Державна бібліотека України для юнацтва. Електронний каталог

             Cписок нових надходжень за жовтень 2018 року

Макаренко, Н. О.  Менеджмент і презентація науково-освітніх результатів і методи дослідження й оброблення експериментальних данних [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Макаренко, А. Ф. Власов, О. Д. Гринь ; [Н.О. Макаренко, А.Ф. Власов, О.Г. Гринь]. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 131 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-379-814-1.
УДК        001.89:005(075.8)
        М15

Штанько, В. І.  Філософія і методологія сучасної науки [Текст] : підручник / В. І. Штанько. – Х. : ХНУРЕ, 2017. – 180 с. – ISBN 966-659-231-9.
УДК        001:101(075.8)
        Ш87

Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого почати? [Текст] / [уклад. В.С. Пашкова, Т.О. Ярошенко]. – К. : Самміт-Книга, 2013. – 64 с. – ISBN 617-661-036-6.
УДК        002.1-028.27:02
        Е50

Вінічук, І. М.  Інтернет-технології та ресурси [Текст] : навч. посіб. / І. М. Вінічук. – К. : НАКККіМ, 2014. – 172 с. – ISBN 966-452-173-1.
УДК        004(075.8)
        В48

Галкін, О. В.  Програмування на Java 8 [Текст] : навч. посіб. / О. В. Галкін, Л. О. Катеринич, О. С. Шкільняк. – К. : Логос, 2017. – 186 с. – ISBN 617-7442-80-5.
УДК        004.43(075.8)
        Г16

Ніколаєнко, М. С.  Інтерактивна дошка: теорія і практика [Текст] : [посібник] / М. С. Ніколаєнко. – Суми : Ніко, 2018. – 94 с. – ISBN 617-7422-00-5.
УДК        004.45:004.5
        Н63

Сергеев, А. П.  Как создать свой интернет-бизнес [Текст] / А. П. Сергеев. – М.; С.Пб.; К. : Диалектика : И.Д. Вильямс, 2008. – 256 с. – (Краткое руководство). – ISBN 5-8459-1322-7.
УДК        004.738.5:334.722
        С32

Гітіс, В. Б.  Методи штучного інтелекту [Текст] : навч. посіб. / В. Б. Гітіс, К. Ю. Гудкова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 136 с. – ISBN 966-379-823-3.
УДК        004.8(075.8)
        Г51

Геоінформаційні системи. Вступний курс [Текст] : навч. посіб. / А.Д. Тевяшев, В.П. Ткаченко, М.І. Губа та ін. – Х. : ХНУРЕ, 2017. – 392 с. – ISBN 966-659-238-8.
УДК        004.9(075.8)
        Г35

Сопко, В. В.  Інформаційні технології управлінського обліку [Текст] : навч. посіб. / В. В. Сопко, Ю. П. Зима, Д. В. Головіна. – К. : КНТЕУ, 2017. – 272 с. – ISBN 966-629-850-1.
УДК        004:657.37(075.8)
        С64

Management [Текст]. Issue 25 / [editor in Chief І.М. Gryshchenko]. – Kyiv : KNUTD, 2017. – 113 p. – Англ. мовою.
УДК        005(082)=111
        M24

Ситник, Й. С.  Інтелектуалізація систем менеджменту підприємств: концепція, системний моніторинг та моделювання [Текст] : монографія / Й. С. Ситник. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 380 с. – ISBN 966-941-100-6.
УДК        005.336.4:334.716
        С41

Соколенко, В. А.  Основи управлінського консультування [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. А. Соколенко, О. Ю. Лінькова. – Х. : НТУ "ХПІ", 2018. – 216 с. – ISBN 617-05-0256-8.
УДК        005.942(075.8)
        С59

Актуальні питання сучасного менеджменту в умовах економіки, що трансформується [Текст] : кол. моногр. / [редкол.: Т.Є. Андрєєва та ін.] ; за заг ред. Т.Є. Андрєєвої. – Х. : ФОП Мезіна В.В., 2018. – 238 с. – ISBN 617-7577-55-2.
УДК        005:658.51
        А43

Микийчук, М. М.  Метрологічне забезпечення виробництва [Текст] : навч. посіб. / М. М. Микийчук. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 228 с. – ISBN 966-941-063-4.
УДК        006.91:006.83(075.8)
        М59

Вступ до нанометрології [Текст] / А.В. Коротун, В.М. Коржик, В.М. Рубіш та ін. – К. : ІПРІ НАНУ, 2017. – 304 с. – ISBN 966-02-8401-2.
УДК        006.91-022.532
        В85

Українсько-польські культурні відносини ХІХ-ХХ століття [Текст] / [редкол.: О. Федорук (голов. ред.) та ін.]. – К. : Вид-во М.П. Коця, 2003. – 293 с. – ISBN 966-7435-94-6.
УДК        008
        У45

Богуцький, Ю.  Нова культурна реальність як соціодинамічний процес людинотворення через ролі [Текст] : монографія / Ю. Богуцький, Н. Корабльова, Г. Чміль. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2013. – 272 с. – ISBN 966-2241-35-8.
УДК        008
        Б74

Бондарь, А. А.  Сакральное в человеческом [Текст] : Первоосновы и мировоззрение. Теория справедливости. Шифр сакрального. Матрица управления человечеством. / А. А. Бондарь. – К. : Бизнесполиграф, 2017. – 640 с. – ISBN 966-139-071-2.
УДК        008:14
        Б81

Книга Закарпаття [Текст] : анотований каталог видань 2016 року. : З фондів Закарпатської обл. універс. наук. б-ки ім. Ф. Потушняка. Річник15 / [уклад. Л.О. Падяк]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2017. – 80 с. – ISBN 966-387-112-7.
УДК        015(477.87)
        К53

Партин Галина Остапівна [Текст] : біобібліогр. покажч. / [уклад. Р.В. Проскурницька]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 72 с. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип.60). – ISBN 966-941-082-5.
УДК        016:336
        П18

Ларин Василий Иванович [Текст] : биобиблиогр. указатель : К 80-летию со дня рождения и 55-летию науч. и науч.-педагог. деятельности / [сост. С.А. Шаповалов]. – Х. : ФЛП Бровин А.В., 2017. – 60 с. – ISBN 617-7555-12-3.
УДК        016:544
        Л25

Байцар Роман Іванович [Текст] : біобібліогр. покажч. / [уклад. Г.М. Щитинська, А.В. Ржеуський]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 116 с. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип.59). – ISBN 966-941-073-3.
УДК        016:621.38
        Б18

Покликання [Текст] : біобібліогр. покажч. : До 90-річчя від дня народж. П.П. Чучки / [уклад. Л.О. Мельник та ін. ]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2018. – 224 с. – ISBN 617-531-175-2.
УДК        016:81
        П48

Студії пам‘яті в Україні [Текст] : Історіогр. дискурс. Бібліогр. покажч. / [упоряд. А.М. Киридон та ін.]. – К. : Пріоритети, 2013. – 294 с. – ISBN 966-8809-84-2.
УДК        016:930
        С88

Бібліотечна справа Луганщини: проблеми, виклики, можливості [Текст] : зб. матер. "круглого столу" ; м. Сєвєродонецьк; 27 вересня 2017 р. / [орг. ком.: І.П. Риб‘янцева та ін.]. – Лисичанськ : ЛОУНБ ім. О.М. Горького, 2017. – 97 с.
УДК        02(477.61)(082)
        Б59

Чуканова, С. О.  Бібліотекознавство та інформологія у системі вищої освіти США [Текст] : монографія / С. О. Чуканова. – К. : Аграр Медіа Груп, 2018. – 286 с. – ISBN 617-646-411-2.
УДК        02:001.102:378
        Ч-88

Державна бібліотека України для юнацтва.  Бібліосвіт. № 4(64) 2017 [Текст] : інформ. вісник / Державна бібліотека України для юнацтва ; [редкол.: Г.А. Саприкін (голова) та ін.]. – К. : ДБУ для юнацтва, 2017. – 77 с.
УДК        023(477)-053.6
        Д36

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : [збірник]. Вип.47 / [редкол.: В. І. Попик (голова) та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 380 с.
УДК        027.021(477)(082)
        Н34

Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів [Текст] : матер. слухань Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності; м. Київ; 18 травня 2011 р. – К. : [б.в.], 2012. – 88 с.
УДК        027.52(477)(082)
        Р64

Веремій В‘ячеслав. Правда життя журналіста [Текст] : [спогади, ст., худож. твори, світлини] / упоряд. К.А. Веремій. – К. : Криниця, 2018. – 352 с. – ISBN 966-2434-38-5.
УДК        070(477)
        В31

Київські газети 1941-1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : каталог / [уклад. О.А. Вакульчук (кер.) та ін.; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 569 с. – ISBN 966-02-8341-1.
УДК        070(477-25):017.1
        К38

Єлісовенко, Ю. П.  Радіовиробництво [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Єлісовенко, М. В. Нагорняк ; за заг. ред. В.В. Різуна. – К. : Бізнесполіграф, 2017. – 304 с. – ISBN 966-139-075-0.
УДК        070.431:654.19(075.8)
        Є51

Національний Реєстр Рекордів України - 2018 [Текст] : [зб. рекордів / ред. О. Немировський]. – К. : НРР : Бізнесполіграф, 2018. – 208 с. : іл. – ISBN 966-139-090-3.
УДК        087.7(477)
        Н35

Иоанн.  Иконостас мой внутренний [Текст] : дневники и ст. / Иоанн. – Ужгород : Світ Софії, 2017. – 400 с. – ISBN 617-7222-83-4.
УДК        130.122
        И75

Питання культурології [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 31 / [редкол.: М.М. Поплавський (голова) та ін.]. – К. : КНУКіМ, 2015. – 204 с.
УДК        130.2(082)
        П35

Культура і суспільство ХХІ століття: духовні, культурологічні, соціальні виміри [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф.; Київ; 27-28 травня 2010 р. / [редкол.: В.Г. Чернець (голов. ред.) та ін.]. – К. : НАКККіМ, 2010. – 312 с.
УДК        130.2(082)
        К90

Культура і мистецтво у сучасному світі [Текст] : Наукові записки КНУКіМ. Вип. 17 / [редкол.: М.М. Поплавський (голова) та ін.]. – К. : КНУКіМ, 2016. – 192 с.
УДК        130.2(082)
        К90

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 33 / [редкол.: В.Г. Чернець (голова) та ін.]. – К. : Міленіум, 2014. – 362 с.
УДК        130.2(082)
        А43

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 38 / [редкол.: В.Г. Чернець (голова) та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. – 279 с.
УДК        130.2(082)
        А43

Білик, Б. І.  Етнокультурологія: поняття і терміни [Текст] : довідник / Б. І. Білик. – К. : ДАКККіМ, 2007. – 111 с.
УДК        130.2:39(035)
        Б61

Білик, Б. І.  Етнокультурологія [Текст] : навч. посіб. / Б. І. Білик. – К. : ДАКККіМ, 2005. – 160 с. – ISBN 966-8683-21-8.
УДК        130.2:39(075.8)
        Б61

Бондарь, А. А.  Книга Времени [Текст] / А. А. Бондарь. – К. : Бізнесполіграф, 2017. – 224 с. – ISBN 966-139-072-9.
УДК        14
        Б81

Базалук, О. А.  Теория эволюции: от космического вакуума до нейронных ансамблей и в будущее [Текст] : [монография] / О. А. Базалук. – К. : МФКО, 2014. – 312 с. – ISBN 966-8122-07-03.
УДК        141.155
        Б17

Желиховская, В. П.  Блаватская Е.П. и современный жрец истины: ответ г-жи Игрек (В.П. Желиховской) г-ну Всеволоду Соловьеву [Текст] / В. П. Желиховская. – Д. : Вебер, 2009. – 140 с. – ISBN 966-335-266-4.
УДК        141.339
        Ж51

Ренар, Л.  Круг женской силы: Энергии стихий и тайны обольщения [Текст] / Л. Ренар. – С.Пб. : Вектор, 2008. – 320 с. – ISBN 5-9684-0530-9.
УДК        159.9
        Р39

Ренар, Л.  Открывая новую себя [Текст] / Л. Ренар. – С.Пб. : Вектор, 2008. – 320 с. + 1 DVD. – ISBN 5-9684-1065-8.
УДК        159.9
        Р39

Кваліфікаційні роботи з практичної психології: Курсові роботи [Текст] : навч.-метод. посіб. / [уклад. Н.І. Пов‘якель та ін.]. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 160 с.
УДК        159.9(075.8)
        К32

Варій, М. Й.  Психологія [Текст] : підручник / М. Й. Варій, Ю. М. Терлецька. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 292 с. – ISBN 966-941-071-9.
УДК        159.9(075.8)
        В18

Актуальні проблеми психології [Текст] : зб. наук. праць. Т. 3. Консультативна психологія і психотерапія. Вип. 12 / [редкол.: В.О. Моляко та ін.]. – К.; Вінниця : ФОП Рогальська І.О, 2016. – 168 с. – ISBN 617-7171-78-1.
УДК        159.9(082)
        А43

Угрин, О. Г.  Психологія управління [Текст] : практ. посіб. / О. Г. Угрин. – Львів : ЛьвДУВС, 2017. – 164 с. – ISBN 617-511-232-8.
УДК        159.9:005(075.8)
        У27

Мілорадова, Н. Е.  Психологічний супровід формування ціннісних регуляторів поведінки майбутніх правоохоронців [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Е. Мілорадова, Д. М. Бречка, В. В. Доценко. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 116 с. – ISBN 617-7555-10-9.
УДК        159.9:351.74(07)
        М60

Фінів, О. Я.  Мотивація діяльності людини [Текст] : практ. посіб. / О. Я. Фінів. – Львів : ЛьвДУВС, 2017. – 164 с. – ISBN 617-511-228-1.
УДК        159.922(075.8)
        Ф59

Вікова психологія (з практикумом) [Текст] : метод. реком. / уклад. Н.О. Олейник. – Херсон : Гельветика, 2018. – 92 с. – ISBN 966-916-474-2.
УДК        159.922.6(075.8)
        В43

Лелюк, А. В.  Спящий вулкан. Разреши себе быть уверенным! [Текст] / А. В. Лелюк. – Васильков : Колофон, 2017. – 96 с. – ISBN 966-2498-24-0.
УДК        159.923
        Л43

Кочарян, И. А.  Система радости: эссенциальная саморегуляция психики и ее психологическая коррекция [Текст] : монография / И. А. Кочарян. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2016. – 288 с. – ISBN 966-285-350-6.
УДК        159.923.2
        К75

Дорогой, М. А.  Библейская философия [Текст] : Краткий очерк по основным проблемам философии о происхождении природы, жизни, человека (Философия. Библия. Наука) : Сравнительный обзор / М. А. Дорогой. – К. : Логос, 2016. – 268 с. – ISBN 966-171-981-0.
УДК        165
        Д69

Волочай, В. Г.  Книга одкровень [Текст] : [есе, статті, етюди, портрети, бувальщини] / В. Г. Волочай. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2017. – 208 с. – ISBN 617-7171-85-9.
УДК        17
        В68

Кушерець, В. І.  Україна понад усе: Сила України - в єдності [Текст] / В. І. Кушерець. – К. : Знання України, 2017. – 103 с. – ISBN 966-316-421-2.
УДК        172.15(477)
        К96

Кушерець, В. І.  Україна понад усе: Час для України жити [Текст] / В. І. Кушерець. – К. : Знання України, 2018. – 139 с. – ISBN 966-316-423-6.
УДК        172.15(477)
        К96

Герасимчук, А. А.  Етика й етикет сучасного бізнесу - запорука економічної безпеки підприємств [Текст] : навч. посіб. / А. А. Герасимчук, О. І. Тимошенко, Я. Дашкевич. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2007. – 285 с. – ISBN 966-301-142-4.
УДК        174:177(075.8)
        Г37

Иоанн.  Матушка Евфросиния: крылья Духа Святого [Текст] / Иоанн. – Ужгород : Світ Софії, 2017. – 80 с. – ISBN 617-7222-74-2.
УДК        271.222(470+571)
        И75

Тарасов, И.  Украинская греко-католическая церковь в США: история и современность [Текст] / И. Тарасов. – К.; Каменец-Подольский : Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра : ЧП Зволейко Г.Д., 2016. – 152 с. – ISBN 617-620-206-6.
УДК        271.4(477)
        Т19

Шептицький, Я. К.  Отець Климентій Шептицький [Текст] : [життєпис на підставі архівних матер. родини Шептицьких] / Я. К. Шептицький ; [пер. з пол. Н. Пікулик, Л. Сеник]. – Вид.2-е, випр. – Львів : Свічадо, 2016. – 112 с. – ISBN 966-395-952-8.
УДК        271.4(477)(091)
        Ш48

Иоанн.  Святая Евфросиния мироточивая [Текст] / Иоанн ; [Иоанн]. – Изд. 20-е. – Ужгород : Світ Софії, 2017. – 576 с. – Авт. указан над вых. дан. – ISBN 617-7222-75-9.
УДК        27-36
        И75

Целостная миссия в условиях войны: Пакет идей [Текст]. Ч. 5. Миссия в Евразии: опыт и новые инициативы евангельских церквей / под ред. М. Черенкова. – К. : Mission Eurasia, 2017. – 116 с. – ISBN 617-7374-26-7.
УДК        274/278
        Ц34

Иоанн.  Девство спасет мир: Откровение Богини Матери Иоанну Богомилу [Текст] / Иоанн. – Ужгород : Світ Софії, 2017. – 96 с. – ISBN 617-7222-76-6.
УДК        27-423.7
        И75

Щербаков, В. З.  Иерусалим: Три дня без гида [Текст] / В. З. Щербаков. – К. : Лыбидь, 2012. – 344 с. – ISBN 966-06-0611-1.
УДК        27-522(569.4)
        Щ61

Вечорової пори [Текст] : молитви, казки, колисанки / авт.-упоряд. М. Морозенко ; іл. О.Гижі. – Вид. 2-е, переробл. – Львів : Свічадо, 2017. – 48 с. – ISBN 966-938-035-7.
УДК        27-534.3
        В39

Иоанн.  Рыцарство святой доброты [Текст] : из цикла "Иоаннова ветвь" : новая духовность нового человечества. Т.4 / Иоанн. – Ужгород : Світ Софії, 2017. – 336 с. – ISBN 617-7222-79-7.
УДК        299.7-29
        И75

Бондарь, А. А.  Доктрина справедливого общества [Текст] / А. А. Бондарь. – К. : Бізнесполіграф, 2017. – 512 с. – ISBN 966-139-080-4.
УДК        304
        Б81

Вікінг, М.  Маленька книга хюге: Як жити добре по- данськи [Текст] / М. Вікінг ; [пер. з англ. К. Бабкіної]. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2017. – 287 с. – ISBN 617-12-3135-1.
УДК        304
        В43

Культурна політика у контексті етнокультурного різноманіття України [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф.; Київ; 29-30 вересня 2010 р. / [редкол.: В.Г. Чернець (співголова) та ін.]. – К. : НАКККіМ, 2011. – 320 с.
УДК        304.4(477)(082)
        К90

Ніколаєнко, Л. Г.  Методи соціологічного пояснення [Текст] : монографія / Л. Г. Ніколаєнко. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 200 с. – ISBN 966-8683-35-8.
УДК        316
        Н63

Бабенко, Н. Б.  Соціально-культурне прогнозування [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Бабенко. – К. : ДАКККіМ, 2008. – 179 с. – ISBN 966-8683-93-0.
УДК        316(075.8)
        Б12

Стан сингулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні практики [Текст] : [монографія / авт. кол.: С. Макеєв, С. Оксамитна, А. Домаранська та ін.] ; за ред. С. Макеєва і С. Оксамитної. – К. : НаУКМА, 2017. – 180 с. – ISBN 966-2410-85-3.
УДК        316.325-022.41
        С76

Суспільно-політичні процеси [Текст] : наук.-попул. вид. Вип.2 / [редкол.: О.В. Бабкіна та ін.]. – К. : Академія політичних наук, 2016. – 200 с.
УДК        316.4(082)
        С90

Суспільно-політичні процеси [Текст] : наук.-попул. вид. Вип. 3 / [редкол.: О.В. Бабкіна та ін.]. – К. : Академія політичних наук, 2016. – 212 с.
УДК        316.4(082)
        С90

Хансейкер, Ф.  Искусство управления людьми [Текст] / Ф. Хансейкер, Э. Алессандра ; [пер. с англ. В. Кашникова]. – М. : Гранд : Фаир-пресс, 2004. – 352 с. – (Академия бизнеса). – ISBN 5-8183-0768-9.
УДК        316.6
        Х19

Покальчук, О.  Тремтячі еліти [Текст] / О. Покальчук. – К. : Форзац, 2011. – 168 с. – (Б-ка журналу ПЛ). – ISBN 966-97148-0-0.
УДК        316.6
        П48

Ефременков, С.  Желаю счастья в личной жизни [Текст] / С. Ефременков. – Каменец-Подольский : Аксиома, 2018. – 144 с. – ISBN 966-496-433-0.
УДК        316.6
        Е92

