Tiedostossa on alussa pitkien valinnaisten kuvaukset, sitten 8. lk lyhytvalinnaiset ja viimeisenä 9. lk lyhytvalinnaiset

Pitkien valinnaisten kuvaukset 8-9

Liikunta

Iloa liikunnasta (LITT)

Kurssi sisältää monipuolista liikuntaa sekä sisällä että ulkona. Kurssin tärkein asia on pitää hauskaa tunneilla, liikkuen mahdollisimman monipuolisesti. Sisältöinä on paljon leikkejä, pelejä ja yhdessä liikkumista ilman liiallista takertumista lajeihin.

Liikunta

Peliliikunta (LIPE)

Kurssi sisältää pääsääntöisesti pelillistä liikuntaa. Kurssilla pyritään oppimaan eri pelien taktiikkaa ja peli-ideaa. Sisältöinä esimerkiksi jalkapallo, pesäpallo, ultimate, lippupallo, jääpelit, salibandy, koripallo, lentopallo yms.

Liikunta

Fitness (LIKU)

Kurssilla pyritään kehittämään oppilaan henkilökohtaista kuntotasoa monipuolisesti liikkuen ulkona ja kuntosalilla. Kurssi sisältää myös ryhmätavoitteita, mutta pääsääntöisesti pyritään oppilaan henkilökohtaiseen kehittymiseen esim. uinnin tekniikassa. Kurssilla on sekä alku- että loppumittaukset.

Kuvataide

Kuvataide (KUTT)

Laaja kuvataiteen valinnaisessa tehdään monipuolisesti eri tekniikoilla ja tähdätään pitkäjänteiseen työskentelyyn.

 • Laaja kuvataide sisältää tekniikat; piirtimet, maalaustekniikat, fotogrammi, keramiikka, rakentelu, grafiikan painotekniikat ja taide ilmaisuna.
 • Kahdeksannella luokalla käydään kattavasti läpi erilaisia tekniikoita, piirtimet (lyijykynä, grafiittikynä, värikynä, hiili, pastellit ja mustekynä), Maalaustekniikat (akvarelli, akryyli ja öljymaalit), rakentelu (paperimassa, savi ja rakentelutekniikat) ja Valokuva/animaatio (Neulanreikäkamera, fotogrammi, digikuvaus, animaatio ja kuvankäsittely).
 • Yhdeksännellä luokalla painotetaan kuvan tekemisessä sisältöä. Yhdeksännen luokan keväällä oppilaat totteuttavat lopputyön.

Käsityö

Tekninen (KSTTTN)

Metalli- ja puutekniikka, kerraten vanhaa ja uutta oppien.

Tuotesuunnittelua, harvinaisempia tekniikoita.

Tavoitteet

 • Kerrata perusopinnoissa opittua materiaalien, työstötekniikoiden, käsityövälineiden sekä koneiden ja laitteiden turvallista, monipuolista ja tarkoituksenmukaista käyttöä.
 • Syventää aiemmin opittua materiaalien, työstötekniikoiden, käsityövälineiden sekä koneiden ja laitteiden turvallista, monipuolista ja tarkoituksenmukaista käyttöä.
 • Tavoitteena hallita kokonainen käsityöprosessi. Tähän kuuluu tuotteen suunnittelu, valmistusmenetelmän suunnittelu ja tuotteen valmistaminen.

Käsityö

Tekstiili (KSTTTS)

Tule hakemaan virkistystä, tasapainoa tai kouluarjen leppoistamista käsitöiden parista. Käsityö ravitsee aivoja, se auttaa keskittymään ja rentoutumaan. Käsillä tekeminen lisää hyvinvointia.

 

Pitkässä tekstiilityössä toteutetaan isoja ja pieniä töitä painottaen omia kiinnostuksen kohteita. Töitä voivat olla esim. vaatteen ompelu, sisustaminen, lankatyöt, kankaan kudonta sekä kankaan kuviointi painamalla tai värjäämällä.

Musiikki

Musiikki (MUTT)

“ANNA SEN SOIDA”

Pitkässä valinnaisessa musiikissa työskentely on viikottaista kahden vuoden ajan.

