УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

        ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

(проект)

.12.2018р.                                                                                                                               №

Про звіт завідувача дошкільного

навчального закладу №3 “Малятко”

Заслухавши та обговоривши звіт завідувача дошкільного навчального закладу №3 “Малятко” Корнелюк Л.О. про роботу очолюваного нею закладу за 2018 рік, керуючись ст. 17, підпунктом 3 пункту “а” (власні повноваження) ст.29, ч.1 ст. 47, ч.1 ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет  міської ради

ВИРІШИВ:

1.Звіт завідувача дошкільного навчального закладу №3 “Малятко”  Корнелюк Л.О. про роботу очолюваного нею закладу за 2018 рік взяти до відома (додаток №1 додається).

2.Визнати роботу дошкільного навчального закладу №3 “Малятко” задовільною.

3.Завідувачу дошкільного навчального закладу №3 “Малятко” щоквартально звітувати на засіданнях виконавчого комітету Бершадської міської ради про результати господарської діяльності закладу та виконання фінансового плану на 2019 рік.

4.Заступнику міського голови Синявському В.С., начальнику фінансово-господарського відділу – головному бухгалтеру Бершадської міської ради та її виконавчого комітету Ляшевській Л.О. забезпечити  здійснення постійного моніторингу фінансового стану та діяльності дошкільного навчального закладу №3 “Малятко”.  

5.Контроль  за виконанням  даного рішення  покласти  на  постійні комісії Бершадської міської ради.

             Міський голова                                                                           М.І.Кольченко

Додаток №1 до рішення виконавчого комітету

                                                                                  Бершадської міської ради №___ від .12.2018р.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 “Малятко” введено в експлуатацію з серпня 1983 року. Заклад працює за 10-ти  годинним режимом роботи, 5 днів на тиждень.

У ДНЗ станом на 1 грудня 2018 року функціонує 12 груп, в яких виховується 240 дітей  віком від 1до 6 років:

У дошкільному закладі працює 57 працівників. З них 27 педагогічних, двоє медичних працівників та обслуговуючий персонал. Серед педагогічного колективу –  19 вихователів, 2 вихователі-методисти, інструктор з фізичного виховання, 2 музичних керівники, хореограф, практичний психолог, логопед.

На сьогодні у закладі є вакансія вихователя та кухаря. 20 педагогів мають повну вищу освіту; 7 – неповну вищу освіту; 2 педпрацівників мають кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”; 5 – кваліфікаційну категорію “спеціаліст І категорії”; 3 – кваліфікаційну категорію “спеціаліст ІІ категорії”;7 – кваліфікаційну категорію “спеціаліст”; 6 – ще неатестованих; 2 – мають педагогічне звання “вихователь-методист”.

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, Положення про дошкільний навчальний заклад, статуту ДНЗ №3 “Малятко” та інших державно-правових документів.

Освітній процес в дошкільному навчальному закладі здійснювався за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років “Дитина”, парціальних програм.

Система методичної  роботи в дошкільному навчальному закладі базується таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійності та розвитку творчості кожного педагогічного працівника, для подальшого якісного рівня освітнього процесу.

Впродовж навчального року заклад працює над пріоритетними завданнями:

 1. Продовження освітньої роботи з дітьми в рамках  збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я.
 2. Сприяння подальшому удосконаленню культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно-патріотичних почуттів, активне використання в освітній діяльності та повсякденному житті дитячого колективу малі фольклорні жанри, твори сучасних дитячих поетів та письменників, дитячі журнали, інтерактивні методики та технології розвитку зв’язного мовлення.
 3. Підвищення рівня інноваційної культури педагогів дошкільного закладу для забезпечення активної позиції дитини в здобутті знань, постійного розвитку в притаманних їй видах діяльності: ігровій, пізнавальній, дослідницькій, практично-творчій.
 4. Активізація використання ігрових технологій, ігор, методів ТРВЗ, які більш ефективно стимулювали б пізнавальну активність, ігрову діяльність та творчість дошкільників.
 5. Оволодіння знаннями, уміннями та навичками визначеними державними програмами.      

