Zpracování osobních údajů

Provozovatel serveru Behiro.com, společnost Virtubio s.r.o. (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR).

Provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00073152.

1. Rozsah zpracování

K registraci k některým službám nabízeným provozovatelem na internetových stránkách Behiro.com mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů, jako je např. údaj o jménu, příjmení, e-mailové adrese, číslu telefonu, pohlaví apod.. Nejedná se o taxativní výčet zpracovávaných osobních údajů.

Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.

 1. Informace poskytnuté při vytvoření účtu

Když Uživatel vytvoří a zaregistruje uživatelský účet (dále jen „Účet“) na webu, může být požádán o poskytnutí nebo potvrzení určitých částí osobních údajů, které mohou zahrnovat jednu nebo více z následujících:

 1. Křestní jméno a příjmení
 2. Emailová adresa
 3. Dosažené vzdělání
 4. Aktuální zaměstnání
 5. Pracovní zkušenosti
 6. Dovednosti
 7. Znalosti
 8. Certifikáty

Může být také požádán o poskytnutí svých demografických informací.

Uživatel není povinen poskytovat své osobní údaje s výhradou, že odmítnutím tak může být zabráněno v používání určitých funkcí a služeb webu.

 1. Informace, které Uživatel nahraje

V určitých případech shromažďujeme také obsah, který Uživatel nahraje na náš web (např. životopis).

 

 1. Informace poskytnuté při komunikaci

Můžeme shromažďovat osobní údaje, které nám Uživatel dobrovolně poskytne, když nás kontaktuje s dotazem, komentářem nebo žádostí. Shromažďujeme jeden nebo více z následujících typů osobních údajů:

 1. Jméno a příjmení
 2. Emailová adresa
 3. Telefonní číslo

 

 1. Pasivně shromažďované informace

Při přístupu na náš web a jeho používání můžeme automaticky shromažďovat a uchovávat určité typy informací, včetně adresy internetového protokolu vašeho počítače nebo zařízení (IP) a dalších technických informací o používání vašeho počítače nebo zařízení a webových stránek, jako je typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma a operační systém apod.

Když Uživatel hraje naše simulační hry založené na diagnostice pracovních kompetencí (dále jen „hry“) na našem webu, shromažďujeme a uchováváme také jeho „Herní data“, které jsou definovány jako informace a data shromážděná z jeho chování a jednání v průběhu hraní našich her, včetně metadat o interakci uživatelů s hrami v reálném čase. Po dokončení her systém zkontroluje jeho herní data a vygeneruje specifický „Report”, který obsahuje hodnocení a popis jeho kognitivních, sociálních a osobnostních rysů.

Můžeme shromažďovat informace z protokolu jeho interakcí s Příležitostmi (společnosti, na jejichž Příležitosti skrze náš web reagoval, konkrétní Příležitosti, o které se zajímal, a čas a datum těchto interakcí).

Na našich stránkách také používáme cookies; Další informace naleznete v části Cookies níže.

 

Při přístupu na náš web pomocí mobilního zařízení nebo pomocí mobilních aplikací můžeme shromažďovat určité další informace. Tyto informace mohou zahrnovat umístění zařízení, typ zařízení, jedinečný identifikátor zařízení, operační systém a další uživatelská data specifická pro aplikaci. Tato data jsou analyzována, aby nám pomohla vytvořit uživatelsky přívětivější mobilní prostředí. Shromažďování určitých dat, například polohy, může Uživatel omezit změnou předvoleb nastavení v mobilním zařízení.

 1. Účel zpracování

Účel, k němuž budou takové údaje případně zpracovány, vyplývá z, nebo je uveden na příslušné stránce, která umožňuje vložení takových údajů. Obecně platí, že uvedené osobní údaje budou zpracovávány provozovatelem za účelem poskytování služeb a funkcí nabízených na stránkách Behiro.com – především vytvoření uživatelského účtu, přístup k simulačním hrám a dalším aktivitám, umožnění vytvoření personalizovaného profilu a přístup ke kariérním příležitostem a potenciálním zaměstnavatelům.