Тимошенко, И. И.  Мотивация личности и человеческих ресурсов [Текст] : учеб. пособ. / И. И. Тимошенко, А. С. Соснин. – К. : Изд-во Европейского ун-та, 2004. – 576 с. – ISBN 966-7942-80-5.
УДК        316.6(075.8)
        Т41

Заболотна, Н. М.  Розвиток функціональних компетенцій у молоді [Текст] : [наук.-метод. вид.] / Н. М. Заболотна, О. В. Мельник. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2017. – 96 с. – ISBN 617-7171-86-6.
УДК        316.612-053.6
        З-12

Робота з дітьми з ознаками ризикованої поведінки [Текст] : метод. реком. / [уклад. В.П. Остапович та ін.]. – К.; Харків : Вид. Мачулін, 2017. – 96 с. – ISBN 617-7364-29-9.
УДК        316.62-053.2(07)
        Р58

Психологія життєтворення особистості в сучасному світі [Текст] : монографія / [Ю.Д. Гундертайло, В.О. Климчук, О.Я. Кляпець та ін.] ; за ред. Т.М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2016. – 320 с. – ISBN 966-8063-79-51.
УДК        316.628
        П86

Сєров, Ю. С.  Соціальні комунікації в мережі Internet [Текст] : навч. посіб. / Ю. С. Сєров, С. С. Федушко. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 236 с. – (Інформація. Комунікація. Документація ; вип.13). – ISBN 966-941-086-3.
УДК        316.77:004.738.5(075.8)
        С32

Голомша, М. Я.  Майданна Україна [Текст] : [публіцистичні роздуми] / М. Я. Голомша. – К. : Просвіта, 2017. – 212 с. – ISBN 617-7201-51-8.
УДК        32(477)
        Г61

Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії [Текст] : національна доповідь / [редкол.: С.І. Пирожков та ін.]. – К. : НАН України, 2016. – 284 с. – ISBN 966-02-8191-2.
УДК        323(477)
        Ц58

Сватенко, В. Я.  Вериги української нації [Текст] / В. Я. Сватенко. – Х. : Оригінал, 2009. – 188 с. – ISBN 966-649-064-6.
УДК        323.1(477)
        С24

Полиэтничность как функциональная детерминанта Донбасса в рецепции философской мысли [Текст] : монография / [Т.А. Андреева, Е.В. Андриенко, Б.О. Бондарев и др.] ; под науч. ред. Е.В. Андриенко, Т.А. Андреевой. – Х. : ФЛП Мезина В.В., 2017. – 159 с. – ISBN 617-7577-42-2.
УДК        323.1:14
        П50

Розумний, М. М.  Виклики національного самовизначення [Текст] : монографія / М. М. Розумний. – К. : НІСД, 2016. – 196 с. – ISBN 966-554-270-4.
УДК        323.1:321.7(477)
        Р65

Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному суспільстві [Текст] : [посібник / О. Майборода, Р. Чілачава, І. Пилипенко та ін.]. – К. : Європа ХХІ, 2002. – 312 с. – ISBN 966-8136-01-2.
УДК        323.15:316.647.5(477)
        С74

Зорич, О. О.  Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Полтави [Текст] / О. О. Зорич. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 104 с. – ISBN 966-02-8316-9.
УДК        323.2(477.53)
        З-86

Віннічук, О. В.  Політичний маркетинг. Соціально-політичні комунікації [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. В. Віннічук, О. В. Рибщун ; [О.В. Віннічук, О.В. Рибщун]. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. – 70 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 617-7381-85-2.
УДК        323.2:339.138(075.8)
        В48

Донбасс и Крым: цена возвращения [Текст] : монография / [редкол.: А.С. Власюк (зам.глав. ред.) и др.]. – К. : НИСИ, 2015. – 224 с. – ISBN 966-554-257-5.
УДК        327(477)
        Д67

Актуальні питання зовнішньої політики України [Текст] : матер. парлам. слухань у Верховній Раді України 7 грудня 2016 р. / [відп. за вип. В.О. Богданова; упоряд. Ю.П. Дяченко]. – К. : Парламентське вид-во, 2017. – 326 с. – (Парламентські слухання). – ISBN 966-922-110-0.
УДК        327(477)
        А43

Бисага, К. В.  Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація (міжнародний досвід та українські реалії) [Текст] : наук.-практ. реком. / К. В. Бисага. – К. : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – 200 с. – ISBN 617-658-026-3.
УДК        327(477):343.9.024:336.7
        Б65

Words and Wars: Ukraine Facing Kremlin Propaganda [Текст] / [authors: A. Babak and other]. – Kyiv : KIC, 2017. – 126 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-684-196-8.
УДК        327.88(477)=111
        W83

Забезпечення інформаційної безпеки держави [Текст] : навч. посіб. / [В.Б. Дудикевич, І.Р. Опірський, П.І. Гаранюк та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 204 с. – ISBN 966-941-091-7.
УДК        327.88:004.056(477)(075.8)
        З-12

Драгомирецька, Н. М.  Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Драгомирецька, Н. В. Піроженко, І. В. Матвєєнко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – 290 с. – ISBN 966-394-091-5.
УДК        328.18:316.43(075.8)
        Д72

Збірник наукових праць Донецького державного університету управління [Текст]. Т. 17. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку / [редкол.: С.Ф. Марова (голов. ред.) та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ, 2016. – 314 с. – (Економіка ; вип. 299).
УДК        33(082)
        З-41

Збірник наукових праць Донецького державного університету управління [Текст]. Т. 18. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку / [редкол.: С.Ф. Марова (голов. ред.) та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ, 2017. – 164 с. – (Економіка ; вип. 301).
УДК        33(082)
        З-41

Економічна сек‘юритологія в умовах глобальних трансформаційних процесів [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. семінару / [орг. ком.: С. Кваша (голова) та ін.]. – К. : Компринт, 2017. – 85 с. – ISBN 966-929-448-7.
УДК        330(477):005.934(082)
        Е45

Каныгин, Ю. М.  Информационно-физическая экономия: Основы современной экономической теории [Текст] / Ю. М. Каныгин. – К. : Знання України, 2017. – 251 с. – ISBN 966-316-407-6.
УДК        330.1
        К19

Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи. У 2 ч. [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Ніжин; 6-7 квітня 2017 р. Ч.1 / [редкол.: В.С. Лукач (наук. ред.) та ін.]. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2017. – 400 с. – ISBN 617-640-320-3.
УДК        330.101(082)
        Е45

Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи. У 2 ч. [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Ніжин; 6-7 квітня 2017 р. Ч.2 / [редкол.: В.С. Лукач (наук. ред.) та ін.]. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2017. – 424 с. – ISBN 617-640-320-3.
УДК        330.101(082)
        Е45

Коюда, П. М.  Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / П. М. Коюда, О. В. Степанова. – Х. : ХНУРЕ, 2017. – 296 с. – ISBN 966-659-232-6.
УДК        330.113:334.72(075.8)
        К76

Економіка природокористування і охорони довкілля [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.: М.А. Хвесик (відп. ред.) та ін.]. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. – 224 с.
УДК        330.15(082)
        Е45

Гойко, А. Ф.  Планування, аналіз та ефективність інвестицій [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Гойко. – К. : КНУБА, 2017. – 180 с. – ISBN 966-627-193-1.
УДК        330.322(075.8)
        Г59

Галушка, З. І.  Поведінка домашніх господарств України: моделі та особливості регулювання [Текст] : монографія / З. І. Галушка, Г. Г. Катаранчук. – Чернівці : Технодрук : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 190 с. – ISBN 617-7611-09-6.
УДК        330.567.28
        Г16

Склярук, Т. В.  Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Склярук, Я. В. Панас. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 228 с. – ISBN 966-941-099-3.
УДК        331(477)(075.8)
        С43

Інноваційні підходи до формування ефективної ринково-освітньої моделі [Текст] : монографія / [кол. авт.: А.Г. Бабенко, А.Л. Бикова, К.В. Бондаревська та ін.]. – Д. : Акцент ПП : УМСФ, 2017. – 236 с. – ISBN 966-921-154-5.
УДК        331.5-053.6(477)
        І-66

Шиделко, А. В.  Профорієнтація і профвідбір: аксіологічні аспекти [Текст] : навч. посіб. / А. В. Шиделко. – Л. : ЛьвДУВС, 2017. – 140 с. – ISBN 617-511-233-5.
УДК        331.548(075.8)
        Ш56

Інтеграційний розвиток сучасного суспільства: економічні, соціально-культурні та інформаційні аспекти [Текст] : матер. студ. наук.-практ. конф. Ін-ту соціально-культурних комунікацій та менеджменту НАКККіМ; 21 квітня 2010 р. : Дні науки НАКККіМ - 2010 / [відп. за вип. І.В. Богданова-Борденюк]. – К. : НАКККіМ, 2010. – 112 с.
УДК        334.012.8-045.45(082)
        І-73

Доброва, Н. В.  Основи бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Доброва, М. М. Осипова. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2018. – 305 с. – ISBN 617-7613-01-4.
УДК        334.722(075.8)
        Д56

Грехов, А. М.  Електронний бізнес (Е-комерція) [Текст] : навч. посіб. / А. М. Грехов. – К. : Кондор, 2008. – 302с. – ISBN 966-351-078-1.
УДК        334.722:004.4(477)(075.8)
        Г80

Модернізація фінансово-кредитної системи [Текст] : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф.; Київ; 27 березня 2018 р. / [редкол.: Н.П. Шульга та ін.]. – К. : КНТЕУ, 2018. – 160 с. – ISBN 966-629-856-3.
УДК        336.1/.7(477)-048.35(082)
        М74

Податковий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / С.В. Паранчук, А.С. Мороз, О.С. Червінська, Н.Г. Синютка. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 296 с. – ISBN 966-941-088-7.
УДК        336.22(477):005(075.8)
        П44

Куцик, П. О.  Рейтингування діяльності банківських установ як інструмент стабілізації національної економіки [Текст] : [монографія] / П. О. Куцик, Ю. Б. Миронов, Г. І. Башнянин. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 271 с. – ISBN 617-397-160-3.
УДК        336.71(477)
        К95

Реформування банківської системи України як шлях до відновлення кредитного потенціалу [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. студ. конф.; м. Київ; 25 квітня 2016 р. / [наук. ред. С.М. Аржевітін та ін.]. – К. : КНЕУ, 2016. – 61 с. – ISBN 966-926-096-3.
УДК        336.71(477)(082)
        Р45

Лучко, М. Р.  Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон ; [М.Р. Лучко, С.М. Жукевич, А.І. Фаріон]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 304 с. – Авт. вказані над вих. дан. – ISBN 966-654-419-6.
УДК        336:33.021(075.8)
        Л87

Рева, Т. М.  Місцеві фінанси [Текст] : навч. посібник / Т. М. Рева, К. Ф. Ковальчук, Н. В. Кучкова. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 208 с. – ISBN 966-364-444-8.
УДК        336:352(477)(075.8)
        Р32

Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб‘єктів господарювання [Текст] : VI Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Харків; 26-27 жовтня 2017 р. / [орг. ком.: В.М. Бабаєв (голова) та ін.]. – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. – 273 с. – ISBN 966-695-445-2.
УДК        336-049.5(082)
        С83

Колодко, Г.-В.  Глобализация и перспективы развития постсоциалистических стран [Текст] : [пер. с пол.] / Г.-В. Колодко. – Мн. : ЕГУ, 2002. – 200 с. – ISBN 985-6614-79-1.
УДК        338.1(4)
        К61

Гриценко, А. А.  Архітектоніка економічної безпеки [Текст] : монографія / А. А. Гриценко. – К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2017. – 224 с. – ISBN 966-02-8420-3.
УДК        338.2-049.5
        Г85

Шкарлет, С. М.  Інформаційна економіка: методи, моделі та технологія формування [Текст] : монографія / С. М. Шкарлет. – Вид. 2-е, допов. та переробл. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 236 с. – ISBN 617-7571-05-5.
УДК        338.24.021.8
        Ш66

Глобальні виміри захисту економічної конкуренції [Текст] : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Київ; 28 лютого 2018 р. / [І.В. Альошина, Г.О. Андрощук, С.В. Афендікова та ін.]. – К. : Тенар, 2018. – 133 с.
УДК        338.242.2(082)
        Г54

Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика [Текст] : монографія / [авт. кол.: І.М. Писаревський, М.М. Новікова, С.О. Гайдученко та ін.]; за заг. ред. І.М. Писаревського. – Х. : Друкарня Мадрид, 2017. – 334 с. – ISBN 617-7470-91-4.
УДК        338.242:005
        У67

Словник-довідник з електронного дорадництва [Текст] / [авт.-уклад. Т.П. Кальна-Дубінюк, Р.Я. Корінець, К.Г. Рогоза та ін.]. – К.; Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2016. – 152 с. – ISBN 617-640-303-6.
УДК        338.43(038)
        С48

Маркетинговий огляд ринку інноваційного продукту Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН в системі трансферу інновацій в АПК [Текст] : [монографія / авт. кол.: А.А. Бабич-Побережна, С.К. Суша, Т.П. Самохвал та ін.]. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2015. – 144 с. – ISBN 617-7556-01-4.
УДК        338.43:636.085(477)
        М26

Фінансово-економічний механізм ефективного функціонування аграрних підприємств України [Текст] : монографія / [Л.М. Худолій, І.І. Долженко, О.М. Лабенко ті ін.] ; за ред. Л.М. Худолій. – К. : Компринт, 2017. – 266 с. – ISBN 966-929-650-4.
УДК        338.434(477)
        Ф59

Юрченко, С. О.  Міжнародний туризм [Текст] : навч. посіб. / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – 328 с. – ISBN 966-285-231-8.
УДК        338.48(075.8)
        Ю83

Інновінг в туризмі [Текст] : монографія / [А.А. Мазаракі, С.В. Мельниченко, Г.І. Михайліченко та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2016. – 532 с. – ISBN 966-629-787-0.
УДК        338.48:005.591.6
        І-66

Бейдик, О. О.  Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування [Текст] : [монографія] / О. О. Бейдик. – К. : Київський ун-т, 2001. – 395 с. – ISBN 966-594-260-3.
УДК        338.483:379.84
        Б41

Король, О. Д.  Організація екскурсійних послуг у туризмі [Текст] : навч.- метод. посіб. / О. Д. Король. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2016. – 144 с.
УДК        338.48-32(477)
        К68

Сідоров, М. В.  Україна на світовому ринку туристичних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / М. В. Сідоров, О. Є. Юрченко, С. О. Юрченко. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 256 с. – ISBN 966-285-368-1.
УДК        338.487
        С34

Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг [Текст] : V Міжнар. наук.-практ. конф. (у дистанційній формі); Львів; 07 грудня 2017 р. : [тези доп. / редкол.: П.О. Куцик та ін.]. – Львів : Растр-7, 2017. – 368 с. – ISBN 617-7497-41-6.
УДК        339.1:330.341.1(082)
        І-66

Голдсмит, Р.  Вирусный маркетинг [Текст] : Сделайте так, чтобы ваша аудитория занималась маркетингом вместо вас / Р. Голдсмит. – Д. : Баланс-Клуб, 2003. – 144 с. – ISBN 966-8216-16-4.
УДК        339.138
        Г60

Платонов, В. Н.  Организация торговли [Текст] : учеб. пособ. / В. Н. Платонов. – Мн. : БГЭУ, 2002. – 287 с. – ISBN 985-426-674-5.
УДК        339.3(476)(075.8)
        П37

Тодощук, А. В.  Підприємницькі митні ризики: особливості управління та аспекти регулювання [Текст] : монографія / А. В. Тодощук, Н. Ю. Подольчак. – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 152 с. – ISBN 617-607-890-6.
УДК        339.5:339.543(477)
        Т50

Князь, С. В.  Міжнародна торгівля і фінанси [Текст] : навч. посіб. / С. В. Князь, М. Т. Бець, Г. Л. Вербицька ; за заг. ред. С.В. Князя. – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 516 с. – ISBN 617-607-964-4.
УДК        339.5:339.7(075.8)
        К54

Інститут митної вартості імпортних товарів в Україні: актуальні питання та вектори розвитку [Текст] : монографія / за заг. ред. І.Г. Бережнюка. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – 430 с. – (Податкова та митна справа в Україні ; т. 92). – ISBN 617-7094-96-7.
УДК        339.54(477)
        І-71

Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ; 24 травня 2016 р. / [редкол.: А.А. Мазаракі (відп. ред.) та ін.]. – К. : КНТЕУ, 2016. – 220 с. – ISBN 966-629-772-6.
УДК        339.92(477)(082)
        В43

Сімдесят п‘ята студентська науково-технічна конференція: Секція права та психології [Текст] : зб. тез доп.; 9-17 жовтня 2017 р. / [редкол.: В.Л. Ортинський (голова) та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 232 с. – ISBN 966-941-127-3.
УДК        34(082)
        С37

Енциклопедія міжнародного права. У 3 т. [Текст]. Т. 2. Е - Л / редкол.: Ю.С. Шемшученко (співгол.) та ін. – К. : Академперіодика, 2017. – 928 с. – ISBN 966-360-340-7.
УДК        341(031)
        Е64

Сальвиа, М.  Европейская конвенция по правам человека [Текст] / М. Сальвиа, де. – С.Пб. : Юридический центр Пресс, 2004. – 267 с. – (Судебная практика). – ISBN 5-94201-384-5.
УДК        341.231.14
        С16

Ющик, О. І.  Конституційні основи розвитку законодавства України [Текст] : навч. посіб. : До 20-річчя Київського університету права НАН України / О. І. Ющик, Ю. Л. Бошицький, В. І. Риндюк. – К. : Юридична думка, 2015. – 156 с. – ISBN 617-665-027-0.
УДК        342(477)(075.8)
        Ю99

Шатіло, В. А.  Теоретичні проблеми конституційного механізму державної влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчизняний і світовий досвід) [Текст] : монографія / В. А. Шатіло. – К. : Юридична думка, 2017. – 364 с. – ISBN 617-665-032-4.
УДК        342.5
        Ш28

Конституційно-правовий статус уряду в Україні та ФРН: порівняльно-правовий аналіз [Текст] : монографія / [авт. кол.: Р.М. Фрідманський, Ю.М. Бисага, Д.М. Бєлов та ін.] ; за заг. ред. Р.М. Фрідманського, Ю.М. Бисаги, Д.М. Бєлова. – Ужгород : Гельветика, 2014. – 220 с. – (Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна). – ISBN 966-916-013-3.
УДК        342.518
        К65

Корупція в Україні: організаційно-правові аспекти протидії [Текст] / [редкол.: С.Г. Серьогіна (головний ред.) та ін.]. – Х. : ФОП Панов А.М., 2016. – 121 с. – (Наукові доповіді ; вип.18). – ISBN 617-7541-42-3.
УДК        342.95:342.841(477)(082)
        К69

Запобігання митним правопорушенням: охорона і захист прав інтелектуальної власності на митному кордоні України [Текст] : монографія / [кол.авт.: В.І. Царенко, В.О. Хома, Б.І. Бабенко та ін.] ;за заг. ред. П.В. Пашка. – Ірпінь; Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – 311 с. – (Податкова та митна справа в Україні ; т. 98). – ISBN 617-7600-02-1.
УДК        342.951:339.166.5
        З-33

Кудерська, Н. І.  Право культурної спадщини України. Загальна частина [Текст] : підручник / Н. І. Кудерська. – К. : НАКККіМ, 2014. – 260 с. – ISBN 966-452-170-0.
УДК        342.951:351.85(477)(075.8)
        К88

Borovyk, A. V.  Corruption crimes in Ukraine: special types of dismissal [Текст] : monograph / A. V. Borovyk. – Lutsk : VolynPoligraph, 2018. – 264 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-7129-61-4.
УДК        343.353(477)=111
        B78

Курс кримінології: Загальна частина. У 2 кн. [Текст] : підручник. Кн.1 / [О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.] ; відп. ред. Я.Ю. Кондратьєв ; за заг. ред. О.М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352 с. – ISBN 966-667-003-8.
УДК        343.9(477)(075.8)
        К93

Актуальні проблеми кодифікації цивільного законодавства Угорщини та України [Текст] : зб. наук. праць за матер. VII Міжнар. наук.-практ. конф.; 3-5 червня 2016 р. / [редкол.: Ю. Бошицький та ін.]. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2016. – 209 с. – ISBN 617-7363-46-9.
УДК        347(477+439)(082)
        А43

Право на житло: цивільно-правові аспекти [Текст] : [монографія / М.В. Венецька, І.Ф. Севрюкова, А.Ю. Бабаскін та ін.]. – К. : Наукова думка, 2017. – 198 с. – (Проект "Наукова думка"). – ISBN 966-00-1591-3.
УДК        347.2(477)
        П68

Венедіктова, І. В.  Договір довірчого управління майном в Україні [Текст] : навч.-наук. посіб. / І. В. Венедіктова. – Х. : Консум, 2004. – 216 с. – ISBN 966-7920-65-8.
УДК        347.22(477)(075.8)
        В29

Білінський, Д. О.  Правове регулювання публічної фінансової системи [Текст] : монографія / Д. О. Білінський. – Х. : Право, 2017. – 296 с. – ISBN 966-937-293-2.
УДК        347.73:34.028
        Б61