У ДНЗ згідно річного плану проводяться засідання педагогічної ради, семінари, школи молодого вихователя, круглі столи для обміну досвідом, педагогічні години, колективні перегляди, майстер-класи, тренінги, педагогічні читання, вистави, свята та розваги.  

На базі закладу систематично проводяться заходи районного рівня. У 2018 році на базі ДНЗ проведено:

Ефективно проводяться індивідуальні форми роботи: наставництво, консультування, самоосвіта, взаємовідвідування, атестація, курси підвищення кваліфікації.

Згідно перспективного плану  у  2018 р. чергову атестацію проходили  8 вихователів.  Вихователі, які атестувалися, працювали над творчими роботами. Кожен з них розробив і захистив тематичну методичну розробку за обраним напрямом роботи. Всі педагоги, які атестувалися, згідно атестації відповідають займаній посаді. Підвищили кваліфікаційні категорії 4 вихователів.

Впродовж навчального року вихователі, які атестувалися пройшли курси підвищення кваліфікації у Вінницькій академії неперервної освіти.

Враховуючи сучасні вимоги до здобуття дітьми якісної дошкільної освіти, виховання всебічно розвиненої особистості в ДНЗ впроваджуються  альтернативні методики навчання:

 1. Л.Б.Фісюкова “Виховання казкою”.
 2. Логіко-математичний ровиток.
 3. Музейна педагогіка.
 4. Технологія раннього читання за Н.Шелестовою.
 5. Елементи методики М. Монтессорі.
 6. Елементи технології навчання методики фізичному вихованню М.Єфименка.
 7. Педагогічна спадщина В.Сухомлинського.
 8. Авторські методики.
 9. Передовий педагогічний досвід

Вихователями були зібрані відповідні матеріали, придбана відповідна методична література. Впроваджуючи в практику роботи інноваційні технології колектив досяг значних успіхів у підготовці дітей до навчання у школі.

Протягом 2018 року колектив ДНЗ проводив роботу із забезпечення повноцінного  фізичного та психічного здоров’я кожної дитини. Турбота про здоров’я дітей впродовж багатьох років була і залишається  одним із пріоритетів педагогічної роботи закладу.

Фізичне виховання в ДНЗ, як педагогічний процес, спрямоване на досягнення доброго здоров’я, фізичного та рухового розвитку дитини, у процесі  з яким одночасно вирішуються і завдання різнобічного розвитку (розумового, морального, естетичного, трудового). Результати тестування фізичного розвитку дітей на кінець навчального року виявили сформованість  життєво важливих видів основних рухових дій (ходьбу, метання, лазіння) відповідно до віку.  

Впродовж навчального року педагоги ДНЗ активно впроваджували оздоровчі заходи з метою профілактики  захворювань та поліпшення стану здоров’я дошкільнят.  Казкотерапія,  музикотерапія,  фітотерапія, аромотерапія, кольоротерапія, пісочна терапія, вживання цибулі здійснювали свій ефективний вплив  на здоров’я дітей.

Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медичні сестри, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримку інтересу дитини до власного здоров’я.

Вирішити питання зміцнення психічного здоров’я дітей в ДНЗ та створення психологічного комфорту в групах допомагає психологічна служба.

Повноцінний фізичний і нервово-психічний розвиток дитини дошкільного віку можливий у разі забезпечення його раціональним харчуванням. На належному рівні проводилася робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування в дошкільних закладах.Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням. Документація з питань харчування ведеться відповідно вимог. Дітям, яким було надано призначення лікаря організовується дієтичне харчування. Раціональне харчування передбачає використання необхідного набору продуктів, які містять усі необхідні харчові компоненти, вітаміни, мікроелементи відповідно до вікових фізіологічних потреб дитячого організму. Кількість прийомів їжі, у дошкільних навчальних закладах з 10-годинним перебуванням здійснюється 3-ьох разове: сніданок, обід, полуденок.