Uživatel, který poskytl provozovateli osobní údaje, souhlasí s tím, aby provozovatel takovéto údaje zpracovával pro účely uvedené výše, nebo aby takové údaje nechal zpracovat jinou osobou, se kterou má uzavřenou smlouvu o zpracování takovýchto údajů. Uživatel tímto dává výslovný souhlas k uchovávání a zveřejňování takovýchto údajů v rámci služeb provozovatele za zde uvedených podmínek.

Všechny osobní údaje, které uživatel (tj. subjekt údajů) provozovateli poskytne, budou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po dobu uvedenou níže.

 1. Obecné použití. Informace, které shromažďujeme, používáme ke správě, analýze, vývoji, přizpůsobení a vylepšování našich stránek, jakož i našich produktů a služeb (včetně našich her). Při zpracování údajů někdy používáme automatizované rozhodování, například při vytváření částí „Profilu“. Ten slouží k určení míry vhodnosti jednotlivých pracovních nabídek, stáží, rozvojových akcí nebo vzdělávacích materiálů, která Stránka zobrazí. Zároveň pomáhá profilovat Uživatele v rámci srovnání oproti populační normě.

 

 1. Informace poskytované při registraci k účtu a používání našeho webu a dalších produktů a služeb. Tyto informace můžeme použít k autorizaci a správě přístupu Uživatele na web, ověření jeho identity, ověření jeho návštěv a poskytování našich produktů a služeb. Informace můžeme také použít ke zlepšení a personalizaci uživatelské zkušenosti s námi (včetně zobrazení relevantních informací, jako jsou specificky pro Uživatele vybrané Příležitosti). Případně a na základě předchozího souhlasu Uživatele jej upozorníme, když se na webu objeví nová vhodná příležitost, když reaguje na konkrétní příležitost; upozorníme jej, když jej kontaktuje potenciální zaměstnavatel; připomene mu, aby dokončil nedokončené aktivity, pošleme mu důležité informace o nás a informujeme jej o našich produktech a službách, které by jej mohly zajímat.

 1. Informace poskytované při kontaktu (včetně registrace k odběru marketingové komunikace). Tyto informace můžeme použít k vyřízení žádosti a odpovědi na dotaz, komentář, žádost o spolupráci nebo poskytnutí informací týkajících se našich produktů a služeb.

 1. Pasivně shromažďované informace. Pasivně shromažďované informace používáme ke sledování a udržování výkonu našich stránek; analýze trendů, používání a činnosti souvisejících s našimi službami; dále k ověření uživatelů a zajištění technologické kompatibility našeho řešení se zařízeními Uživatelů; dále optimalizaci našich marketingových aktivit; včetně analýzy vašich herních dat a pro tvorbu reportů pro Uživatele.

 1. Agregovaná nebo anonymizovaná data. Osobní údaje a pasivně shromážděné informace můžeme použít k vytvoření agregovaných, anonymizovaných nebo pseudonymizovaných údajů, jako jsou data, která popisují obecnou demografii, obecné použití, obecné údaje o hraní našich Her nebo jiné charakteristiky uživatelů našeho webu. Na základě anonymizovaných nebo agregovaných dat již není možné osobně identifikovat konkrétního uživatele. Vyhrazujeme si právo používat, převádět a nebo prodávat agregované nebo anonymizované údaje o uživatelích našich stránek pro jakékoliv zákonné účely. Vyhrazujeme si také právo používat tyto anonymizované a agregované informace ve spolupráci s externími odborníky a výzkumníky k měření a zlepšování funkčnosti našich produktů a služeb.

 1. Status Profilu. Na základě Uživatelem nastaveného Statusu v sekci Uživatelský status, můžeme jeho informace použít k přiřazení potenciálně vhodných zaměstnavatelů nebo vhodných Příležitostí.

 1. Jiné účely. Údaje a informace můžeme použít k jakémukoli dodatečnému účelu, ke kterému nám Uživatel udělili souhlas v průběhu přístupu a používání našich stránek.

