Turnusnøkkel viser dato for 1. dag i hver uke i turnusen (ukestart søndag).

NB! I Vy starter første dag i turnus på mandag

2 ukers

1

2

1

2

4 ukers

1

2

3

4

29.12.19

05.01.20

12.01

19.01

26.01

02.02

09.02

16.02

23.02

01.03

08.03

15.03

22.03

29.03

05.04

12.04

19.04

26.04

03.05

10.05

17.05

24.05

31.05

07.06

14.06

21.06

28.06

05.07

12.07

19.07

26.07

02.08

09.08

16.08

23.08

30.08

06.09

13.09

20.09

27.09

04.10

11.10

18.10

25.10

01.11

08.11

15.11

22.11

29.11

06.12

13.12

20.12

27.12.20


5 ukers

1

2

3

4

5

29.12.19

05.01.20

12.01.20

19.01.20

26.01.20

02.02

09.02

16.02

23.02

01.03

08.03

15.03

22.03

29.03

05.04

12.04

19.04

26.04

03.05

10.05

17.05

24.05

31.05

07.06

14.06

21.06

28.06

05.07

12.07

19.07

26.07

02.08

09.08

16.08

23.08

30.08

06.09

13.09

20.09

27.09

04.10

11.10

18.10

25.10

01.11

08.11

15.11

22.11

29.11

06.12

13.12

20.12

27.12

3 ukers

1

2

3

1

2

3

6 ukers

1

2

3

4

5

6

29.12.19

05.01.20

12.01.20

19.01.20

26.01

02.02

09.02

16.02

23.02

01.03

08.03

15.03

22.03

29.03

05.04

12.04

19.04

26.04

03.05

10.05

17.05

24.05

31.05

07.06

14.06

21.06

28.06

05.07

12.07

19.07

26.07

02.08

09.08

16.08

23.08

30.08

06.09

13.09

20.09

27.09

04.10

11.10

18.10

25.10

01.11

08.11

15.11

22.11

29.11

06.12

13.12

20.12

27.12