Організація харчування дітей закладу регламентується Законами України “Про освіту” (ст. 25), “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства” (ст.5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”, іншими нормативними документами.

У садочку працює дієт-медсестра, яка складає меню та контролює харчування. Медичними працівниками та комірником постійно контролюється якість продуктів від постачальників. З метою попередження кишково–шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей здійснюється  контроль за умовами зберігання, дотриманням строків реалізації продуктів і технологією приготування їжі. Регулярно проводиться зняття проб їжі, виставляються добові проби, ведеться необхідна документація. Ведеться постійний контроль та аналіз виконання натуральних норм продуктів харчування.

Згідно рішення виконавчого комітету № 78 від 30.11.2017р. “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бершадської міської ради №3 від 22.01.2015р. “Про утримання дітей в дошкільних навчальних закладах м. Бершаді” встановлено з 1 грудня 2017 року розмір плати за харчування:

Аналіз харчування дітей садового віку за ІІІ квартал 2018

сад

ясла

Продукти

%

м’ясо

89

87

риба

40

60

олія

100

100

масло в

100

100

молоко

26

26

сир кисломол

40

40

сир  твердий

40

67

яйце

94

118

цукор

95

97

картопля

99

75

овочі

56

60

фрукти

23

53

соки

0

0

крупи

105

120

хліб житній

110

130

хліб пшеничний

95

94

сметана

40

40

сухофрукти

10

20

 ВСЬОГО

65

72

Низькими залишаються показники з таких продуктів: риба, сир кисломолочний, молоко, фрукти та соки. Недостатнє виконання норм харчування пов’язане з високими цінами на продукти харчування та неможливістю взяти їх в зв’язку з фінансовим обмеженням кошторису. Втім, аналіз щоденних норм харчування та хімічний склад їжі показав, що діти, як раннього так і дошкільного віку,  достатньо отримують білків та вуглеводів.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалося на нарадах при завідувачеві, аналізувались показники на рівні відділу освіти, Держпродслужби,  міської ради, розроблялися заходи щодо їх покращення. Впродовж навчального року  проводиться робота з батьками вихованців, спрямована на поглиблення їхніх знань про сучасні освітні завдання, щоб спільно з  сім’єю ефективно вирішувати завдання чинних програм та питання виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку.

Педагоги систематично проводять батьківські збори, консультації, готують інформаційні  повідомлення на теми, які актуальні для певної вікової групи. У групах оформлені та періодично змінюються матеріали батьківських куточків, де батьки знайдуть конкретні поради, рекомендації.

Батьки беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є активними  учасниками родинних   та спортивних свят, занять; беруть участь у благоустрої, дбають про предметно-ігрове розвивальне середовище в групових кімнатах, зміцнення матеріальної бази дошкільного закладу.

Впродовж року значна робота проводиться з організації співпраці дошкільного закладу та початкової школи. Старші дошкільники відвідують школи, разом з першокласниками беруть участь у спільних  музичних та  спортивних розвагах.      

Педагоги дошкільного закладу працювали над виявленням творчого потенціалу, ранніх захоплень дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей, проводилася гурткова робота з обдарованими дітьми.  Працювали музичні та хореографічний гуртки. З вересня 2018 року на базі ДНЗ працює пошуково-природознавчий гурток від станції юних натуралістів. Медичне обслуговування дітей та працівників ДНЗ організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення дітей та працівників у закладі обладнаний медичний пункт, де працюють медичні сестри, які організовують систематичне та планове медичне обслуговування дітей, забезпечують профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у ДНЗ формуються спеціальні медичні групи. Медичне обслуговування працівників організовано також на базі Бершадської ОЛІЛ. Вони щопівроку проходять поглиблений медичний огляд  за графіком. Працівники кухні проходять медичні огляди щотримісяці. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри ДНЗ.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку”, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладів освіти з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ДНЗ. Наказом по ДНЗ призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, сплановані заходи.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва  демократичний, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у закладі, проводиться згідно з діючим законодавством. У цьому навчальному році безкоштовно харчувалися 2 дитини з будинку сімейного типу, 8 дітей, батьки яких брали участь в АТО, 1 дитина з сім’ї переселенців та 1 дитина з малозабезпеченої сім’ї.

