоний [Текст] : роман / А. Кокотюха. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2016. – 320 с. – ISBN 617-12-1475-0.
        К59

Закордонець, А. В.  Повнозвучна тиша [Текст] : [поезія] / А. В. Закордонець. – Хмельницький : Поділля, 2004. – 30 с. – ISBN 966-8261-28-3.
        З-19

Хомич, М. Х.  Територія брехні [Текст] : роман / М. Х. Хомич. – К. : Юніверс, 2016. – 256 с. – ISBN 617-7249-13-8.
        Х76

Положій, Є.  П‘ять секунд, п‘ять днів [Текст] : роман / Є. Положій. – К. : Нора-Друк, 2016. – 176 с. – (Читацький клуб). – ISBN 966-8659-90-4.
        П52

Поливач, А. І.  Палітра Душі [Текст] : зб. поезій / А. І. Поливач. – К. : Фенікс, 2017. – 150 с. – ISBN 966-136-447-8.
        П50

Процюк, С.  Травам не можна помирати [Текст] : роман / С. Процюк. – К. : Легенда, 2017. – 256 с. – (Мислива серія). – ISBN 966-97689-0-2.
        П84

Можаровський, А. І.  Ліксандр [Текст] : [повість] / А. І. Можаровський. – К. : Неопалима купина, 2014. – 64 с. – ISBN 966-2002-09-6.
        М74

Можаровський, А. І.  Брати [Текст] : [повість] / А. І. Можаровський. – К. : Київський ун-т, 2015. – 32 с. – ISBN 966-439-833-3.
        М74

Можаровский, А. И.  Русская весна и гопники [Текст] / А. И. Можаровский. – К. : Неопалима купина, 2014. – 80 с. – ISBN 966-2002-12-6.
        М74

Можаровский, А. И.  Имитация [Текст] : Хроники цивилизации Лугандон : [повесть] / А. И. Можаровский. – К. : Київський ун-т, 2016. – 128 с. – ISBN 966-439-880-7.
        М74

Омріяна-Бай, Н. І.(Н.І. Бай).  Небесне і земне [Текст] / Н. І. Омріяна-Бай. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. – 232 с. – ISBN 617-7381-69-2.
        О-57

Павлюк, З. Л.  Видумаси викрутаси [Текст] : казки / З. Л. Павлюк. – Львів : Каменяр, 2017. – 223 с. – ISBN 966-607-420-0.
        П12

Курташ-Карп, Ю. М.  Уроки гравітації [Текст] : поезія / Ю. М. Курташ-Карп. – Львів : Каменяр, 2017. – 175 с. – ISBN 966-607-430-309.
        К93

Малярчук, Т.  Забуття [Текст] : роман / Т. Малярчук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 256 с. – ISBN 617-679-330-4.
        М21

Калитко, К.  Земля Загублених, або Маленькі страшні казки [Текст] : [оповідання] / К. Калитко. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 224 с. – ISBN 617-679-267-3.
        К17

Кришталева, О.  Гліцеринова пані [Текст] / О. Кришталева. – Львів : ПП Сорока Т.Б., 2009. – 41 с. + 49 с. – Книга перекрутка. - В спільн. обкл. з кн. Кров з молоком / Lili de Leopolis. – ISBN 966-8460-63-0.
        К82

Українська література. 9 кл. [Текст] : хрестоматія : [з урахуванням змін у навчальній програмі 2017 р.] / упоряд. О.В. Єременко, А.В. Лупійчук, О.П. Перевертун. – К. : Освіта, 2017. – 400 с. – ISBN 617-656-780-6.
        У45

Українська література. 6 кл. [Текст] : хрестоматія + позакласне читання : [з урахуванням змін у навчальній програмі 2017 р.] / упоряд. Н.І. Черсунова. – К. : Освіта, 2017. – 240 с. – ISBN 617-656-792-9.
        У45

Архів Розстріляного Відродження [Текст] : матер. архівно-слідчих справ українських письменників 1920-1930-х років / [упоряд. О. Ушкалова, Л. Ушкалов]. – К. : Смолоскип, 2010. – 456 с. – ISBN 966-2164-17-6.
        А87

Дзюба, І. М.  Гармонія крізь тугу дисонансів...[Костенко Л.] [Текст] / І. М. Дзюба ; упоряд. О. Пахльовська. – К. : Либідь, 2016. – 584 с. – ISBN 966-06-0713-2.
        Д43