Бошицький, Ю. Л.  Комерційні найменування: основні правові аспекти [Текст] / Ю. Л. Бошицький, О. О. Козлова, Г. О. Андрощук. – К. : Юридична думка, 2006. – 216 с. – ISBN 966-8602-34-Х.
УДК        347.77
        Б86

Білоусов, Ю. В.  Виконавче провадження [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Білоусов. – К. : Прецедент, 2004. – 192 с. – (Юридична б-ка). – ISBN 966-520-061-5.
УДК        347.952(477)(075.8)
        Б61

Піддубна, Д. С.  Органічне господарювання: наукова концепція аграрно-екологічних та цивільно-господарських відносин [Текст] : монографія / Д. С. Піддубна. – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2017. – 254 с. – ISBN 617-7104-89-5.
УДК        349.6:349.41
        П32

Державна фіскальна служба України: управління кадровим потенціалом в умовах інституційних змін [Текст] : монографія / [кол. авт.: О.С. Нагорічна, Е.С. Молдован, С.В. Капітанець та ін.] ; за заг. ред. О.С. Нагорічної. – Ірпінь; Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – 320 с. – (Податкова та митна справа в Україні ; т. 93). – ISBN 617-7094-97-4.
УДК        351.713(477)
        Д36

Бойко, В.  Українські голови в Баварії: як працює самоврядування [Текст] / В. Бойко. – Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2016. – 52 с. – ISBN 617-7062-18-8.
УДК        352.07
        Б77

Гуржій, О. І.  Воєнне мистецтво гетьмана Петра Сагайдачного [Текст] / О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко. – К. : Ін-т історії України, 2002. – 83 с. – ISBN 966-02-2524-5.
УДК        355(477)(091)
        Г95

Зайцев, Д. В.  Організація роботи командира механізованого взводу [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Зайцев, Й. Ю. Андруліс ; за заг. ред. Й.Ю. Андруліса. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2016. – 146 с. – (На допомогу студенту УДФСУ ; т. 3). – ISBN 966-337-393-5.
УДК        355.351(075.8)
        З-17

Керівники української зовнішньої розвідки [Текст] / авт.-упоряд. В.Д. Хоменко, О.В. Скрипник, І.М. Шиденко та ін.; за ред. Г.О. Ілляшова. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 176 с. – ISBN 966-2151-61-9.
УДК        355.40(477)(091)
        К36

Залєтов, О. М.  Страхування від нещасних випадків [Текст] : навч. посіб. / О. М. Залєтов, А. М. Соболєв, О. В. Бондар. – К. : ВееZоnе, 2003. – 352 с. – (Б-ка страхування). – ISBN 966-8283-03-1.
УДК        364.322(477)(075.8)
        З-23

Педагогіка [Текст] : навч.-метод. посіб. / [уклад. О.М. Гавеля]. – К. : НАКККіМ, 2010. – 208 с.
УДК        37(075.8)
        П24

Освіта, наука і культура на Поділлі [Текст] : зб. наук. праць : Присвяч. 100-річчю від дня народж. П.Т. Тронька. Т. 22 / [редкол.: Л.В. Баженов та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Оіюм, 2015. – 720 с.
УДК        37(082)
        О-72

Освіта, наука і культура на Поділлі [Текст] : зб. наук. праць : Присвяч. 150-річчю від дня народж. М.С. Грушевського. Т.23 / [редкол.: Л.В. Баженов та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Оіюм, 2016. – 672 с.
УДК        37(082)
        О-72

Теоретико-методичні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] : монографія / [авт. кол.: Ю.М. Козловський, В.Л. Ортинський, В.О. Вихрущ та ін.]; за ред. Ю. Козловського. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 336 с. – ISBN 966-941-080-1.
УДК        37.015.31
        Т33

Шевченко, Г. П.  Духовність особистості у вимірах культури, виховання та освіти [Текст] : зб. наук. ст. / Г. П. Шевченко. – К. : Педагогічна думка, 2017. – 210 с. – ISBN 966-644-450-2.
УДК        37.015.31:17.022.1
        Ш37

Батьківство як дар та покликання [Текст] : формаційні матеріали / [заг. ред. І. Максименко]. – К. : Світ Успіху, 2017. – 83 с. – (На допомогу батькам). – ISBN 617-7324-16-3.
УДК        37.018.1
        Б28

Тюріна, Т. Г.  Виховання духовності студентської молоді у ноосферному вимірі [Текст] : монографія / Т. Г. Тюріна. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 284 с. – ISBN 966-941-109-9.
УДК        37.15.31:13
        Т98

Історія освіти, науки і техніки в Україні [Текст] : матер. ХІ Всеукр. конф. мол. учених та спеціалістів; 16 травня 2016 р. / [редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 394 с.
УДК        37:001(477)(091)(082)
        І-90

Лосюк, П. В.  На вістрі часу [Текст] : Освітньо-краєзнавчі ст. / П. В. Лосюк. – Косів : Писаний Камінь, 2015. – 276 с. – (Б-ка гуцульської школи). – ISBN 966-181-151-4.
УДК        37:908(477)
        Л79

Моя майбутня професія [Текст] : зб. тренінгових занять / уклад. І.О. Каштанова. – Кам‘янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 216 с. – ISBN 966-496-428-6.
УДК        373.04
        М87

Устремленность к творчеству: путь становления и формирования всесторонне развитой личности [Текст] / авт.-сост. Н.Н. Калышенко. – К. : Компас, 2016. – 256 с. – ISBN 966-2099-15-7.
УДК        374
        У82

Кениг, К.  Понимание речи и лечение речи [Текст] : [сб. ст.] / К. Кениг, Г. ф. Арним, У. Херберг ; пер. с нем. В. Гончарова. – Изд. 2-е. – К. : Наири, 2013. – 160 с. – ISBN 966-8838-74-3.
УДК        376-056.264
        К35

Ящук, С. П.  Дотримання прав учнів з особливими потребами: зарубіжний досвід [Текст] : [метод. реком.] / С. П. Ящук. – К.; Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2016. – 92 с. – Укр. та фр. мовами. – ISBN 617-640-325-8.
УДК        376-056.36(075.8)
        Я99

Осипенко, С. І.  Поради майстру виробничого навчання курсів цивільного захисту [Текст] : [метод. посіб.] / С. І. Осипенко. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2017. – 156 с. – ISBN 617-7556-06-9.
УДК        377.3:347.122
        О-74

Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи [Текст] : ІV Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і мол. вчених; 31 березня 2016 р. : тези доповідей / [орг. ком.: Н.П. Волкова та ін.]. – Д. : ДУ ім. А. Нобеля, 2016. – 188 с. – Укр., рос. та англ. мовами. – ISBN 966-434-363-0.
УДК        378(477)(082)
        С91

Яніцка-Панек, Т.  Теорія і практика підготовки вчителів до інтегрованого навчання в І-ІІІ класах початкової школи у Польщі [Текст] : монографія / Т. Яніцка-Панек ; за ред. Ф.Шльосека. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – 301 с. – ISBN 966-931-109-2.
УДК        378.011.3-051:373.3(438)
        Я62

Булгакова, О. Ю.  Основи психологічної готовності студентів до соціальної взаємодії [Текст] : [монографія] / О. Ю. Булгакова. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2017. – 386 с. – ISBN 617-7424-88-7.
УДК        378.015.3:159.922.27
        Б90

Бутенко, В. Г.  Формування естетичного ставлення до корекційно-педагогічної праці [Текст] : монографія / В. Г. Бутенко, В. А. Білан. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2014. – 272 с. – ISBN 617-7123-90-2.
УДК        378.015.31
        Б93

Гузій, Н. В.  Матеріали модульно-контрольних робіт з курсу "Основи педагогічної творчості та майстерності" [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Гузій, Д. В. Щербина. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – 157 с. – ISBN 966-931-102-3.
УДК        378.015.31(075.8)
        Г93

Ящук, С. П.  Розвиток професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників [Текст] : [метод. реком.] / С. П. Ящук. – К. : ПП Лисенко М.М., 2016. – 152 с. – ISBN 617-640-326-5.
УДК        378.091.12:36-051
        Я99

Момот, О. О.  Виховання особистості майбутнього вчителя в здоров‘язбережувальному середовищі вищого навчального закладу [Текст] : монографія / О. О. Момот. – Полтава : Симон, 2017. – 344 с. – ISBN 966-2989-69-4.
УДК        378.091.21
        М76

Клочко, О. В.  Професійна підготовка майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : монографія / О. В. Клочко. – Вінниця : ФОП Т.П. Барановська, 2018. – 350 с. – ISBN 617-7233-44-1.
УДК        378.147:004
        К50

Ящук, С. П.  Технології професійно-правової самоосвіти [Текст] : [метод. реком.] / С. П. Ящук. – К.; Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2016. – 96 с. – ISBN 617-640-327-2.
УДК        378.147:34(075.8)
        Я99

Бойчук, Ю. Д.  Еколого-валеологічна компетентність майбутнього вчителя біології [Текст] : монографія / Ю. Д. Бойчук, Л. В. Дрожик. – Х. : ФОП Мезіна В.В., 2018. – 144 с. – ISBN 617-7577-59-0.
УДК        378.147:502:613
        Б77

Андрощук, І. В.  Підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій до педагогічної взаємодії у професійній діяльності [Текст] : метод. реком. / І. В. Андрощук. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – 116 с. – ISBN 617-7600-00-7.
УДК        378.147:62
        А66

Григоренко, В. Г.  Особистісно орієнтовані педагогічні технології фахової підготовки вчителя фізичної культури [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Григоренко, Г. В. Григоренко. – Слов‘янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2017. – 233 с. – ISBN 966-2762-72-3.
УДК        378.147:796(075.8)
        Г83

Пугач, Е. П.  О Харьковском университете, его делах и людях во второй половине ХХ - в начале ХХІ века [Текст] / Е. П. Пугач. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2016. – 172 с. – ISBN 966-285-354-4.
УДК        378.4(477)(091)
        П88

Нариси з історії Університету святого Володимира [Текст] / [кол. авт.: В.Ф. Колесник, Г.М. Казакевич, Л.П. Могильний та ін.]. – К. : Київський ун-т, 2009. – 224 с. – ISBN 966-439-232-4.
УДК        378.4(477-25)
        Н28

Підлуцький, О. Г.  Зірки Київського політеху [Текст] / О. Г. Підлуцький. – К. : КПІ ім. І. Сікорського : Політехніка, 2017. – 80 с. – ISBN 966-622-825-6.
УДК        378.6:62(477-25)
        П32

Актуальні проблеми мистецької педагогіки [Текст] : навч.-метод. комплекс / [розробник О.М. Гавеля]. – К. : НАКККіМ, 2015. – 126 с.
УДК        378:7(075.8)
        А43

Бутенко, В. Г.  Музична педагогіка [Текст] : монографія / В. Г. Бутенко, Ю. А. Шевченко. – Херсон : Вид. Грінь Д.С., 2012. – 240 с. – ISBN 966-2660-47-0.
УДК        378:78
        Б93

Етніка Карпат [Текст] : наук. щорічник : ст. та матер. етнографічних експедицій. Вип. 2 / [редкол.: М.П. Тиводар та ін. ; упоряд. В.В. Коцан, П.Ю. Леньо]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2017. – 184 с. – ISBN 617-531-174-5.
УДК        39(=161.2)(082)
        Е88

Подільське традиційне ткацтво [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 30 вересня-1 жовтня 2008 р. / [редкол.: Т.О. Цвігун та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 152с. – ISBN 966-382-259-4.
УДК        391(=161.2):746.1(082)
        П44

Круковська, В. І.  Українське весілля [Текст]. Ч.1 / В. І. Круковська. – Львів : Євросвіт, 2005. – 92с. – ISBN 966-7343-80-4.
УДК        392.5(=161.2)
        К84

Суцвіття талантів Дніпропетровщини [Текст] : зб. метод. матер. Вип. 12 / [упоряд. О. Хоменко]. – Д. : Ліра, 2017. – 148 с. – ISBN 966-383-963-3.
УДК        398(=161.2)
        С91

Японская мифология [Текст] : энциклопедия / [отв. ред. О. Клокова]. – М.; С.Пб. : Эксмо : Мидгард, 2007. – 464 с. – (Тайны древних цивилизаций). – ISBN 5-699-08417-7.
УДК        398.221(=521)
        Я70

Падяк, В.  Плаве кача по Тисині...: Перша світова війна у карпаторусинському пісенному фольклорі [Текст] : моногр. дослідж. / В. Падяк. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2017. – 118 с. : іл. – Текст укр. та русин. мовами. – ISBN 966-387-114-4.
УДК        398.8(=161.2)
        П12

Шаравара, В. В.  Інженерні технології захисту атмосфери [Текст] : конспект лекцій : 100-річчю Кам‘янець-Подільського національного ун-ту ім. І. Огієнка присвяч. / В. В. Шаравара. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2018. – 108 с. – ISBN 617-7626-00-7.
УДК        502.3:62-73(075.8)
        Ш25

Сталий розвиток - стан та перспективи [Текст] : матер. Міжнар. наук. симпозіуму SDEV‘2018; Львів-Славське, Україна; 28 лютого-3 березня 2018 р. / [редкол.: О. Мороз (голова) та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 343 с. – Укр. та англ. мовами. – ISBN 617-7227-35-8.
УДК        502-021.387(082)
        С76

Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 37 / [редкол.: М.В. Бабаєв та ін.]. – Х. : Райдер, 2015. – 184 с. – ISBN 966-1511-48-3.
УДК        504.4(082)
        П78

Вища та прикладна математика в економічних прикладах та задачах [Текст] : практикум : навч. посіб. Ч.1 / [О.К. Щетініна, Т.В. Ковальчук, Ю.А. Гладка та ін.]. – К. : КНТЕУ, 2017. – 244 с. – ISBN 966-629-845-7.
УДК        510.2(075.8)
        В55

Практикум з нарисної геометрії [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / І.С. Афтаназів, П.П. Волошкевич, О.О. Бойко, А.Л. Беспалов. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 196 с. – ISBN 966-941-097-9.
УДК        514.18:744(075.8)
        П69

Ровенська, О. Г.  Вибрані питання курсу диференціальні рівняння [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Ровенська, С. О. Колесников. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 51 с. – ISBN 966-379-808-0.
УДК        517.9(075.8)
        Р58

Ровенська, О. Г.  Функціональний аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Ровенська. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 87 с. – ISBN 966-379-820-2.
УДК        517.98(075.8)
        Р58

Гуляницький, Л. Ф.  Прикладні методи комбінаторної оптимізації [Текст] : навч. посіб. / Л. Ф. Гуляницький, О. Ю. Мулеса. – К. : Київський ун-т, 2016. – 142 с.
УДК        519.16(075.8)
        Г94

Козаченко, Ю. В.  Точність і надійність моделювання випадкових процесів та полів в рівномірній метриці [Текст] : монографія / Ю. В. Козаченко, А. О. Пашко. – К. : Сік Груп Україна, 2016. – 216 с. – ISBN 617-7457-03-8.
УДК        519.21:519.676
        К59

Лавріщева, К. М.  Технологія програмування інформаційних систем : методи, засоби, інструменти [Текст] : підручник / К. М. Лавріщева, М. С. Нікітченко, Л. Л. Омельчук. – К. : Київський ун-т, 2015. – 367 с. – ISBN 966-439-832-6.
УДК        519.85(075.8)
        Л13

Тартаківська, О. В.  Явища самоорганізації у фізиці, хімії та біології [Текст] : навч. посіб. / О. В. Тартаківська. – К. : Київський ун-т, 2017. – 191 с. – ISBN 966-439-935-4.
УДК        519.87:530(075.8)
        Т21

Математичне та комп‘ютерне моделювання [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 16 / [редкол.: О.М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : Кам‘янець-Подільський національний ун-т ім. І. Огієнка, 2017. – 124 с. – (Технічні науки).
УДК        519.876.5:004.94(082)
        М34

Структура і динаміка геофізичних полів у Західній Антарктиці [Текст] : монографія / В.Г. Бахмутов, К.Р. Третяк, В.Ю. Максимчук та ін. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 340 с. – ISBN 966-941-087-0.
УДК        528.02:528.2:550.3
        С87

Боровий, В. О.  Гіс-технології в геодезії та землеустрої [Текст] : монографія / В. О. Боровий, О. В. Зарицький. – Вид 2-е, допов. – К. : Вістка, 2017. – 252 с. – ISBN 617-7157-55-6.
УДК        528+349.417]:004.9
        Б83

Омаров, М. А.  Основи теоретичної механіки [Текст] : [навч. посіб.]. Ч.1. Теоретична механіка / М. А. Омаров. – Х. : ХНУРЕ, 2017. – 184 с. – ISBN 966-659-228-9.
УДК        531(075.8)
        О-57

Теоретическая механика в решениях задач из сборника И.В. Мещерского (1986 г.). Динамика [Текст] : [учеб. пособ.] / сост.: П.К. Штанько, А.М. Поляков. – Запорожье : Статус, 2018. – 268 с. – ISBN 617-7353-55-2.
УДК        531(075.8)
        Т33

Зінько, Я. А.  Збірник задач з теоретичної механіки [Текст] : навч. посіб. Ч.2. Кінематика / Я. А. Зінько, І. В. Кузьо, Л. В. Дзюбик. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 92 с. – ISBN 966-941-107-5.
УДК        531.1(075.8)
        З-63

Каліон, В. А.  Обчислювальна гідромеханіка: рівняння Нав‘є - Стокса [Текст] : навч. посіб. / В. А. Каліон. – К. : Київський ун-т, 2017. – 208 с. – ISBN 966-439-861-6.
УДК        532(075.8)
        К17

Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології [Текст] : зб. наук. праць. Т. 14. Вип. 4 / [редкол.: В.Б. Молодкін (відп. ред.) та ін.]. – К. : РВВ ІМФ, 2016. – с. 493-660 + XVI с.
УДК        536:669]-022.513.2(082)
        Н25

Долженко, Ю. И.  Практикум по курсу физической химии. В 2 ч. [Текст]. Ч.1 / Ю. И. Долженко, Б. А. Веретенченко, А. В. Дженюк ; под общ ред. Ю.И. Долженко. – Х. : НТУ "ХПИ", 2017. – 106 с. – ISBN 617-05-0245-2.
УДК        544(075.8)
        Д64

Долженко, Ю. И.  Практикум по курсу физической химии. В 2 ч. [Текст]. Ч.2 / Ю. И. Долженко, Б. А. Веретенченко ; под общ ред. Ю.И. Долженко. – Х. : НТУ "ХПИ", 2017. – 102 с. – ISBN 617-05-0246-9.
УДК        544(075.8)
        Д64

Некрасов, О. П.  Поверхневі явища і дисперсні системи [Текст] : навч. посіб. / О. П. Некрасов, Б. А. Веретенченко. – Х. : НТУ "ХПІ", 2018. – 112 с. – ISBN 617-05-0258-2.
УДК        544.72(075.8)
        Н48

Щипцов, О. А.  Морські наукові дослідження: методологічний базис [Текст] : наук.-довід. вид. / О. А. Щипцов. – К. : Логос, 2017. – 129 с. – ISBN 617-7442-77-5.
УДК        551.46.07:341.225
        Щ86

Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона [Текст] : навч. посіб. / [В.К. Хільчевський, М.Р. Забокрицька, Р.Л. Кравчинський, О.В. Чунарьов] ; за ред. В.К. Хільчевського. – К. : Київський ун-т, 2015. – 154 с.
УДК        556.18(075.8)
        О-75

Шевченко, О. Л.  Основи перенесення вологи в зоні аерації [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Шевченко, В. М. Бублясь, С. С. Коломієць. – К. : Київський ун-т, 2016. – 263 с. – ISBN 966-439-844-9.
УДК        556.322(075.8)
        Ш37

Екологічні проблеми Київських водойм і прилеглих територій [Текст] : [монографія] / О.В. Романенко, О.М. Арсан, Л.С. Кіпніс, Ю.М. Ситник ; за ред. О.В. Романенка. – К. : Наукова думка, 2015. – 189 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-1506-7.
УДК        574.5:574.64
        Е45

Пилипчук, О. Я.  Ервін Чаргафф (1905 - 2002) [Текст] : монографія / О. Я. Пилипчук, Р. О. Фандо ; наук. ред. Г.В. Дефорж. – К. : Талком, 2017. – 204 с. – ISBN 617-7397-47-1.
УДК        577(092)
        П32

Мельник, В. І.  Види роду Galanthus L. (Amaryllidaceae) в Україні [Текст] : монографія / В. І. Мельник, С. Я. Діденко. – К. : НБС НАН України, 2013. – 152 с. – ISBN 966-02-6864-7.
УДК        582.584
        М48

Федоров, А. Ф.  Под созвездием Дельфина [Текст] : науч.-худож. изд. / А. Ф. Федоров, Р. О. Козунова. – Севастополь : Изд. Кручинин Л.Ю., 2007. – 136 с. – ISBN 966-8389-38-2.
УДК        599.537
        Ф33

Гагара, В. Ф.  Раціональне харчування різних категорій населення [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Гагара. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 184 с. – ISBN 617-529-129-0.
УДК        613.2(075.8)
        Г12