Kursseilla:

 • Soitetaan musiikkia paljon.
 • Tärkeintä on musiikin antama fyysinen ja henkinen hyvinvointi.
 • Soitetaan paljon erilaista materiaalia ja tutustutaan laajasti soittimistoon.
 • Valmistellaan erilaisia musiikillisia kokonaisuuksia..
 • Toimitaan paljon ryhmässä. “Tehdään musiikkia yhdessä”
 • Musiikkia luodaan itse, kuunnellaan sekä kehollistetaan.
 • Tutustutaan musiikkiteknologian antamiin mahdollisuuksiin.
 • Musiikilla ja soittamisella tuetaan myös aivojen kehittymistä.

Kotitalous

Kotitalous (KOTT)

Sisältö 8. luokalla (2 vuosiviikkotuntia) Kurssiin sisältyy monipuolista ruoanvalmistusta ja leivontaa vuodenajat ja kalenterijuhlat huomioiden. Tutustutaan monipuolisesti ruoka-aineisiin ja työmenetelmiin. Lisäksi tutustutaan ja valmistetaan suomalaisia perinneruokia ja erityisruokavalioita.

Sisältö 9.luokalla (2 vuosiviikkotuntia)  kurssi painottuu kansainväliseen ruokakulttuuriin. Matkustaminen ja teknologia  ovat tuoneet maapallon eri alueet ulottuvillemme. Kurssilla tutustutaan eri maiden ruoanvalmistustapoihin, raaka-aineisiin ja menetelmiin. Kurssilla tutustutaan eurooppalaisiin ruokakulttuureihin ja tehdään makumatkoja Amerikkaan, Aasiaan ja Afrikkaan. Elintarvikkeiden tuntemusta laajennetaan ja makutottumuksia avarretaan. Kurssilla tehdään Power Point -parityö ruokakulttuurista  ja ensimmäisen kodin kalustamiseen liittyvä työ.

Äidinkieli

Ilmaisutaito / draamakasvatus (LUOVI)

Jos pidät esiintymisestä tai jos esiintyminen pelottaa, valitse draama.

Tämä kurssi sopii sinulle, joka haluat opiskella monipuolisesti esiintymiseen liittyviä tietoja, taitoja ja tunteita. Tuntien aikana tehdään erilaisia draamatehtäviä niin ryhmässä kuin yksin, sekä koulussa kuin koulun ulkopuolellakin. Kahden vuoden aikana voit syventyä sellaisiin luovuuden aloihin, jotka kiinnostavat sinua erityisesti, on se sitten näytteleminen, ohjaaminen, tarinoiden tuottaminen tai jotakin muuta. Tärkeintä tunneilla on tekemisen riemu ja hyvä ryhmähenki!

Matematiikka

LUMO-kurssi (LUMO)

Kurssilla tutustutaan luonnonilmiöiden ja matematiikan tarkasteluun usean eri tieteenalan näkökulmasta. Samalla syvennetään luonnontieteellistä osaamista sekä tietojen että taitojen osalta. Sisällöt ovat pääosin peruskoulun opetussuunnitelman mukaisia, mutta kiinnostuksen mukaan myös muut sisällöt ovat mahdollisia. Kurssilla pyritään toteuttamaan vierailuja yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin.

Tietotekniikka

Tietotekniikka (ATPLT)

Syvennytään 3D-tulostamiseen ja 3D-mallintamiseen (Tinkercad ja Blender) ohjelmointiin (Construct 2 ja Python), kotisivujen tekoon (Google Sites ja HTML), robotiikkaan (Micro:bit ja Arduino). Lisäksi kurssilla opiskellaan @-korttiin vaadittavat sisällöt (@-kortti on mahdollista laajentaa A-kortiksi halutessaan). Kurssilla otetaan huomioon oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja oppilaat saavat syventyä halutessaan edellä mainittuihin aihepiireihin tai muihin tietotekniikan saloihin.

Yhteiskuntaoppi

Kaupallinen (KPP)

Kaupallisissa aineissa tutustutaan talouden toimintaan. Käsiteltävät aiheet alkavat arkisesta ostosten tekemisestä, välissä tehdään suunnitelma oman yrityksen perustamisesta, ja lopulta päädytään sijoittamisen saloihin ja rahan syvimpään olemukseen.

Saksa

Saksa B2-kieli (B2SA)

Opetellaan kielen perusasioita: itsensä esittely ja esim. käytännön tilanteita ravintolassa ja matkustettaessa. Tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin. Toteutetaan esim. pieniä projektitöitä. Mahdollisuus toteuttaa matka Saksaan 9. luokan keväällä.