 1. Doba zpracování

Doba zpracování osobních údajů je po dobu trvání aktivního profilu uživatele. Tzn., do doby než uživatel smaže svůj profil, nebo takto učiní provozovatel Behiro.com.

Po smazání profilu budou údaje uživatele archivovány dle zákonných povinností.

 1. Automatizované rozhodování včetně profilování

Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání stránek Behiro.com ze strany uživatelů. Tyto informace mohou být získány pomocí „cookie“, malých textových souborů, umístěných serverem na hard-disk uživatele. Uživatel je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit (ne)povolení „cookie“.

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další fyzické osobě oprávněné podle zákona o ochraně osobních údajů, osobám dle souhlasu subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů.

 1. COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE, KTERÉ POUŽÍVÁME

 

Na našich Stránkách používáme soubory cookie, beacons, vložené skripty a místní sdílené objekty.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači nebo zařízení při návštěvě našeho webu. Cookies umožňují webové stránce rozpoznat konkrétní zařízení nebo prohlížeč. Používání cookies je běžnou praxí mezi weby pro shromažďování informací o činnostech návštěvníků při používání webu.

Beacons jsou malé grafické obrázky (známé také jako „pixelové značky“ nebo „jasné GIFy“), které mohou být na našem webu zahrnuty, a obvykle spolupracují se soubory cookie, které pomáhají našemu webu s automatizovanými sběratelskými údaji o chování uživatelů. V souvislosti s těmito praktikami společnost Virtubio však nemůže osobně identifikovat konkrétního Uživatele.

Vložený skript je programovací kód, který je navržen ke shromažďování informací o interakcích s webem, jako jsou odkazy, na které Uživatel klikne. Kód je dočasně stažen do počítače nebo zařízení z našeho webového serveru nebo poskytovatele služeb třetích stran, je aktivní pouze tehdy, když je Uživatel připojen k webu a poté je deaktivován nebo odstraněn.

Výše uvedené technologie se používají při analýze trendů; správě stránky a jejích funkcí a služeb; sledování pohybů uživatelů po webu; a shromažďovat demografické informace o naší uživatelské základně jako celku. Můžeme dostávat zprávy založené na použití těchto technologií jednotlivě i agregovaně.

Cookies používáme pro zapamatování nastavení uživatelů, doporučování služeb uživatelům a pro účely autentizace. Chce-li Uživatel spravovat soubory cookie, které jsou umístěny ve jeho počítači, může kdykoli nakonfigurovat svůj internetový prohlížeč tak, aby soubory cookie z našeho webu odmítl, přijal nebo smazal. Část „Nápověda“ na panelu nástrojů ve většině prohlížečů napoví, jak zabránit prohlížeči v přijímání nových souborů cookie; jak vás upozornit prohlížečem, když obdržíte nový soubor cookie; nebo jak úplně zakázat cookies. Uživatel bere na vědomí, že pokud jsou cookies deaktivovány nebo odstraněny, nebudou všechny funkce našeho webu fungovat tak, jak byly zamýšleny.

 

Analýza třetích stran. Můžeme také použít poskytovatele služeb, jako je Google Analytics, kteří mohou pomocí souborů cookie nebo jiných technologií v průběhu času shromažďovat informace o online aktivitách na tomto a dalších stránkách pro jiné než reklamní účely, jako jsou ty popsané výše. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak Google Analytics shromažďuje a zpracovává data a o možnostech, které může společnost Google nabídnout k řízení těchto činností, můžete navštívit stránku http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/.

 1. Právní základ zpracování

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě souhlasu, který uživatel (Subjekt údajů) udělí při registraci na portálu Behiro.com

Udělení souhlasu

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů při první registraci na portál Behiro.com.

Úprava, editace, omezení zpracování osobních údajů

Rozsah a další možnosti zpracování a nakládání s osobními údaji si registrovaný Uživatel může po přihlášení určit v sekci Uživatelský status, Bio a Preference hledání.

