План роботи

методичного об`єднання

вчителів початкових класів

на 2017 – 2018 навчальний рік

Педагогічна тема на 2017-2018 н. р.

«Інноваційні технології  в системі роботи вчителів НВО – засіб творчого розвитку учнів».

Педагогічна тема МО вчителів початкових класів на 2015 – 2016 н.р.

«Інноваційний підхід до організації навчально-виховного процесу у початковій школі».

Завдання методичного об’єднання

вчителів початкових класі

1. Перехід на особистісно-орієнтований та діяльнісний підходи в    організації роботи членів ЦМО.

2. Створення умов для успішного впровадження нового освітнього стандарту на засадах компетентнісного підходу.

3. Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного само становлення.

4. Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.

5. Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів.

Напрямки роботи

циклового методичного об’єднання вчителів початкових класів

І. Діагностично-прогностичний напрям:

ІІ. Навчально-методичний  напрям:

ІІІ. Організаційно-координаційний напрям:

Організація самоосвітньої роботи вчителів

Якщо ви маєте вогонь знання, дайте іншим запалити від нього світильники.

                               Томас Фуллер       

        Самоосвіта педагога - це свідома робота над удосконаленням своєї особистості як професіонала, адаптація своїх індивідуально-неповторних особливостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності і безперервне удосконалення якостей своєї особистості.

        Самоосвіта -  це свідомий рух

від:

        Я - реального (визначити свої сильні і слабкі сторони)

        Я - ретроспективного (яким я був у минулому)

до:

        Я - ідеального (відповідність сучасним вимогам)

        Я - рефлексійного (самоусвідомлення свого самовдосконалення)

Завдання самоосвітньої роботи:

 1. вивчати і впроваджувати нові педагогічні технології, форми, методи і прийоми навчання;
 2. відвідувати уроки колег і брати участь в обміні досвідом;
 3. періодично проводити самоаналіз власної професійної діяльності;
 4. удосконалювати свої знання в галузі класичної і сучасної психології та педагогіки;
 5. систематично цікавитися подіями сучасного економічного, політичного і культурного життя;
 6. підвищувати рівень своєї ерудиції, правової та загальної культури.

Робота з молодими спеціалістами

та новими вчителями

                                                                Треба багато вчитися,    

                                                                щоб знати хоч трохи.

 Монтеск'є

 1. Ознайомитися з наказом про наставників для молодих вчителів. (вересень)
 2. Вивчити запити нових вчителів. (вересень)
 3. Надавати необхідну методичну допомогу та підтримку новим вчителям; консультувати щодо правильного оформлення шкільної документації. (протягом навчального року)
 4. Взаємовідвідування  уроків і позакласних заходів, їх обговорення. (протягом року)
 5. Складання рекомендацій щодо самоосвіти. (жовтень)
 6. Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих знахідок інших вчителів. (протягом року)
 7. Залучення нових вчителів до методичної, громадської та інших видів роботи в школі. (протягом навчального року)
 8. Допомога у роботі з  "важкими" дітьми. (протягом року)
 9. Проаналізувати роботу молодих вчителів. (травень)

І засідання

серпень 2017 рік       (Педагогічна студія)

Тема: «Підвищення професійної компетентності педагогів. Особливості організації  навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2017-2018 навчальному році.»

Мета. Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання  за 2017-2018 навчальний рік та затвердити план роботи на 2017-2018 навчальний рік. Проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити.

з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Дата виконання

Відповідальний

При-

мітка

1.

1.        Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів і вихователів ГПД за попередній навчальний рік.

Звіт голови методичного об’єднання

Серпень 2017

Вдовичен-ко Т.В.

2.

Обговорення і затвердження плану роботи циклового методичного об’єднання вчителів початкових  класів та вихователів ГПД на 2016-2017 н.р. Затвердження календарно-тематичних планів роботи вчителів початкових класів та вихователів ГПД на  2016-2017 н. р.

обговорення членами методичного об’єднання

Серпень 2017

Вдовичен-ко Т.В.

Члени МО

3.

Опрацювання інструктивно-методичного листа «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2017-2018 навчальному році».

обговорення членами методичного об’єднання

Серпень 2017

Гвардіоно-ва О.В.

4.

Обговорення проекту Державного стандарту початкової загальної освіти;

Обговорення проекту нового Закону про освіту;

Про запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня.

обговорення членами методичного об’єднання

Серпень 2017

Вдовичен-ко Т.В.