Безпека та ризики добавок в продуктах харчування, косметиці та засобах особистої гігієни [Текст] : довідник / В.М. Войціцький , В.В. Данчук, С.В. Хижняк та ін. – Вид.2-е, перероб. і допов. – К. : Компринт, 2018. – 296 с. – ISBN 966-929-704-4.
УДК        614.3:664:613.49(035)
        Б40

Безпека людини у сучасних умовах [Текст] : монографія / [кол. авт.: В.В. Березуцький, Н.Л. Березуцька, А.О. Богодист та ін.] ; за заг. ред. В.В. Березуцького. – Х. : ФОП Мезіна В.В., 2018. – 208 с. – ISBN 617-7577-60-6.
УДК        614.8:574.2
        Б40

Хвороби зовнішнього вуха у дітей: Клініка, діагностика та лікування [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, В.В. Березнюк та ін. – К. : Логос, 2017. – 97 с. – ISBN 617-7442-35-5.
УДК        616.288-053.2(075.8)
        Х32

Сучасні проблеми суїцидології [Текст] : кол. моногр. / [кол. авт.: К.В. Аймедов, О.О. Белов, П.В. Волошин та ін.] ; за ред. П.В. Волошина, Н.О. Марути. – Х. : Вид. Строков Д.В., 2017. – 328 с. – ISBN 966-2571-12-7.
УДК        616.89-008.441.44
        С91

Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу [Текст] : зб. наук. праць щорічної 12-ої наук.-практ. конф. з міжнар. участю приуроченої до Дня науки, 75-річчя ін-ту, 105-річчя Г.С. Мосінга ; м. Львів ; 21-22 травня 2015 р. Вип. 12 / [орг. ком.: О.О. Тарасюк (голова) та ін.]. – Львів : ПП Сорока Т.Б., 2015. – 325 с. – ISBN 966-2598-50-6.
УДК        616-036.22(082)
        С91

Професійна орієнтація інвалідів військової служби та учасників антитерористичної операції [Текст] : [монографія] / С.В. Шевчук, О.Б. Яворовенко, Ю.О. Безсмертний, Г.В. Безсмертна. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 260 с. – ISBN 617-7171-77-4.
УДК        616-036.86:331.548
        П84

Основні показники медико-соціальної реабілітації інвалідів в Україні за 2016 рік [Текст] : аналіт.-інформ. довідник / [В.І. Шевчук, Н.М. Беляєва, Л.О. Сторожук, О.Б. Яворовенко]. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2017. – 108 с. – ISBN 617-7171-95-8.
УДК        616-036.86:364-786(035)
        О-75

Рентгеносемиотика заболеваний легких (рентгенологический атлас) [Текст] : учеб. пособ. / Е.П. Шармазанова, В.В. Шаповалова, Н.А. Бортный, Н.В. Дереш. – Х. : ФЛП Бровин А.В., 2017. – 72 с. – ISBN 617-7555-22-2.
УДК        616-073.7
        Р39

Рентгеносеміотика захворювань легень (рентгенологічний атлас) [Текст] : навч. посіб. / О.П. Шармазанова, В.В. Шаповалова, М.О. Бортний, Н.В. Дереш. – Х. : ФОП Бровін О.В., 2017. – 72 с. – ISBN 617-7555-24-6.
УДК        616-073.7
        Р39

Бойко, Ю. О.  Архівна спадщина академіка НАН України Георгія Степановича Писаренка [Текст] / Ю. О. Бойко, Т. В. Брязкало. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – 382 с. – ISBN 966-02-8292-6.
УДК        62:930.25:017.1
        Б77

Морозов, Ю. П.  Добыча геотермальных ресурсов и аккумулирование теплоты в подземных горизонтах [Текст] : [монография] / Ю. П. Морозов. – К. : Наукова думка, 2017. – 196 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 966-00-1553-1.
УДК        620.92
        М80

Киндеревич, А. В.  Еще раз о "Саркофаге" [Текст] / А. В. Киндеревич, Г. С. Маракуца. – К. : Экмо, 2008. – 112 с. – ISBN 966-2153-08-8.
УДК        621.039
        К41

Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні [Текст] : Третя Всеукр. наук.-практ. конф.; Львів; 22-23 лютого 2018 р. : тези допов. / [редкол.: Л. Крайник та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 212 с. – ISBN 966-941-140-2.
УДК        629.341:656.025(082)
        А22

Гнатов, А. В.  Теорія електроприводу транспортних засобів [Текст] : підручник / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун, І. С. Трунова. – Х. : ХНАДУ, 2016. – 292 с. – ISBN 966-303-666-3.
УДК        629.423.31(075.8)
        Г56

Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції [Текст] : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф.; м. Кам‘янець-Подільський; 20-22 березня 2018 р. Ч. 1 / [редкол.: В.В. Іванишин (голова) та ін.]. – Кам‘янець-Подільський ; Тернопіль : Крок, 2018. – 313 с. – ISBN 617-692-465-4.
УДК        63(082)
        А25

Самородов, В. М.  Полтавське сільськогосподарське товариство (1865-1920 рр.): історія, звитяги, першопостаті [Текст] : [монографія] / В. М. Самородов, С. Л. Кигим. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 160 с. : 16 с. ил. – ISBN 617-633-034-6.
УДК        63(477)(091)
        С17

Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" [Текст]. Вип.1 / [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – К. : Едельвейс, 2017. – 200 с.
УДК        631(082)
        З-41

Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" [Текст]. Вип.2 / [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – К. : Едельвейс, 2017. – 200 с.
УДК        631(082)
        З-41

Неонатологія [Текст] : навч. посіб. / А.А. Замазій, М.Д. Камбур, О.Л. Нечипоренко та ін. – Суми : Мрія, 2017. – 140 с. – ISBN 966-473-226-7.
УДК        636.082.455(075.8)
        Н52

Мельник, В. О.  Біотехнологія відтворення в племінному свинарстві [Текст] : монографія / В. О. Мельник, О. О. Кравченко. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 192 с. – ISBN 617-7149-18-6.
УДК        636.082:636.4
        М48

Голубєва, Т. А.  Використання сухої пивної дробини у птахівництві [Текст] : [монографія] / Т. А. Голубєва. – К. : Компринт, 2017. – 166 с. – ISBN 966-929-561-3.
УДК        636.084:598.261.7
        Г62

Оцінка біологічної цінності білків у кормах для тварин [Текст] / С.О. Шаповалов, М.М. Долгая, Є.В. Руденко, С.С. Варчук. – К. : Аграрна наука, 2016. – 92 с. – ISBN 966-540-433-0.
УДК        636.085/.087:636.04
        О-93

Оцінка амінокислотного живлення сільськогосподарської птиці [Текст] : монографія / [М.Ю. Сичов, М.І. Голубєв, Ю.В. Позняковський та ін.]. – К. : Компринт, 2017. – 140 с. – ISBN 966-929-559-0.
УДК        636.5.087.7
        О-93

Ткаченко, Т. І.  Управління якістю готельних послуг [Текст] : монографія / Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко, М. В. Новак. – К. : КНТЕУ, 2006. – 234 с. – ISBN 966-629-253-Х.
УДК        640.4
        Т48

Васильева, Т. С.  Шторы. 100 изысканных идей [Текст] / Т. С. Васильева ; [Т.С. Васильева]. – М. : Мир книга, 2009. – 240 с. – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 5-486-03120-5.
УДК        645.5
        В19

Суспільне мовлення [Текст] : зб. документів Ради Європи. – К. : КІС, 2017. – 70 с. – ISBN 617-684-174-6.
УДК        654.197:061.1
        С90

Україна. Верховна Рада.  Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні [Текст] : матер. парламентських слухань у Верховній Раді України 15 травня 2013 р. / Україна. Верховна Рада ; [упоряд. Т.М. Галюк]. – К. : Парламентське вид-во, 2014. – 224 с. – (Парламентські слухання). – ISBN 966-611-935-6.
УДК        655.1(477)(082)
        У45

Вдовиченко, В. О.  Методологічні основи формування системної ефективності міського громадського пасажирського транспорту в умовах сталого розвитку [Текст] : монографія / В. О. Вдовиченко. – Х. : ХНАДУ, 2017. – 212 с. – ISBN 966-303-678-3.
УДК        656.025.2
        В25

Оліскевич, М.  Організація автомобільних перевезень. У 2 ч. [Текст] : навч. посіб. Ч. 1. Вантажні перевезення / М. Оліскевич. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 336 с. – ISBN 966-941-084-9.
УДК        656.13(075.8)
        О-54

Бухгалтерський облік у споживчій кооперації [Текст] : метод. вказівки. Ч. 1 / [уклад. В.І. Бачинський та ін.]. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 171 с.
УДК        657.1:339.16(075.8)
        Б94

Гуцаленко, Л. В.  Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю невиробничих витрат [Текст] : [монографія] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, А. Ю. Козаченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 240 с. – ISBN 966-654-413-4.
УДК        657.6:657.471:664.1
        Г97

Вороновська, О. В.  Облік і аналіз в обслуговуючих сільськогосподарських кооперативах [Текст] : [навч. посіб.] / О. В. Вороновська, Д. М. Трачова, Н. О. Голуб. – Мелітополь : Вид. буд. Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 134 с. – ISBN 966-197-497-4.
УДК        657:334.732:631.115.8
        В75

Пилипів, Н. І.  Облік та аудит використання бюджетних коштів в органах судової влади [Текст] : монографія / Н. І. Пилипів, М. І. Кощинець. – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2017. – 260 с. – ISBN 966-8923-34-0.
УДК        657:336:347.97
        П32

Сисоєва, І. М.  Облік в державному секторі економіки [Текст] : навч. посіб. / І. М. Сисоєва, Л. І. Пославська, О. Ю. Балазюк. – Вінниця; Тернопіль : ВННІЕ : ТНЕУ : Крок, 2017. – 418 с. – ISBN 617-692-452-4.
УДК        657:346.24(075.8)
        С40

Фінансове забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки України [Текст] : кол. моногр. / [В.В. Зимовецю, А.І. Даниленко, О.О. Терещенко та ін.]; за ред. В.В. Зимовця. – К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2017. – 396 с. – ISBN 966-02-8338-1.
УДК        658.14:338(477)
        Ф59

Управлінський облік [Текст] : підручник / [Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська, Т.І. Воскресенська]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 340 с. – ISBN 966-941-101-3.
УДК        658.15(075.8)
        У67

Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями [Текст] / [В.М. Попов, І.В. Безлепкін, С.И. Ляпунов та ін.] ; за ред. В.М. Попова. – Вид. 4-е, переробл. і допов. – К. : ЦУЛ : КноРус, 2003. – 382 с. – ISBN 966-8253-21-3.
УДК        658.5:005.51
        З-41

Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування [Текст] : навч. посіб. / С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко, О.Г. Дерев‘янко. – Вид. 2-е, допов. – К. : КНЕУ, 2002. – 379 с. – ISBN 966-574-387-2.
УДК        658.5:005.51(075.8)
        Б59

Управління матеріальними ресурсами підприємства [Текст] : навч. посіб. / М.Н. Бідняк, О.О. Бакуліч, О.Р. Омельянович, М.М. Гребельник. – К. : НТУ, 2017. – 252 с. – ISBN 966-632-268-8.
УДК        658.7:005(075.8)
        У67

Науково-методичне забезпечення розвитку складних соціально-економічної систем методами маркетингового менеджменту [Текст] : монографія / [авт.кол.: В.В. Лифар, І.І. Куриленко, Ю.О. Соколова та ін.] ; за ред. В.В. Лифар. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 298 с. – ISBN 617-529-139-9.
УДК        658.8
        Н34

Маркетингове стратегічне управління конкурентоспроможністю на мікро-, мезо- і макрорівнях [Текст] : монографія / [І.В. Тараненко, С.С. Яременко, Т.С. Мішустіна та ін.] ; за наук. ред. І.В. Тараненко. – Д. : Ун-т ім. А. Нобеля, 2017. – 284 с. – ISBN 966-434-398-2.
УДК        658.8:005
        М26

Смолін, І. В.  Методологія та форма стратегії (проблеми вибору та координації) [Текст] : монографія / І. В. Смолін, О. Я. Дрінь. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 272 с. – ISBN 617-7096-76-3.
УДК        658:005.21
        С51

Парфумерно-косметичні засоби [Текст] : навч. посіб. / [авт. кол.: С.І. Коваленко, Л.І. Кучеренко, А.Ф. Власенко та ін.]. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. – 319 с. – ISBN 966-417-160-3.
УДК        665.57/.58(075.8)
        П18

Крих, Г. Б.  Ідентифікація та моделювання технологічних об‘єктів [Текст] : лаб. практ. : навч. посіб. / Г. Б. Крих, Г. Ф. Матіко. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 156 с. – ISBN 966-941-089-4.
УДК        681.5.015(075.8)
        К82

Левин, Д.  Harper‘s Bazaar. Великолепный стиль [Текст] / Д. Левин ; [Д. Левин ; пер. с англ. И. Крупичевой]. – М. : Эксмо, 2008. – 240 с. – Авт. указан над вып. дан. – ISBN 5-699-29592-0.
УДК        687.016
        Л36

Мистецтвознавчі записки [Текст] : [зб. наук. праць]. Вип.15 / [редкол.: В.Г. Чернець (голов. ред.) та ін.]. – К. : Міленіум, 2009. – 249 с.
УДК        7(082)
        М65

Мистецтвознавчі записки [Текст] : [зб. наук. праць]. Вип.29 / [редкол.: В.Я. Редя (голов. ред.) та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – 278 с.
УДК        7(082)
        М65

Мистецтвознавчі записки [Текст] : [зб. наук. праць]. Вип.30 / [редкол.: В.Я. Редя (голов. ред.) та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – 260 с.
УДК        7(082)
        М65

Сковронський, В. М.  Технологія живопису та декоративно-прикладного мистецтва [Текст] : навч. посіб. / В. М. Сковронський. – К. : КНУКіМ, 2007. – 207 с. – ISBN 966-602-129-3.
УДК        7.01:130.2
        С44

Легенький, Ю. Г.  Історія дизайну [Текст] / Ю. Г. Легенький. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 560 с. – ISBN 966-8683-65-Х.
УДК        7.012:130.2(091)(075.8)
        Л38

Прищенко, С. В.  Основи рекламного дизайну [Текст] : підручник / С. В. Прищенко, Є. А. Антонович. – К. : НАКККіМ, 2017. – 384 с. – ISBN 966-452-242-4.
УДК        7.012:659.1(075.8)
        П77

Скляренко, Г. Я.  На берегах. Нотатки до українського мистецтва ХХ ст. [Текст] : зб. ст. / Г. Я. Скляренко. – К. : Софія, 2007. – 336 с. – ISBN 966-8684-35-7.
УДК        7.03(477)‘06(082)
        С43

Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: дискурси і дискусії [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.: В.Г. Чернець (голова) та ін.]. – К. : НАКККіМ, 2014. – 328 с. – ISBN 966-452-154-0.
УДК        7.075(082)
        Д50

Височин, І. А.  Методи структурної реорганізації урбанізованих систем [Текст] : монографія / І. А. Височин, С. А. Галушка. – Суми : Мрія-1, 2017. – 82 с. – ISBN 966-566-678-3.
УДК        711.4
        В53

Руководство по проектированию парков [Текст] / [авт. кол.: И.Н. Рудэнко, Н.А. Еленская, С.Б. Александров и др.]. – Мн. : Полымя, 1980. – 140 с.
УДК        712
        Р85

Теодоронский, В. С.  Садово-парковое строительство [Текст] : учебник / В. С. Теодоронский. – М. : МГУЛ, 2003. – 336 с. – ISBN 5-8135-0164-9.
УДК        712(075.8)
        Т33

Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи [Текст] : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф.; Київ; 16 грудня 2016 р. / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – К. : НАКККіМ, 2016. – 136 с.
УДК        719(477)(082)
        І-54

Дизайн та основи архітектури [Текст] : матер. і тези Всеукр. наук. конф. до 145-річчя кафедри дизайну та основ архітектури Ін-ту архітектури Нац. ун-ту "Львівська політехніка"; 28 грудня 2017 р. / [відп. ред. С. Лінда]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 134 с. : 40 іл. – ISBN 966-941-120-4.
УДК        72.012(082)
        Д44

Сьомкін, С. В.  Ергономіка в дизайн-проектуванні [Текст] : навч. посіб. / С. В. Сьомкін, В. В. Сьомкін. – К. : НАКККіМ, 2016. – 199 с. – ISBN 966-452-233-3.
УДК        72.012:331.101.1(075.8)
        С96

Варава, Л. В.  Сучасна енциклопедія декоративно-прикладного мистецтва [Текст] / Л. В. Варава ; [Л.В. Варава]. – Донецьк : БАО, 2007. – 304 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 966-338-571-5.
УДК        745/749(031)
        В18

Раннев, В. Р.  Интерьер [Текст] : учеб. пособ. / В. Р. Раннев. – М. : Высшая школа, 1987. – 232 с.
УДК        747(075.8)
        Р22

Білокур Катерина: мистецтво та образ крізь призму часу [Текст] : наук. зб. за матер. наук.-практ. конф. до 110-річчя від дня народження К. Білокур / [редкол.: А.Ф. Вялець (голова) та ін.]. – К. : Адеф-Україна, 2012. – 220 с. – ISBN 966-187-181-5.
УДК        75.071.1(477)
        Б61

Иоанн.  Четыре музыкальных христа [Текст] : [богодухновенные очерки] / Иоанн. – Ужгород : Світ Софії, 2017. – 304 с. – ISBN 617-7222-82-7.
УДК        78.03
        И75

Шевченко, Ю. А.  Використання балалайки у виконавській діяльності дитячого музично-інструментального колективу [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. А. Шевченко. – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2013. – 126 с. – ISBN 966-2660-45-6.
УДК        78.071.2:780.614.13
        Ш37

Луценко, В. В.  Сучасне аранжування на комп‘ютері. Музичний редактор "Sonar" [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / В. В. Луценко. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – 250 с.
УДК        78.088:004.4(075.8)
        Л86

Знаменська, О. В.  Культура мови у співі [Текст] : учб. посіб. / О. В. Знаменська. – К. : Держ. вид-во образотворчого мистецтва і муз. літератури УРСР, 1959. – 158 с.
УДК        784(075.8)
        З-72

История, теория и методика хорового исполнительства [Текст] : сб. ст. / [ред.-сост. О.В. Балабан]. – М. : Государственный Российский Дом народного творчества, 2007. – 84 с. – ISBN 5-98335-012-0.
УДК        784.1(082)
        И90

Брюховецька, Л. І.  Кіно часів своєї юності [Текст] : зб. ст. / Л. І. Брюховецька. – К. : Задруга, 2008. – 174 с. – (Б-ка журн. "Кіно-Театр"). – ISBN 966-432-049-5.
УДК        791.03(477)
        Б89

Знать, для чего живешь... [Текст] : Интервью, размышления, беседы и все о театре с Э. Митницким / [сост., ред. Д.Ю. Маликова]. – К. : LP Media : Журн. "Радуга", 2011. – 207с. – (Зрительный зал). – ISBN 966-1642-61-3.
УДК        792.03(477)
        З-74

Данчук, Л. І.  Театр - моя любов і втіха [Текст] : сторінки життя і творчості / Л. І. Данчук. – Житомир : Полісся, 1998. – 230 с. : 20 с. іл. – ISBN 966-7057-21-6.
УДК        792.2(477)
        Д19

Новоселицька, Л. М.  Ольга Кусенко: Народна артистка СРСР [Текст] : нарис про життя і творчість / Л. М. Новоселицька, Н. М. Новоселицька. – К. : Мистецтво, 1983. – 84 с.
УДК        792.2.071.2(477)
        Н76

Погребняк, Г. П.  Кіно, телебачення та радіо в сценічному мистецтві [Текст] : підручник / Г. П. Погребняк. – К. : НАКККіМ, 2017. – 392 с. – ISBN 966-452-261-5.
УДК        792:[791:694.197:654.16](075.8)
        П43

Сун, М.  Диалог культур на примере театрального искусства [Текст] : учеб. пособ. / М. Сун. – Симферополь : Ариал, 2011. – 244 с. – ISBN 966-2372-99-1.
УДК        792:008
        С89

Шалапа, С. В.  Теорія і методика викладання спортивного танцю [Текст] : підручник. Ч.2 / С. В. Шалапа. – К. : НАКККіМ, 2017. – 300 с. – Текст парал. англ. – ISBN 966-452-258-5.
УДК        793.3(075.8)
        Ш18

Атаманюк, С. І.  Конспект лекцій з основ здорового способу життя та фізичного виховання студентів [Текст] : навч. посіб. / С. І. Атаманюк, А. А. Івахненко, В. І. Кемкіна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 86 с. – ISBN 617-529-161-0.
УДК        796.011.3(075.8)
        А92

Архипов, О. А.  Легка атлетика у фізичному вихованні студентів [Текст] : навч. посіб. / О. А. Архипов, О. П. Питомець. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 260 с. – ISBN 966-660-970-3.
УДК        796.42(075.8)
        А87

Павленко, В. І.  Дещо про Карпати, дещо про туризм або магія гір [Текст] / В. І. Павленко. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 148 с. – ISBN 617-7096-75-6.
УДК        796.524(477)
        П12

