Табела планираних писмених и контролних задатака

Упутство: ако је планирана писмена вежба за трећу недељу новембра унети: 11/3

Планирати писмене вежбе до краја првог полугодишта

IV-1

IV-2

IV-3

IV-4

IV-5

IV-6

IV-Б

Српски језик и књижевност

10/2 12/1

10/2 12/1

10/2 12/1

10/2 12/1

10/3 12/1

10/3 12/1

10/3 12/1

Енглески језик

10/1 12/1

10/1 12/1

10/3 11/5

12/2

10/2, 12/2

10/4 11/5

3/10, 2/12

Други страни  језик/немачки језик

Š10/2, Š11/1 , Š12/1,

10/3, 11/4,12/3

11/4, 12/3

10/3

Š10/2, Š11/1, Š12/1,

10/3, 11/4,12/3

11/4,12/3

10/3,11/412/3

Š10/2, Š11/1, Š12/1

11/4,12/3

Š10/2, Š11/1, Š12/1,

10/3, 11/4,12/3

Историја

10/3

11/3

10/1

11/3

10/2

11/3

10/3

11/4

11/4

Биологија

10/2

10/3

10/2

Математика

10/1 10/4

11/4 12/3

10/1,10,4

11/3,11/5

12/2

10/1,10/4

11/3,11/5

12/2

10/1,10/4

11/3,11/5

12/2

10/2 10/4

11/4 12/3

09/4,10/210/4,11/211/5,12/2

10/1,10/4

11/3.11/5

12/2

Географија

Физика

10/3;11/3

10/3:11/3

10/1, 11/4

10/1, 12/1

10/2, 11/4

Хемија

10/2,11/111/3,12/2

10/2,11/111/3,12/2

Ликовна култура

10/4

12/1

10/4

12/1

10/4

12/1

Музичка култура

Латински језик

Устав и права грађана

10/3

10/3

10/3

10/3

10/3

 

10/3

Социологија

11/1

11/1

11/1

11/1

11/1

11/1

Филозофија

11/4

11/4

11/4

Рачунарство и информатика

10/17,

11/21,

12/12

10/15,

11/19,

12/10

10/18,

11/22,

12/13

10/3, 11/4

10/17,

11/21,

12/12

10/3, 12/1

Устав и право грађана

Увод у програмирање

Програмски језици

Програмирање и ПЈ

Напредне технике програмирања

Модели и базе података

10/3

11/1

11/4

12/3

Примена рачунара

10/4, 11/3, 12/2