Гвардіоно-ва О.В.

Члени МО

5.

Аналіз навчальних програм, підручників, зошитів, посібників для початкової школи..

обговорення членами методичного об’єднання

Серпень 2017

Члени МО

6

Організація самоосвітньої діяльності та роботи з розвитку професійної підготовки  вчителів  початкової школи.

Інформація

Вересень

Члени МО

7

Атестація членів МО

в 2017-2018 н. р.

Інформація

Серпень 2017 

Заступник директора  

8.

Консультації з питань виховної роботи в класі.

Інформація

Серпень 2017 

Заступник директора  

Завдання членам методоб’єднання:  Опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової школи; зробити огляд педагогічних видань з теми «Моделювання уроку в площині сучасного бачення особистісно-орієнтованого навчання».

              Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

 1. опрацювати Концепцію «Нова українська школа», затверджену Кабінетом Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988;
 2. ознайомитися з наказом МОН України від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у ЗНЗ І ступеня»;
 3. ознайомитися з проектом Державного стандарту початкової загальної освіти № б/н від 26.07.2017 р.
 4. опрацювати Лист МОН України від 07.06.2017 р. № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 н.р. та навчальні плани ЗНЗ»;
 5. ознайомитися з Інформаційним повідомленням від 14.03.2017р. № б/н «Перелік навчальних програм, рекомендованих МОН України, для реалізації варіативної складової навчальних планів у ЗНЗ І ступеня у 2017-2018 н.р.»;
 6. взяти до уваги наказ МОН України № 948 від 05.08.2016 р. «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів ЗНЗ»;
 7. опрацювати «Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи», затверджені рішенням Колегії МОН України від 04.08.2016 р. та оприлюднені на сайті МОН 11.08.2016 р.;
 8. опрацювати Лист МОН України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 «Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у ЗНЗ І ступеня у 2017-2018 н.р.»;
 9. ознайомитися з наказом МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013 р. № 1222»;
 10. опрацювати додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів»;
 11.  опрацювати Лист МОН України від 06.09.2016 р. № 1/9-464 «Щодо надання деяких роз'яснень з організації навчально-виховного процесу в початковій школі»;
 12. опрацювати Лист МОН України № 1/9-413 від  27.07.2017р. «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 н. р.»;
 13. опрацювати Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджену наказом МОН України № 641 від 16.06.2015 р.;
 14. опрацювати додаток до наказу МОН України № 641 від 16.06.2015 р. «Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у ЗНЗ»;
 15. коригування індивідуальної педагогічної проблеми, над якою вчителі будуть працювати протягом навчального року;
 16. Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік.

ІІ засідання

Жовтень  2016 (Круглий стіл)

Тема.  Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах.  

Мета. Впроваджувати інноваційні технології у навчально-виховний процес початкового навчання, сприяти розвитку  творчого потенціалу вчителя, підвищувати ефективність роботи з обдарованими дітьми. Створити умови для поглиблення знань педагогів щодо використання  інноваційних технологій  на уроках у початковій школі. Виховувати інтерес до самовдосконалення.

з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Дата виконання

Відповідальний

Примітка

1.

  "Використання інноваційних технологій на уроках" :

 1.Інноваційні технології на уроках літературного читання. 
 2.Інноваційні технології на уроках математики.
3.Інноваційні технології на уроках рідної мови.

4.Використання ігрових технологій в роботі групи продовженного дня. 

Круглий стіл

 

Жовтень

 

Коваленко Н. І.

Єрьоменко О. Г.

Бурдюг Н. В.

Бондар Я. О.

Ступнікова А. С.

2.

Вернісаж педагогічних сюжетів "Шляхи поліпшення якості знань". 

 Вернісаж педагогічних сюжетів

Жовтень

 Члени М.О.

3.

 Методичний супровід

формування та розвитку

компетентності педагога через особистісно-орієнтоване навчання шляхом самоосвіти.

 План самоосвіти педагога

Жовтень

 Голова МО

Члени МО

4.

Адаптація першокласників до умов навчання в загальноосвітньому просторі

Доповідь

  Жовтень

Вчителі 1 класів

5.

Перегук навчально  – виховних ідей В.О. Сухомлинського та педагогічного колективу школи

Круглий стіл

  Жовтень

 Члени МО

Завдання членам методоб’єднання: підготувати план роботи з обдарованими дітьми. Зробити вибірку методичної літератури з проблеми : «Сучасні інноваційні технології навчання та виховання». Виготовити буклет з даної теми.