Дзюба, І. М.  Чорний романтик Сергій Жадан [Текст] / І. М. Дзюба. – К. : Либідь, 2017. – 112 с. – ISBN 966-06-0749-1.
        Д43

Наєнко, М. К.  Поетична карма Людмили Скирди [Текст] : літературно-критичні спостереження / М. К. Наєнко. – К. : Освіта України : Ad Astra, 2016. – 134 с. – ISBN 617-7480-07-4.
        Н17

Брюховецький, В.  Віктор Петров: верхи долі - верхи і долі [Текст] : [збірник] / В. Брюховецький. – К. : Темпора, 2013. – 168 с.
        Б89

Коваленко, Л. Т.  Українська література. 5 кл. [Текст] : підручник / Л. Т. Коваленко. – К. : Освіта, 2017. – 288 с. – ISBN 617-656-201-6.
        К56

Франкіана в наукових дослідженнях учасників Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді " Мій рідний край" [Текст] : [зб. матер. / упоряд. Р. Федак, Н. Луців]. – Вип. 3. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2016. – 131 с. – ISBN 617-7363-24-7.
        Ф83

Skyrda, L.  Solo of the Sunny Soul [Текст] : Poetik dzuihitsu / L. Skyrda ; translated by T. Necriach. – Second edition. – ICD; Tokyo; Kyiv : [б.в.], 2017. – 252 р. – Англ. мовою. – ISBN 617-7480-60-9.
        S66

Skyrda, L.  Amor & Море [Текст] : [поезії] / L. Skyrda ; traduccion O. Kurchenko. – Kyiv.; Madrid : Освіта України, 2016. – 90 p. – Ісп. та укр. мовами. – ISBN 617-7480-11-1.
        S66

Коскін, В. О.  Ірпінський Парнас [Текст] : [іст. лірико-гумористична оповідь] / В. О. Коскін. – К.; Ірпінь : Перун, 2016. – 304 с. – ISBN 966-569-310-9.
        К71

Оберемок, Г. Д.  Наскільки себе знаю, наскільки себе пам‘ятаю... [Текст] / Г. Д. Оберемок. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2016. – 236 с. – ISBN 617-513-369-9.
        О-13

Касдепке, Г.  Касперіада: Незвичайні пригоди звичайної родини [Текст] / Г. Касдепке ; [пер. з пол. Б. Антоняк]. – Х. : Школа, 2016. – 192 с. – (Нова дитяча книга). – ISBN 966-429-403-1.
        К28

Касдепке, Г.  Знайомтесь: детектив Нишпорка [Текст] / Г. Касдепке ; [пер. з пол. І. Котлярської-Фесюк]. – Х. : Школа, 2016. – 74 с. + 70 с. – (Нова дитяча книга). – Книга-перекрут. в спільн. оправі з кн. "Нові клопоти детектива Нишпорки". – ISBN 966-429-404-8.
        К28

Касдепке, Г.  Зачіпки детектива Нишпорки [Текст] / Г. Касдепке ; [пер. з пол. І. Котлярської-Фесюк] ; іл. П. Рихеля. – Х. : Школа, 2016. – 67 с. + 69 с. – (Нова дитяча книга). – Книга-перекрут. в спільн. оправі з кн. "Канікули детектива Нишпорки". – ISBN 966-429-405-5.
        К28

Касдепке, Г.  Обережно! [Текст] : Усе, що має знати дитина, щоб безпечно бавитися вдома / Г. Касдепке ; [пер. з пол. І. Котлярської-Фесюк] ; мал. А. Гулевича. – Х. : Школа, 2017. – 64 с. – (Нова дитяча книга). – ISBN 966-429-449-9.
        К28

Ягелло, Й.  Тирамісу з полуницями [Текст] : роман / Й. Ягелло ; пер. з пол. Б. Антоняк. – Львів : Урбіно, 2017. – 296 с. – ISBN 966-2647-37-2.
        Я28

Малешка, А.  Магічне дерево: Червоний стілець [Текст] : [повість] / А. Малешка ; пер. з пол. Б. Антоняк. – Львів : Урбіно, 2017. – 288 с. : іл. – ISBN 966-2647-39-6.
        М18