Чиж, Ю. І.  Моє життя - фехтування [Текст] / Ю. І. Чиж. – К. : Ніка-Прінт, 2010. – 160 с. – ISBN 966-8578-15-1.
УДК        796.86(477)(092)
        Ч-59

Теоретична і дидактична філологія [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 19 / [редкол.: О.Д. Кулик та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : КСВ, 2015. – 328 с.
УДК        80(082)
        Т33

Формування дискусійної компетенції у студентів-філологів на основі автентичних суспільно-політичних та художніх текстів [Текст] : навч. посіб. / [М.П. Янісів, О.П. Левченко, М.П. Ділай, І.О. Ліхнякевич]. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 196 с. – ISBN 966-941-112-9.
УДК        81(075.8)
        Ф79

Studia Linguistica [Текст] : [редкол.: І.О. Голубовська (відп. ред.) та ін.]. Issue 10. – К. : Логос, 2017. – 131 p. – Англ. та укр. мовами.
УДК        81(082)=111
        S90

Studia Linguistica [Текст] : [редкол.: І.О. Голубовська (відп. ред.) та ін.]. Issue11. – К. : Логос, 2017. – 223 p. – Англ. та укр. мовами.
УДК        81(082)=111
        S90

Васенко, Л. А.  Вступ до прикладної лінгвістики [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Васенко. – Х. : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. – 228 с. – ISBN 617-687-038-8.
УДК        81`33(075.8)
        В19

Грані сучасного перекладознавства [Текст] : монографія / [Л.В. Коломієць, В.Д. Радчук, Н.М. Торкут та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2011. – 420 с. – ISBN 966-414-163-2.
УДК        81‘25(082)
        Г77

Концепти і концептосистеми: динамічні виміри [Текст] : кол. моногр. / [авт. кол.: І.О. Голубовська, Г.А. Александрова, О.П. Гудзенко та ін.]. – К. : Логос, 2017. – 178 с. – ISBN 617-7442-79-9.
УДК        81‘42
        К65

Practical English Course [Текст] = Практичний курс англійськї мови : підручник : preintermediate : first year. Ч.1 / L. Chernovaty, V. Karaban, Eds. – вид. 2-е, виправ. та допов. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 336 p. + 1 CD-Rom. – (Dictum Factum). – Англ. мовою. – ISBN 966-382-678-3.
УДК        811.111(075)
        P90

Гурська, О. А.  Fairy Beginner English. У 2 ч. [Текст] : Student‘s book. Part 1 / О. А. Гурська. – К. : ФОП Гурська О.А., 2017. – 108 с. – (Казкова англійська). – Укр. та англ. мовами. – ISBN 617-7581-01-6.
УДК        811.111(075.3)
        Г95

Івасів, Н.  English for Students of Tourism [Текст] : навч. посіб. / Н. Івасів, Н. Рубель. – Львів : Друкарня СПД Мойса С.В., 2017. – 112 с.
УДК        811.111(075.8)
        І-23

Ушаков, А. С.  Англійська мова [Текст] : навч. посіб. / А. С. Ушаков. – К. : НАКККіМ, 2017. – 172 с. – ISBN 966-452-243-1.
УДК        811.111(075.8)
        У93

Yanovska, G. V.  Read Your Major [Текст] = Читай про свій фах : навч.-метод. посіб. / G. V. Yanovska, V. V. Basov, Y. D. Levin. – Х. : НТУ "ХПІ", 2017. – 124 p. – Англ. мовою. – ISBN 617-05-0249-0.
УДК        811.111(075.8)=111
        Y22

Use of English [Текст] = Англійська мова : Practice Training : Exercise book of English for the students and adults / compl. by N.V. Chugunova. – Odesa : Pres-kurier, 2016. – 148 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-2512-66-3.
УДК        811.111(075.8)=111
        U88

Гурська, О. А.  Fairy English Beginner. Grammar. У 2 ч. [Текст]. Part 1 / О. А. Гурська. – К. : ФОП Гурська О.А., 2017. – 68 с. – (Казкова англійська). – Укр. та англ. мовами. – ISBN 617-7581-02-3.
УДК        811.111‘36(075.3)
        Г95

Дочу, А. Р.  Мовні контакти і запозичення як чинник формування тематичних груп лексики (на матеріалі англійського орнітонімікону) [Текст] : [монографія] / А. Р. Дочу. – К. : Наукова думка, 2017. – 205 с. – (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені)). – ISBN 966-00-1600-2.
УДК        811.111‘373.613
        Д71

Kaduk, A. O.  To Speak Fluently [Текст] = Аби вільно розмовляти : Ukrainian-English Language Dialogues for Specialists in the Field of Culture and Arts / A. O. Kaduk, V. V. Turkevych. – Вид. 2-е, переробл. та допов. – К. : ДАКККіМ, 2004. – 62 p. – Англ. мовою.
УДК        811.111=111
        K13

Коваль, Р. С.  Французька мова для студентів напряму підготовки "Фізичне виховання" [Текст] : навч. посіб. / Р. С. Коваль, О. С. Гупало, О. В. Романчук. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2017. – 144 с. – Укр. та фр. мовами. – ISBN 617-7363-54-4.
УДК        811.133.1(075.8)
        К56

Коваль, Р. С.  Французька мова для студентів напряму підготовки "Спорт" [Текст] : навч. посіб. / Р. С. Коваль, О. С. Гупало, О. В. Романчук. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2017. – 140 с. – Укр. та фр. мовами. – ISBN 617-7363-55-1.
УДК        811.133.1(075.8)
        К56

Корбозерова, Н. М.  Іспанська мова [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Корбозерова, Н. М. Попова. – Д. : Адверта, 2013. – 330 с.
УДК        811.134.2(075.8)
        К66

Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч. посіб.-практ. / [Г.Л. Вознюк, С.З. Булик-Верхола, І.П. Василишин та ін.]. – 9-е вид., допов. і виправ. – Львів : Львівська політехніка, 2018. – 308 с. – ISBN 966-941-124-2.
УДК        811.161.2(075.8)
        У45

Медіаосвіта як ефективна складова реалізації завдань "Програми розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016-2020 роки". У 4 ч. [Текст] : метод. матер. Ч. 4. Роботи учасників ІІ Міського конкурсу шкільних газет та сайтів "Mediaschool - 2017" / [відп. за вид. О.В. Гусак]. – Запоріжжя : Статус, 2017. – 52 с. – (Науково-методичний кейс). – ISBN 617-7353-78-І.
УДК        811.161.2:070(082)
        М42

Крижанівська, О. І.  Історія української мови: Історична фонетика. Історична граматика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Крижанівська. – К. : Академія, 2010. – 248с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-311-9.
УДК        811.161.2‘0
        К82

Кадочнікова, О. П.  Синтаксис сучасної української літературної мови [Текст] : зб. вправ і завдань / О. П. Кадочнікова. – К. : НаУКМА, 2017. – 155 с. – ISBN 966-2410-81-5.
УДК        811.161.2‘367(075.8)
        К13

Колесник, Н. С.  Онімія української народної пісні [Текст] : монографія / Н. С. Колесник. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 368 с. – ISBN 617-7096-92-3.
УДК        811.161.2‘373.2
        К60

Studia Slovakistica [Текст] : [зб. наук. ст.]. Cislo 17. Jazyky narodnostnych mensin v ukrajinsko-slovenskom pohranici: sociolingvisticky aspekt / [редкол.: С.М. Пахомова (голова) та ін.]. – Uzhorod : Vydavatelstvo Olexandry Harkusovej, 2017. – 100 s. – Словац. та укр. мовами. – ISBN 617-531-176-9.
УДК        811.162.4(082)=162.4
        S90

Люблю тебя, Отчизна [Текст] : сб. произв. писателей Беларуси и Армении / [сост. А. Бадак]. – Мн. : Звязда, 2013. – 256 с. – (Созвучие сердец). – ISBN 985-7059-32-4.
УДК        82(100)
        Л93

Я верю в жизнь, и в сон, и в правду, и в игру... [Текст] : стихи участников V Междунар. литературно-музыкального фестиваля Интереальность - 2017 :Посвящ. 140-летию со дня рождения М.А. Волошина / [ред.совет: О. Никоф, Е. Дараган-Сущова]. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 316 с. – ISBN 617-7380-70-1.
УДК        82(100)
        Я11

Переплетные птицы [Текст] : [поэт. сб. / концепция Т. Шеина]. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 180 с. – Содерж. авт.: Т. Шеина, А. Сенчило, И. Рыпка и др. – ISBN 617-7380-76-3.
УДК        82(100)
        П27

Мировая художественная культура. ХХ век. Литература [Текст] / Ю.В. Манн, В.А. Зайцев, О.В. Стукалова, Е.П. Олесина. – С.Пб. : Питер, 2008. – 464 с. – (Мировая художественная культура). – ISBN 5-91180-935-5.
УДК        82.09(100)
        М64

Na styku kultur: wiersz polski i ukrainski [Текст] = На стику культур: польський та український вірш : [Zbior rozpraw naukowych / Redaktory: L. Pszczolowska, N. Czamata]. – Кiyv : Osrodek Wydawniczo-Poligraficzny "Uniwersytet Kijowski", 2007. – 215 s. – Пол. мовою.
УДК        82.09(4)=162.1
        N11

Кіплінг, Р.  Мауглі; Як і чому [Текст] : оповідання, казки / Р. Кіплінг ; [пер. з англ. В.Й. Прокопчука ; малюнки С. Артюшенка]. – К. : Веселка, 1979. – 272 с.
УДК        821.111
        К42

Стюарт, М.  Маленькая метла [Текст] : [повесть] / М. Стюарт ; пер. с англ. О. Бухина. – Одесса : Два Слона, 1996. – 144 с. – (Первая книга для детей). – ISBN 5-86699-047-4.
УДК        821.111
        С88

Слейтер, К.  Розумник [Текст] : Загадковий злочин, особливий детектив : [повість] / К. Слейтер ; [пер. з англ. Г. Лелів]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 232 с. – ISBN 617-679-495-0.
УДК        821.111
        С47

Дефо, Д.  Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо [Текст] : [роман : пер. з англ.] / Д. Дефо. – К. : Знання, 2017. – 319 с. – (Скарби: молодіжна серія). – ISBN 617-07-0551-8.
УДК        821.111
        Д39

Делінські, Б.  Сусідка [Текст] / Б. Делінські. – Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2006. – 319 с. – ISBN 966-343-276-4.
УДК        821.111(73)
        Д29

Волз, Д.  Срібна зірка [Текст] : роман / Д. Волз ; з англ. пер. Н. Макесі. – К. : Допомога, 2016. – 224 с. – ISBN 966-96272-2-3.
УДК        821.111(73)
        В67

Уотт-Эванс, Л.  Военачальник поневоле; Кровь дракона [Текст] : [романы] / Л. Уотт-Эванс ; [пер. с англ. Г.Б. Косов, В.А. Вебер]. – М.; С.Пб. : АСТ : Terra Fantastica, 1996. – 560 c. – (Век дракона). – ISBN 5-88196-609-0.
УДК        821.111(73)
        У65

Саймак, К.-Д.  Собрание сочинений. В 4 т. [Текст] : фантаст. романы. Т.2. Принцип оборотня; Все живое - трава / К.-Д. Саймак. – Мн. : Эридан, 1992. – 400 с. – (Фантакрим -еxtra: Фантастика. Приключения.Детектив). – ISBN 5-85872-048-Х.
УДК        821.111(73)
        С14

Саймак, К. Д.  Собрание сочинений. В 4 т. [Текст] : фантаст. романы : [пер. с англ.]. Т. 3. Что может быть проще времени; Пересадочная станция / К. Д. Саймак. – Мн. : Эридан, 1993. – 297 с. – (Фантакрим-extra: Фантастика, приключения, детектив). – ISBN 5-85872-050-1.
УДК        821.111(73)
        С14

Шекли, Р.  Координаты чудес; Цивилизация статуса; Обмен разумов; Рассказы [Текст] : [сборник : пер. с англ.] / Р. Шекли. – М. : АСТ, 1993. – 512 с. – (Координаты чудес-5) (Современная фантастика). – ISBN 5-88196-078-5.
УДК        821.111(73)
        Ш40

Симмонс, Д.  Дети ночи [Текст] : [роман] / Д. Симмонс ; [пер. с англ. В. Малахова]. – М.; С.Пб. : А. Корженевский : Золотой век : Диамант, 1997. – 480 с. – ISBN 5-87917-014-4.
УДК        821.111(73)
        С37

Зелазни, Р.(Желязны Р.).  Создания света, создания тьмы; Бессмертный [Текст] : пер. с англ. : [романы] / Р. Зелазни. – Ташкент; С.Пб. : ДИВ, 1992. – 318 с. – ISBN 5-7199-0001-2.
УДК        821.111(73)
        З-48

Желязны, Р.  Создания света, создания тьмы [Текст] : романы : пер. с англ. / Р. Желязны. – М. : Топикал : Тонар, 1992. – 448 с. – (Клуб "Золотое перо": Любителям фантастики ; вып. 6). – ISBN 5-900450-07-4.
УДК        821.111(73)
        Ж52

День смерті Пані День [Текст] : Американська поезія 1950-60-х років у перекладах Ю. Андруховича. – Х. : Фоліо, 2006. – 207 с. – ISBN 966-03-3604-7.
УДК        821.111(73)(082)
        Д34

Леймон, Р.  Подвал/Р.Леймон; Любовники старой девы/К. Ботонд [Текст] : Сборник мистико-фантастических романов / Р. Леймон. – М. : Кругозор, 1993. – 336с. – (Властители тьмы ; вып.5.). – ISBN 5-88160-011-8.
УДК        821.111(73)(082)
        Л42

Силсфилд, Ч.  Токеа и Белая Роза [Текст] : [роман] / Ч. Силсфилд. – С.Пб. : Лира, 1992. – 272с. – (Б-ка авантюрного романа). – ISBN 5-85490-031-9.
УДК        821.112.2
        С36

Вінклер, Й.  Natura morta [Текст] : Римська новела / Й. Вінклер ; з нім. пер. Н. Ваховська. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2015. – 144 с. – ISBN 617-614-112-9.
УДК        821.112.2(94)
        В48

Шолом-, А.(Шолом Нохумович Рабинович).  Тев‘є-молочар [Текст] : [повість] / А. Шолом- ; пер. з їдишу О. Уралової. – К. : Знання, 2017. – 189 с. – (Голоси Європи). – ISBN 617-07-0561-7.
УДК        821.112.28
        Ш78

Егеланн, Т.  Скарб із Міклагарда [Текст] : [роман] / Т. Егеланн ; [пер. з нор. О. Білої]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 272 с. – ISBN 617-679-494-3.
УДК        821.113.5
        Е28

Вельсапар, А.  Смарагдовий берег [Текст] : оповідання / А. Вельсапар ; пер. С. Дзюба. – Чернівці : Букрек, 2014. – 208 с. – ISBN 966-399-023-1.
УДК        821.113.6
        В28

Амічіс, Е.  Серце [Текст] : [роман] / Е. Амічіс, де ; пер. з італ. Бориса та Марії Грінченків. – К. : Знання, 2017. – 271 с. – (Скарби: молодіжна серія). – ISBN 617-07-0549-5.
УДК        821.131.1
        А62

Сьоран(Еміль Чоран).  Допінг духу [Текст] : [есеї] / Сьоран. – К. : Грані-Т, 2011. – 184с. – (De profundis). – ISBN 966-465-358-6.
УДК        821.133.1
        С95

Література Франції [Текст] : навч. посіб. / [авт.-упоряд. І.Л. Ануфрієва]. – Х. : НУА, 2016. – 168 с. – ISBN 966-8558-82-9.
УДК        821.133.1.09(075.8)
        Л64

Гришковец, Е.  Следы на мне [Текст] : рассказы / Е. Гришковец. – М. : Махаон, 2007. – 320 с. – ISBN 5-18-001169-5.
УДК        821.161.1
        Г85

Пучковский, М. А.  В поисках ускользающей тишины [Текст] : [стихи разных лет] / М. А. Пучковский. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 106 с. – (Textum @ Raneum). – ISBN 617-7380-67-1.
УДК        821.161.1
        П90

Лукьяненко, С. В.  Гаджет [Текст] : [сборник] / С. В. Лукьяненко. – М. : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2006. – 412 с. – (Звездный лабиринт). – ISBN 5-17-024018-Х.
УДК        821.161.1
        Л84

Ким, Р.  Агент особого назначения [Текст] : приключенческая повесть / Р. Ким. – М. : Ad Marginem, 2003. – 251 с. – (Атлантида ; вып. 4). – ISBN 5-93321-063-3.
УДК        821.161.1
        К40

Цыбизов, В.  Тайна "Соленоида" [Текст] : фантаст. роман / В. Цыбизов. – М. : Ad Marginem, 2004. – 311 с. – (Атлантида ; вып. 9). – ISBN 5-93321-079-Х.
УДК        821.161.1
        Ц93

Гребнев, Г. Н.  Тайна подводной скалы [Текст] : фантаст. повесть / Г. Н. Гребнев. – М. : Ad Marginem, 2003. – 219 с. – (Атлантида ; вып. 2). – ISBN 5-93321-061-7.
УДК        821.161.1
        Г79

Лагин, Л.  Патент "АВ" [Текст] : фантаст. роман / Л. Лагин. – М. : Ad Marginem, 2003. – 365 с. – (Атлантида ; вып. 6). – ISBN 5-93321-070-6.
УДК        821.161.1
        Л14

Оношко, Л. М.  На оранжевой планете [Текст] : фантаст. роман / Л. М. Оношко. – М. : Ad Marginem, 2004. – 311 с. – (Атлантида ; вып. 10). – ISBN 5-93321-078-1.
УДК        821.161.1
        О-59

Фогель, Н.  Гипнотрон профессора Браилова [Текст] : науч.-фантаст. повесть / Н. Фогель. – М. : Ad Marginem, 2003. – 219 с. – (Атлантида ; вып. 5). – ISBN 5-93321-064-1.
УДК        821.161.1
        Ф74

Сешко, О. В.  Рождение [Текст] : стихи / О. В. Сешко. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 172 с. – ISBN 617-7380-66-4.
УДК        821.161.1(476)
        С33

Шендрик, В. Н.  Серпантины и серпентарии [Текст] : стихи / В. Н. Шендрик. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 152 с. – ISBN 617-7380-69-5.
УДК        821.161.1(477)
        Ш47

Романенко, Н. М.  Помаранчевый сон 7 (Выход из тупика) [Текст] : лирика, юмор, сатира / Н. М. Романенко. – Винница : ФОП Рогальська И.О., 2017. – 160 с. – ISBN 617-7171-96-5.
УДК        821.161.1(477)
        Р69

Романько, А. В.  Не замучит меня хромота [Текст] : стихи, интермедии / А. В. Романько. – Изд. 2-е, доп. – Славянск : Изд-во Б.И. Маторина, 2017. – 123 с. – ISBN 966-2762-74-7.
УДК        821.161.1(477)
        Р69

Лучка, А.  Благодарю за боль... [Текст] / А. Лучка. – Тернопіль : Zazaprint, 2017. – 61 с. – ISBN 617-7521-07-Х.
УДК        821.161.1(477)
        Л87

Сенчило, А. П.  Пустотальность [Текст] : [поэт. сб.] / А. П. Сенчило. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 132 с. – ISBN 617-7380-25-1.
УДК        821.161.1(477)
        С31

Балясная, В. И.  По клавишам души... [Текст] / В. И. Балясная. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 348 с. – (Творчество. Содружество. Духовность. Б-чка "Судьбы. Лица. Имена"). – ISBN 617-7380-41-1.
УДК        821.161.1(477)
        Б21

Бузоверя-Макогон, К. А.  На грани [Текст] : [поэзия, проза] / К. А. Бузоверя-Макогон. – Павлоград : Арт Синтез -Т, 2017. – 64 с. – ISBN 617-7232-35-2.
УДК        821.161.1(477)
        Б90

Касилов, Ю. И.  Мгновенья [Текст] : стихи / Ю. И. Касилов. – Кропивницкий : КОД, 2017. – 108 с. – ISBN 617-653-032-9.
УДК        821.161.1(477)
        К28

Береза, И.  Счетчик дней [Текст] : [поэт. сб.] / И. Береза. – Винница : Виндрук, 2017. – 224 с. – ISBN 617-7295-12-8.
УДК        821.161.1(477)
        Б48

Кузнецова, Е.  О Музы призрачный намек... [Текст] : книга стихов / Е. Кузнецова. – Славянск : Изд-во Б.И. Маторина, 2018. – 155 с. – ISBN 966-2762-79-2.
УДК        821.161.1(477)
        К89

Балагула, С.  Оранжевый ЛюБлюз [Текст] / С. Балагула. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 176 с. – (Textum@Raneum). – ISBN 617-7380-29-9.
УДК        821.161.1(477)
        Б20

Попов, А.  Колокола любви [Текст] : лирика / А. Попов. – Х. : Оригинал, 2009. – 112 с. – ISBN 966-649-062-2.
УДК        821.161.1(477)
        П58

Мищенко, А.  Лосось [Текст] : [сб. стихов] / А. Мищенко. – Д. : Лира, 2017. – 128 с. – ISBN 966-383-865-6.
УДК        821.161.1(477)
        М71