ІІІ засідання

 Грудень 2017 рік. (Методичний диспут)

Тема. Інтегрований урок: завдання, форми, методи, прийоми роботи.

Теорія і практика моделювання.

Мета.   Актуалізувати питання про впровадження інтегрованих уроків у початкових класах, обмінятися досвідом з даного питання, розвивати комунікабельність, сприяти    самовдосконаленню вчителів початкових класів.  Виховувати інтерес до самовдосконалення.

   Якщо ми навчатимемо сьогодні так, як навчали вчора, ми вкрадемо в дитини завтра.                                                                                                                             Конфуцій

з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Дата виконання

Відповідаль

ний

Примітка

  1.

Інтегроване навчання у початковій школі як ефективна форма навчання молодших школярів

Виступ

Грудень

Зозуля Ю. А.

  2.

Особливості інтегрованого уроку.

Актуальний інструктаж.

Грудень

Вдовиченко Т. В.

  3.

Варіанти інтеграції навчального матеріалу для

1-        4класів.

Практична робота

Грудень

Члени МО

  4.

Презентація конспекту інтегрованого уроку з використанням інноваційних методів та прийомів роботи.

Презентація

Грудень

Члени МО

5.

  Сучасні підходи та  вимоги  до викладання предмету освітньої галузі «Математика»

 диспут

Грудень

Коваленко Н. І.

6

Про  шляхи  підвищення  орфографічної  грамотності  учнів.  

Творчий   обмін   досвідом

Грудень

Снісарен-ко В.П.

7.

Аналіз результатів успішності учнів початкових класах за І семестр 2017-2018 н. р.

Наказ

заступника директора

Грудень

Гвардіонова О. В.

8.

Підсумки шкільних олімпіад, підготовка учнів 4 класу до ДПА.

Добірка дидактичних матеріалів

Грудень

Члени МО

9.

Про результати роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів у І семестрі.

Звіт голови МО

Грудень

Голова МО

10.

Про актуальність запровадження STEM-навчання у початковій школі.

Доповідь

Грудень

Члени МО

11.

1000+1 ідея організації національно-патріотичного виховання молодших школярів

Створення методичного кейсу

Грудень

Вихователі

ГПД

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

1)        опрацювати праці дидактів Ч.Куписевича, І.Лернера, М.Скаткіна, В.Онищука, Ю.Бабанського, А.Хуторського, О.Савченко з проблеми організації навчального процесу;

2)        опрацювати наказ МОН України № 948 від 05.08.2016 р. «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів ЗНЗ»;

3)        опрацювати «Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи», затверджені рішенням Колегії МОН України від 04.08.2016 р. та оприлюднені на сайті МОН 11.08.2016 р.;

4)        опрацювати Лист МОН України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 «Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у ЗНЗ І ступеня у 2017-2018 н.р.»;

5)        переглянути інтегровані уроки учасників конкурсу «Учитель року-2017» в номінації «Початкова освіта»;

6)        ознайомитися з наказом МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013 р. № 1222»;

7)        опрацювати додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 р. № 1009 «Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів»;

8)        опрацювати науково-методичний посібник О.М.Савченко «Сучасний урок у початковій школі»;

9)        підготувати матеріали «На допомогу вчителю: схеми аналізу та самоаналізу уроку»;

10)        взаємовідвідування та аналіз уроків членами методоб’єднання;

11)        підготуватися до презентації творчих надбань вчителів з питання «Оновлення професійних знань, оволодіння ефективними методами, подолання стереотипів в практичній діяльності вчителя – шлях до підвищення знань учнів»;

12) опрацювати методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти

у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України

на 2017/2018 навчальний рік

 ІV засідання

                                     Квітень  місяць (Педагогічний турнір)

Тема: Засоби формування пізнавальної активності школярів, як важливий фактор оптимізації навчання і виховання.

Мета. Виявляти основні критерії обдарованості учнів; розробити загальні рекомендації стосовно роботи з обдарованими дітьми; впроваджувати новітні технології в роботі з обдарованими дітьми.

з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Дата виконання

Відповідаль

ний

Приміт-ка

  1.

Педагогічний діалог  на тему: «Виховання патріотизму та формування  мовленнєвої компетентності  молодших школярів на уроках в початковій школі».

Педагогіч- ний діалог

Квітень

Довгопола О. В.

  2.

Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності.

Обмін думками

Квітень

Кучеренко С. С.

