Dodatek č. ……….

 ke smlouvě o poskytnutí péče o dítě ze dne ……………………………………

Jméno dítěte:   ……………………………………………………………..

Datum narození dítěte:  ………………………………………………..

Rodné číslo:……………………………………………………………………

        Obě smluvní strany se dohodly, že stravu budou rodiče dítěti donášet do školky

a stravné nebude rodičům účtováno.  Oběd bude ohříván v mikrovlnné troubě v donesených obalech.

Za tuto stravu podávanou dítěti v rodinném centru zodpovídají v plném rozsahu rodiče dítěte.

…………………………………….        …………………………………………

Zákonný zástupce dítěte                                                                                Ředitelka RC HONZÍK  

                                                                                                                                  Hana Hörl                                                                                                                                        

V Praze …………………………………………………………