Espanja

Espanja B2-kieli (B2EA)

Opetellaan kielen perusasioita: itsensä esittely ja esim. käytännön tilanteita ravintolassa ja matkustettaessa. Tutustutaan espanjankielisten maiden kulttuuriin. Toteutetaan esim. pieniä projektitöitä.

Ranska

Ranska B2-kieli (B2RA)

 Valitsemalla 8.luokalla alkavan ranskan opit käyttämään ranskaa tavallisissa arkielämän tilanteissa, ja samalla opit tuntemaan ranskalaista elämäntapaa. Puhumista ja ääntämistä harjoitellaan paljon.  Huomaat, miten ranskan osaamisesta on hyötyä myös esim. englannin sanojen oppimisessa. Toteutamme matkan Pariisiin 9. luokan keväällä.

Lyhyet valinnaiset

8. lk

Lyhytvalinnaiset

Käsityö

Virkistävät kädentaidot (KSLVIR)

Tule hakemaan virkistystä, tasapainoa tai kouluarjen leppoistamista käsitöiden parista. Käsityö ravitsee aivoja, se auttaa keskittymään ja rentoutumaan. Käsillä tekeminen lisää hyvinvointia.

 

Lyhyessä  tekstiilityössä toteutetaan pieniä töitä painottaen omia kiinnostuksen kohteita. Töitä voivat olla esim. vaatteen ompelu, sisustaminen, lankatyöt, kankaan kudonta sekä kankaan kuviointi painamalla tai värjäämällä.

Käsityö

Soveltava elektroniikka rakentelu (KSLSER)

Omia projekteja harrastusten ja tarpeiden innoittamana.

Tavoitteet

 • Tavoitteena oppia soveltamaan valmiina olevia tuotteita, ratkaisuja ja ratkaisuja omissa projekteissa.
 • Tuotteen suunnittelu, valmistusmenetelmän suunnittelu ja tuotteen valmistaminen.

Kuvataide

Opi piirtämään ja maalaamaan (KUL)

Kahdeksannen luokan lyhyessä valinnaisessa lähestytään eri tekniikoita eläimen, ihmisen ja tilojen piirtämisen kautta.

 • Kurssilla syvennetään piirtämisen ja maalaamisen perustekniikat ja taidot mm. Lyijykynä, hiili, pastelli, akryyli- ja öljyvärit, Ihmisen ja eläimen piirtäminen, esine- ja tila -piirtäminen ja reliefi.

Musiikki

Musiikkiprojekti (MUL)

Musiikin lyhytkurssilla valitaan yhdessä jokin teema, josta lähdetään toteuttamaan musiikkiprojektia. Projekti voi olla konsertti, videotuotos, julkaisu ym.

Pääpaino on musiikin tekemisellä. Kurssi kannattaa valita ennemmin musiikin pitkän valinnaisen lisäksi, kuin ainoana musiikin kurssina.

Liikunta

Eräkurssi (BILEK)

Eräkurssilla opitaan retkeilyn perustaitoja, kuten retken suunnittelua ja varustautumista, retkiruokien valmistamista sekä luonnossa liikkumista ja luonnontuntemusta. Koululla tapahtuvan opiskelun lisäksi kurssiin kuuluu yhden yön viikonloppuretki maastossa teltassa yöpyen sekä yhden illan kestävä melontaretki.

Liikunta

Kuntokurssi (LIL)

Kurssilla pyritään kehittämään oppilaan henkilökohtaista kuntotasoa monipuolisesti liikkuen ulkona ja kuntosalilla. Kurssi sisältää myös ryhmätavoitteita, mutta pääsääntöisesti pyritään oppilaan henkilökohtaiseen kehittymiseen esim. uinnin tekniikassa. Kurssilla on sekä alku- että loppumittaukset.

Äidinkieli

Ilmaisutaito (ÄILIL)

Ilmaisutaidon tavoitteena on auttaa sinua ilmaisemaan itseäsi rohkeasti, luontevasti ja avoimesti. Tunneilla harjoitellaan keskittymistä, rentoutta, heittäytymistä, eri aisteilla havainnointia, improvisointia ja tilanteen hallintaa. Tavoitteena on tutustua teatteri-ilmaisun perusasioihin ja valmistella pieni esitys.