Малишевская, Е.  Такое кино [Текст] / Е. Малишевская. – К. : Каяла : ФОП Т. Ретівов, 2017. – 102 с. – (Современная литература. Поэзия, проза, публицистика). – ISBN 617-7390-58-8.
УДК        821.161.1(477)
        М19

Биссо, Н.(Н. Руденко).  Мозаика чувств [Текст] : сб. стихотворений №6 / Н. Биссо. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2016. – 199 с. – На рус. и нем. яз. – ISBN 966-197-422-6.
УДК        821.161.1(477)
        Б65

Чуренков, Ю. А.  Живи с любовью [Текст] : стихотворения / Ю. А. Чуренков. – Д. : Изд. А. Ленский, 2017. – 104 с. – ISBN 617-7199-61-7.
УДК        821.161.1(477)
        Ч-93

Терновский, Л. А.  Миг в целую жизнь [Текст] : лирика / Л. А. Терновский. – Д. : Изд. А. Ленский, 2017. – 120 с. – ISBN 617-7199-57-0.
УДК        821.161.1(477)
        Т35

Гуслин, Р.  Священный цыган [Текст] : стихи / Р. Гуслин. – Д. : Акцент ПП, 2017. – 140 с. – ISBN 966-921-132-3.
УДК        821.161.1(477)
        Г96

Ключик, К.  День и ночь ангела [Текст] : [лирика] / К. Ключик. – Х. : Типография Мадрид, 2017. – 58 с. – Авт. указан над. вып. дан. – ISBN 617-7294-03-9.
УДК        821.161.1(477)
        К52

Болотов, Г. И.  Соприкасание [Текст] : избранное / Г. И. Болотов. – К. : Холтех, 2007. – 124 с. – ISBN 966-96638-7-0.
УДК        821.161.1(477)
        Б79

Багрий, О. К.  Вечность в бесконечности [Текст] : [поэзия] / О. К. Багрий. – К. : Логос, 2017. – 162 с. – ISBN 617-7442-36-2.
УДК        821.161.1(477)
        Б14

Мигай, А.  Сто страниц любви [Текст] : стихи и песни / А. Мигай. – К. : ПП " Штрих", 2010. – 104 с.
УДК        821.161.1(477)
        М57

Корнеев, О. Ю.  АТО [Текст] : рассказы, наблюдения, размышления / О. Ю. Корнеев. – К. : ФОП Сіренко М.В., 2015. – 42 с. – ISBN 966-188-096-1.
УДК        821.161.1(477)
        К67

Дорда, Д.  Дневник Дождя [Текст] : сб. творческих откровений / Д. Дорда. – Запорожье : ФЛП Сыстерова Н.А., 2017. – 244 с. – ISBN 966-97671-0-ІІІ.
УДК        821.161.1(477)
        Д68

Бельский, С. А.  Синематограф [Текст] : [сб. поэзии] / С. А. Бельский. – Д. : Герда, 2017. – 64 с. – ISBN 617-7097-73-9.
УДК        821.161.1(477)
        Б44

Высеканцев, С. И.  Символ нашей любви [Текст] : стихи / С. И. Высеканцев ; пер. с русс. И. Небеленчук. – Кропивницкий : Полимед-Сервис, 2017. – 60 с. – Текст парал. укр. – ISBN 617-7365-06-7.
УДК        821.161.1(477)
        В93

Телиус, И. Н.  Оголяя душу [Текст] : [стихи, проза] / И. Н. Телиус. – Мариуполь : Газета "Приазовский рабочий", 2018. – 134 с. – ISBN 617-682-037-6.
УДК        821.161.1(477)
        Т31

Горобец, А. М.  Верь!!! [Текст] : [лирика] / А. М. Горобец. – Хмельницкий : Изд. Стасюк Л.С., 2018. – 168 с. – ISBN 617-7590-08-7.
УДК        821.161.1(477)
        Г70

Храмова, Ж. В.  Меж двух зеркал [Текст] : Кн. стихов и отражений / Ж. В. Храмова. – К. : Журн. "Радуга", 2017. – 319 с. – Текст парал. укр. – ISBN 966-281-083-7.
УДК        821.161.1(477)
        Х89

Копычко, Ю. Г.  Белый цвет времени [Текст] : [стихи] / Ю. Г. Копычко. – Х. : ФЛП Мезина В.В., 2017. – 212 с. – ISBN 617-7577-46-0.
УДК        821.161.1(477)
        К65

Орехова, Ю.  Корочка счастья [Текст] / Ю. Орехова. – К. : Журн. "Радуга", 2017. – 269 с. – ISBN 966-281-089-9.
УДК        821.161.1(477)
        О-65

Голубицкий, Д. А.  Приметы парения [Текст] : стихотворения / Д. А. Голубицкий. – К. : Журн. "Радуга", 2018. – 190 с. – ISBN 966-281-102-5.
УДК        821.161.1(477)
        Г62

Дерменжи, И.  Синие и черные, как море... [Текст] : [сб. стихов] / И. Дерменжи. – Черновцы : Технодрук, 2017. – 160 с. – ISBN 617-7096-91-6.
УДК        821.161.1(477)
        Д36

Корниенко, В.  Чувства [Текст] : сб. стихотворений / В. Корниенко. – Кривой Рог : Изд. Р.А. Козлов, 2018. – 76 с. – ISBN 617-7643-02-8.
УДК        821.161.1(477)
        К67

Баст, Я. Л.  Мои позывные [Текст] : [сб. стихотворений] / Я. Л. Баст. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 242 с. – (Творчество. Содружество. Духовность ; т. 37). – ISBN 617-7380-35-0.
УДК        821.161.1(477)
        Б27

Кононенко, В. И.  Белое проклятие [Текст] / В. И. Кононенко. – К. : Арт Економі, 2018. – 512 с. – ISBN 617-7289-56-1.
УДК        821.161.1(477)
        К64

Корчинский, И.  Дороги, которые нас выбирают [Текст] / И. Корчинский. – Ужгород : Изд-во В. Падяка, 2018. – 240 с. – ISBN 966-387-113-4.
УДК        821.161.1(477)
        К70

Головащенко, Р.  С любовью, надеждой и верой [Текст] : [поэзия] / Р. Головащенко. – Измаил : Ирбис, 2017. – 112 с. – ISBN 617-7473-07-6.
УДК        821.161.1(477)
        Г61

Шульдинер, П. Ю.  Ангелы не стареют [Текст] : стихи / П. Ю. Шульдинер. – Х. : ФОП Здоровый Я.А., 2017. – 64 с. – ISBN 966-8354-37-3.
УДК        821.161.1(477)
        Ш95

Глущенко, В. А.  К небесам и птицам [Текст] : стихотворения / В. А. Глущенко. – К. : Журн. "Радуга", 2017. – 208 с. – ISBN 966-281-100-1.
УДК        821.161.1(477)
        Г55

Райенвер, В. Г.  Не судите строго [Текст] / В. Г. Райенвер. – Х. : Оперативная полиграфия, 2018. – 142 с. – ISBN 966-8354-39-7.
УДК        821.161.1(477)
        Р18

Лемыш, А.  Музыка слова [Текст] : стихи / А. Лемыш. – К. : [б.и.], 2006. – 128 с. – ISBN 966-532-026-3.
УДК        821.161.1(477)
        Л44

Михно, И.  Отражение [Текст] / И. Михно. – [Б.г.] : [б.и.], [2018]. – 364 с.
УДК        821.161.1(477)
        М69

Рощин, А. А.  Сольфеджио [Текст] : сб. стихов / А. А. Рощин. – К. : Логос, 2017. – 98 с. – ISBN 617-7442-88-1.
УДК        821.161.1(477)
        Р81

Гуров, А. А.  Коэффициент Полезного Действия [Текст] : [стихи и проза] / А. А. Гуров. – Х. : ФОП Здоровый Я.А., 2017. – 252 с. – ISBN 966-8354-38-0.
УДК        821.161.1(477)
        Г95

Надэмлинский, А.  Алексей Надэмлинский о Антонио Страдивари, Михаиле Грушевском, Джиме Корбетте, Леониде Утесове, Сальвадоре Дали [Текст] / А. Надэмлинский ; [А. Надэмлинский]. – К. : Грани-Т, 2007. – 144 с. – (Жизнь замечательных детей). – ISBN 966-2923-81-0.
УДК        821.161.1(477)
        Н17

Воскобойников, В.  Валерий Воскобойников о Иосифе Прекрасном, Архимеде, Николае Чудотворце, Феодосии Печерском, Аврааме Линкольне, Джоне Ленноне, Билле Гейтсе [Текст] / В. Воскобойников ; [В. Воскобойников]. – К. : Грани-Т, 2007. – 144 с. – (Жизнь замечательных детей). – ISBN 966-465-083-7.
УДК        821.161.1(477)
        В76

Надэмлинский, А.  Об исчезнувшем городе [Текст] / А. Надэмлинский. – К. : Грани-Т, 2008. – 80с. – (Дивний детектив - 08). – ISBN 966-465-123-0.
УДК        821.161.1(477)
        Н17

Ільченко, О.  Смертельний круїз [Текст] / О. Ільченко. – К. : Грані-Т, 2008. – 128с. – (Дивний детектив-08). – ISBN 966-465-193-3.
УДК        821.161.2
        І-48

Кокотюха, А. А.  Страшні історії: Собачі клопоти; Небезпечна спадщина [Текст] / А. А. Кокотюха. – К. : Грані-Т, 2008. – 144с. – (Дивний детектив-08). – ISBN 966-465-153-7.
УДК        821.161.2
        К59

Шевченко, Н.  Як не скарб, то пожежа [Текст] / Н. Шевченко, О. Шевченко ; Наталка та Олександр Шевченки. – К. : Грані-Т, 2009. – 144 с. – (Дивний детектив-08). – ISBN 966-465-221-3.
УДК        821.161.2
        Ш37

Птіцин, А.  Посмішка азовського крокодила [Текст] : [повість] / А. Птіцин. – К. : Грані-Т, 2010. – 160с. – (Дивний детектив-08). – ISBN 966-465-270-1.
УДК        821.161.2
        П87

Шевченко, Н.  Привид у Домі Гукала [Текст] / Н. Шевченко, О. Шевченко ; Наталка та Олександр Шевченки. – К. : Грані-Т, 2009. – 144 с. – (Дивний детектив-08). – ISBN 966-465-257-2.
УДК        821.161.2
        Ш37

Процюк, С. В.  Аргонавти [Текст] : третя історія Марійки і Костика / С. В. Процюк. – К. : Грані-Т, 2008. – 64с. – ISBN 966-465-180-3.
УДК        821.161.2
        П84

Смолич, Ю.  Прекрасні катастрофи [Текст] : [повість] / Ю. Смолич. – К. : Грані-Т, 2010. – 112 с. – (Українська дитяча класика). – ISBN 966-465-296-1.
УДК        821.161.2
        С51

Комар, Б.  Векша [Текст] : [повість] / Б. Комар. – К. : Грані-Т, 2010. – 136 с. – (Українська дитяча класика). – ISBN 966-465-285-5.
УДК        821.161.2
        К63

Олді, Г. Л.(Громов Д., Ладиженський О.).  Дуель; Турнір у Блезуа; Прокляття; Шкарлупар [Текст] / Г. Л. Олді ; пер. із рос. І. Андрусяк. – К. : Грані-Т, 2008. – 160 с. – (Українська майстерня фантастики). – Загл. на обкл.: Розповіді очевидців, або архів нагляду сімох. – ISBN 966-465-181-0.
УДК        821.161.2
        О-53

Бриних, М.  Хрустальна свиноферма [Текст] : [повість] / М. Бриних. – К. : Грані-Т, 2012. – 160 с. – ISBN 966-465-377-7.
УДК        821.161.2
        Б87

Лис, В.  Володимир Лис про Сократа, Данила Галицького, Фернандо Магеллана, Ісаака Ньютона, Шарлотту, Емілі, Енн Бронте [Текст] / В. Лис ; [В. Лис]. – К. : Грані-Т, 2008. – 136 с. – (Життя видатних дітей). – ISBN 966-4651-59-9.
УДК        821.161.2
        Л63

Роздобудько, И.  Ирэн Роздобудько о Блезе Паскале, Вольфи Моцарте, Гансе Андерсене, Катрусе Билокур, Чарли Чаплине [Текст] / И. Роздобудько ; [И. Роздобудько]. – К. : Грани-Т, 2007. – 144 с. – (Жизнь замечательных детей). – ISBN 966-2923-82-7.
УДК        821.161.2
        Р64

Тіховська, Т. М.  Чому дзвенять цикади [Текст] : [роман] / Т. М. Тіховська. – К. : Логос, 2018. – 200 с. – ISBN 617-7442-95-9.
УДК        821.161.2
        Т46

Лук‘яненко, Д. Г.  Живоцвіт [Текст] : поезії / Д. Г. Лук‘яненко. – К. : Генеза, 2015. – 160 с. – ISBN 966-11-0638-2.
УДК        821.161.2
        Л84

Ільченко, О.  Медгоспіталь [Текст] = Mаdhospital : [страшна історія] / О. Ільченко. – К. : Грані-Т, 2008. – 56с. – (Дивний детектив-08). – ISBN 966-465-148-3.
УДК        821.161.2
        І-48

Андрусяк, І.  Дуби і леви [Текст] : [статті та есеї] / І. Андрусяк. – К. : Грані-Т, 2011. – 168 с. – (De profundis). – ISBN 966-465-326-5.
УДК        821.161.2
        А66

Кононенко, Є.  Героїні та герої [Текст] : [ст. та есеї] / Є. Кононенко. – К. : Грані-Т, 2010. – 200 с. – (De profundis). – ISBN 966-465-314-2.
УДК        821.161.2
        К64

Астремський, О.  Правила грошей [Текст] : [економічний роман] / О. Астремський, В. Федосєєв. – Д. : Баланс Клуб, 2016. – 255 с. – ISBN 966-494-044-0.
УДК        821.161.2
        А91

Любацька, Л. В.  Ягоди для тата: образки дитинства [Текст] / Л. В. Любацька. – Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2017. – 104 с. – ISBN 617-7556-00-7.
УДК        821.161.2
        Л93

Ноцький, О.  Dixi [Текст] : вірші / О. Ноцький. – К. : Журн. "Радуга", 2017. – 191 с. – ISBN 966-281-094-3.
УДК        821.161.2
        Н85

Лебединський, М. А.  Одне поранене життя [Текст] / М. А. Лебединський. – К. : Поезія, 2001. – 240 с. – ISBN 966-7116-50-6.
УДК        821.161.2
        Л33

Шевченко, Т. Г.  Гайдамаки [Текст] : поема / Т. Г. Шевченко ; іл. О. Колеснікова. – К. : Грані-Т, 2007. – 156 с. – ISBN 966-465-029-5.
УДК        821.161.2
        Ш37

Тимофієва, О. О.  Вибране [Текст] : [поезії] / О. О. Тимофієва. – Вид. 2-е, змінене, допов. – Ужгород : Гражда, 2012. – 240 с. – ISBN 966-176-059-1.
УДК        821.161.2
        Т41

Черкас, Н.  Чисті джерела [Текст] : соціально-психологічний роман. Кн. 1 / Н. Черкас. – Львів : Левада, 2018. – 186 с. – ISBN 617-7527-21-2.
УДК        821.161.2
        Ч-48

Ефремов, А. А.  Бархатный сезон [Текст] : [стихи] / А. А. Ефремов. – Д. : Журфонд, 2017. – 154 с. – ISBN 966-934-089-4.
УДК        821.161.2
        Е92

Назама, Т.(Г.Р. Цица (Феннич)).  Болить душа моя за Україну [Текст] : [лірика] / Т. Назама. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 60 с. – ISBN 617-7590-18-6.
УДК        821.161.2
        Н19

Яновська, М. М.  Квіти любові [Текст] : [лірика] / М. М. Яновська. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 120 с. – ISBN 617-7590-24-7.
УДК        821.161.2
        Я64

Байдак, В. М.  Грані розуміння [Текст] : [вірші] / В. М. Байдак. – Д. : Журфонд, 2018. – 240 с. – ISBN 966-934-113-6.
УДК        821.161.2
        Б18

Чумарна, М.  Поезія [Текст] / М. Чумарна. – Львів : Каменяр, 2018. – 39 с. – (25 улюблених віршів ; вип.16). – ISBN 966-607-450-7.
УДК        821.161.2
        Ч-90

Савчин, Я.  Для двох сердець... [Текст] : інтимна лірика / Я. Савчин. – Львів : Каменяр, 2017. – 34 с. – (25 улюблених віршів ; вип.17). – ISBN 966-607-445-3.
УДК        821.161.2
        С13

Каленіченко, К. П.  Під небесами осяйними [Текст] : поезії / К. П. Каленіченко. – Д. : Журфонд, 2018. – 88 с. – ISBN 966-934-121-1.
УДК        821.161.2
        К17

Фенчак, М. М.  Блукання по зимі [Текст] : поезії / М. М. Фенчак. – Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2017. – 112 с. – ISBN 617-620-258-5.
УДК        821.161.2
        Ф42

Ковальчук, Л. В.  На "до " і "знаю ціни" [Текст] : [лірика] / Л. В. Ковальчук. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 120 с. – ISBN 617-7590-26-1.
УДК        821.161.2
        К56

Яновська, М. М.  Не забувай [Текст] : [лірика] / М. М. Яновська. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 120 с. – ISBN 617-7590-37-7.
УДК        821.161.2
        Я64

Топчій, В. О.  Містика Болдиних гір [Текст] : [оповідання] / В. О. Топчій. – Чернігів : Вид. Брагинець О.В., 2018. – 28 с.+ 28 с. – (Легенди стародавнього Чернігова). – Кн.-перекрутка.- В спільній обкл. з кн. Мистика Болдиных гор. - Укр. та рос. мовами. – ISBN 617-7570-08-9.
УДК        821.161.2
        Т58

Бойчук, І. І.  Умившись кров‘ю ворогів [Текст] : лірика / І. І. Бойчук. – Львів : ЗУКЦ, 2018. – 120 с. – ISBN 617-655-165-2.
УДК        821.161.2
        Б77

Прокопович, В. А.  Сірі волошки [Текст] : [лірика] / В. А. Прокопович. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 76 с. – ISBN 617-7590-15-5.
УДК        821.161.2
        П80

Стефанець, А. Я.  Почуття Всесвіту [Текст] : [поезія] / А. Я. Стефанець. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 108 с. – ISBN 617-7590-17-9.
УДК        821.161.2
        С79

Викторов, О. Г.  Слепой Странник [Текст] : [поэзия] / О. Г. Викторов. – Хмельницкий : Изд. Стасюк Л.С., 2018. – 184 с. – ISBN 617-7590-39-1.
УДК        821.161.2
        В43

Дубас, Л.  Поезії [Текст] : [збірка] / Л. Дубас. – К. : Журн. "Радуга", 2017. – 208 с. – ISBN 966-281-082-0.
УДК        821.161.2
        Д79

Метай, А. С.  Душі ясні зорі [Текст] : зб. поезії та прози / А. С. Метай. – Ужгород : РІК-У, 2017. – 72 с. – ISBN 617-7404-67-4.
УДК        821.161.2
        М54

Гербіш, Н.  П‘ятнадцять дієвідмін радості [Текст] / Н. Гербіш. – Львів : Свічадо, 2017. – 128 с. – ISBN 966-938-102-6.
УДК        821.161.2
        Г37

Зимомря, М. І.  Візерунок життєвих стежин [Текст] / М. І. Зимомря. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 504 с. – ISBN 617-7372-13-3.
УДК        821.161.2
        З-62

Усик, В.  Ти хочеш зі мною злетіти? [Текст] : [зб. віршів та новел] / В. Усик. – Переяслав-Хмельницький : КСВ, 2017. – 152 с. – ISBN 966-8906-68-8.
УДК        821.161.2
        У74

Кравчук, П. Ф.  Танці Святого Вітта; Омела [Текст] : романи / П. Ф. Кравчук. – К. : Просвіта, 2017. – 400 с. – ISBN 617-7201-53-2.
УДК        821.161.2
        К78

Волошина, К. В.  Вітри [Текст] : поезія / К. В. Волошина ; худож. А. Гаєва. – К. : LAURUS, 2017. – 140 с. – ISBN 617-7313-04-4.
УДК        821.161.2
        В68

Леонюк, В. Г.  Останні на бойовищі [Текст] : докум. повість / В. Г. Леонюк. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2017. – 64 с. – ISBN 617-7363-49-0.
УДК        821.161.2
        Л47

Учурханова, Л. М.  Мрії - вір! [Текст] : проза, есе / Л. М. Учурханова. – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2017. – 90 с. – ISBN 617-7363-43-8.
УДК        821.161.2
        У92

Штанько, Н.  Избранное [Текст] : поэт. сб. / Н. Штанько. – Константиновка : Укрвест Лтд, 2018. – 336 с. – ISBN 966-97731-0-4.
УДК        821.161.2
        Ш87

Процюк, С. В.  Аналіз крові [Текст] / С. В. Процюк. – К. : Грані-Т, 2010. – 144 с. – (De profundis). – ISBN 966-465-267-1.
УДК        821.161.2
        П84