Ягелло, Й.  Кава з кардамоном [Текст] : роман / Й. Ягелло ; пер. з пол. Б. Антоняк. – Львів : Урбіно, 2017. – 240 с. – ISBN 966-2647-10-5.
        Я28

Лесьмян, Б.  Поезія для обраних [Текст] : 140 років від дня народж. і 80-й роковині по смерті поета присвяч : [поезії] / Б. Лесьмян ; [пер.з пол. Ю. Лискун]. – Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2017. – 120 с. – ISBN 617-620-246-2.
        Л51

Кацаров, Т.  Цурки-палки [Текст] : п‘єси / Т. Кацаров ; пер. із макед. А. Багряної. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 168 с. – (ЛітТЕАТР ХХІ). – ISBN 617-517-258-2.
        К30

Мітіко.  Будувати мости [Текст] : Спогади про книги, прочитані у дитинстві : Її Величність Імператриця Мітіко / Мітіко ; [пер. укр. Л. Скирди]. – Токіо : Suemori Books, [2017]. – 34 с.+ 33 с. – Укр. та яп. мовами.
        М66

Людина та її слід. Природа і комунікація [Текст] : До 50-річчя О.В. Тубольцева / [упоряд. Д.В. Кіосака, С.Б. Радченка]. – К. : Академперіодика, 2017. – 190 с. – ISBN 966-360-335-3.
        Л93

Бондар, В.  Жовтневе в розповідях і спогадах його жителів [Текст] / В. Бондар, В. Слободян. – Бородянка : ФОП Харитоненко В.М., 2015. – 268 с. : іл. – ISBN 966-576-015-3.
        Б81

Полісся [Текст] : енциклопедія, казка, гра / [уклад. Ю. Бєсєдіна ; іл. В. Тихонюк]. – К. : Гамазин, 2016. – 64 с. – (Енциклопедія-Казка-Гра). – ISBN 966-1515-71-9.
        П50

Донбас [Текст] : енциклопедія, казка, гра / [уклад. Ю. Бєсєдіна ; іл. Т. Гущина]. – К. : Гамазин, 2016. – 64 с. – (Енциклопедія-Казка-Гра). – ISBN 966-1515-54-2.
        Д67

Крим [Текст] : енциклопедія, казка, гра / [уклад. Ю. Бєсєдіна ; іл. О. Мазур]. – К. : Гамазин, 2016. – 64 с. – (Енциклопедія-Казка-Гра). – ISBN 966-1515-57-3.
        К82

Волинь [Текст] : енциклопедія, казка, гра / [уклад. Ю. Бєсєдіна ; іл. Г. Лапа]. – К. : Гамазин, 2016. – 64 с. – (Енциклопедія-Казка-Гра). – ISBN 966-1515-60-3.
        В67

Галичина [Текст] : енциклопедія, казка, гра / [уклад. Ю. Бєсєдіна ; іл. Н. Шевчук]. – К. : Гамазин, 2016. – 64 с. – (Енциклопедія-Казка-Гра). – ISBN 966-1515-70-2.
        Г15

Цалик, Л. Л.  Під благодаттю Животворного Хреста. Чайчинці [Текст] / Л. Л. Цалик. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 256 с. – ISBN 966-457-313-6.
        Ц14

Пестушко, В. Ю.  Географія. 9 кл. [Текст] : підручник / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. – К. : Генеза, 2017. – 272 с. – ISBN 966-11-0849-2.
        П28

Бойко, В. М.  Географія. 6 кл. [Текст] : підручник / В. М. Бойко, С. В. Міхелі. – Х. : Сиция, 2017. – 256 с. – ISBN 966-2542-60-8.
        Б77

Покляцький, С. А.  Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження [Текст] : [монографія] / С. А. Покляцький. – К. : Наукова думка, 2016. – 180 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1573-9.
        П48

Терлецький, М. М.  Слідами Драго-Сасів у Львові [Текст] : [іст. аспект] / М. М. Терлецький. – Львів : ПАІС, 2017. – 308 с. – ISBN 617-7065-70-7.
        Т35

Нариси з історії дипломатії України [Текст] / [авт. кол.: О.І. Галенко, Є.Є. Камінський, М.В. Кірсенко та ін.]. – К. : Альтернативи, 2001. – 736 с. – ISBN 966-7217-55-8.
        Н28