Odvolání souhlasu

Odvolání souhlasu provede uživatel odesláním e-mailové zprávy na adresu hello@behiro.com, za použití stejného e-mailu, který použil při registraci, s obsahem, že si přeje odvolat souhlas a smazat svůj účet .

 1. Předávání třetím osobám

Provozovatel portálu Behiro.com předává osobní údaje Uživatelů (po jejich výslovném souhlasu) výhradně zákazníkům Behiro.com (potenciálním zaměstnavatelům).

Osobní informace našich uživatelů jsou nedílnou součástí našeho podnikání. Vyhrazujeme si právo sdílet osobní údaje s třetími stranami, za podmínek popsaných v tomto dokumentu. Vyhrazujeme si také právo převádět a / nebo prodávat jiné typy dat, včetně agregovaných nebo anonymizovaných dat odvozených z osobních údajů, pro zákonné účely dle našeho uvážení. Upozorňujeme, že osobní údaje nesdílíme s třetími stranami pro účely jejich přímého marketingu.

Poskytovatelé služeb. Stejně jako mnoho firem i my někdy najímáme jiné společnosti („poskytovatele služeb“), aby pro nás vykonávali určité funkce související s fungováním našich Služeb. Příklady zahrnují zákaznický servis, údržbu databází, ukládání dat, cloudové služby a hostingové služby. Pokud zaměstnáváme poskytovatele služeb k vykonávání této funkce, poskytujeme mu informace, které potřebuje k plnění svých specifických povinností, které mohou zahrnovat, nicméně v naprosté většině situací nezahrnují, osobní informace a další informace, které nám Uživatel poskytuje prostřednictvím těchto stránek. Tito Poskytovatelé služeb jsou oprávněni používat tyto informace pouze tak, jak je to nezbytné pro poskytování jejich služeb nám.

Právní důvody. Osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že takové kroky jsou nezbytné k (a) splnění naší zákonné povinnosti; (b) ochraně našich práv nebo majetku; (c) ve výjimečných případech za účelem ochrany osobní bezpečnosti uživatelů Stránek nebo veřejnosti; d) ochraně před právní odpovědností; (e) nebo pokud to zákon vyžaduje jinak.

Soukromý profil: Pokud Uživatel v Portálu účtu nastaví jako svůj Status možnost Nehledám příležitosti, pak je jeho profil dostupný pouze pro něj a žádná jeho část není sdílena se třetími stranami.

 

Anonymizovaný profil. Pokud Uživatel v Portálu účtu nastaví jako svůj Status možnost Rozhlížím se a Nechám se přesvědčit pak je jeho profil tzv. Anonymizovaný (neobsahuje jeho plné jméno a kontaktní údaje). V takovém případě můžeme jeho osobní údaje a profil sdílet s potenciálními zaměstnavateli, o které však před tím aktivně projevili zájem.

Veřejný profil: Pokud Uživatel v Portálu účtu nastaví jako svůj Status možnost Aktivně hledám, pak je jeho profil tzv. Veřejný. V takovém případě můžeme jeho osobní údaje a profil sdílet s potenciálními zaměstnavateli, které webová stránka vyhodnotila jako odpovídající a vhodné na základě konkrétní Příležitosti.  

Ostatní třetí strany. Osobní informace můžeme sdělit dalším třetím stranám po předchozím výslovném souhlasu Uživatele.

 

Uživatel tímto souhlasí s podmínkami sdílením jeho osobních údajů a dalších informací pro výše uvedené účely.

 1. Předávání do 3. zemí

Provozovatel portálu Behiro.com nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí

 1. Práva uživatele

Požádá-li subjekt údajů Behiro.com o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 .Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Uživatel (subjekt údajů) má právo:

 1. Závěr

Uživatelům doporučujeme dbát na bezpečnost svých osobních údajů a nikdy potenciálním zaměstnavatelům nesdělovat např. číslo své platební karty nebo číslo bankovního účtu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu uživatelů kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn.