Luyện đề Nâng cao Môn Vật lí

Câu 1: Số điểm của công tơ điện gia đình cho biết

        A. thời gian sử dụng điện của gia đình.

        B. điện năng gia đình sử dụng

        C. công suất điện gia đình sử dụng

        D. công mà các thiết bị điện trong gia đình sinh ra

Câu 2: Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng  Hệ thức đúng là

        A.          B.         C.         D. 

Câu 3: Hạt nhân  có

        A. 35 nuclôn        B. 18 proton        C. 35 nơtron        D. 17 nơtron

Câu 4: Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần  và cuộn cảm thuần có độ tự cảm  Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

        A.         B. 

        C.         D. 

Câu 5: Một người cận thị phải đeo kính cận số 0,5 (kính sát mắt). Nếu xem tivi mà không muốn đeo kính, người đó phải ngồi cách nà hình xa nhất là

        A. 1,0 m        B. 1,5 m        C. 0,5 m        D. 2,0 m

Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân  Trong đó hạt X có

        A.          B.         C.         D. 

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng về dao động điều hòa?

        A. hợp lực tác dụng vào vật có giá trị lớn nhất khi vật đi qua vị trí cân bằng

        B. động năng của vật biến đổi tuần hoàn với chu kì bằng một nửa chu kì dao động của vật

        C. tốc độ của vật lớn nhất khi vật đi qua vị trí cân bằng

        D. vận tốc của vật lệch pha  với li độ dao động.

Câu 8: Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

        A. có khả năng đâm xuyên khác nhau

        B. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều

        C. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều

        D. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện)

Câu 9: Gọi  lần lượt là năng lượng phô tôn các ánh sáng đơn sắc đỏ, lục, tím. Chọn biểu thức đúng

        A.          B.         C.         D. 

Câu 10: Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng phát quang không thể là ánh sáng nào dưới đây?

        A. Màu vàng        B. Màu chàm        C. Màu lục        D. Màu đỏ

Câu 11: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng

        A. phát quang của chất rắn        B. tán sắc ánh sáng

        C. quang điện ngoài                D. quang điện trong

Câu 12: Bước sóng giới hạn của Silic là Cho  Năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết trong Silic là

        A. 1,12 eV        B. 0,30 eV        C. 0,66eV        D. 0,22 eV

Câu 13: Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện của điện trường tĩnh là không đúng?

        A. Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm

        B. Tại một điểm trong điện trường ta chỉ có thể vẽ được một đường sức đi qua

        C. Các đường sức không bao giờ cắt nhau

        D. Các đường sức là các đường cong không kín

Câu 14: Hai điện tích điểm giống nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng  Lực đẩy giữa chúng là  Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng  thì khoảng cách giữa chúng là

        A.          B.         C.         D. 

Câu 15: Trong thí nghiệm -âng về hiện tượng giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp  là 2mm, khoảng cách từ mặt thẳng chứa hai khe  đến màn quan sát là 2m. Ánh sáng thực hiện thí nghiệm có bước sóng 0,5μm. Bề rộng vùng quan sát được các vân giao thoa trên màn là 25,3mm (có vân sáng ở chính giữa). Số vân sáng trên màn quan sát là

        A. 53        B. 51        C. 50        D. 49

Câu 16: Chiếu một chùm tia sáng hẹp từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường chiết suất n2 thì

        A. chỉ có hiện tượng khúc xạ nếu  

        B. có hiện tượng phản xạ và hiện tượng khúc xạ nếu

        C. luôn có hiện tượng phản xạ và hiện tượng khúc xạ nếu

        D. chỉ có hiện tượng phản xạ nếu

Câu 17: Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ?

        A. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến

        B. Tại mỗi điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường và từ trường biến thiên cùng chu kì.

        C. Tại mỗi điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường và từ trường dao động vuông pha

        D. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian

Câu 18: Xét tương tác giữa hai điện tích điểm trong một môi trường xác định. Khi lực đẩy Cu – long tăng 2 lần thì hằng số điện môi

        A. tăng 2 lần        B. giảm 4 lần        C. không đổi        D. giảm 2 lần

Câu 19: Phát biểu nào sau đây chưa chính xác?