Äidinkieli

Elokuvakurssi (ÄILEL)

Rakastatko elokuvia? Kurssilla käsitellään elokuvan historiaa, erilaisia kerrontatapoja ja elokuvan keinoja. Kurssilla tehdään pieniä harjoituksia, jotka tähtäävät oman lyhytelokuvan käsikirjoittamiseen, kuvaamiseen ja editointiin. Ja tietysti kurssilla katsotaan yhdessä valittuja, sopivia elokuvia!

Matematiikka

Lauta- ja korttipelikurssi  (MALLAKO)

Kurssilla pelataan kortti- ja lautapelejä. Kunkin kerran lopussa tutustutaan uuteen peliin ja kertojen välissä oppilaita pyydetään laatimaan pelitaktiikoita, joita seuraavalla tunnilla testataan pelaamalla ja katsomalla, kuka voittaa ja milläkin taktiikalla. Oppilaita pyydetään tuomaan omia pelejä. Tavoitteena on kehittyä pelaajana, oppia tunnistamaan ja valitsemaan erilaisia pelistrategioita ja -algoritmeja, oppia tuntemaan itsensä pelaajana ja tutustua muihin peleistä pitäviin oppilaisiin.

Oppilaanohjaus

Tukioppilaskurssi (kaverikahvila) (TUKIOP)

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan koulun tukioppilastoimintaa yhdessä ohjaajien kanssa. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia koulussamme.

Tukioppilaat saavat toiminnasta uusia kavereita, kokemusta yhdessä toimimisesta ja hyvää mieltä toisten auttamisesta. Toiminnasta saa myös todistuksen, josta voi olla hyötyä esim. kesätöitä hakiessa.

Kurssin aikana toteutetaan myös kaverikahvilaprojekteja tukioppilaiden omien suunnitelmien mukaan.

Kotitalous

Makeita leivonnaisia juhliin  (KOLML)

Kurssilla valmistetaan leivonnaisia eri menetelmiä käyttäen. Opitaan leipomaan mm. kohottamattomia-, pikataikina-, munasokerivaahto-, murotaikina- ja hiivataikinaleivonnaisia. Kerrataan kohotusaineet. Kokeillaan myös uusia trendejä kuten raakaleivonnaisia. Joulun aikaan voidaan valmistaa  itse tehtyjä karkkeja ja riisisuklaata. Tehdään kurssilla juhlaleivonnaisia miettien kauden juhlia, kuten halloween, joulu ja pääsiäinen.

 Tietotekniikka

Kuvankäsittely ja editointi (ATLKUV)

 • Harjoitellaan kuvankäsittelyä (Gimp) ja animointia (Esim OpenShot) valmiiksi annettujen ja oppilaiden omien materiaalien avulla. Tehdään oppilaslähtöisiä harjoitustöitä.  

Tietotekniikka

Robotiikka ja elektroniikka (ATLRBE)

 • Tutustutaan robotiikkaan ohjelmoinnin ja siinä käytettävän elektroniikan (Arduinon) näkökulmista. Kurssi lähtee liikkeelle yksittäisten komponenttien toiminnasta ja ohjaamisesta, kuten ledit ja sensorit, ja huipentuu oppilaiden omiin harjoitustöihin.

Liikunta

Monipuolinen ulkoliikunta (LILMUL)

Kurssi suunnitellaan monipuolisesti oppilaiden kanssa yhdessä. Kurssi on koko vuoden ulkona ja käytämme kylämme lähiliikuntapaikkoja monipuolisesti. Lajeina esim. suunnistus, luistelu ja lenkkeily.

Ruotsi

Ruotsin lyhyt valinnainen 8. luokalle: MERA SVENSKA 1! (RULY)

Harjoitellaan hauskasti ja toiminnallisesti asioita, jotka vaativat vielä lisää harjoitusta 7. luokan jälkeen. Kurssi rakennetaan oppilaiden toiveiden mukaan. Monipuolista harjoittelua: esimerkiksi suullisia tehtäviä parin kanssa ja ryhmissä, kieliopin kevyttä kertaamista, videoita, pelejä.

