Jaarrekening 2017 van Loge Het schietlood

Inkomsten

2016

2017

2017

2018

 

Rekening

Begroting

Rekening

begroting

Gewone leden

17.831

15.480

     19.075

18.000

Buitengewone leden

450

225

225

225

Entreegelden

0

600

900

             600

Schenkingen

817

660

1.387

1.000

Overig

0

4.000

5.676

Rente

116

115

55

Totaal

19.214

21.080

27.318

    19.825

 

 

 

 

Uitgaven

2016

2017

2017

2018

 

Rekening

Begroting

Rekening

begroting

Afdracht Orde

      5.760

5.160

5160

5.280

Huisvesting SHL

      7.498

     7.009

7009

7.172

Regioconvent

          560

575

432

600

Hic et Nunc

          258

250

129

250

Bestuur, administratie

          240

600

692

600

Loge Activiteiten

      1.807

     1.750

1.230

Donatie Loge Gebouw

600

Website

      1.653

100

20

100

Bankkosten

  123

125

123

125

Overig

          366

5.511

6.492

          5.698

Totaal

18.265

21.080

21.887

19.825

Resultaat

949

0

5431

            0

  1. Toelichting op de inkomsten en uitgaven van 2017