        A. Lực từ sẽ đạt giá trị cực đại khi điện tích chuyển động vuông góc với từ trường

        B. Quỹ đạo chuyển động của electron trong từ trường luôn là một đường tròn

        C. Từ trường không tác dụng lực lên một điện tích chuyển động song song với đường sức từ

        D. Độ lớn của lực Lorenxo tỉ lệ thuận với độ lớn điện tích q và vận tốc v của hạt mang điện

Câu 20: Khi nguồn điện bị đoản mạch thì

        A. không có dòng điện qua nguồn        B. điện trở trong của nguồn đột ngột tăng        C. dòng điện qua nguồn rất lớn        D. dòng điện qua nguồn rất nhỏ

Câu 21: Một con lắc đơn có vật nhỏ làm bằng kim loại mang điện tích q. Khi không có điện trường, chu kì dao động nhỏ của con lắc là  Đặt con lắc trong một điện trường đều có vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng xuống dưới thì chu kì dao động nhỏ của con lắc là  Nếu đổi chiều điện trường thì chu kì dao động nhỏ của con lắc là . Hệ thức đúng là

        A.          B.         C.         D.  

Câu 22: Để đo tốc độ âm trong gang, nhà vật lí Pháp Bi-ô đã dùng một ống gang dài 951,25m. Một người đập một nhát búa vào một đầu ống gang, một người ở đầu kia nghe thấy tiếng gõ, một tiếng truyền qua gang và một truyền qua không khí trong ống gang; hai tiếng ấy cách nhau 2,5s. Biết tốc độ âm trong không khí là 340 m/s. Tốc độ âm trong gang là bao nhiêu

        A. 1452 m/s        B. 3194 m/s        C. 180 m/s        D. 2365 m/s

Câu 23: Tại tâm của một dây dẫn tròn (đặt trong không khí) mang dòng điện có cường độ 10A, cảm ứng từ đo được là  Đường kính của dòng điện đó là

        A. 10 cm        B. 22 cm        C. 26 cm        D. 20 cm

Câu 24: Hai mạch dao động lí tưởng  và  có tần số dao động riêng là  và  Điện tích trên các tụ có giá trị cực đại như nhau và bằng Q. Tại thời điểm dòng điện trong hai mạch dao động có cường độ bằng nhau và bằng  thì tỉ số giữa độ lớn điện tích trên hai tụ là

        A.          B.         C.         D. 

Câu 25: Một chất điểm dao động điều hoà trên một đoạn thẳng, khi đi qua M và N trên đoạn thẳng đó chất điểm có gia tốc lần lượt là  và  C là một điểm trên đoạn MN và CM = 4CN. Gia tốc chất điểm khi đi qua C:

        A.          B.         C.         D. 

Câu 26: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn A và B cách nhau 10cm và dao động theo phương trình  Sóng từ hai nguồn lan truyền trên mặt chất lỏng với tốc độ 40cm/s. Gọi Ax là đường thẳng trên mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Tại điểm M trên Ax có một cực đại giao thoa, trên đoạn thẳng AM không có cực đại nào khác. Khoảng cách AM là

        A. 2,52 cm        B. . 2,15 cm        C. 1,64 cm        D. 2,25 cm

Câu 27: Cho các phát biểu sau về dao động điều hòa

(a) Vecto gia tốc của vật luôn hướng ra biên

(b) Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng

(c) Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.

(d) Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra biên là nhanh dần.

(e) Vận tốc của vật có giá trị cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng

(f) Gia tốc của vật có giá trị cực đại khi vật ở biên dương.

Số phát biểu đúng là:

        A. 1        B. 2        C. 3        D. 4

Câu 28: Hai điểm M, N cách nhau  cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ nguồn sóng, sóng truyền từ N đến M. Tại thời điểm t, li độ dao động tại M là 6cm đang chuyển động theo chiều dương, li độ dao động của N là 6cm. Khi phần tử tại M chuyển động đến biên lần thứ hai kể từ thời điểm t thì li độ sóng tại N là:

        A.          B.          C.          D.  

Câu 29: Một khung dây phẳng, diện tích 20 cm2 , gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vecto cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc và có độ lớn  Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là

        A. 4 mV        B. 0,2 mV        C.          D.  

Mua trọn bộ 350 đề Lý file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Lý)

Câu 30: : Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. M là một điểm nằm trên trục chính của thấu kính, P là một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng trùng với M. Gọi P’ là ảnh của P qua thấu kính. Khi P dao động theo phương vuông góc với trục chính, biên độ 4cm thì P’ là ảnh ảo dao động với biên độ cm. Nếu P dao động dọc theo trục chính với tần số 5Hz, biên độ 2cm thì P’ có tốc độ trung bình trong khoảng thời gian 0,2s bằng

        A. 1,25 m/s        B. 1,67 m/s        C. 2,25 m/s        D. 1,5 m/s

Câu 31: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình  (x tính bằng cm, t tính bằng s). Cho các phát biểu sau về vật dao động này:

(a) Chu kì của dao động là 0,5 s.