9. lk

Lyhytvalinnaiset

Kuvataide

Rakentelu (KULR)

Yhdeksännellä luokalla lyhyt valinnainen keskittyy rakenteluun suunnittelun ja toteutuksen näkökulmia painottaen. Kurssilla tutustutaan moniin erilaisiin rakennusmateriaaleihin.

Kurssilla tutustutaan rakenteluun taideilmaisun näkökulmasta mm. keramiikka, paperimassa, kipsivalu, rautalanka, diorama, 3D mallinnos SketschUp ja Blender.

Musiikki

Musiikkiprojekti (MULMP)

Musiikin lyhytkurssilla valitaan yhdessä jokin teema, josta lähdetään toteuttamaan musiikkiprojektia. Projekti voi olla konsertti, videotuotos, julkaisu ym.

Pääpaino on musiikin tekemisellä. Kurssi kannattaa valita ennemmin musiikin pitkän valinnaisen lisäksi kuin ainoana musiikin kurssina.

Matematiikka

Kilpailumatematiikka (MALKM)

Kurssilla tutustutaan, ratkotaan ja analysoidaan pääasiallisesti peruskoulun mutta myös lukion matematiikkakilpailutehtäviä. Samalla päästään tutustumaan joihinkin peruskoulun opetussuunnitelman ulkopuolisiin matematiikan osa-alueisiin. Tavoitteena on kehittyä ongelmanratkaisijana pulmissa, joita ei ole aikaisemmin opetettu ja harjoiteltu sekä löytää muita matemaattisesta ongelmanratkaisusta kiinnostuneita nuoria.

Oppilaanohjaus

Tukioppilaskurssi (kaverikahvila) (OPOLTO)

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan koulun tukioppilastoimintaa yhdessä ohjaajien kanssa. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia koulussamme.

Tukioppilaat saavat toiminnasta uusia kavereita, kokemusta yhdessä toimimisesta ja hyvää mieltä toisten auttamisesta. Toiminnasta saa myös todistuksen, josta voi olla hyötyä esim. kesätöitä hakiessa.

Kurssin aikana toteutetaan myös kaverikahvilaprojekteja tukioppilaiden omien suunnitelmien mukaan.

Tekstiili

Virkistävät kädentaidot (KSLVIR)

Tule hakemaan virkistystä, tasapainoa tai kouluarjen leppoistamista käsitöiden parista. Käsityö ravitsee aivoja, se auttaa keskittymään ja rentoutumaan. Käsillä tekeminen lisää hyvinvointia.

Lyhyessä  tekstiilityössä toteutetaan pieniä töitä painottaen omia kiinnostuksen kohteita. Töitä voivat olla esim. vaatteen ompelu, sisustaminen, lankatyöt, kankaan kudonta sekä kankaan kuviointi painamalla tai värjäämällä.

Kotitalous

Makeita leivonnaisia juhliin (KOLML)

Kurssilla valmistetaan leivonnaisia eri menetelmiä käyttäen. Opitaan leipomaan mm. kohottamattomia-, pikataikina-, munasokerivaahto-, murotaikina- ja hiivataikinaleivonnaisia. Kerrataan kohotusaineet. Kokeillaan myös uusia trendejä kuten raakaleivonnaisia. Joulun aikaan voidaan valmistaa  itse tehtyjä karkkeja ja riisisuklaata. Tehdään kurssilla juhlaleivonnaisia miettien kauden juhlia, kuten halloween, joulu ja pääsiäinen.

Liikunta

Eräkurssi (LILERÄ)

Eräkurssilla opitaan retkeilyn perustaitoja, kuten retken suunnittelua ja varustautumista, retkiruokien valmistamista sekä luonnossa liikkumista ja luonnontuntemusta. Koululla tapahtuvan opiskelun lisäksi kurssiin kuuluu yhden yön viikonloppuretki maastossa teltassa yöpyen sekä yhden illan kestävä melontaretki.

Kemia

Arkikemiaa - kotikemistin niksinurkka (KELAK)

Kurssilla tutkitaan arkipäivän asioita. Tutustutaan mm. tahranpoistoon, pöytähopeiden kiillotukseen, saippuan valmistukseen ja ruuanvalmistuksen kemiaan. Oppilaiden  mielenkiinnon kohteita huomioidaan kurssin suunnittelussa. Kurssin tavoitteena on lisätä kiinnostusta kemiaan ja antaa vinkkejä, miten arkipäivän ongelmien ratkaisussa voi käyttää apuna kemian tietoja ja taitoja.

