AUTORETRAT FANTÀSTIC

PROPOSTA

Representa't en un món imaginari fent un fotomuntatge digital

Podeu utilitzar un photo editor online que es diu: Pixlr: http://pixlr.com/

COM HO FAREM?

Tria un món fantàstic o t'agradaria viure i el paper que hi representaries.

Busca fotografies per poder caracteritzar-te bé, si cal, amb maquillatge, vestuari, complements, etc. Busca l'escenografia adient, un entorn real o inventat i fes fotografies del teu personatge amb diferents expressions corporals que ajudin a fer-lo més creïble. Hauràs de presentar una fotografia i un escrit amb la justificació de per què has triat aquest món o personatge i no un altre. Com a tècnica pots triar la fotografia digital, el fotomuntatge digital, tècniques mixtes de foto-collage, etc. Però sempre treballa a partir d’imatges fotogràfiques.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Es tindrà en compte l’originalitat, la correspondència entre el muntatge, la composició, la il·luminació, l’angulació o punt de vista, la correcció en la tècnica fotogràfica emprada i la credibilitat de la imatge final.

EL NOSTRE REFERENT

La sèrie fotogràfica Karelia, Milagros & Co (2002) de l’artista català Joan Fontcuberta. L’artista es fa passar per un monjo del monestir de Valhamönde (Finlàndia) capaç de fer tota mena de miracles. Fontcuberta crea un món entre la realitat i la ficció on tot està convenientment documentat amb imatges i textos i on l’insòlit esdevé possible. Més informació:

www.fontcuberta.com

EXEMPLES