(b) Tốc độ cực đại của chất điểm là  

(c) Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là  

(d) Tại t = 4/3s vật qua vị trí x = –3cm và theo chiều âm trục Ox.

(e) Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là 12 cm/s

(f) Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì dao động là 6 cm/s

(g) Quãng đường vật có thể đi được trong 0,5 s là 4 cm

Số phát biểu đúng là

        A. 1        B. 2        C. 3        D. 4

Câu 32: Hai nguồn sóng giống nhau  có biên độ 2cm đặt lần lượt tại hai điểm A, B cách nhau 40cm. Cho bước sóng bằng 0,6cm. Điểm C thuộc miền giao thoa cách B một đoạn 30cm dao động với biên độ cực đại. Giữa C và đường trung trực của đoạn AB còn có 2 dãy cực đại khác. Nếu dịch chuyển nguồn  đến điểm C thì tại A biên độ dao động của sóng là

        A. 1 cm        B. 0        C. 4 cm        D. 2 cm

Mua trọn bộ 350 đề Lý file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Lý)

Câu 33: Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động 20V và điện trở trong 4Ω. Mạch ngoài có hai điện trở  và biến trở  mắc song song nhau. Để công suất tiêu thụ trên  cực đại thì giá trị của bằng

        A.          B.          C.          D.  

Câu 34: Cho các phát biểu sau về sóng cơ:

(a) Sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường là phương thẳng đứng.

(b) Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn là sóng dọc.

(c) Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn là sóng ngang.

(d) Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào bản chất môi trường truyền sóng.

(e) Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

(f) Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

(g) Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.

Số phát biểu đúng là:

        A. 2        B. 3        C. 4        D. 5

Câu 35: Hai con lắc lò xo giống nhau đặt trên cùng mặt thẳng nằm ngang. Con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai dao động điều hòa cùng pha với biên độ lần lượt là 3A và A. Chọn mốc thế năng của mỗi con lắc tại vị trí cân bằng của nó. Khi động năng của con lắc thứ nhất là 0,72 J thì thế năng của con lắc thứ 2 là 0,24 J. Khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,09 J thì động năng của con lắc thứ hai là

        A. 0,32 J        B. 0,08 J        C. 0,01 J        D. 0,31 J

Câu 36: Một sóng ngang trền dọc theo một sợi dây dài, nguồn sóng O dao động với phương trình  Ở thời điểm  phần tử trên dây ở vị trí cách O một khoảng bằng một phần ba bước sóng thì có li độ là u = 5cm. Xác định biên độ sóng

        A. 16 cm        B. 5 cm        C. 10 cm        D. 8 cm

Câu 37: Người ta sử dụng máy phát dao động với tần số f có thể thay đổi được để tạo sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định. Biết tốc độ truyền sóng trên dây tỉ lệ thuận với căn bậc hai của lực căng dây. Khi lực căng dây là  thay đổi tần số dao động của máy phát thì nhận thấy trên dây xuất hiện sóng dừng với hai giá trị liên tiếp của tần số  và  thỏa mãn  Khi lực căng dây là  và lặp lại thí nghiệm như trên thì hiệu hai tần số liên tiếp cho sóng dừng trên dây là:

        A. 128 Hz        B. 64 Hz        C. 16 Hz        D. 8 Hz

Câu 38: Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp theo thứ tự R, C, L. Thay đổi L người ta tìm thấy khi  hoặc  thì hiệu điện thế hai đầu L như nhau. Tìm L để hiệu điện thế trên hai đầu đoạn mạch gồm RC trễ pha hơn hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch một góc  

        A.          B.          C.         D. 

Câu 39: Hai nguồn phát sóng kết hợp tại A, B trên mặt nước cách nhau 12cm phát ra hai dao động điều hòa cùng tần số 20Hz, cùng biên độ và cùng pha ban đầu. Xét điểm M trên mặt nước cách A, B những đoạn lần lượt là 4,2cm và 9cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 32cm/s. Muốn M là một điểm dao động với biên độ cực tiểu thì phải dịch chuyển nguồn tại B dọc đường nối A, B từ vị trí ban đầu ra xa nguồn A một đoạn nhỏ nhất là:

        A. 0,53 cm        B. 1,03 cm        C. 0,83 cm        D. 0,23 cm

Câu 40: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng 100 N/m, vật nhỏ có khối lượng 200g và điện tích  Người ta giữ vật sao cho lò xo giãn 4,5 cm, tại t = 0 truyền cho vật tốc độ  hướng xuống, đến thời điểm  người ta bật điện trường đều hướng lên có cường độ 0,12 MV/m. Biên độ dao động lúc sau của vật trong điện trường là

        A. 7 cm        B. 18 cm        C. 12,5 cm        D. 13 cm

Đáp án

1-B

2-B

3-A

4-B

5-D

6-A

7-A

8-A

9-D

10-B

11-D

12-A

13-A

14-A

15-B

16-B

17-C

18-D

19-B

20-C

21-C

22-B

23-D

24-A

25-C

26-D

27-C

28-B

29-B

30-B

31-C

32-D

33-D

34-A

35-D

36-C

37-B

38-C

39-C

40-D

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án B

Số chỉ của công tơ cho biết điện năng mà gia đình tiêu thụ

Câu 2: Đáp án B

Công thức liên hệ giữa vận tốc truyền sóng v, bước sóng  tần số f là

Câu 3: Đáp án A

Hạt nhân có 35 nuclôn

Câu 4: Đáp án B

Cảm kháng của cuộn dây  

 Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

Câu 5: Đáp án D

Người đó đeo kính cận 0,5 dp Ddiểm cực cận của người này là  người này có thể ngồi cách tivi xa nhất 2m

Câu 6: Đáp án A

Phương trình phản ứng:

Câu 7: Đáp án A

Hợp lực tác dụng vào vật có giá trị bằng 0 khi vật đi qua vị trí cân bằng

Câu 8: Đáp án A

Nên có khả năng đâm xuyên khác nhau

Câu 9: Đáp án D

Thứu tự đúng là

Câu 10: Đáp án B

Sước sóng của ánh sáng phát quang luôn phải lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích

Câu 11: Đáp án D

Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa vào hiện tượng quang điện trong

Câu 12: Đáp án A

Annwg lượng tối thiểu này đúng bằng công thoát:

 

Câu 13: Đáp án A

Các đường sức điện của một điện tích dương kết thúc ở vô cùng

Câu 14: Đáp án A

Ta có  

Câu 15: Đáp án B

Số vân sáng trên màn quan sát là  

Câu 16: Đáp án B

Khi chiếu một tia sáng xiên góc từ môi trường chiết quang kém sáng môi trường chiết quang hơn  thì luôn có hiện tượng phản xạ và hiện tượng khúc xạ

Câu 17: Đáp án C

Tại mỗi điểm nơi có sóng điện từ truyền qua, điện trường và từ trường dao động cùng pha và theo phương vuông góc với nhau

Câu 18: Đáp án D

Lực tương tác tĩnh điện tỉ lệ nghịch với hằng số điện môi   tăng hai lần thì F giảm 2 lần

Câu 19: Đáp án B

Tùy theo góc hợp bởi vận tốc và từ trường mà quỹ đạo chuyển động của electron có thể là đường xoắn ốc

Câu 20: Đáp án C

Khi nguồn điện bị đoản mạch thì dòng điện qua nguồn rất lớn

Câu 21: Đáp án C

Biểu thức liên hệ

Câu 22: Đáp án B

Âm truyền trong không khí với vận tốc nhanh hơn, do vậy ta sẽ nghe âm truyền qua gan trước sau đó tới âm truyền qua không khí

 

Câu 23: Đáp án D

Cảm ứng từ do dòng điện tròn gây ra tại tâm được tính bởi công thức:

 

Mua trọn bộ 350 đề Lý file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Lý)

Câu 24: Đáp án A

Câu 25: Đáp án C

Ta có  

Kết hợp với giả thiết đề bài cho:

 

Câu 26: Đáp án D

Bước sóng của sóng  

Số cực đại trên đoạn thẳng nối hai nguồn:

 

Để trên đoạn AM không còn cực đại nào khác thì M là cực đại ứng với  Ta có  

 

Câu 27: Đáp án C

+) Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về VTCB  (a) sai

+) Khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng, vật chuyển động nhanh dần đều a và v cùng dấu  đúng

+) Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật qua vị trí cân bằng (c) sai

+) Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra biên là cđ chậm dần  (d) sai