Керанчук, П. Я.  Любов [Текст] : вірші та проза / П. Я. Керанчук. – Чугуїв; Х. : Оперативна поліграфія, 2017. – 202 с. – ISBN 966-8354-35-9.
УДК        821.161.2
        К36

Коваленко, А. І.  Спостерігач без жодних прав [Текст] : поет. зб. / А. І. Коваленко. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 170 с. – ISBN 617-7590-16-2.
УДК        821.161.2
        К56

Польова, В. А.  Зернятко макове [Текст] : поезії / В. А. Польова. – Житомир : Рута, 2018. – 180 с. – ISBN 617-581-338-6.
УДК        821.161.2
        П53

Дупелич, С. В.  Одкровення [Текст] : поезії, оповідання, етюди, образки / С. В. Дупелич. – Полонне; Шепетівка : ФОП Гусєв Л.Л., 2018. – 244 с. – ISBN 966-97757-0-2.
УДК        821.161.2
        Д83

Бондаренко, Й. Д.  Три вироки. Історія незламної правди [Текст] / Й. Д. Бондаренко. – Луцьк : Християнське життя, 2017. – 280 с. – ISBN 617-503-162-9.
УДК        821.161.2
        Б81

Медко, О. О.  Категорія SACRUM [Текст] : [зб. віршів] / О. О. Медко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2017. – 112 с. – ISBN 617-7433-27-8.
УДК        821.161.2
        М42

Плюшко, С. М.  Очиця [Текст] : Поетичні витоки душі / С. М. Плюшко. – К. : Центр ДЗК, 2018. – 192 с. : 16 с. іл. – ISBN 617-7175-43-7.
УДК        821.161.2
        П40

Прихненко, А. В.  Стихия любви [Текст] : избранные стихи о любви / А. В. Прихненко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 336 с. – ISBN 966-197-518-6.
УДК        821.161.2
        П77

Горбачова, А. М.  Мелодія кохання [Текст] : [зб. поезій] / А. М. Горбачова. – Дрогобич : Коло, 2017. – 244 с. – ISBN 617-642-278-5.
УДК        821.161.2
        Г67

Мацько, В.  Стерта рима [Текст] : [поезії] / В. Мацько ; пер. пол. Т. Карабович. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2017. – 72 с. – Укр. та пол. мовами. – ISBN 617-531-172-1.
УДК        821.161.2
        М36

Фідик, І.  Нитка Аріадни [Текст] : поезії / І. Фідик. – Дрогобич : Коло, 2017. – 164 с. – ISBN 617-642-284-6.
УДК        821.161.2
        Ф50

Блоха-Макаров, І. М.  Повернемось до витоків своїх [Текст] : [поезії] / І. М. Блоха-Макаров. – Д. : Журфонд, 2018. – 104 с. – ISBN 966-934-105-1.
УДК        821.161.2
        Б70

Купрієнко, О. М.  Ренесанс [Текст] : [поезія] / О. М. Купрієнко. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 248 с. – ISBN 617-7590-38-4.
УДК        821.161.2
        К92

Купрієнко, О. М.  Після смерті лиш секс [Текст] : [еротична поезія] / О. М. Купрієнко. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 176 с. – ISBN 617-7590-23-0.
УДК        821.161.2
        К92

Пасічник, А.  В обіймах слів [Текст] : [поет. зб.] / А. Пасічник. – Тернопіль : Крок, 2018. – 154 с. – ISBN 617-692-458-6.
УДК        821.161.2
        П19

Чумак-Грунковська, Л. Б.  Подих рідного краю [Текст] : зб. віршів / Л. Б. Чумак-Грунковська. – Врадіївка : Вид. Коваленко А.Г., 2018. – 104 с.
УДК        821.161.2
        Ч-90

Польченко, О.  Розкидане каміння [Текст] : [зб. поезій] / О. Польченко. – Запоріжжя : Дике Поле, 2017. – 228 с. – ISBN 966-7433-18-6.
УДК        821.161.2
        П53

Берегова, Н. Б.  Прості історії простих людей [Текст] / Н. Б. Берегова. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 256 с. – ISBN 617-7590-22-3.
УДК        821.161.2
        Б48

Покальчук, Ю. В.  Окружна дорога [Текст] : повісті та оповідання / Ю. В. Покальчук. – Х. : Фоліо, 2004. – 511 с. – (Література). – ISBN 966-03-2729-3.
УДК        821.161.2
        П48

Возбранна, Т. Г.  А правда десь посередині [Текст] : [лірика] / Т. Г. Возбранна. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 84 с. – ISBN 617-7590-19-3.
УДК        821.161.2
        В64

Щербаков, В. З.  Інтерв‘ю з мухою; Москва, А-100 [Текст] : іронічні оповідання, п‘єса / В. З. Щербаков. – К. : Либідь, 2009. – 216 с. – ISBN 966-06-0566-4.
УДК        821.161.2
        Щ61

Безклубенко, С. Д.  Дві долі... [Текст] : докум. повість в епістолярному форматі / С. Д. Безклубенко. – К. : КНУКіМ, 2017. – 135 с. – ISBN 966-602-224-3.
УДК        821.161.2
        Б39

Барна, В. А.  Храм вічності душі [Текст] : вибране / В. А. Барна. – Тернопіль : Лілея, 2008. – 216 с. – (Світова духівниця українства ; ч.8). – ISBN 966-656-152-0.
УДК        821.161.2
        Б25

Грабовський, П. А.  Я не співець чудовної природи... [Текст] : Поезії. Переклади і переспіви. Нариси. Статті. Листи / П. А. Грабовський. – Х. : Основа, 2005. – 320 с. – ISBN 966-8982-00-2.
УДК        821.161.2
        Г75

Яновський, Ю.  Майстер корабля [Текст] : роман / Ю. Яновський. – Нью-Йорк : Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці, 1954. – 239 с.
УДК        821.161.2
        Я64

Лебединський, М. А.  Лікувальні строфи [Текст] / М. А. Лебединський. – К. : Фенікс, 2009. – 104 с. – ISBN 966-651-688-9.
УДК        821.161.2
        Л33

Скирда, Л. М.  Ad Astra! [Текст] : вибрані поезії / Л. М. Скирда. – К. : РІК, 2000. – 424 с. – ISBN 966-95842-0-5.
УДК        821.161.2
        С42

Коломієць, М. І.  Мої Гаваї [Текст] : [вірші] / М. І. Коломієць. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2016. – 72 с. – ISBN 617-513-417-7.
УДК        821.161.2
        К61

Солодовник, І. С.  На вістрі пера [Текст] : гуморески, байки, мініатюри / І. С. Солодовник. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2016. – 104 с. – ISBN 617-513-429-0.
УДК        821.161.2
        С60

Сычев, Н. Е.  Ваши светлые имена [Текст] : [сборник] / Н. Е. Сычев. – Хмельницкий : ЧЛП Цюпак А.А., 2016. – 156 с. – ISBN 617-513-403-0.
УДК        821.161.2
        С95

Скоп, Л. А.  Просто час [Текст] : [лірика] / Л. А. Скоп. – Дрогобич : Коло, 2016. – 32 с. – ISBN 617-642-262-4.
УДК        821.161.2
        С44

Фастівець, Г. Ф.  Три любові Петра Однолюба [Текст] : повість / Г. Ф. Фастівець. – Суми : Мрія-1, 2017. – 212 с. – ISBN 966-566-679-9.
УДК        821.161.2
        Ф26

Крижанівська, Т.  Смоковний сад [Текст] : поезія, проза / Т. Крижанівська. – К. : Республіка, 1998. – 87 с. – ISBN 5-308-01701-8.
УДК        821.161.2
        К82

Козаченко, І.  Обітована [Текст] : поезії / І. Козаченко. – К. : Республіка, 1998. – 151 с. – ISBN 5-308-01700-Х.
УДК        821.161.2
        К59

Дробний, І. С.  Син мужицький. Золоте коріння... [Текст] : [збірка] / І. С. Дробний. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – 216 с. – ISBN 617-7274-38-3.
УДК        821.161.2
        Д75

Балынский, Д. В.  Розовое пламя [Текст] : проза, поэзия / Д. В. Балынский. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 172 с. – ISBN 966-197-490-5.
УДК        821.161.2
        Б20

Шевчук, В.  Жінка-змія [Текст] : [повісті] / В. Шевчук. – Львів : Класика, 1998. – 174 с. – (Сучасна проза). – ISBN 966-7493-04-0.
УДК        821.161.2
        Ш37

Костенко, Л. В.  Маруся Чурай [Текст] : [іст. роман у віршах] / Л. В. Костенко. – К. : Рад. письменник, 1979. – 187 с. – ISBN 0 908480 07 5.
УДК        821.161.2
        К72

Ткачик, Н.  Наскрізь [Текст] : [збірка] / Н. Ткачик. – К. : Discursus : Пилипчак В.Г., 2014. – 56 с. – ISBN 0-9007045-7-3.
УДК        821.161.2
        Т48

Ковальчук, П. І.  Чисті криниці [Текст] : роман / П. І. Ковальчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – 320 с. – ISBN 966-457-137-8.
УДК        821.161.2
        К56

Кононенко, Є.  Поза часом [Текст] : есеї / Є. Кононенко. – Львів : Кальварія, 2017. – 160 с. – ISBN 966-663-354-8.
УДК        821.161.2
        К64

Дністровий, А.  Черепаха Чарльза Дарвіна [Текст] : вибрані поезії, поеми, переклади, есеї / А. Дністровий. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2015. – 192 с. – ISBN 617-614-109-9.
УДК        821.161.2
        Д54

Кононенко, Є.  Симбалайн [Текст] : повість, новели, поезії / Є. Кононенко. – Львів : Кальварія, 2015. – 160 с. – ISBN 966-663-348-7.
УДК        821.161.2
        К64

Бойченко, О.  П‘ятдесят відсотків рації [Текст] : вибране і нове / О. Бойченко. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2016. – 160 с. – ISBN 617-614-116-7.
УДК        821.161.2
        Б77

Єщенко, М. Ю.  Бібліотекарки не виходять заміж [Текст] : пригодницька повість / М. Ю. Єщенко. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 120 с. – ISBN 617-517-278-0.
УДК        821.161.2
        Є97

Іздрик, Ю.  Summa [Текст] / Ю. Іздрик, Є. Нестерович. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2016. – 144 с. – ISBN 617-614-130-3.
УДК        821.161.2
        І-36

Світлична, Н. О.  Твори [Текст] : Автобіографія. Спогади. Статті. Інтерв‘ю. Листи / Н. О. Світлична. – Луганськ : Знання, 2006. – 212с. – ISBN 966-8151-43-7.
УДК        821.161.2
        С24

Рихлюк, В.  Поетичний калейдоскоп [Текст] : [поет. зб.] / В. Рихлюк. – Вінниця : Діло, 2017. – 208 с. – ISBN 617-662-086-0.
УДК        821.161.2
        Р55

Ніколаєнко, Ю. М.  Осіння розмова [Текст] : зб. поезії та прози / Ю. М. Ніколаєнко. – Д. : Ліра, 2017. – 156 с. – ISBN 966-383-906-6.
УДК        821.161.2
        Н63

Холодарева, Е.  В лабиринтах осенней сказки [Текст] : стихи / Е. Холодарева. – К. : Друкарский двор О. Федорова, 2017. – 84 с. – ISBN 617-7380-75-6.
УДК        821.161.2
        Х73

Суслова, О.  Судьбы причудливый узор [Текст] : стихи / О. Суслова. – Запорожье : Статус, 2018. – 104 с. – ISBN 617-7353-83-V.
УДК        821.161.2
        С90

Сіробаба, М. В.  Луна легковажності [Текст] : поезії / М. В. Сіробаба. – Слов‘янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2018. – 216 с. – ISBN 966-2762-76-1.
УДК        821.161.2
        С40

Севернюк, Т. А.  Зимний мятеж: Ниспосланное любовью [Текст] : поэзия / Т. А. Севернюк. – Черновцы : Друк Арт, 2017. – 176 с. – ISBN 617-7465-07-1.
УДК        821.161.2
        С28

Йолтуховська-Скоропис, Л. М.  Нації Пролог [Текст] : зб. поет. творів / Л. М. Йолтуховська-Скоропис. – Львів : Растр-7, 2018. – 72 с. – ISBN 617-7497-34-8.
УДК        821.161.2
        Й75

Андрушко, І. В.  До вічних джерел [Текст] : [вірші] / І. В. Андрушко. – Чернівці : Друк Арт, 2017. – 252 с. – ISBN 617-7465-27-9.
УДК        821.161.2
        А66

Пшиченко-Тихоступ, І. В.  Омріювана даль [Текст] : зб. поезії / І. В. Пшиченко-Тихоступ. – Хмельницький : Вид. ФОП Стасюк Л.С., 2017. – 104 с. – ISBN 617-7590-01-8.
УДК        821.161.2
        П93

Чередниченко, В. І.  Що на світі найкрутіше, або за миттю навздогін [Текст] : [повістування] / В. І. Чередниченко. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2017. – 112 с. – ISBN 617-7590-02-5.
УДК        821.161.2
        Ч-46

Шемет, Л. М.  Рідний берег [Текст] : [поезія, байки, гуморески] / Л. М. Шемет. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2017. – 144 с. – ISBN 617-7461-93-6.
УДК        821.161.2
        Ш46

Онацька, Г. М.  Іволзі весна наснилась [Текст] : поезії (вибране) / Г. М. Онацька. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2017. – 140 с. – ISBN 617-7461-95-0.
УДК        821.161.2
        О-58

Зарівна, М. Я.  Струни серця [Текст] : [лірика, проза] / М. Я. Зарівна. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2017. – 72 с. – ISBN 617-7461-96-7.
УДК        821.161.2
        З-34

Длугунович, А. В.  Трояндова блакить нескорених небес [Текст] : [поезія та проза] / А. В. Длугунович. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2017. – 128 с. – ISBN 617-7590-05-6.
УДК        821.161.2
        Д51

Близнюк, Н.  Печать Іоанна [Текст] : вибране / Н. Близнюк. – Тернопіль : Zazaprint, 2017. – 84 c. – ISBN 617-7521-08-8.
УДК        821.161.2
        Б69

Пономаренко, Є. М.  Впаде роса на суховії [Текст] : поезії / Є. М. Пономаренко. – Хмельницький : Вид. ФОП Стасюк Л.С., 2017. – 136 с. – ISBN 617-7590-07-0.
УДК        821.161.2
        П56

Ставнійчук, М. П.  Безсоння мого карамель... [Текст] : [лірика] / М. П. Ставнійчук. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2017. – 104 с. – ISBN 617-7590-00-1.
УДК        821.161.2
        С76

Головченко, І. П.  Калейдоскоп відчутого життя... [Текст] : поезії / І. П. Головченко. – Суми : Мрія-1, 2017. – 116 с. – ISBN 966-566-691-2.
УДК        821.161.2
        Г61

Палій, А.-В.  Третій час [Текст] : поезія / А.-В. Палій. – Тернопіль : Zazaprint, 2017. – 80 с. – ISBN 617-7521-09-6.
УДК        821.161.2
        П14

Саніцька, Д.  Натщесерце [Текст] : [поезії] / Д. Саніцька. – Вінниця : Едельвейс і Ко, 2017. – 72 с. – ISBN 617-7237-34-0.
УДК        821.161.2
        С18

Шевченко, О.  Грани... Світи... [Текст] : [сборник] / О. Шевченко, А. Шевченко. – К. : [б. в.], 2018. – 149 с.
УДК        821.161.2
        Ш37

Горобець, Н. І.  Цінуй життя [Текст] : [поезії / Н. І. Горобець ; Н.І. Горобець]. – К.; Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2017. – 112 с. – Авт. вказаний над вих. дан. – ISBN 617-7556-07-6.
УДК        821.161.2
        Г70

Перцович, В.  Відлуння гір [Текст] : [поет. зб.] / В. Перцович. – Львів : ПАІС, 2017. – 64 с. – ISBN 617-7065-79-0.
УДК        821.161.2
        П27

Грицюк, О. В.  Би(і)ли(і)нгва [Текст] : графіка і поезії / О. В. Грицюк. – К. : Друкарський двір О. Федорова, 2017. – 268 с. – ISBN 617-7380-78-7.
УДК        821.161.2
        Г85

Майданович, Т. В.  Озиме жито війни [Текст] : поезії / Т. В. Майданович. – К. : Дніпро, 2017. – 96 с. – Текст парал. рос. мовою. – ISBN 966-578-280-3.
УДК        821.161.2
        М14

Майданович, Т. В.  Небо над Україною [Текст] : поезії / Т. В. Майданович. – К. : Дніпро, 2017. – 96 с. – ISBN 966-578-283-4.
УДК        821.161.2
        М14

Я дякую тобі... [Текст] : літературний альманах. Ч. 1 / [упоряд. Л.С. Стасюк]. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2017. – 200 с. – ISBN 617-7590-10-0.
УДК        821.161.2(082)
        Я11

Я дякую тобі... [Текст] : літературний альманах. Ч. 2 / [упоряд. Л.С. Стасюк]. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2017. – 200 с. – ISBN 617-7590-11-7.
УДК        821.161.2(082)
        Я11

Поетичні перлини Слобожанщини [Текст] : поет. зб. : [літературний альманах / М.М. Бережна, І.В. Борисенко, О.В. Борисенко та ін.]. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2017. – 120 с. – ISBN 617-7461-92-9.
УДК        821.161.2(082)
        П45

Трикутник [Текст] / В.С. Костьо, З.В. Тесличко, С.В. Кедик. – Хмельницький : ФОП Стасюк Л.С., 2017. – 128 с. – ISBN 617-7461-99-8.
УДК        821.161.2(082)
        Т67

Скіфія 2017. Зима [Текст] : альманах / [упоряд. О. Апальков]. – Канів : Склянка Часу, 2017. – 224 с. – Зміст авт.: Я. Савчин, Л. Силіна, Н. Віленська та ін. – ISBN 617-7425-22-8.
УДК        821.161.2(082)
        С42

Тернівські стожари [Текст] : поезія та проза / [ред. В. Іванова]. – Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. – 157 с. – ISBN 617-7232-36-9.
УДК        821.161.2(082)
        Т35

Откровение [Текст] : литературный альманах / [сост. Т.В. Сулейманова]. – Павлоград : Арт Синтез, 2017. – 203 с. – ISBN 617-7232-34-5.
УДК        821.161.2(082)
        О-83

Вітри часів [Текст] : книга поезій / [упоряд. А. Спірідончева]. – К. : Друкарський двір О. Федорова, 2018. – 144 с. – ISBN 617-7380-53-4.
УДК        821.161.2(082)
        В54

Франківськ, місто янголів [Текст] : літературна антологія / [упоряд. В. Карп‘юк]. – Брустурів : Дискурсус, 2013. – 163 с. – ISBN 966-97314-2-5.
УДК        821.161.2(082)
        Ф83

Кружево рифм [Текст] : [альманах : сб. поэзии / сост. А.С. Милославская]. – Д. : Герда, 2016. – 184 с. – ISBN 617-7097-59-3.
УДК        821.161.2(082)
        К84

З любов‘ю в серці... [Текст] : зб. студ. поезії : 100-річчю ДЗ "ДМА МОЗ України" присвяч. – Д. : Ліра, 2017. – 156 с. – ISBN 966-383-856-4.
УДК        821.161.2(082)
        З-11

Окрилені Словом [Текст] : [альманах] : До 20-річчя творчого клубу "Ліра" / [редкол.: Л. Кур‘ян та ін.]. – Кам‘янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2018. – 128 с. – ISBN 617-620-263-9.
УДК        821.161.2(082)
        О-51

Дніпровські думи [Текст] : Вірші. Проза. Літературна критика / [уклад. Л.В. Ленська]. – Д. : Вид. О. Ленський, 2018. – 240 с. – ISBN 617-7199-71-6.
УДК        821.161.2(082)
        Д54

Первоцвіт [Текст] : поезія / [упоряд. М. Ткач, І. Аліференко]. – Чернігів : Вид. Брагинець О.В., 2018. – 140 с. – (Стартап "Дотиком душі"). – ISBN 617-7570-09-6.
УДК        821.161.2(082)
        П26

Думки романтика [Текст] : літературний альманах. Ч.1 / [упоряд. Л.С. Стасюк]. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 200 с. – ISBN 617-7590-31-5.
УДК        821.161.2(082)
        Д82

Думки романтика [Текст] : літературний альманах. Ч.2 / [упоряд. Л.С. Стасюк]. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 200 с. – ISBN 617-7590-32-2.
УДК        821.161.2(082)
        Д82

Думки романтика [Текст] : літературний альманах. Ч.3 / [упоряд. Л.С. Стасюк]. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 200 с. – ISBN 617-7590-33-9.
УДК        821.161.2(082)
        Д82

Думки романтика [Текст] : літературний альманах. Ч.4 / [упоряд. Л.С. Стасюк]. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 216 с. – ISBN 617-7590-34-6.
УДК        821.161.2(082)
        Д82

Думки романтика [Текст] : літературний альманах. Ч.5 / [упоряд. Л.С. Стасюк]. – Хмельницький : Вид. Стасюк Л.С., 2018. – 224 с. – ISBN 617-7590-35-3.
УДК        821.161.2(082)
        Д82