Будівля ДНЗ прийнята в експлуатацію у серпні 1983 року, тобто 35 років тому. Але не зважаючи на цей вік та зношеність, адміністрація закладу разом з колективом та засновником – міською радою постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться бухгалтерією Бершадської міської ради. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, окремих доплат працівникам.  Вчасно здійснювалися проплати за спожиті енергоносії, теплопостачання та воду, вивіз сміття.

На утримання ДНЗ №3 “Малятко” на 2018 рік було виділено з місцевого бюджету  6.120.700,00 грн. , а саме:

І. Протягом 2018 року було придбано:

Січень 2018 року

Всього за 01міс. 2018 року = 32.400,00 грн.

Лютий 2018 року

         Всього за 02 міс. 2018 року = 52.100,00 грн.

        Березень 2018 року

         Всього за 03 міс. 2018 року =  37.500,00 грн.

        Квітень 2018 року

        Всього за 04 міс. 2018 року =  56.000,00 грн.

        Травень 2018 року

Всього за 05 міс. 2018 року – 21.000,00 грн.

        Червень 2018 року

    Всього за 06 міс. 2018 року – 9.000,00 грн.

Протягом липня-серпня 2018 року по КЕКВ 2210 придбання не було.        

        Вересень 2018

       Всього за 09 міс. 2018року -  7900,00 грн.

            Жовтень 2018

      Всього за 10 міс.2018 року – 4725,00 грн.

Листопад 2018

        Всього за 11 міс. 2018 року – 41680,00 грн.

Станом на 20.11.2018 року на рахунку ДНЗ по  КЕКВ 2210 залишається 50.000,00 грн.

ІІ.По КЕКВ 2240  - Оплата послуг (крім комунальних) було виділено по кошторису 72 тис. грн. Кошти були використані на потреби дитячого закладу, а саме: вивіз твердих побутових відходів, ремонт комп’ютерної техніки, оплата телефону, дератизація приміщення, придбання електронних ключів та пакетів оновлення до бухгалтерських програм,  атестація робочих місць, проводились роботи по електровипробувальних роботах  електроустановок.

Станом на 20.11.2018 року на рахунку ДНЗ по КЕКВ 2240 залишається 20 тис. грн.

ІІІ.По КЕКВ 2250  - Видатки на відрядження було виділено по кошторису 10 тис. грн. Протягом січня – листопада вихователі  ДНЗ проходили курси підвищення кваліфікації та було використано 7 тис. грн..

Станом на 20.11.2018 року на рахунку ДНЗ по КЕКВ 2250 залишається 3 тис. грн.

ІV.Оплата праці працівникам ДНЗ протягом  січня-листопада 2018 року виплачувалася вчасно і в повному обсязі. Нарахування на оплату праці також перераховувалися до пенсійного фонду в повному обсязі і у встановлені строки.

V.По КЕКВ 2230 – Продукти харчування було виділено – 410 тис. грн. Продукти харчування закуповувались відповідно до вимог, про що свідчать сертифікати якості.

По КЕКВ 3110 – Придбання обладнання та предметів довготривалого користування по кошторису було виділено – 75 тис. грн. За них було придбано:

Також, було виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення  капітального ремонту внутрішнього водопроводу на суму – 27246,00 грн.

        Міський голова                                                                                    М.І.Кольченко