+) Vận tốc của vật có giá trị cực đại khi vật đi qua vị trí cân bằng  (e) sai

+) Gia tốc của vật có giá trị cực đại khi vật ở biên âm  giá trị cực tiểu ở biên dương  (f) sai

Mua trọn bộ 350 đề Lý file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Lý)

Câu 28: Đáp án B

Độ lệc pha giữa M và N:  

Biễu diễn các vị trí tương ứng của M và N trên đường tròn tại thời điểm  

Khi M đến biên thì  

Câu 29: Đáp án B

Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây  

Câu 30: Đáp án B

Từ giả thuyết bài toán, ta có:  

Khi vật dao động với biên độ 2 cm. Tại vị trí  

Tại vị trí  

Tốc độ trung bình của ảnh là  

Câu 31: Đáp án C

(a) Chu kì của dao động là   sai

(b) Tốc độ cực đại của chất điểm là  đúng

(c) Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là  sai

(d) Tại  sai

(e) Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là  đúng

(f) Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì dao động là

sai

(g) Trong 0,25T vật có teher đi được quãng đường

 đúng  

Câu 32: Đáp án D

Do C là một cực giao thoa, giữa C và trung tực của AB còn 2 dây cực đại khác nữa  C thuộc dãy cực đại ứng với k = 3. Ta có  

Nếu dịch chuyển nguồn A đến C thì điểm A sẽ dao động với biên độ

 

Câu 33: Đáp án D

Điện trở tương đương mạch ngoài  

Điện áp hai đầu đoạn mạch chứa hai điện trở  

Vậy công suất tiêu thụ trên  khi  

Câu 34: Đáp án A

+) Sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử trùng với phương truyền sóng  sai

+) Sóng ngang truyền trong môi trường rắn, lỏng. Sóng dọc truyền trong môi trường rắn, lỏng, khí  sai

+) Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào bản chất môi trường truyền sóng  đúng

 +) Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng dao động cùng pha  sai

+) Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha  đúng

Mua trọn bộ 350 đề Lý file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Lý)

Câu 35: Đáp án D

Vì hai dao động là luôn cùng pha nên ta có:  

 Khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,09 J thì  

Câu 36: Đáp án C

Độ lệch pha giữa O và M:  

Tại  O đang nằm ở vị trí dương  tại  O đang nằm ở vị trí biên âm.

Từ hình vẽ ta thấy rằng  

Câu 37: Đáp án B

Với hiện tượng sóng dừng trên dây, hai đầu cố định, hiệu hai tần số liên tiếp cho sóng dừng đúng bằng tần số cho sóng dừng trên dây với một bó sóng

Ta có:  

Câu 38: Đáp án C

Hai giá trị của L để cho cùng một điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm thỏa mãn:  với  là giá trị của cảm kháng để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại

Thay đổi L để  trễ pha  so với  đây là giá trị L để điện áp hiệu trên cuộn cảm cục đại  

Câu 39: Đáp án C

Xét tỉ số  

Vậy ban đầu điểm M nằm trên cục đại thứ 3  

Dịch chuyển  ra xa một đoạn  để đoạn này là nhỏ nhất thì khi đó M phải nằm trên cực tiểu thứ 4

Ta có  

Câu 40: Đáp án D

Mua trọn bộ 350 đề Lý file word có lời giải chi tiết kèm ưu đãi – Gửi tên Gmail kèm theo tên môn vào số 096.39.81.569 để xem thử (VD: …@gmail.com – Lý)

Ta có thể chia chuyển động của vật thành các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Vật chuyển động quanh vị trí cân bằng O

+) Tại O lò xo giãn 1 đoạn  

+) Tần số góc của dao động  

+) Biên độ dao động lúc này  

+) Sau khoảng thời gian  tương ứng với góc quét  vật đến vị trí cân bằng O. Khi đó tốc độ của vật là  

Giai đoạn 2: Vật chuyển động quanh vị trí cân bằng O’.

+) Dưới tác dụng của điện trường, vị trí cân abwngf của vật dịch chuyển xuống dưới vị trí cân bằng cứ một đoạn  

+) Biên độ dao động của vật lúc này

Nauiduiahsfkusadfhsbadhfbasdfsaibdfhbsahdfyuagsdufbjasbdfhsadfwbaejfbusbdufkbsakdbfhbsdhbvhsbdhvbhsdbvhbsadfbasdbfbsukbdfubsdugyegrfhuyw4yr7y3874eburfgyg7fg34gyubfuyg8dsgvywbufgwygfywshfdihsukdgfuyusgd8fw87f7whdsfsdfuysd