Український постапокаліпсис [Текст] : зб. конкурсних робіт / [М. Старжевська, І. Хом‘як, Б. Явір та ін.]. – К. : Укр. видавнича спілка ім. Ю. Липи, 2018. – 183 с. – ISBN 966-1513-49-4.
УДК        821.161.2(082)
        У45

Золотий спалах "Веселки" (1964-2014 рр.) [Текст] : літ. зб. / [упоряд. О. Форманчук]. – Д. : ФОП Середняк Т.К., 2014. – 333 с.
УДК        821.161.2(082)
        З-80

Злотник-Шагіна, О. О.  Українська література XVI-XVIII століть у науковому світі Івана Франка [Текст] : [монографія] / О. О. Злотник-Шагіна. – К. : Логос, 2017. – 202 с. – ISBN 617-7442-73-7.
УДК        821.161.2.0
        З-68

Гончарук, П. С.  Суспільно-політичні та історичні погляди П.О. Куліша [Текст] : До 110-ої річниці його світлої пам‘яті (1819-1897) : [монографія] / П. С. Гончарук. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 264 с. – ISBN 966-8683-34-Х.
УДК        821.161.2.0
        Г65

Лівенко, І. М.  Модель світу та форми її художнього вираження в поезії Юрія Тарнавського [Текст] : монографія / І. М. Лівенко. – Д. : Січ, 2007. – 279 с. – ISBN 966-511-297-Х.
УДК        821.161.2.09
        Л55

Агеєва, В.  Візерунок на камені. Микола Бажан: життєпис (не)радянського поета [Текст] / В. Агеєва. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. – 496 с. – ISBN 617-679-452-3.
УДК        821.161.2.09
        А23

Рожко, В. Є.  Тарас Шевченко і Волинь [Текст] : до 200-річчя народж. Національного Пророка України 1814-2014 рр. / В. Є. Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012. – 184 с. – ISBN 966-361-706-0.
УДК        821.161.2.09
        Р63

Неборак, В.  Іван Франко: вершини і низини [Текст] : інтерпретації вибраних віршів, циклів і поем зі збірки "З вершин і низин" / В. Неборак. – Вид. 2-е, випр. – Львів : Срібне слово, 2017. – 224 с. – (Франкознавча серія ; вип. 15). – ISBN 966-8399-38-1.
УДК        821.161.2.09
        Н39

Чужа, Ф. О.  Слово про Слово. Рецензії. Відгуки. Статті [Текст] : [зб. рецензій] / Ф. О. Чужа. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. – 96 с. – ISBN 617-639-117-3.
УДК        821.161.2.09(08)
        Ч-86

Шевченко Тарас буде жити у віках : Шевченкознавчі студії, присвячені 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря [Текст] : [кол. моногр. / за заг. ред. В.Г. Чернеця]. – К. : НАКККіМ, 2014. – 174 с.
УДК        821.161.2.09(082
        Ш37

Шевченко і ми [Текст] : зб. доп. для відзначення 150-річчя з дня народж. Т. Шевченка / ред. В. Стецюк. – Нью Йорк; Париж; Торонто : Наукове Товариство ім. Шевченка в ЗДА, 1965. – 156 с. – (Записки Наукового Товариства ім. Шевченка ; т.CLXXX).
УДК        821.161.2.09(082)
        Ш37

Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти [Текст] : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-літтю від дня народж. Т. Шевченка; Київ; 27-28 лютого 2014 р. / [редкол.: В.Г. Чернець (голова) та ін.]. – К. : НАКККіМ, 2014. – 192 с.
УДК        821.161.2.09(082)
        Ф42

Грабарь, В.  Овчарь [Текст] : драма из сельского житя подля сужета Сіона Сілвая на 4 дії / В. Грабарь, М. Лугош. – Факсіміл. выд. – Ужгород : Выд-во В. Падяка, 2017. – 112 с. – (Русинське факсіміле ; кн.3). – Русинською мовою. – ISBN 966-387-110-3.
УДК        821.161.2‘282.2
        Г75

Skyrda, L.  L‘Eclat de l‘Ame au Soleil Levant [Текст] : poemes / L. Skyrda. – Tokyo; Paris; Kyiv : Maison d‘Edition "L‘Universite de Kiev", 2010. – 262 p. – Фр. мовою. – ISBN 966-439-342-0.
УДК        821.161.2=133.1
        S66

Skyrda, L.  Le farfalle e i fiori [Текст] / L. Skyrda. – Roma : Astra, 2009. – 300 p. – Фр. мовою.
УДК        821.161.2=133.1
        S66

Яніцька, А.  Модерністка з Волині. Про творчість Габріелі Запольської [Текст] : монографія / А. Яніцька ; пер. з пол. І. Шевченко. – К. : Ун- т "Україна", 2017. – 312 с. – (Київські полоністичні студії ; т. 30). – ISBN 966-388-548-3.
УДК        821.162.1.09
        Я62

Панковчин, В.  Це буде гарний похорон [Текст] : [оповідання] / В. Панковчин ; [пер. зі словац. М. Славець]. – Ужгород : Ліра, 2016. – 136 с. – ISBN 617-596-230-5.
УДК        821.162.4
        П16

Іванов, З.  Жереб [Текст] : поезії / З. Іванов ; [пер. з болг. Д. Білоус та ін.]. – К. : Журн. "Радуга", 2017. – 119 с. – ISBN 966-281-084-4.
УДК        821.163.2
        І-20

Черняев, Х.  Единствена любов [Текст] : поезия / Х. Черняев ; превод от българ на М. Мартинюк. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 116 с. – (Съвременна балканска поезия). – Болгар. мовою. – ISBN 617-517-266-7.
УДК        821.163.2=163.2
        Ч-49

Родев, Д.  В очікуванні Нобелівської премії [Текст] : роман / Д. Родев ; пер. з македон. А. Багряної. – Луцьк : Твердиня, 2017. – 136 с. – ISBN 617-517-270-4.
УДК        821.163.3
        Р60

Погачар, М.  Людина вечеряє в капцях свого батька [Текст] : [поезії] / М. Погачар ; з хорв. пер. А. Татаренко та А. Любка. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2016. – 72 с. – ISBN 617-614-149-.5.
УДК        821.163.42
        П43

Мозетіч, Б.  Манія [Текст] / Б. Мозетіч ; пер. зі словен. та фр. Д. Чистяка. – К. : Журн. "Радуга", 2017. – 104 с. – (Поети світу). – ISBN 966-281-080-6.
УДК        821.163.6
        М74

Поезія Вірменії [Текст] : Авторська антологія / упоряд. та пер. з вірм. М. Нестерчука. – Єреван : ArPrint, 2011. – 360 с. – ISBN 9939-9053-0-3.
УДК        821.19(082)
        П45

Воробей, О. С.  Новітня література Китаю [Текст] : навч. посіб. / О. С. Воробей, К. Г. Мурашевич. – К. : Логос, 2017. – 238 с. – ISBN 617-7442-86-7.
УДК        821.581.09(075.8)
        В75

Колеснікова, В. А.  Сторінки життя Вікентія Хвойки [Текст] / В. А. Колеснікова. – К. : ФОП Корвін-Піотровський А.О., 2008. – 76 с. – ISBN 966-02-4868-7.
УДК        902:929(477)
        К60

Колода, В. В.  Сільське господарство населення Хозарського каганату в лісостеповій зоні [Текст] : [монографія] / В. В. Колода, С. А. Горбаненко. – К. : Академперіодика, 2018. – 170 с. – ISBN 966-360-347-6.
УДК        904:63(477)"04/14"
        К61

Переяславщина: люди та їхні справи [Текст] / [упоряд. Т. Панченко]. – Переяслав-Хмельницький : КСВ, 2017. – 544 с. – ISBN 966-8906-69-5.
УДК        908(477.41)
        П27

Які ж ми люди... [Текст] : історія, події, факти, спогади, інформації / авт.-упоряд. А.І. Малик ; за ред. А.В. Рудя. – Кам‘янець-Подільський : Рута, 2017. – 208 с. – ISBN 617-7381-99-9.
УДК        908(477.43)
        Я45

Малаков, Д.  Двадцять дев‘ять зупинок від Хмільника до Хмельницького [Текст] : [путівник] / Д. Малаков. – 2-е вид., стер. – К. : Грані-Т, 2010. – 120 с. – (Путівники). – ISBN 966-465-249-7.
УДК        908(477.43/.44)(036)
        М18

Гуцульщина в гомоні віків [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.; Львів ; 6 травня 2011 р. : З нагоди 20-ї річниці товариства "Гуцульщина" в м. Львові / [відп. ред. П.С. Сіреджук]. – Львів : Тріада плюс, 2011. – 440 с. – ISBN 966-486-105-9.
УДК        908(477.85/87)(082)
        Г97

Креховецький, І.  Галицькі села на березі Дністра [Текст] / І. Креховецький, А. Фіголь. – Івано-Франківськ : Ярина, 2016. – 80 с. – ISBN 966-97589-1-0.
УДК        908(477.86)
        К80

Магдиш, І.  Три шляхи Закарпаттям [Текст] : [путівник] / І. Магдиш. – 2-е вид., стер. – К. : Грані-Т, 2010. – 60 с. – (Путівники). – ISBN 966-465-061-5.
УДК        908(477.87)(036)
        М12

Вакулишин, С. М.  Не Мій Київ [Текст] : зб. ст. з концептуального києвознавства / С. М. Вакулишин. – К. : Світ Успіху, 2014. – 208 с. – ISBN 966-8352-86-07.
УДК        908(477-25)
        В14

Державна бібліотека України для юнацтва.  Японія - країна, де сходить сонце [Текст] : інформ.-бібліогр. матер. / Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад. Г. Буркацька ; відп. за вип. Г.А. Саприкін]. – К. : ДБУ для юнацтва, 2017. – 82 с. – (Подорожуючи країнами світу).
УДК        908(520)(048)
        Д36

Україна. Верховна Рада.  Шевченко Тарас як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження) [Текст] : матер. парламентських слухань у Верховній Раді України; 5 березня 2014 р. / Україна. Верховна Рада ; [відп. за вип. К.К. Грабчак]. – К. : Парламентське вид-во, 2014. – 200 с. – ISBN 966-611-968-4.
УДК        929(477)+821.161.2.0
        У45

Треті Зарембівські читання [Текст] : матер. Третіх Всеукр. Зарембівських наук. читань "Українське пам‘яткознавство: сучасні пробл. та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам‘яткознавства НАН України і УТОПІК; м. Київ; 23 травня 2011 р. / [редкол.: О.М. Титова (голова) та ін.]. – К. : Центр пам‘яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – 272 с. – ISBN 966-8999-37-6.
УДК        930.2(477)(082)
        Т66

Четверті Зарембівські читання [Текст] : матер. Четвертих Всеукр. Зарембівських наук. читань "Українське пам‘яткознавство: сучасні пробл. та тенденції", присвяч. 150-річчю від дня народж. акад. В.І. Вернадського; м. Київ; 17 квітня 2013 р. / [редкол.: О.М. Титова (голова) та ін.]. – К. : Центр пам‘яткознавства НАН України і УТОПІК, 2013. – 256 с. – ISBN 966-8999-54-3.
УДК        930.2(477)(082)
        Ч-52

Другі Зарембівські читання [Текст] : матер. Других Всеукр. Зарембівських наук. читань :"Українське пам‘яткознавство: сучасні проблеми та тенденції"; м. Київ ; 22 січня 2009 р. / [редкол.: О.М. Титова (голова) та ін.]. – К. : Центр пам‘яткознавства НАН України і УТОПІК, 2009. – 239 с. – ISBN 966-8999-11-6.
УДК        930.2(477)(082)
        Д76

Сіверс, В. А.  Історія світової культури [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / В. А. Сіверс. – К. : НАКККіМ, 2017. – 204 с. – ISBN 966-452-255-4.
УДК        930.85(075.8)
        С34

Шевченко, Н. О.  Календарні системи світу як інтеграційна форма матеріальної і духовної культури [Текст] : монографія / Н. О. Шевченко. – К. : НАКККіМ, 2017. – 360 с. – ISBN 966-452-251-6.
УДК        930.85:006.95
        Ш37

Потульницький, В. А.  Корона та ціна: Історіософія династичної історії Центральної та Східної Європи IX-XVIII століть [Текст] : [монографія] / В. А. Потульницький. – Львів : Наутілус, 2018. – 307 с. – ISBN 966-957459-5.
УДК        930:94(4)"08/17"
        П64

Україна. Верховна Рада.  Сімдесят п‘яті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність [Текст] : матер. парламентських слухань у Верховній Раді України 27 вересня 2016 р. / Україна. Верховна Рада ; [упоряд. Ю.П. Дяченко]. – К. : Парламентське вид-во, 2017. – 80 с. – (Парламентські слухання). – ISBN 966-922-089-9.
УДК        94(=411.16):341.485]"1941/1945"(082)
        У45

Магочій, П.-Р.  Євреї та українці: тисячоліття співіснування [Текст] / П.-Р. Магочій, Й. Петровський-Штерн ; [пер. з англ. О. Форостина]. – Вид. 2-е, допов. – Ужгород : Вид-во Валерія Падяка, 2018. – 340 с. – ISBN 966-387-115-8.
УДК        94(=411.16):94(=161.2)
        М12

Дневник императрицы. Екатерина ІІ [Текст] / сост. И. Андреев. – М. : РИПОЛ классик, 2013. – 256 с. – (Легендарные судьбы). – ISBN 5-386-06472-3.
УДК        94(470+571)"17"
        Д54

Федоров, Ю.  Россия между фашизмом и распадом [Текст] / Ю. Федоров. – К. : Бизнесполиграф, 2017. – 144 с. – ISBN 966-139-078-1.
УДК        94(470+571)"19/20"
        Ф33

Fedorov, Y.  Russia Between Fascism and Disintegration [Текст] / Y. Fedorov. – Kyiv : Bisnespoligraf, 2017. – 134 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-139-077-4.
УДК        94(470+571)"19/20"=111
        F33

Магочій, П.-Р.  Україна: Історія її земель та народів [Текст] : [дослідження] / П.-Р. Магочій ; [пер. з англ. Е. Гийдель та ін.]. – Вид. 2-е, допов. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2017. – 814 с. – ISBN 966-387-111-0.
УДК        94(477)
        М12

Аваков, А. Б.  Ленін з нами? [Текст] / А. Б. Аваков ; [пер. з рос. Л.А. Логвиненка, В.М. Верховеня]. – Х. : Фоліо, 2017. – 157 с. – ISBN 966-03-8008-0.
УДК        94(477)
        А18

Костик, М. В.  Історія княжого Галича [Текст] : До 800-ліття від часу народження короля Данила Галицького / М. В. Костик. – Івано-Франківськ; Галич : Нова Зоря : Давній Галич, 2001. – 136 с. + Додаток 1. – ISBN 966-7363-62-7.
УДК        94(477)"08/13"
        К72

Сіцінський, Ю.  Поділля під владою Литви [Текст] / Ю. Сіцінський ; упоряд. Д. Ващук, М. Мошак. – Кам‘янець-Подільський : Медобори-2006, 2009. – 160с. – (З рукописної спадщини). – ISBN 966-1638-27-2.
УДК        94(477)"13/14"
        С41

Леп‘явко, С. А.  Козацькі війни К. Косинського та С. Наливайка [Текст] / С. А. Леп‘явко. – Х. : Фоліо, 2015. – 64 с. – ISBN 966-03-7314-3.
УДК        94(477)"15"
        Л48

Сорока, Ю. В.  Дмитро Байда-Вишневецький [Текст] / Ю. В. Сорока. – Х. : Фоліо, 2015. – 63 с. – ISBN 966-03-7243-6.
УДК        94(477)"15"
        С65

Гончарук, П. С.  Гірке похмілля: Нотатки з приводу селянсько-козацьких війн в Україні кінця XVI - середини XVII ст. [Текст] : монографія / П. С. Гончарук. – К. : НАКККіМ, 2012. – 140 с. – ISBN 966-452-087-1.
УДК        94(477)"15/16"
        Г65

Антонович, В. Б.  Про козацькі часи на Україні [Текст] / В. Б. Антонович ; [післям. М.Ф. Слабошпицького]. – К. : Дніпро, 1991. – 238с. – ISBN 5-308-01400-0.
УДК        94(477)"15/17"
        А72

Тома, Л. В.  Петро Конашевич Сагайдачний [Текст] / Л. В. Тома. – Х. : Фоліо, 2015. – 63 с. – ISBN 966-03-7240-5.
УДК        94(477)"16"
        Т56

Сорока, Ю. В.  Походи Богдана Хмельницького [Текст] / Ю. В. Сорока. – Х. : Фоліо, 2015. – 63 с. – ISBN 966-03-7242-9.
УДК        94(477)"16"
        С65

Журавльов, Д. В.  Іван Мазепа [Текст] / Д. В. Журавльов. – Х. : Фоліо, 2015. – 63 с. – ISBN 966-03-7244-3.
УДК        94(477)"16/17"
        Ж91

Хроненко, І. В.  Суспільно-політичні погляди та наукова спадщина М.І. Гулака: історико-культурологічний аналіз [Текст] : монографія : до 190-річчя від дня народж. М.І. Гулака / І. В. Хроненко. – К. : НАКККіМ, 2012. – 160 с. – ISBN 966-452-092-5.
УДК        94(477)"18"
        Х94

Гриневич, Я.  Доля України на митарствах [Текст] : ст. й матер. / Я. Гриневич. – Ню Йорк : Шлях, 1969. – 199 с.
УДК        94(477)"19"
        Г85

Авдеенко, С. И.  Афган. Боль и память [Текст] : воспоминания воинов-"афганцев" / С. И. Авдеенко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2017. – 92 с. – ISBN 966-197-521-6.
УДК        94(477)"19"
        А18

Двадцять п‘ять років: Заповіти незалежності України [Текст] / О.В. Савченко, Л.Г. Лук‘яненко, І.Ф. Драч та ін. – К. : Самміт-Книга, 2017. – 178 с. – ISBN 617-7434-76-3.
УДК        94(477)"19/20"
        Д22

Носа, М.  Високий храм незалежності [Текст] : [публіцистика, есе] / М. Носа. – Вид.2-е, доопрац. та допов. – Ужгород : КАУ, 2017. – 96 с.
УДК        94(477)"19/20"
        Н84

Купчик, О. Р.  Студенты-азербайджанцы города Киева в общественно-политической жизни Украины (1900-1917 гг.) [Текст] : [монография] / О. Р. Купчик, А. У. Дамиров. – К. : Изд. дом Д. Бураго, 2013. – 160 с. – ISBN 966-489-207-7.
УДК        94(477)"1900/1917"
        К92

Сорока, Ю. В.  Бій під Крутами [Текст] / Ю. В. Сорока. – Х. : Фоліо, 2015. – 63 с. – ISBN 966-03-7218-4.
УДК        94(477)"1918"
        С65

Кагарличчина пам‘ятає [Текст] : Свідчення очевидців, розповіді та спогади, авт. думки, записані юними дослідниками, освітянами, працівниками закладів культури, робочими групами місцевих рад Кагарличчини / [редкол.: В. Осада та ін.]. – Біла Церква : Вид. О. Пшонківський, 2008. – 176 с. – ISBN 966-2083-40-8.
УДК        94(477)"1932/1933"
        К12

Гауптман, М.  Забуті могили [Текст] / М. Гауптман ; [пер. з пол. А. Шарого]. – К. : Фенікс, 2017. – 175 с. – (Б-ка спогадів про Голокост). – ISBN 966-136-481-2.
УДК        94(477)"1941":341.485(=411.16)
        Г24

Avakov, A. B.  Is Lenin with us? [Текст] / A. B. Avakov. – Kharkiv : Folio, 2017. – 157 p. – Англ. мовою. – ISBN 966-03-8009-7.
УДК        94(477)=111
        A95

Дем‘янюк, О. Й.  Військово-політичні аспекти розвитку Волинської губернії у 1914 - 1921 роках [Текст] : монографія / О. Й. Дем‘янюк. – Луцьк : Твердиня, 2011. – 320 с. – ISBN 617-517-085-4.
УДК        94(477.82)"19"
        Д32

Хоменко, О. А.  Японська історія та суспільство: від періоду Мейджі до високого економічного зростання (1868-1980) [Текст] : метод. реком. та програма курсу / О. А. Хоменко. – К. : Логос, 2017. – 143 с. – ISBN 617-7442-71-3.
УДК        94(520)"18/19"
        Х76

Постельжук, О.  Інституціоналізація та діяльність українських угодовських партій та організацій у Західній Україні в 1919 - 1939 рр. [Текст] : монографія / О. Постельжук. – Рівне : Вид. О. Зень, 2016. – 257 с. – ISBN 617-601-175-0.
УДК        94:329(477.8)"19"
        П63

Повернення культурних цінностей в Україну [Текст] : матер. круглого столу; 11 лютого 2009 р. – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 80 с. – ISBN 966-611-731-4.
УДК        969.5(477)(082)
        П42

                        Адреса: м. Київ, проспект Голосіївський, 122/1;

тел. для довідок:  (044) 258 - 3115; www.4uth.gov.ua