REKISTERISELOSTE

                                Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen

täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispäivä

6.3.2015

1a

Rekisterin-

pitäjä

Nimi

Jaaman Seudun Kyläyhdistys ry

Osoite

Jaamantie 105  82335 Rasivaara (c/o Juhani Tiainen)

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

0400579260 (Juhani Tiainen,puheenjohtaja)

2

Yhteyshenki-

lö rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi

Timo Paakkunainen

Osoite

Ratilantie 118 b  82335 Rasivaara

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

0400464118 , tpa@live.fi

3

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4

Henkilötieto-

jen käsittelyn

tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:n mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenluetteloa, josta ilmenee jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Lisäksi henkilötietoja tarvitaan yhteydenpitoa, jäsenyystietojen sekä huomionosoitusten ja tehtävien ylläpitoa varten. Erilaisia tilastotietoja jäsenistä voidaan tarvita myös avustushankkeissa.

5

Rekisterin

tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

Jäsenen sukunimi, etunimet, ammatti, syntymäaika, osoite, kotipaikka ja yhteystiedot.

Perhejäseniltä lisäksi puolison ja yli 15 vuotiaiden lasten sukunimet, etunimet ja syntymäajat.

Kannatusjäseniltä kerätään kannattavan yrityksen/ yhteisön juridinen nimi, osoite ja Y-tunnus.

Hallitus kirjaa jäsenhakemuksen saapumispäivän, jäsenhakemuksen hyväksymispäivän, jäsenhakemuksen hylkäyspäivämäärän ja syyn. Lisäksi hallitus kirjaa tarvittaessa eroilmoituksen saapumispäivän ja syyn tai jäsenen erottamispäivämäärän ja syyn.

Hallitus kirjaa myös jäsenen huomionosoitukset sekä luottamustoimet yhdistyksessä sekä tiedon, mikäli jäsen on eronnut tai jouduttu erottamaan luottamustoimestaan kesken kauden.

6

Säännönmu-

kaiset tieto-

lähteet

Jäsenhakemuslomake, jäsenen ilmoittamat muutokset tiedoissa.

Hallituksen ja kyläkokousten pöytäkirjat.


                                REKISTERISELOSTE                    2

7

Tietojen sään-

nönmukaiset

luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmannelle osapuolelle.

8

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen jäsenrekisteri säilytetään lukitussa tilassa

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK-jäsenrekisteri on internetissä toimiva hallintaohjelma, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeudet ovat hallituksen nimeämillä jäsenasioita hoitavilla henkilöillä.