  3.

Організація уроків  

природознавства у початковій

школі.

Презентація досвіду

Квітень

Тарасова М. А.

  4.

Стан роботи вчителів початкової школи та вихователів ГПД  щодо формування здорового способу життя.

Презентація досвіду

Квітень

Члени МО

5.

Як порозумітися з дуже емоційною дитиною.

Виступ психолога

Квітень

  Брайко О. В.

6

Про організацію та проведення  державної підсумкової атестації у 4 класі. Погодження матеріалів до державної підсумкової атестації у 4 класі.

    Обговорення

Квітень

Заступник директора

7.

Організація діяльності учнів під час проведення самопідготовки.

Вернісаж думок

Квітень

Члени МО

8.

Опрацювання нових нормативних документів. Обговорення матеріалів періодичної преси.

Круглий стіл

Виставка

Квітень

     Члени МО

Завдання для самоосвітньої роботи між засіданнями:

 1. опанувати праці науковців з проблеми превентивного виховання: Беха І.Д., Б'юджентала Дж., Чепелєвої Н.В., Швалба Ю.М., Сухомлинського В.О.;
 2. підготовка, презентація та розповсюдження інноваційного досвіду щодо патріотичного виховання молодших школярів;
 3. використовувати в навчально-виховному процесі навчально-методичний посібник «Розбудова миру, профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект»;
 4. скористатися методичними рекомендаціями: «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення» (схвалені для використання в ЗНЗ Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді МОН України (протокол № 3 від 16.06.2017);
 5. надати інформацію батькам як цікаво й зрозуміло донести підліткам інформацію про здоровий спосіб життя і безпечну поведінку – на порталі профілактичної освіти www.autta.org.ua;
 6. опрацювати наказ МОН  України від 30.12.2014 р. № 1547 «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» та нормативні документи щодо проведення ДПА учнів у 2018 році;
 7. ознайомитися з Інструкцією про звільнення від проходження від проходження ДПА за станом здоров'я (Наказ МОН України, Міністерства охорони здоров'я України від 01.02.2013 р. № 72/78);
 8. учителям 4 класів розробити завдання на державну підсумкову атестацію;
 9. опрацювати наказ МОН України від 14.07.2015 р. № 762 «Порядок переведення учнів (вихованців) ЗНЗ до наступного класу».

V засідання

  Травень 2017 р. (Семінарне заняття)

Тема. «Підсумок роботи методичного об’єднання за рік. Робота вчителя в творчо-му режимі – запорука успіху».

Мета. Сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність, удосконалювати навчально- виховний процес в умовах звичайного класу.

Умійте осмислити пройдений шлях. Осмислення вже зробленого є великим багатством школи.

                                                                                                                                    В.О.Сухомлинський

№п/п

Зміст роботи

Форми роботи

Дата виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Звіт про виконання плану роботи М.О. «Підведення  підсумків  роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2016 – 2017 навчальний рік. 

Звіт

Травень

Вдовиченко Т. В.

2.

Про підсумки ДПА в 4 класі.

Моніторинг досягнень

Травень

 Заступник директора

3.

Виставка досягнень членів ЦМО (портфоліо вчителів, що вміщує серію розроблених уроків, виховних заходів; методичні матеріали; свідоцтва про закінчення курсів підвищення кваліфікації; сертифікати, подяки, грамоти та портфоліо учнів).

Виставка

Травень

Члени МО

5

Звіт членів ЦМО про результативність їх участі в роботі міських семінарів-практикумів, творчих груп, тижні педмайстерності.

Звіт

Травень

Члени МО

6.

Педагогічний діалог:«Радимо прочита-ти».

 Виставка педагогічної літератури

Травень

Члени МО

7.

 Панорама ідей: «Складання перспектив- ного плану роботи

методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2018 – 2019 навчальний рік».

Пропозиції

Травень

  Члени МО

8.

 Діагностика «Почерк майстра своєї справи».

Анкетування

Травень

 Голова МО

9.

Творчий розвиток гуманістичних ідей В.О. Сухомлинського та впровадження його педагогічної спадщини в систему роботи вчителів та вихователів початкової школи.

Творча лабораторія

Травень

Богдашова

Т. Р.

Завдання членам м/о:   Поповнити свій робочий кабінет новими  наочними посібника-ми, дидактичними іграми, роздатковим матеріалом, працювати під лозунгом «Кабінет – творча  лабораторія вчителя».