Білущак, Т. М.  Менеджмент архівної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Білущак. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 240 с. – (Інформація. Комунікація. Документація ; вип.12). – ISBN 966-941-045-0.
        Б61

Сіверс, В. А.  Історія світової культури [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / В. А. Сіверс. – К. : НАКККіМ, 2017. – 204 с. – ISBN 966-452-255-4.
        С34

Сіверс, В. А.  Історія світової культури [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / В. А. Сіверс. – К. : НАКККіМ, 2017. – 172 с. – ISBN 966-452-255-4.
        С34

Гілея [Текст] : наук. вісн. : зб. наук. праць. Вип. 122(№7). Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки / [голов. ред. В.М. Вашкевич]. – К. : Гілея, 2017. – 452 с.
        Г47

Гілея [Текст] : наук. вісн. : зб. наук. праць. Вип. 123(№8). Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки / [голов. ред. В.М. Вашкевич]. – К. : Гілея, 2017. – 352 с.
        Г47

Гілея [Текст] : наук. вісн. : зб. наук. праць. Вип. 124(№9). Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки / [голов. ред. В.М. Вашкевич]. – К. : Гілея, 2017. – 356 с.
        Г47

Сікора, Р.  З історії польських крилатих гусарів [Текст] / Р. Сікора ; пер. з пол. Л. Лисенко. – К. : Дух і Літера, 2012. – 96 с. – ISBN 966-378-260-7.
        С35

Горбач, Т. С.  Inter pacem et bellum: Польща і Німецький орден у XIII - на початку XV ст. [Текст] : [монографія] / Т. С. Горбач. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 200 с. – ISBN 966-02-8163-9.
        Г67

Державна бібліотека України для юнацтва.  Благословенна та держава, що має відданих синів [Текст] : іст.-бібліограф. хроніка / Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад. Г.Н. Буркацька ; ред. С. Чачко, В. Кучерява]. – К. : ДБУ для юнацтва, 2017. – 87 с.
        Д36

Від України до УРСР [Текст] : матер. Всеукр. наук. конф. до 80-річчя перенесення столиці радянської України до міста Києва; м. Київ; 12 грудня 2014 р. / [редкол.: Г.В. Боряк (відп. ред.) та ін.]. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2016. – 268 с. – ISBN 966-02-7768-7.
        В42

Сергійчук, В.  Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства [Текст] / В. Сергійчук. – Вид. 2-е, допов. – Вишгород : ПП Сергійчук М.І., 2015. – 136 с. – ISBN 966-2911-69-5.
        С32

Окупаційний режим на Дніпропетровщині в хронологічних довідках місцевих органів влади [Текст] : зб. документів / [авт.-упоряд. О.В. Касьянов, Н.В. Киструська]. – Д. : Герда, 2010. – 380 с. – ISBN 966-8856-36-5.
        О-52

Пометун, О. І.  Історія України (Вступ до історії). 5 кл. [Текст] : підручник / О. І. Пометун, І. А. Костюк, Ю. Б. Малієнко. – К. : Освіта, 2017. – 192 с. – ISBN 617-656-203-0.
        П55

Турченко, Ф. Г.  Історія України. 9 кл. [Текст] : підручник / Ф. Г. Турченко, В. М. Мороко. – К. : Генеза, 2017. – 384 с. – ISBN 966-11-0838-6.
        Т89

Кустов, В. С.  Новейшая история тайных и закрытых обществ Украины II пол. ХХ - нач. ХХІ в. в фактах, документах, фотографиях [Текст] / В. С. Кустов. – К. : Геопринт, 2013. – 156 с. – ISBN 617-674-008-7.
        К94

Дімент, М.  Самотній вигнанець [Текст] : щоденник про Свинюхи та гетто в Локачах / М. Дімент ; за ред. Ш. Ягалома (Дімента) ; [пер. з англ. В. Бобров]. – К. : Український центр вивчення історії Голокосту, 2016. – 199 с. – (Б-ка спогадів про Голокост). – ISBN 617-7021-50-5.
        Д46

Мейнандер, Г.  Фінляндія, 1944: війна, суспільство, настрої [Текст] / Г. Мейнандер ; пер. зі швед. О. Король. – К. : Темпора, 2010. – 296с. – ISBN 617-569-010-9.
        М45

Адреса:   м. Київ, просп. Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115;   www.4uth.gov.ua