Alustavat opettajat: MHA, LEL

Englanti

Englannin lyhyt valinnainen 9. luokalle (ENL)

Kaipaatko sujuvuutta ja rohkeutta englannin kielen puhumiseen? Tule englannin kielen suulliseen kielitaitoon painottuva kurssille! Monipuolisia englannin kielen eri käyttötilanteita pareittain ja ryhmissä toteuttaen.

Tietotekniikka

Robotiikka ja elektroniikka (ATLRBE)

Tutustutaan robotiikkaan ohjelmoinnin ja siinä käytettävän elektroniikan (Arduinon) näkökulmista. Kurssi lähtee liikkeelle yksittäisten komponenttien toiminnasta ja ohjaamisesta, kuten ledit ja sensorit, ja huipentuu oppilaiden omiin harjoitustöihin.

Tietotekniikka

Kuvankäsittely ja videoeditointi (ATLKVI)

Harjoitellaan kuvankäsittelyä (Gimp) ja animointia (Esim. OpenShot) valmiiksi annettujen ja oppilaiden omien materiaalien avulla. Tehdään oppilaslähtöisiä harjoitustöitä.  

Liikunta

Monipuolinen ulkoliikunta (LILMUL)

Kurssi suunnitellaan monipuolisesti oppilaiden kanssa yhdessä. Kurssi on koko vuoden ulkona ja käytämme kylämme lähiliikuntapaikkoja monipuolisesti. Lajeina esim. suunnistus, luistelu ja lenkkeily.

Äidinkieli

Löydä oma äänesi (ÄILÄÄ)

Tule kokeilemaan erilaisia kirjoittamisen tapoja. Kurssilla opit ilmaisemaan itseäsi erilaisilla kirjallisilla tavoilla. Kurssilla voidaan kirjoittaa esim. runoja, elokuvakäsikirjoituksia, räp-sanoituksia, novelleja tai spoken wordia kurssilaisten omien mieltymysten mukaan. Löydä kirjalliset rajasi!

Äidinkieli

Elokuvakurssi (ÄILEL)

Rakastatko elokuvia? Kurssilla käsitellään elokuvan historiaa, erilaisia kerrontatapoja ja elokuvan keinoja. Kurssilla tehdään pieniä harjoituksia, jotka tähtäävät oman lyhytelokuvan käsikirjoittamiseen, kuvaamiseen ja editointiin. Ja tietysti kurssilla katsotaan yhdessä valittuja, sopivia elokuvia!

Äidinkieli

Lukupiiri (ÄILLU)

Pidätkö lukemisesta? Haluatko saada ja jakaa vinkkejä hyvistä kirjoista? Tule lukemaan kirjallisuutta yhdessä ja yksin. Tunneilla keskustellaan luetusta eri näkökulmista ja jaetaan lukukokemuksia. Luetaan vanhuksille ja lapsille, tehdään vierailuja ja vingutetaan kirjastokorttia.

Äidinkieli

Ilmaisutaito (ÄILIL)

Ilmaisutaidon tavoitteena on auttaa sinua ilmaisemaan itseäsi rohkeasti, luontevasti ja avoimesti. Tunneilla harjoitellaan keskittymistä, rentoutta, heittäytymistä, eri aisteilla havainnointia, improvisointia ja tilanteen hallintaa. Tavoitteena on tutustua teatteri-ilmaisun perusasioihin ja valmistella pieni esitys.

Ruotsi

MERA SVENSKA 2! (RULMS)

Tämä kurssi on erityisesti Sinulle, joka olet jatkamassa opintojasi lukiossa. Kerrataan koko yläkoulun aikana opiskeltuja asioita, mutta rennommin. Harjoitellaan puhumista, kielioppia ja lyhyiden tekstien kirjoittamista. Saat myös itse vaikuttaa siihen, mitä asioita kurssilla opiskellaan!

Tekninen

Soveltava elektroniikkarakentelu (KSLSER)

Omia projekteja harrastusten ja tarpeiden innoittamana.

Tavoitteet

Tavoitteena oppia soveltamaan valmiina olevia tuotteita, ratkaisuja ja ratkaisuja omissa projekteissa.

Tuotteen suunnittelu, valmistusmenetelmän suunnittelu ja tuotteen valmistaminen.